Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 22 август 2017 г., брой 4532
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(22.08.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.14178
USD   1.66298
CHF   1.72138
EUR/USD   1.1761*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Българска стокова борса АД - София
Е-Елит-България ООД - София
Онлайн Адвъртайзинг АД - София
Порт Инвест Русе ЕАД - София
Център за информационно осигуряване АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Производството на електроенергия за периода от 1 януари до 13 август 2017 г. е нараснало до 28 019 217 мегаватчаса, което с 3,64 на сто повече в сравнение с аналогичния период на 2016 г., съобщи Електроенергийният системен оператор (ЕСО). Ръст с 6,25% се отчита и при потреблението на ток за същия период от време. От началото на годината са изразходвани 24 788 199 мегаватчаса при 23 330 168 мегаватчаса за същото време на миналата година. Спад от 12,8% е регистриран на износа на електроенергия, като зад граница сме продали 3 231 018 мегаватчаса електроенергия. От началото на годината базовите централи са генерирали 23 714 462 мегаватчаса електроенергия, което е с подобрение с 8,28% в сравнение с този период на 2016 г. Увеличение с 8.63 на сто се отбелязва в дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа на страната. Тяхното участие в разпределителната мрежа е с плюс 2.64 на сто. Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) в производството на електроенергия е намаляло - минус 28,48%.

Източник: Монитор

За над 13 хиляди ученици, записани в професионалните паралелки и училища, професионалното образование е било първи избор при кандидатстване, показват първоначалните данни за приема след седми клас за наближаващата 2017/2018 учебна година. За над 62% от учениците, записани в професионална паралелка, това е било първи избор при кандидатстване. От 21 966 ученици в професионални гимназии и паралелки 13 810 са записани след 7-и клас по първо желание. Общо 17 993, или почти 82% осмокласници, пък са приети по първо и второ желание в професионална гимназия или паралелка. Най-голям интерес младежите са проявили към компютърна техника и технологии - тази специалност е избрана от 1027 ученици. На второ място е икономическа информатика, предпочетена от 896 души, следвана от автотранспортна техника - 879 деца, икономика и мениджмънт - 857 деца, и др. 515 ученици са записани вече в паралелките по новата професия "приложно програмиране". За нея МОН планира да отпусне 270 хил. лв. по националната програма "Обучение за ИТ кариера", като очакванията бяха да бъдат обучени поне 200 ученици, както и минимум 60 учители.

Източник: СегаДружества
Строителство на хидротехнически съоръжения
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Станилов ЕООД - София   3 652  
  2   Гелак ООД - София   2 803  
  3   Драгиев и Ко ООД - Пловдив   2 191  
  4   Хидростроителство ООД - Герман   1 992  
  5   Акватек ЕООД - Варна   1 501  
  6   Водстрой Пловдив АД - Пловдив   1 245  
  7   Водно Строителство Благоевград АД - Зелендол   367  
  8   Аква Системс АД - Бургас   324  
  9   Хидроинжект ЕООД - София   170  
  10   Хидроинженеринг Груп ЕООД - София   161  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 21.08.2017
  Обща стойност (BGN): 908 993.01  
Брой търгувани компании: 48
Premium 227 234.60
Standard 542 621.13
АДСИЦ 126 635.39
Структурирани 2 380.47
Облигации 10 121.42
Най-голяма промяна в цените
Хидроизомат АД - София -10.00 %
Тодоров АД - София 9.50 %
BaSE - Акции: 6 437 194.90
BaSE - АДСИЦ: 660 137.50

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Комисията за финансов надзор е отнела лиценза на застрахователна компания "Надежда". Сред клиентите на дружеството е Министерството на отбраната, НЕК, АЕЦ "Козлодуй", ЧЕЗ. Мажоритарен собственик е Виктор Серов, който осъществява контрол през "Ви веста холдинг", държаща 87.21% от капитала. Той е и председател на Съвета на директорите. За компанията има две възможности - ликвидация или откриване на процедура по несъстоятелност. За проблеми в ЗК "Надежда" се заговори още след приключването на стрес тестовете в застрахователния сектор през февруари. Одитът на френската MAZARS SA разкри, че компанията не покрива изискванията за капиталова адекватност и платежоспособност. По този повод регулаторът даде срок на застрахователната компания до края на 2017 г. да предприеме необходимите мерки. През юни КФН прати квестор в "Надежда", който да установи реалното положение. Още тогава КФН забрани на застрахователя да се разпорежда с активите си за срок от един месец - заради нарушения на нормативната уредба, свързани с образуването на техническите резерви и спазването на минималното капиталово изискване.

