Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 04 август 2017 г., брой 4520
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(04.08.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.16549
USD   1.64910
CHF   1.70057
EUR/USD   1.1860*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Автомотор Корпорация АД - София
Асенова крепост АД - Асеновград
Винзавод АД - Асеновград
Елана агрокредит АД - София
Контактни Елементи-99 АД - Зверино
Металолеене 2014 АД - Карлово
Пр 97 АД - София
Промишлена енергетика-2001 АД - Бело поле
Рентстрой груп АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Продажбите на дребно в България намаляват с 0,5 на сто през юни спрямо май 2017 г., съобщи Евростат. България е сред 3-те страни, в които се отчита най-силно намаление на търговията през шестия месец на 2017 г. Това е и второ понижение от началото на годината, след като през март се отчете спад от 0,3% и най-солидно понижение от март 2015 година насам. Освен у нас по-значително намаление на продажбите на дребно през юни се наблюдава в Литва и Латвия съответно с 1,7% и 0,8 на сто. Най-здраво увеличение на търговията на дребно на месечна база беше регистрирано в Хърватия с 5,8%, следвана от Португалия с 2,4 на сто и Словения - 1,7%. Търговията на дребно в целия ЕС се увеличи през юни с 0,4% спрямо май, когато продажбите на дребно нараснаха с 0,3 на сто. Повишението се дължи в най-голяма степен на растеж с 0,6% както при продажбите на нехранителни стоки, така и на тези на автомобилни горива, докато продажбите на храни, напитки и тютюневи се повишиха с едва 0,1 на сто. Рекорд при търговията на дребно на годишна база държи Словения с повишение от 10,2%, следвана от Хърватия с ръст 8,2 на сто и Словакия с 8,1%.

Източник: Монитор

България е първа по използване на технологии за разговори и видеовръзка по интернет, но е последна по интернет банкиране, съобщи Евростат. Страната е на последно място и при използването на онлайн услуги при пътувания и запазване на хотели, докато в останалите категории клоним повече към средните показатели за съюза. Категориите включват използване на социални мрежи, аудио- и видеоразговори, четене на онлайн новини, слушане на музика, гледане на видеоматериали, интернет банкиране, търсене на информация, използване на електронна поща и запазване на пътувания и почивки. България се представя добре при ползването на социалните мрежи, като 76% от българите на възраст между 16 и 74 години използват Facebook, Twitter, Google+ и други подобни услуги. На първо място по този показател е Унгария, където 83% от активното население ползва социални мрежи. Средното ниво за ЕС е 63%, а най-слаба е популярността на платформите във Франция, където те се ползват от под 50% от хората в активна възраст. Страната обаче е абсолютен лидер при провеждането на интернет разговори чрез различните платформи. Над 80% от населението използват подобни услуги, докато средното ниво за ЕС е 39%.

Източник: КапиталКонцесии

Министерството на туризма ще прекрати договора за наем на морски плаж „село Лозенец“, Община Царево, Област Бургас, считано от 1 октомври 2017 г., заради обществения отзвук и неприемане извършването на дейности на морския плаж от страна на наемателя, от една страна, а от друга, обективната невъзможност той да реализира както права, така и задължения по него. До решението се е стигнало след направени серия от проверки на морската ивица през летния сезон, последната от които е била в края на месец юли 2017 г. Договорът с наемателя на морски плаж „с. Лозенец“, Община Царево, Област Бургас, е сключен на 05.07.2016 г. с определеното за наемател търговско дружество след публично обявен на официалната страница на Министерството на туризма и проведен по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост търг с тайно наддаване. Според договора за наем той не може да бъде прекратен в периода 1 юни – 30 септември, докато трае активният летен сезон. Затова контрактът ще бъде прекратен на следващия възможен ден - 1 октомври 2017 г., за което фирмата е информирана. По закон почистването, осигуряването на спасители и на медицинска служба на неохраняемите плажове, т.е. тези, които нямат стопани - концесионери и наематели, трябва да бъдат осигурени от областните управи. Ще се отнася за незаконни преместваеми обекти на морските ивици, тяхното премахване е в прерогативите на кмета на общината, на чиято територия е плажът.

