Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 24 юли 2017 г., брой 4511
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(24.07.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.18260
USD   1.67998
CHF   1.76982
EUR/USD   1.1642*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Анимус Посиденди АД - София
Бисер Олива АД - Стара Загора
Захарен комбинат Пловдив АД - Пловдив
Северкооп Гъмза Холдинг АД - София
Синергон холдинг АД - София
Хидростройкомплект 97 АД - Хърлец
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Българският износ през 2016 г., измерен в евро, бележи абсолютен рекорд от 23,6 млрд. €. Спрямо базовата 2001 г. увеличението е 4 пъти. България се издига до 62 място сред износителите. За периода 2012-2016 г. българският износ, измерен в щатски долари, намалява с 2%, докато световният внос намалява с 4%. Тези тенденции са различни по групи стоки. Най-добре се представя износът на електроника и електротехника със средногодишен ръст 7%, при ръст на световния внос с 1%. Износът на машини и апарати също бележи ръст от 2%, докато световният внос намалява с 2%. При тези две важни стокови групи, донякъде и при зърнените култури, българските износители печелят пазарен дял и изместват свои конкуренти на глобалните пазари. Губещи са горива и мед, където губим пазарен дял, а международните цени растат. На шесто и седмо място в експортната ни листа са конфекцията и фармацията, но там страната губи пазарни позиции, следвани от части и възли за превозни средства и пластмасови изделия, печелещи пазарни позиции. По експертни оценки на осмо място е износът на специална продукция (около 808 мил. щ.д.), което е ръст с около 57% спрямо 2015. Губещи са и доскоро успешните маслодайни семена.

Източник: БСК

Близо половин милиард евро, или 467 млн. евро, е финансирането, което Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е предоставила в България само за 2016 година. Средствата са спомогнали за инвестиционни проекти в инфраструктурата, транспорта, енергетиката, околната среда, производството и услугите, като съществена помощ е оказана на малки и средни предприятия. През 2017-а резултатът от дейността на ЕИБ в България може да бъде по-висок от предходната заради държавната програма за саниране, която банката подкрепя, а също и заради предоставените нови финансови инструменти за бизнеса, включително през Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). За да се ускори усвояването на средства, скоро ще заработи местен информационен хъб, а новост в политиката на банката ще бъде търсенето на компании с големи проекти, чиято прогнозна стойност надхвърля 40 млн. евро. 25 години след първата операция в България ЕИБ отчита вложения за над 5 млрд. евро в страната под формата на директни заеми и поети гаранции по проекти. Само в периода 2012-2016 година финансирането е за 1.6 млрд. евро, а миналата година е една от много добрите за институцията.

Източник: Капитал

Дружества
Производство на лекарствени продукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Балканфарма Дупница АД - Дупница   301 150  
  2   Балканфарма Троян АД - Троян   47 366  
  3   Сервие България ЕООД - София   45 010  
  4   Кенди ООД - Банкя   36 661  
  5   Бул Био НЦЗПБ ЕООД - София   31 124  
  6   Ес Ти Ес Медикал Груп АД - Сандански   19 973  
  7   Джи и Фармасютикълс ООД - Ботевград   13 386  
  8   МСФарма АД - София   11 186  
  9   Адифарм ЕАД - София   10 653  
  10   Ветпром АД - Радомир   9 230  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 21.07.2017
  Обща стойност (BGN): 2 591 638.31  
Брой търгувани компании: 38
Premium 1 190 120.76
Standard 910 001.35
АДСИЦ 32 697.37
Структурирани 1 430.00
Облигации 457 388.83
Най-голяма промяна в цените
Хидроизомат АД - София 11.59 %
Булгартабак холдинг АД - София -4.29 %
BaSE - Акции: 2 168.36
BaSE - АДСИЦ: 450.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Пореден южноафрикански инвеститор - Hyprop Investments Limtied, навлиза на пазара на търговски площи в България. Чрез британското си дружество Hystead Limited, в което миноритарен партньор й е PDI Investment Holdings Limited, компанията ще купи втория по големина мол в София - The Mall на бул. "Цариградско шосе". Това ще стане чрез сделка за акциите на сегашния собственик - "АП ритейл I", а договорената цена само за търговския център е 156 млн. евро. Очаква се купувачът да плати и около 20 млн. евро за бившия хипермаркет Carrefour, който е отделна част от комплекса и който в момента е собственост на Уникредит Булбанк. Така общата цена ще бъде близка до тази, която беше договорена с друг южноафрикански купувач - NEPI, но сделката с него се провали. С покупката на The Mall се затвърждава тенденцията за навлизане на инвеститори от ЮАР в Източна Европа, включително в България. Сделката, която подлежи на одобрение от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), ще бъде сключена с Balkan Retail NV - дъщерно дружество на регистрираното в Обединеното кралство Hystead, съобщиха от компанията. Мажоритарен собственик на самата Hystead с 60% от дяловете е южноафриканската Hyprop, а 40% държи регистрираната в Мавриций PDI.

