Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 28 август 2017 г., брой 4536
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(28.08.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.12399
USD   1.65636
CHF   1.71715
EUR/USD   1.1808*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Тунджа-Сливен АД - Сливен
Фонд за инвестиции в недвижими имоти-ФИНИ АДСИЦ - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Обемите на превозените товари от всички видове товарен транспорт в България се увеличават за четвърто поредно тримесечие на 2017 г. Според данни на Националния статистически институт (НСИ) през второто тримесечие на 2017 г. сухопътният и водният транспорт са превозили 35.3 млн. тона товари. С това се чупи предишния рекорд от второто тримесечие на 2015 г., когато бяха превозени малко над 30 млн. тона. За разлика от товарния транспорт, пътническият продължава да намалява – тенденция, започнала в края на 2015 г. Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт е паднал до 3.091 млн. души, или с 5.1% по-малко спрямо същия период на предходната година. При железопътния транспорт се наблюдава увеличение от 0.4%, докато при автобусния - намаление с 5.4%.Увеличава се броят на пътниците, превозени от градския електротранспорт. В периода април - юни 2017 г. трамваите, тролейбусите и метрото са превозили общо 71.25 млн. пътници, или с 8.77 млн. пътници повече спрямо същия период на предходната година. Увеличение е регистрирано при всички видове електротранспорт, като то е най-голямо при тролейбусните и трамвайните превози.

Източник: economic.bg

2,2 млрд. лв. по европрограмите вече са реално разплатени към 27 август 2017 г. Те са 12,41% от общата сума по всички програми, активни в момента, която е 17,88 млрд. лв. Към 5 март, преди близо половин година, реално пари, отишли при бизнеса и общините, бяха 1,42 млрд. лв., или 8,04 на сто от цялата сума. Договорени са 44,14% от европарите, или сключените договори са за 7,89 млрд. лв. Най-много като суми се изплатени по Оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура” - 485,45 млн. лв., като процентът на изпълнение е 13,20. Втора по реално разплатени пари е “Иновации и конкурентоспособност” - 464,36 млн., процентът на усвояване на бюджета ѝ е 18,69. По една от ключовите за общините програми - “Региони в растеж”, изпълнението е 10,33 на сто, парите, които вече са при общините, са 311,66 млн. лв. Като процент обаче най-голямо е усвояването при Оперативна програма “Храни” - 28,54%, разплатените средства са 68,8 млн. лв. Фонд “Вътрешна сигурост”, която се води също оперативна програма, е усвоил 24,8 на сто от еврофинансирането, което е 46,48 млн. лв.

Източник: 24 часаДружества
Производство на изделия от бетон за строителството
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Ксела България ЕООД - София   31 352  
  2   Техносим ЕАД - София   16 209  
  3   Земелрок Щайн Унд Дизайн ЕООД - София   12 205  
  4   ЗСК Стоманобетон ЕАД - София   10 396  
  5   ЗСК Девня АД - Варна   4 695  
  6   ДК Домостроене АД - Бургас   3 872  
  7   Реликс Вибро АД - София   2 238  
  8   Домостроене 1998 АД - Сливен   319  
  9   Български бетонни елементи ООД - Свищов   49  
  10   Агромах Продакшън ЕООД - Бело поле   31  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 25.08.2017
  Обща стойност (BGN): 8 433 890.14  
Брой търгувани компании: 48
Premium 222 730.04
Standard 8 185 414.83
АДСИЦ 18 893.07
Структурирани 6 848.79
Права 3.41
Най-голяма промяна в цените
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София 50.00 %
М+С Хидравлик АД - Казанлък -5.10 %
BaSE - Акции: 1 461.00
BaSE - АДСИЦ: 260.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Нов Съвет за координиране и развитие на дружествата - производители и търговци на стратегически изделия и специална продукция, ще бъде създаден от правителството до края на септември 2017 г., е записано в проект на икономическото министерство, публикуван за обществено обсъждане. Намеренията за новата административна структура идват в разгара на скандалите около лицензите на две оръжейни дружества - "Дунарит" и "Емко", чиито работници организираха серия от протести в защита на работните си места. В мотивите на проекта е записано, че в последните години както производството, така и реализацията на продукцията бележат рекорден ръст и през 2016 г. са постигнали годишен оборот от над 1 милиард евро. Отбранителният сектор е сред най-строго контролираните, като и сега работи Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет. "Емко" и "Дунарит" са в процедури за отнемане на лицензите за търговия със специална продукция. Отнемането на лиценза на "Емко" в Трявна е "само" за 6 месеца и заводът можело да продължи да произвежда, но не и да продава. За русенския "Дунарит" е посочено, че има прокурорско обвинение срещу ръководството. В опит да спасят завода и лицензите всички членове на борда подадоха оставки.

