Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 09 август 2017 г., брой 4523
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(09.08.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.15690
USD   1.65552
CHF   1.70398
EUR/USD   1.1814*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Корадо България АД - Стражица  
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Индексът на промишленото производство през юни, изчислен от сезонни данни, намалява с 1.4 на сто в сравнение с май 2017 г., по предварителни данни на НСИ. През юни 2017 г. при календарния индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 3.6% спрямо съответния месец на 2016 г. През юни увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 1%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.1 на сто, а намаление е отчетено в преработващата промишленост - с 2.1%. На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарните данни, е отчетен в добивната промишленост - със 7.6%, и в преработващата промишленост - с 4.9 на сто, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.5 на сто.

Източник: Монитор

Индексът на продукцията в сектор "Строителство" през юни 2017 г. , изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.2% над равнището от предходния месец, показват предварителните данни на НСИ. Календарно изгладените данни показват увеличение от 7.9% на строителната продукция през юни 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 година. На годишна база увеличението на строителната продукция се определя от положителния темп както при сградното строителство, където увеличението е с 15%, така и при гражданското/инженерното строителство - с 0.2%. В сравнение с май сградното строителство се увеличава с 1.3%, докато от гражданското/инженерното строителство намалява с 1.1%.

Източник: econ.bgДружества
Производство на минерални води и безалкохолни напитки
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД - София   140 125  
  2   Нова Трейд ЕООД - Съединение - Пд   40 352  
  3   Девин ЕАД - Девин   25 013  
  4   Куадрант Бевъриджис АД - Лозен - СГ   18 922  
  5   Бутилираща компания-Горна Баня ООД - София   16 421  
  6   Булминвекс ГБ ЕООД - София   9 360  
  7   А и Д Комерсиал ЕООД - Перущица   8 955  
  8   Пантелей Тошев ООД - Лозен - СГ   5 007  
  9   Аспазия 92 ООД - София   4 996  
  10   Минерална вода - КОМ ЕАД - София   4 008  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 08.08.2017
  Обща стойност (BGN): 2 086 950.32  
Брой търгувани компании: 46
Premium 980 365.75
Standard 687 920.98
АДСИЦ 404 557.96
Структурирани 14 105.64
Най-голяма промяна в цените
Сила Холдинг АД - София 20.00 %
Хидроизомат АД - София -9.57 %
BaSE - Акции: 10 892.86

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е преустановила започнатата преди три години процедура по отнемане на лиценза на „ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД. Процедурата по отнемане на лиценза всъщност беше срещу трите електроразпределителни дружества и стартира преди три години. В докладите тогава бяха открити почти 3 хил. нарушения на трите дружества. Според регулатора "ЕВН България Електроснабдяване" и "Енерго-про продажби" извършват прихващане на свои вземания с насрещно задължение към Националната електрическа компания, като по този начин нарушават разпоредби на Закона за енергетиката и Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия. "ЧЕЗ Електро България" АД пък задържало плащания към НЕК, като поставяло условия за удовлетворяване на направени разходи за задължения към обществото, свързани с изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени.

Източник: money.bg

„Българска банка за развитие" АД съвместно с международни финансови институции и инициативи ще стартира в средносрочен план работата по създаването на Фонд за социални инвестиции, който да инвестира в капитала на социални компании в България. Тази мярка е в изпълнение на приетата от Министерския съвет и разработена от Министерството на икономиката и Министерството на финансите Стратегията 2017–2020 на „Българската банка за развитие" АД. Министърът на икономиката Емил Караниколов принципно подкрепи създаването на Фонд за социални инвестиции – дъщерно дружество на Българска банка за развитие, съобщиха от министерството.

Източник: Стандарт

След лекото свиване през пролетта приходите на Българската телекомуникационна компания (БТК) отново растат. За първото полугодие на 2017 г. увеличението им е с 0.6% до 432 млн. лв., с което дружеството остава най-големият местен телеком. Само за второто тримесечие нарастването на приходите е с 1.43% до 221 млн. лв. Подобрение в оборотите си през второто тримесечие на годината имат и другите два големи играча в телеком сектора – "Мобилтел" и "Теленор", които отчетоха дори по-големи ръстове - съответно с 3.4% до 103.3 млн. евро и с 1.2% до 163 млн. лв. Финансовият резултат на БТК също се подобрява, след като в началото на годината беше отбелязан спад. Общата печалба преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) за полугодието е 161.2 млн. лв., което е с 2.53% повече в сравнение със същия период на 2016 г. Само за второто тримесечие печалбата е почти 84 млн. лв., което е с 8.9% повече спрямо година по-рано.

Източник: Капитал

Компанията „Монтюпе” представи в екоинспекцията в Русе програма за решаване на проблема със замърсяването на въздуха в града. Това е първият ангажимент, който френският инвеститор и собственик на завода за автомобилни части в Русе изпълнява след срещата с министъра на околната среда и водите. Тогава ръководството на предприятието се съгласи да направи инвестиция за 5 милиона евро, за да се гарантира качеството на въздуха в региона и да се създаде здравословна среда за работниците. С внесеното предложение дружеството се задължава да изпълни поредица от технически решения в краткосрочен план, които не са свързани с процедурата за промяна в комплексното разрешително. Предвижда се и разработване на цялостен проект за отопление, вентилация и климатизация на халетата с нова аспирационна и вентилационна система. Срокът за представяне в екоинспекцията е септември тази година.