Източник: Банкеръ

Дружества
Механично обработване на метали
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Пневматика Серта АД - Кърджали   13 984  
  2   Самел 90 АД - Самоков   12 189  
  3   Ангел Стоилов 96 АД - Пловдив   11 130  
  4   Буллтек ООД - Пловдив   10 322  
  5   О.М.С. Салери Истърн Юръп ЕООД - Враца   7 825  
  6   ММ Механикс ООД - Драгор   5 897  
  7   Лесилмаш ЕООД - София   5 440  
  8   Инхом 98 ООД - Аксаково   5 115  
  9   Енергоремонт - Гълъбово АД - Гълъбово   4 800  
  10   Стратус ООД - Пловдив   4 609  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 03.08.2017
  Обща стойност (BGN): 32 735 114.18  
Брой търгувани компании: 50
Premium 250 372.66
Standard 25 594 268.69
АДСИЦ 6 880 201.13
Структурирани 10 271.71
Най-голяма промяна в цените
Регала-инвест АД - Варна 23.79 %
Инвестиционна компания Галата АД - Варна -14.77 %
BaSE - Акции: 4 786 749.03
BaSE - АДСИЦ: 3 563 344.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Инвестиционно намерение за ново производство в барутната фабрика в Горни Лом е постъпила в община Чупрене, съобщи кметът Ваньо Костин. Нова фирма – „Миджур мениджмънт кънстракшан", е изявила желание да произвежда патрони от различни типове. Капацитетът на новото производство ще бъде по 2,5 млн. патрона годишно и не се отнася към утилизация на стари боеприпаси. Новата фирма има намерение да назначи 41 души в производството и 5 – в контролно-изпитателна станция. Предстои обществено обсъждане и одобряване на оценка за въздействие на околната среда. Става въпрос за ново производство в нови цехове и халета, които фирмата ще изгради. Фирмата е новият собственик на стария завод за боеприпаси – „Миджур". Той беше затворен от 1 октомври 2014 година, когато се взриви цехът за утилизация на стари противопехотни гръцки мини, а взривът отне живота на 15 души - ръководен екип и работници.

Източник: Стандарт

Трите големи топлоелектрически централи в комплекса "Марица-изток" - американските "AES Гълъбово" и "Контур Глобал Марица-изток 3" - заедно с държавната "Марица-изток 2", ще търсят консултант, запознат с новите европейски норми за серни, азотни окиси и живак. Заедно с техните експерти избраната фирма ще трябва да направи технико-икономически анализи, да предложи конкретни мерки и да обясни какви ще са ползите от модернизирането на централите. Проучването ще е необходимо, в случай че се иска отлагателен период за покриване на новите европейски ограничения. Такава отсрочка ще е наложителна, ако се установи, че инвестициите за обновяването ще са много по-високи от ползите за обществото. Най-добри изглеждат перспективите за ТЕЦ "AES Гълъбово". Тя бе изградена на "зелена поляна" и е най-екологичната централа не само у нас и на Балканите, но и в Европа. "Контур Глобал Марица-изток 3" също инвестира стотици милиони лева в реконструкция и подобряване на екологичните характеристики на производството си. Най-мрачни се очертават нещата за държавната "Марица-изток 2". След един катастрофален конкурс тя в крайна сметка се оказа с инсталация, която не е лицензирана и сега много трудно може да бъде модернизирана. От 1 август започна да тече шестмесечният срок, през който големите ТЕЦ-ове трябва да представят в Изпълнителната агенция по околната среда исканията си за дерогация.

Източник: Банкеръ

Дейността на държавното дружество „Напоителни системи“ продължава да е финансово затруднена. Компанията приключва второто тримесечие на 2017 година със загуба от 3 млн. лв. През първото тримесечие бе отчетена загуба от 3,2 млн. лв. 14,8 млн. лева са приходите към второто тримесечие на 2017 г. Приходите от напояване са 4,2 млн. лв., а от промишлено водоподаване 2,9 млн. лв. Отчетените средства по поддръжката на обектите за опазване от вредното въздействие на водите са 5,9 млн. лв. без ДДС. Разходите към 30 юни са 17,8 млн. лв., от които 12,1 млн. лв. за заплати и осигуровки, 1,7 млн. лв. за материали и 1,7 млн. лв. за външни услуги. Счетоводният финансов резултат е загуба от 3 млн. лв. 4,7 млн. лв. без ДДС са начислените вземания от агроминистерството. На дружеството не са възстановени значителни средства от минали години за охрана и поддръжка на язовирите, безплатна поливка от 2009 г. и други разходи. Поради неосъщественото финансиране дейността на дружеството е затруднена, се казва в отчета. Непрекъснато постъпват запори по банковите сметки, ежедневно се провеждат срещи и се сключват споразумения за разсрочване на задължения.