Източник: Сега

"ТК-холд" е закупил 70% от капитала на "Рилски лен" през фондовата борса и вече е мажоритарен собственик на текстилната компания с над 90% дял. Продавач на пакета от 309 190 акции е "Риленатекс" като за тях холдингът е платил по 11 лв. за брой, или общо 3.4 млн. лв. Преди това сделки с акциите на дружеството не е имало от години. На 10 август новият мажоритарен собственик е отправил и търгово предложение към акционерите на "Рилски лен" за останалите 8.27% от капитала на дружеството. Става въпрос за 36 534 акции, които "ТК-холд" предлага да купи също по 11 лв. Предстои Комисията за финансов надзор да се произнесе по предложението, а след него "ТК-холд" възнамерява да отпише "Рилски лен" от регистъра на публичните дружества. Цената изглежда висока като за малка компания с около половин милион лева оборот и хронично на загуба. Възможно обяснение е, че се търси по-скоро социален ефект за запазване на предприятието - купувачът "ТК-холд" е наследник на бившия приватизационен фонд "Труд и капитал" основан от КНСБ. В "Рилски лен" работят 25 души. Дружеството продавач е свързано с мениджмънта на холдинга - допреди няколко месеца "Риленатекс" е управлявано от изпълнителния директор на "ТК-холд" и "Рилски лен" Иван Ревалски.

Източник: Капитал

Бившият хипермаркет на "Карфур" в Бургас е първият обект на фалиралата "КМБ България", която новоназначеният синдик на дружеството предлага за продажба. Началната цена за магазина заедно с идеални части от земята и търговския център "Бургас плаза", където се намира, е 13 млн. лв., като оферти се приемат до 5 септември. Обектът в крайморския град е първият магазин, който веригата откри в страната през 2009 г. Финансовите й проблеми започнаха няколко години по-късно. Основният кредитор на компанията е Alpha Bank. Магазинът се предлага от Мария Шукерова, която беше определена за постоянен синдик на "КМБ България" (част от гръцката Marinopoulos) в началото на август. Дотогава тя изпълняваше функцията временно, след като през януари дружеството беше обявено в несъстоятелност. Обектът се намира в търговския център "Бургас плаза" и е с обща застроена площ 12.6 хил. кв.м. Офертата на синдика включва също 37.26% идеални части от сградата и от правото на собственост върху имота, който е с обща площ 52.2 хил. дка.

Източник: Капитал Dаily

Севдалина Василева е новият изпълнителен директор и член на управителния съвет на Първа инвестиционна банка (ПИБ). Тя наследява на поста Васил Христов, който напусна банката на 22 август след 16 години работа там. Василева работи в банковата сфера от 2007 г. , когато е назначена за директор направление "Потребителско кредитиране" в Пощенска банка. От 2010 г. до 2016 г. е била управител с ресор "Ритейл банкиране" в "Алфа банк". Василева се присъединява към екипа на Първа инвестиционна банка през тази година като директор "Стратегическо планиране и развитие". В момента основни акционери в банката с дялове от по 42.50% са Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев, а останалите 15% се търгуват на фондовата борса.

Източник: mediapool.bg

Консолидираната загуба на Топливо АД се увеличава с 1 млн. лв. на годишна база до 3,2 млн. лв. за първото полугодие на 2017 г. Неконсолидираната загуба беше 2,54 млн. лв., а разликата до 3,2 млн. лв. може да се дължи на основното дъщерно дружество Синергон Петролеум ООД, където делът на Топливо АД е 94%. Неконсолидираните продажби на Топливо за полугодието бяха 72,3 млн. лв., а консолидираните са 95,4 млн. лв. Превишението от 23 млн. лв. вероятно е именно от дейността на бензионостанциите на Синергон Петролеум, опериращи под търговската марка SNG. Синергон холдинг АД продаде Синергон петролеум на Топливо АД за сумата от 1,47 млн. лв. От консолидираната загуба на Топливо АД в размер на 3,2 млн. лв. 73,42% отиват в консолидирания резултат на Синергон холдинг АД или 2,35 млн. лв. Загубата на Синергон холдинг АД на консолидирана база за полугодието е 3,92 млн. лв. (подобрение с 500 хил. лв., спрямо януари-юни 2016 г.). Следователно дъщерните дружества на Синергон холдинг извън групата Топливо са заработили около 1,5 млн. лв. загуба. Неконсолидираната печалба на Синергон холдинг от 7,9 млн. лв. за януари-юни 2017 г. няма място в консолидирания отчет, защото е вътрешногрупова операция, която се премахва при консолидацията. Акциите на Топливо АД поскъпват с 8,31% в последните 12 месеца до 4,3 лв. за акция и 23,2 млн. лв. пазарна капитализация, а тези на Синергон холдинг АД са нагоре с 16,51% в последните 12 месеца до 1,256 лв. за акция и 23 млн. лв. пазарна капитализация.