Източник: Монитор

Финансовият регулатор взе решение да не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от "Стара планина холд" за закупуване на акции на "Фазан" АД.  Обект на настоящото търгово предложение са 101 874 бр. акции, представляващи 8.25% от капитала на дружеството. Цената за една акция от търговия предложител е 1.41 лв. КФН е решила да изпрати и писмо до "Екип-98 холдинг" с указания за отстраняване на непълноти относно заявление за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

В БСК бяха обсъдени предстоящи инициативи във връзка с Българското председателството на Съвета на ЕС

Български фирми произвеждат за НАСА и ЦЕРН

По инициатива на БСК, Министерският съвет одобри протокол за Единен патентен съдБезплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 3 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Държави от Европейския съюз започнаха действия за връщане на мигранти, пристигнали в Европа през Гърция в последните пет месеца обратно там, където да бъдат разгледани заявленията им за убежище. Правилата на ЕС задължават мигрантите да кандидатстват за убежище в държавата, в която са влезли първо. Действието на тези правила беше преустановено, когато стотици хиляди мигранти, предимно сирийски бежанци, влязоха в Гърция през 2015 година. Европейската комисия препоръча през декември държавите от ЕС постепенно да възобновят трансферите към Гърция на мигранти, които нямат необходимите документи и които пристигнат след 15 март. Гръцките власти съобщават, че са получили заявления за връщане на повече от 400 мигранти. Само няколко от заявленията са одобрени досега.

Източник: Associated Press

Америка

Властите в Чикаго внесоха в съда иск, с който целят да попречат на влизането в сила на новите политически мерки на правителството на Доналд Тръмп, предвиждащи да се ограничи финансирането за т. нар. "градове убежища" в САЩ - градове, които не предоставят достъп на федералните имиграционните власти до местните затвори. Според заведения иск новата политика принуждава града да избира между конституционните си права и финансирането на системата на правоприлагане. "Освен това тези нови условия са в разрез с дългогодишната политика на града на поощряване на сътрудничеството между местните правоприлагащи органи и имигрантските общности", се казва в документа. Според новата правителствена политика към градовете убежища също така се предвижда изискване местните правоприлагащи органи да трябва да уведомяват федералните власти до 48 часа, преди да са пуснали на свобода задържани, издирвани за нарушаване на имиграционното законодателство.

Източник: Reuters

Азия

Индонезия ще размени палмово масло, кафе и чай срещу руски изтребители, за да се възползва от новите международни санкции срещу Русия. Това съобщи говорител на властите в Джакарта, предаде Франс прес от индонезийската столица, където в близките часове се очаква да започне срещи с местни държавници руският външен министър Сергей Лавров. Миналата седмица Индонезия подписа с Русия протокол, предвиждащ получаване на 11 руски изтребителя "Сухой" срещу стоки от първа необходимост, информира Маролоп Наингголан, пресаташе на индонезийското министерство на търговията. Новите санкции на ЕС и САЩ от началото на месеца срещу Русия са заради предполагаемата й намеса в американските президентски избори и анексията на украинския полуостров Крим през 2014 г. Индонезийският министър на търговията Енгартиасто Лукита обаче изтъкна, че санкциите, принудили Русия да търси нови пазари, може би са добра новина за Индонезия.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
09.08.2017
Dow Jones Industrial
22 085.34 (-33.08)
Nasdaq Composite
6 370.46 (-13.31)
Стокови борси
09.08.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)49.02
Heating oil ($US/gal.)1.6200
Natural gas ($US/mmbtu)2.8100
Unleaded gas ($US/gal.)1.6000
Gold ($US/Troy Oz.)1 270.30
Silver ($US/Troy Oz.)16.53
Platinum ($US/Troy Oz.)977.50
Hogs (cents/lb.)68.02
Live cattle (cents/lb.)1.10

       Опознай България

Панчаревският манастир “Св. Николай Летни Чудотворец”

Панчаревският манастир “Св. Николай Летни Чудотворец” се намира в Ихтиманския дял на Средна гора, на около 5 км. от село Панчарево по пътя към Самоков. Изграден е на десния бряг на р. Искър в Панчаревския й пролом, близо до крепостта Урвич. Информация за това кога е основан манастирът не е стигнала до нас. Знае се единствено, че след падането на България под Турско робство е бил разрушен. Възобновен е на два пъти през XX век – през 1938г. и през 1996 г. В църквата може да се види благодарствен надпис към Атанас Петров Господинов от Панчарево, с чиято финансова помощ е осъществено реставрирането през 1994-1996г. Днес манастирът е действащ, като в момента (май, 2006) тече мащабен ремонт и изграждането на нови жилищни постройки с помощта на дарения. Представлява комплекс от църква с камбанария, жилищни и стопанска сгради. Църквата е завършена през 1996г. върху стари основи, като все още не е стенописана. Представлява еднокорабна безкуполна постройка.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 09.08.2017
Българска версия: 29889, Английска версия: 3013

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999