Източник: Капитал

Загубата на Стомана Индъстри АД - гр. Перник намалява със 74% на годишна база до 13,17 млн. лв. за 2016 г. Загубата за 2015 г. беше 51,2 млн. лв. Продажбите намаляват с 12% на годишна база до 523,2 млн. лв. за 2016 г. Разходите за материали намаляват по-бързо, а себестойността на продукцията като цяло е надолу с 18,5% до 468,9 млн. лв., което спомага за намаление на загубата. Финансовите разходи (основно за лихви) на дружеството са за 20,83 млн. лв. за 2016 г. (при 22,2 млн. лв. за 2015 г.), тоест компанията е на печалба преди разходите за лихви. Пасивите на Стомана Индъстри АД са значителни, или 488,1 млн. лв. Два големи дългосрочни заеми (с матуритет през 2021 г. и 2023 г.) са представени в отчета като краткосрочни (обща стойност 262,65 млн. лв.), защото дружеството е нарушило съотношенията в договорите за заем. На 15 март и на 17 март 2017 г. Стомана Индъстри АД е получило писмено уведомление от двете банки кредиторки, че няма да считат неизпълнението на съотношенията за нарушаване на условията по договорите и няма да изискват предсрочно погасяване на заемите. Собственият капитал е няколко пъти по-малък, или 140 млн. лв. в края на 2016 г., от които 67 млн. лв. акционерен капитал (основен), 60,2 млн. лв. неразпределена печалба и 13 млн. лв. други резерви. Собственик на 99,9998% от капитала е Виохалко С.А., регистрирано в Белгия. Голяма част от търговията е със свързани лица, като например Siderom Steel S.A., Sovel S.A., Teprometal AG и Dojran Steel DOO. Стомана Индъстри е единственият производител на стомана от електродъгови пещи в България.

Източник: investor.bg

БАКБ отново кандидатства за ТБ "Виктория". Тази информация бе потвърдена и от председателя на надзорния съвет на БАКБ Цветелина Бориславова. Нейният инвестиционен фонд "СИЕСАЙЕФ" АД е мажоритарен собственик на БАКББългаро-американска кредитна банка участва и в първия конкурс за продажба на ТБ "Виктория", който приключи в края на 2016-а. Тогава обаче бе предпочетена офертата на "Търговска банка Д". Но се оказа, че "Търговска банка Д" не иска да погълне ТБ "Виктория", а да я запази като самостоятелна дъщерна банка. Поради тази причина БНБ не й позволи да купи ТБ "Виктория". Затова процедурата за продажба на дъщерната на Корпоративна банка кредитна институция трябваше да започне отново.

Източник: Банкеръ

"Софарма" е придобила 75% от стартъпа за разработване и маркетиране на хранителни добавки "Аромания". За близо двете години от учредяването си "Аромания" има регистрирани над 20 продукта, като за 12 от продуктите има регистрирана или подадена заявка за различен вид патентна защита – търговска марка, промишлен дизайн или полезен модел. Два от продуктите са водещи в своите категории. За 2016 година приходите от продажби на дружеството възлизат на 1.279 млн. лв., се посочва в съобщение до фондовата борса. Фарамцевтичната компания ще използва тази платформа за по-мащабно присъствие на пазара за хранителни добавки.

Източник: Капитал

Държавен съдебен изпълнител обяви за продан складовата база на „ТИМП“ ООД във Враца. Търгът ще се проведе на 8 септември 2017 г., като това ще е втората публична продан на потъналата в дългове към банкова институция врачанска фирма. Предлага се поземлен имот в източната промишлена зона в града с площ от 1 245 кв. метра, заедно с построената на него сграда. Площта на сградата, която е на един етаж е 199 кв. метра. Тя е предназначена за складова база. Цената на недвижимия имот, от която започва надаването е 60 984 лева с ДДС. Фирмата се занимава с внос, продажба и отдаване под наем на строителна и подемна техника. Върху имота е наложена възбрана и има учредена договорна ипотека.