Източник: investor.bg

Над 167 милиона лева са спестили клиентите на "Овергаз", като са използвали синьо гориво, показват изчисленията на експертите в ''Овергаз Мрежи'' за първото полугодие на 2017 година. Компанията обслужва близо 56 500 битови и над 3000 стопански потребителя в 51 общини в цяла България. Като са заменили нафтата, мазута и електричеството с природен газ в своите производства, индустриалните клиенти са реализирали икономии в размер на над 87.2 млн. лв. от януари до юли 2017 г. За същия период в обществено-административния сектор са спестени 54.1 млн. лв. Пари са спестили и домакинствата - битовите потребители, които използват синьо гориво, са похарчили с 25.8 млн. лв. по-малко. И към момента цената на природния газ остава 2.5 пъти по-ниска от тази на електроенергията. Газьолът е 2.1 пъти по-скъп от синьото гориво, а цената на пропан-бутана излиза 1.3 пъти по-висока от тази на природния газ.

Източник: Сега       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

4 септември: Редовно общо годишно отчетно събрание на Русенска стопанска камара

13 септември: Семинар относно Регламент 2016/679, който поставя нови изисквания към всички фирми по повод събиране, обработка и съхранение на личните данни


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 3 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Румънският президент Клаус Йоханис и френският му колега Еманюел Макрон обявиха, че Румъния и Франция ще си сътрудничат за премахване на дъмпинга на работна ръка в рамките на ЕС. Става дума за изпращането на работници в чужбина, които да се трудят за по-ниски заплати. Макрон, който лобира сред източноевропейските страни членки на ЕС за реформа на трудовите стандарти, приветства желанието за сътрудничество на Румъния. Планът, подкрепян от Европейската комисия, предвижда затягане на правилата за краткосрочно командироване на работници между страните от ЕС, така че тези чуждестранни работници да не получават заплащане по-ниско от това на местните работници. Обяснявайки защо страни с по-ниски заплати като Румъния и България би трябвало да подкрепят реформата, френският президент попита: "Искате ли румънските заплати да останат постоянно под една трета от тези във Франция?".

Източник: Reuters

Америка

Двама от централните банкери на Федералния резерв на САЩ заеха противоположни позиции за това как да се реагира на разочароващите данни за слабата инфлация, докато представителите на централните банки се събират за годишния си симпозиум в Джаксън Хол. Водещите събития на конференцията включват изказвания на председателя на Фед Джанет Йелън и на гуверньора на Европейската централна банка Марио Драги в петък. Председателят на Фед за Канзас Естер Джордж, която е домакин на събитието, заяви в интервю за Bloomberg, че ако икономическите данни на САЩ се задържат такива, вероятно ще има възможност за ново повишаване на лихвените проценти през 2017 г. По-късно в интервю председателят на Фед за Далас Робърт Каплан коментира, че централните банкери трябва да са по-търпеливи и да изчакат сигнали за подновена инфлация, преди лихвените проценти да се увеличат отново тази година.

Източник: Bloomberg

Азия

Цените на потребителските стоки в Япония са се повишили за седми пореден месец през юли на фона на поскъпването на енергоносителите в световен мащаб, съобщи днес японското правителството. Инфлацията е достигнала 0,5 на сто, което е над юнския темп от 0,4 на сто, но доста под целевия праг от 2 процента. Керосинът е поскъпнал рязко с цели 21,2 процента, а бензинът - с 6,3 на сто, сочат данни на министерството на вътрешните работи и комуникациите. Основният индекс на потребителските цени, изключващ пресните храни, е 100,1 пункта при база от 100 за 2015 година. През миналия месец Bank of Japan понижи прогнозата си за инфлацията за текущата финансова година до 1,1 на сто спрямо 1,4 на сто в априлските очаквания. През април 2013 година централната банка възприе свръхлиберална парична политика, за да може до две години да постигне инфлационната цел.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
25.08.2017
Dow Jones Industrial
21 813.67 (30.27)
Nasdaq Composite
6 265.64 (-5.68)
Стокови борси
25.08.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)47.67
Heating oil ($US/gal.)1.6500
Natural gas ($US/mmbtu)2.8900
Unleaded gas ($US/gal.)1.6000
Gold ($US/Troy Oz.)1 299.30
Silver ($US/Troy Oz.)17.10
Platinum ($US/Troy Oz.)981.70
Hogs (cents/lb.)62.92
Live cattle (cents/lb.)1.07

       Опознай България

Национален парк Шипка - Паметник на свободата

Паметникът на свободата на връх Шипка е открит на 26 август 1934 г. Построен е с волните пожертвования на българския народ по проект на габровския архитект Атанас Донков и скулптора Александър Андреев. Изграждането му започва през 1926 г. и завършва през 1934 г., когато паметника е официално открит от цар Борис Трети. Той е част от националния парк Шипка, който е разположен на самото място, където са се водили легендарните военни действия, свързани с петмесечната отбрана на Шипченския проход през Руско-турската освободителна война (1877 – 1878). По етажите на паметника е поместена експозиция, разказваща за героизма на руските воини и българските опълченци, били се за освобождението на родината ни. От последната площадка се открива панорамен изглед към възстановените детайли на бойното поле, паметниците и братските могили, запазили спомена за подвига и саможертвата на героите. През 2017 година се чества 140-тата годишнина от Шипченската епопея.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 28.08.2017
Българска версия: 29876, Английска версия: 3011

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999