Източник: Сега

Великотърновската фирма "Лактима" планира да построи изцяло ново предприятие, което ще е най-модерното за производство на сирена и кашкавали в България. Инвестицията се очаква да надхвърли 10 млн. лв. Тя е заложена в новата инвестиционна програма на компанията. Планираното производство на твърди млечни продукти ще разшири познатото към момента на пазара портфолио на компанията. Изграждането на завода се очаква да стартира в началото на 2018 г. и да приключи в рамките на година. Новият завод ще се разположи в съседство със съществуващия. Общо два са големите проекти, по които работи екипът на "Лактима". Те са в процес на подготовка с идеята да кандидатстват за европейско финансиране. Освен проекта за новия завод от компанията смятат да инвестират в автоматизация на процесите, което ще помогне за още по-голям контрол на производството. Има и допълнителни оборудвания в завода за над 2 млн. лв., които са в отделни модули. Инвестира се в човешки ресурс, условия на работа. Вложения се реализират и в посока подобряване на логистиката. От компанията смятат все повече да развиват автомобилния си парк – купуване на собствени превозни средства, за да си подсигурят 100% качествена услуга. Друга инвестиция е свързана с наемането на складови площи извън рамките на завода. Компанията произвежда кисели, пресни, овкусени млека. Най-разпознаваемият й продукт е "Айрян Балкан", с който държи 75-80% пазарен дял в категория течни млека. Приходите на дружеството за 2016 г. достигат 12.8 млн. лв., което е ръст от 18.5% спрямо година по-рано.

Източник: Капитал

ВИТТЕ Аутомотив България, дъщерна компания на немския ВИТТЕ Аутомотив, увеличава производствената си база в град Русе. Разширяването на завода предвижда изграждане на ново производствено хале, както и прилежащ логистичен участък. Заложено е персоналът през идните пет години да нарастне с около 500 души. ВИТТЕ Аутомотив България предлага работни места за специалисти в областта на мехатрониката, инженерните науки, логистиката, както и на голям брой работници в производството. Заетите в предприятието ще имат фирмена столова, зони за почивка, нови офиси и съблекални. ВИТТЕ Аутомотив е един от малкото работодатели в България, който осигурява климатизация във всичките си работни помещения. Такава климатизираща система, обхващаща и производството, ще се изгради и в новата сграда. Планирано е изграждане на нов транспортен терминал, при който в бъдеще всички работещи ще могат да достигат до служебните автобуси още по-сигурно и по-удобно, независимо от метеорологичните условия. Проектирането на новата производствена сграда вече започна, а намеренията са тя да бъде готова и началото на производството в нея да започене от средата на 2018 година. Освен четирите фабрики в Германия в останалата част на Европа компанията „ВИТТЕ Аутомотив“ е представена в България и Чехия.

Източник: Дарик радио

За първи път Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет замрази лиценза на държавното дружество към Министерството на отбраната "Снабдяване и търговия МО". Мярката е за срок от два месеца. Решението е взето на заседанието на съвета на 25 юли 2017 г., когато е отнет за 6 месеца и лиценза на "Емко". Причината за "замразяването" на оръжейния лиценз за търговия на министерското дружество е липсата на допуск от ДАНС за работа с класифицирана информация на новия управител на дружеството Хранимир Борисов Генчев, става ясно от публикуваното решение. Оръжейният лиценз на дружеството за търговия в чужбина е издаден през февруари 2016 година и е валиден до февруари 2021. От МО обясниха, че дружеството не продава оръжие и боеприпаси зад граница, а само на търговци в България и отнемането на лиценза няма да повлияе на дейността му. "Снабдяване и търговия МО" е създадено през 1996 г. с цел да продава бракувани боеприпаси и такива с отпаднала необходимост. За 2016 г. държавната компания е продала оръжие за близо 2.4 млн. лв. на различни търговци, включително и на "Емко".

Източник: mediapool.bg

Лавена повишава нетната си печалба с близо 73% на годишна база през първото полугодие на 2017 г. до 1,185 млн. лв. Общите приходи се повишават с 23,5% през шестмесечието в сравнение със същия период на 2016 г. до 8,962 млн. лв. Върху размера на приходите на шуменския производител на козметика най-голямо влияние имат приходите от продажба на продукция, като техният размер представлява 98% от общите приходи през полугодието. Разходите от дейността също се увеличават с малко над 4% до 7,2 млн. лв. Анализ на структурата на пасивите на предприятията в групата показва, че относителният дял на собствения капитал спрямо общия размер на финансовите източници е 37% към края на 2016 г. спрямо 40% към 30 юни 2017 г. Увеличението на собствения капитал с 1,185 млн. лв. спрямо края на миналата година се дължи на реализираната печалба на дружествата през първото шестмесечие. Намаление бележат дългосрочните задължения с 907 хил. лв., а краткосрочните задължения нарастват с 1,4 млн. лв. Към 30 юни производителят притежава активи на стойност 23,8 млн. лв., което е увеличение със 7,3% спрямо 31 декември 2016 г.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 3 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Френският нефтогазов гигант Total постигна споразумение с датската A.P. Moller-Maersk A/S за покупката на нефтогазовото подразделение на Maersk Oil & Gas A/S (Maersk Oil) срещу сумата от 7,45 млрд. долара, се казва в съобщение на Total. Според условията на сделката, Moller-Msersk ще получи 97,5 млн. нови акции на Total на обща сума на стойност от 4,95 млрд. долара, което като сума съставлява 3,75% от увеличението на уставния капитал на френската компания. В допълнение Rotal ще поеме върху себе си ангажименти за поемане на задължения на Maersk Oil в размер от 2,5 млрд. долара. Плановете са сделката да приключи през първото тримесечие на 2018 г., след получаване на одобрение от регулаторните органи. Покупката на Maersk Oil ще осигури възможност за френската компания да увеличи запасите си с около 1 млрд. барела нефтен еквивалент, като близо 80% от тях са разположени в района на Северно море.