Източник: Дума

Печалбата на “Булгаргаз” намаля със 140,9%, сравнено с 2016 г. С 30 млн. лв. по-малко дивидент е получил Българският енергиен холдинг (БЕХ) от държавните фирми в енергетиката през първото полугодие в сравнение със същия период на 2016 г. Тогава те са отчислили 115,46 млн. лв., а сега - 84,54 млн. Една от причините е сривът в печалбата на АЕЦ “Козлодуй”, която беше едва 1,4 млн. лв. Това е заради вложените пари в модернизацията на блоковете. За полугодието на тази година атомната централа има печалба от 33,88 млн. лв. БЕХ трупа приходи и от лихви. От дъщерните дружества те са 66,4 млн. лв. за полугодието. 21 млн. лв. е лихвата на НЕК по заема от холдинга от над 1 млрд. лв., с който бяха погасени дълговете към двете американски централи, чийто ток националната компания по закон е задължена да изкупува. 8 млн. лв. пък са лихвите, които плаща столичната топлофикация заради дълговете си към “Булгаргаз”, които бяха прехвърлени на БЕХ. От дружествата в държавната енергетика най-голям срив в печалбата има при “Булгаргаз” - от 35,4 млн. лв. през 2016 г. за полугодието на тази е на загуба от 14,5 млн. лв., или разликата е минус 140,9%. В същото време на пазара е продаден 1,758 млрд. куб. м газ, или има ръст от 10,84 на сто. Причината за лошия финансов резултат е - колкото повече продава “Булгаргаз”, толкова повече губи заради ценовите решения на КЕВР. През полугодието компанията е сключила цесии за дълговете на 7 топлофикации за 98 млн. лв. и ги е прехвърлила на НЕК и ЕСО.

Източник: 24 часа

Националната електрическа компания (НЕК) отчете нетна печалба от 1.536 млн. лв. за полугодието на 2017 г., показва финансовия отчет на дружеството. Това може да се приеме за значително подобрение в сравнение със същия период на миналата година когато компанията е имала отрицателен резултат от 95.2 млн. лв. Не така стоят нещата ако се погледнат последните три месеца на 2017-а година когато държавната компания отчита загуба от 121.3 млн. лв., с което на практика стопява натрупаната печалба през първото тримесечие на годината. Според отчета на дружеството това се дължи на спада на потреблението на регулирания пазар и увеличението на закупените количества от възобновяема енергия и най-вече тази от соларни паркове. Според данните приходите от продажба на енергия на регулирания пазара, които имат основен дял намаляват с 58 млн. лв. до 932 млн., което се дължи основно на по-ниските цени на електроенергията определена от енергийния регулатор през разглежданите периоди докато продадените количества намаляват незначително с 0.1% спрямо полугодието на 2016 г.

Източник: Капитал

Регулирана информация

На 3.08.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Тим Ойл ООД - Харманли       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 3 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

"Срещата на върха" между германски политици и ръководителите на компаниите - производители на автомобили, продължи в Берлин часове наред без новина за споразумение как да се избегне криза в сектор, фундаментален за германската икономика. След като тя бе разделена на работни групи, продължи търсенето на решение, което "да спаси дизела". Привечер се стигна до споразумение, подробностите за което тепърва ще излизат. Дитер Цетше, ръководителят на Daimler, обяви, че компанията му ще намали емисии от азотен оксид на 3 милиона коли Mercedes-Benz в Европа, от които 1 милион са само в Германия. Сдружението на автоиндустрията (VDA) предварително обеща да съкрати вредните емисии, като модернизира програмното осигуряване на 5.3 милиона дизелови автомобила. Новият софтуер за управление на двигателя трябва да направи по-ефективни филтриращите системи и да намали емисиите от азотен оксид с 25-30%. Но министърът на околната среда Барбара Хендрикс коментира, че тези планове могат да са само първа крачка, защото е необходима по-цялостна техническа промяна на колите.

Източник: Associated Press

Америка

Qаtаr Аіrwауs вече не иска да купува дял в Аmеrісаn Аіrlіnеs. Намерението на катарския превозвач бе посрещнато, меко казано, с неприязън от американския конкурент. Главният изпълнителен директор на Аmеrісаn Аіrlіnеs Дъг Паркър обясни в писмо до служителите си през юли, че предложението за инвестиция е "далеч от добре дошло" и че мениджърите "не са особено въодушевени", но и че няма какво да направят. Решението на Qаtаr Аіrwауs да се откаже от придобиването на 10% дял бе посрещнато с кратък коментар, че Аmеrісаn Аіrlіnеs "уважава" решението на Катар. Подобно партньорство между международните превозвачи започна да става нещо нормално. Наскоро Dеltа Аіr Lіnеs, Аіr Frаnсе-КLМ Grоuр и Сhіnа Еаstеrn Аіrlіnеs обявиха план за такъв алианс, който позволява по-близко сътрудничество. Аmеrісаn Аіrlіnеs и други щатски авиолинии обаче обвиниха държавната Qаtаr Аіrwауs, заедно с Еmіrаtеs и Еtіhаd в получаване на нечестна финансова подкрепа от техните правителства. Qаtаr Аіrwауs вече притежава дялове в Вrіtіsh Аіrwауs, испанската Іbеrіа и LАТАМ Аіrlіnеs.

Източник: New York Times

Азия

Германският автомобилен гигант BMW отбеляза ръст на печалбата през второто тримесечие от близо 10%, пише Financial Times. Финансовият резултат е достигнал 3.06 млрд. евро, а приходите са нараснали до 25.8 млрд., което е годишно повишение от 3.1%. За периода компанията е продала 633 582 автомобила, като китаският пазар се представя по-добре за сметка на тези в САЩ и Германия. Въпреки добрите резултати акциите на BMW са се понижили с 11% на годишна база и компанията очаква допълнителни трудности в резултат на динамиката в сектора. Все пак след представянето на резултатите котировките се повишиха с 1.3% до 79.91 евро за акция, а BMW се оценяваше на 51.9 млрд. евро. От своя страна маржовете за единица продукция стигнаха до 9.7%, като по този начин се повишиха с 0.2 пр. пункта за една година и се приближиха към горния край на желания таргет 8-10%. За първото полугодие общият брой на продадените коли е нараснал с 5% до 1.22 млн.

Източник: FT

 
Индекси на фондови борси
03.08.2017
Dow Jones Industrial
22 026.10 (9.86)
Nasdaq Composite
6 340.34 (-22.30)
Стокови борси
03.08.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)48.93
Heating oil ($US/gal.)1.6400
Natural gas ($US/mmbtu)2.7900
Unleaded gas ($US/gal.)1.6300
Gold ($US/Troy Oz.)1 274.50
Silver ($US/Troy Oz.)16.66
Platinum ($US/Troy Oz.)966.50
Hogs (cents/lb.)65.75
Live cattle (cents/lb.)1.15

       Опознай България

Карановска могила

Карановската селищна могила се намира в северозападния край на село Караново, Сливенска област. Това е най-голямата селищна могила на територията на цяла Европа. Образувана е от последователно изграждани едно на друго праисторически селища. Могилата е на площ повече от 25 дка, от които са разкопани сравнително малка част. Разкопките са показали 7 културни пласта с дебелина 12,4 м. Те доказват обитаване на могилата около четири хилядолетия. В Карановската селищна могила са разкрити добре запазени основи на жилища с богат домашен инвентар. Открити са оръдия на труда, изработени от камък, кремък, кост, рог на елен и мед както и глинени плочки със знаци, които са най-старите известни писмени знаци в Европа. Находките се съхраняват в Националния археологически музей в София и в градския исторически музей в Нова Загора. За съжаление това не позволява на посетителите да се докоснат и видят откритията едновременно с разглеждането на могилата. Това не позволява и на село Караново да се превърне в туристически център с Национално значение.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 04.08.2017
Българска версия: 29888, Английска версия: 3013

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999