Източник: Bloomberg

Америка

McDonald's ще затвори над една трета от ресторантите си в Индия, след скандал с франчайзър. В понеделник индийското подразделение на компанията съобщи, че прекратява договора с един от франчайзърите - Connaught Plaza Restaurants, който ръководи 169 от ресторантите в северната и източната част на страната, след като фирмата е нарушила части от договра. Местният партньор "не е успял да поправи несъответствията, въпреки че бе дадена такава възможност", казаха от McDonalds's Индия без да уточняват заради какво е възникнал спорът. Неприятното развитие на ситуацията представлява предизвикателство за McDonald's, след като ще се наложи да затвори поне временно над една трета от ресторантите си в един от най-големите развиващи се пазари в света. Компанията ще трябва да започне да гради наново бранда си в половината страна, докато търси нов партньор. В Индия, втората държава в света по население, McDonald's работи и в още една компания - Hardcastle Restaurants, която оперира 261 ресторанта.

Източник: Bloomberg

Азия

Китайският автомобилостроител Great Wall се интересува от придобиването на част или цялата автомобилна група Fiat Chrysler Automobiles - FCA. Спекулациите за китайския интерес към собственика на марките Jeep и Ram започнаха миналата седмицата, когато седмичникът Automotive News написа, че американско-италианският автомобилен гигант е отхвърлил оферта за придобиване на неназован китайски автомобилостроител. Оттогава няколко китайски автомобилни компании отрекоха да имат подобни планове. Що се отнася до този въпрос в момента имаме намерение за придобиване. Интересуваме се от Fiat Chrysler, съобщи представител на отдела за връзки с пресата на Great Wall. Той не даде повече подробности. Главният изпълнителен директор на Fiat Chrysler Серджо Маркионе търси партньор или купувач за седмия по големина автомобилостроител в света, за да може да се справи с нарастването на разходите, да отговори на изискванията за отделяните вредни емисии и да разработи технология за електромобили и безпилотни коли.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
21.08.2017
Dow Jones Industrial
21 703.75 (29.24)
Nasdaq Composite
6 213.13 (-3.40)
Стокови борси
21.08.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)47.53
Heating oil ($US/gal.)1.5800
Natural gas ($US/mmbtu)2.9600
Unleaded gas ($US/gal.)1.5900
Gold ($US/Troy Oz.)1 293.80
Silver ($US/Troy Oz.)16.98
Platinum ($US/Troy Oz.)983.50
Hogs (cents/lb.)64.62
Live cattle (cents/lb.)1.06

       Опознай България

Гложенски манастир

Гложенският манастир се намира в близост до село Гложене, на 12 км от град Тетевен. Погледнат от долу е като замък върху скалите, в близост до връх Лисец (Стара планина). Според преданието манастирът е построен през 13-ти век от украинския княз Георги Глож с благословията на цар Иван Асен II. Светата обител е посветена на Св. Георги Победоносец. Според легендата, скоро след основаването на манастира, иконата на Св. Георги многократно е изчезвала от обителта, само за да бъде намерена по-късно на хълма недалеч от селото, на който се намира настоящият манастир. Това необяснимо ‘бягство’ на иконата е било изтълкувано от монасите като божи знак за това, че манастирът трябва да бъде преместен на хълма. В крайна сметка това е направено през 14-ти век. Днес оригиналът на иконата се съхранява в Ловчанската митрополия. По време на османското робство Васил Левски често се укрива от турците в манастира. Скривалището му се пази и до днес. Друг известен българин, който е живял там, е книжовникът Васил Друмев. Той е затворен по заповед на княз Фердинанд. В продължение на 15 месеца Васил Друмев изкарва на солена риба и вода, както и на храната, която монаси му дават през таен отвор на тавана на стаята му. Васил Друмев е освободен след падането на правителството на Ал. Стамболов. Манастирската църква е построена заедно с новия манастир през 14-ти век. Била е изографисана и с богата дърворезба. Земетресение през 1913 г. я срива до основи. Днешната църква е построена през 1951 г. върху основите на старата.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 22.08.2017
Българска версия: 29879, Английска версия: 3012

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999