Източник: Банкеръ

Регулирана информация

На 21.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06 2017 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 3 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Британският премиер Тереза Мей е готова да предложи на гражданите на Европейския съюз свободно влизане във Великобритания до две години след Brexit. Това става ясно от планове, разработени от финансовия министър на страната Филип Хамънд. Хамънд смята, че е подкрепен от всички министри в кабинета за сключване на преходно споразумение, след като Великобритания напусне ЕС през 2019 г. Нов имиграционен режим ще влезе в сила след двугодишния период. В четвъртък обаче, добавя The Times, стана ясно, че Брюксел иска да ограничи свободното придвижване на британски граждани. Повече от милион британци, живеещи на континента, ще имат право да останат в страната, където пребивават, но ще загубят своето автоматично право да живеят или работят в друга страна-членка на ЕС. Вестник The Guardian, позовавайки се на „високопоставен източник от кабинета”, пък пише, че границите на Великобритания могат да останат отворени три или дори четири години след Brexit.

Източник: BBC

Америка

Amazon се отказа от спорна клауза в договорите си за предоставяне на облачни услуги Web Services, които забраняваха на клиентите да съдят американската компания за нарушаване на патентни права. Клаузата предизвикваше спорове в продължение на години, обтягайки отношенията на Amazon с много други компании, които се интересуват от използването на Amazon Web Services, но са склонни да доверят на Amazon и интелектуалната си собственост. Облачната платформа Amazon Web Services в момента предоставя компютърни услуги и съхранение на данни за широк кръг от клиенти. Но в момента услугата е изправена пред нарастваща конкуренция от други играчи, като Google и Microsoft. „Решението за премахване на клаузата кара Amazon да изглежда по-приятелски и слага край на един значителен недостатък в договорите си, коментиран често от юристите", заяви Фил Дейвис, главен изпълнителен директор на PhilStockWorld.com. Amazon въведе и нова политика, която ще защитава потребителите, ако те са съдени за нарушаване на патентни права върху услугите, които работят на Amazon Web Services.

Източник: Reuters

Азия

Министерството на отбраната на Индия започна процес за придобиване на шест не атомни подводници на стойност 500 милиарда рупии ($7,76 милиарда). За изграждането им е изпратил запитване до водещи световни производители. Военноморският флот на Индия остро се нуждае от обновление. Числеността на неговите подводни лодки се е съкратила с 21 след 80-те години на миналия век - до 13 дизелови и две атомни подводници, едната от които клас "Акула" е взета на лизинг от Русия, е подчертал представител на министерството, цитиран от ТАСС. Той е посочил, че имайки предвид китайският подводен флот от 65 единици, се е създал дисбаланс "будещ безпокойство". Шестте подводни лодки тип P-751 ще се изработят в корабостроителницата на индийско частно предприятие, което ще бъде определено от правителство. А чуждестранният партньор ще бъде избран в условията на търг, съобщават от министерството. Това ще бъде първият проект, осъществен по приетия модел за стратегическо партньорство, насочен към участието на частния сектор в отбранителната промишленост на Индия, отбелязват още от ведомството.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
21.07.2017
Dow Jones Industrial
21 580.07 (-31.71)
Nasdaq Composite
6 387.75 (-2.25)
Стокови борси
21.07.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)45.88
Heating oil ($US/gal.)1.5200
Natural gas ($US/mmbtu)2.9400
Unleaded gas ($US/gal.)1.5400
Gold ($US/Troy Oz.)1 254.80
Silver ($US/Troy Oz.)16.54
Platinum ($US/Troy Oz.)936.90
Hogs (cents/lb.)67.45
Live cattle (cents/lb.)1.18

       Опознай България

Константин Иречек

Константин Йозеф Иречек е чешки историк и български политик. Роден е на 24 юли 1854 г. Завършва история в Прага през 1885 г., като специализира история на славяните. Професор е по всеобща история и по история на славянските народи и техните съседи. Вниманието му е насочено главно към историята на славянските народи и основно към историята на българския народ. През 1882 г. издава своята първа научна работа - "Книгопис на новобългарската книжнина. 1806-1870”. Насърчаван и подпомаган от много българи, между които Марин Дринов, Иречек написва дисертация на тема "История на българите", излязла на чешки през 1876 г., на немски през 1876 г. и руски език през 1878 г., претърпява също и няколко български издания (1886 г., 1888 г., 1929 г.). Този труд е първата цялостна българска научна история. Тя обхваща периода от древността до 1875 г. Над него Иречек работи до смъртта си. В отделен том "История на българите" (1939 г., посмъртно) са издадени неговите многобройни бележки, допълнения и нови материали. От 1879 до 1884 г. живее в България. Работи като главен секретар в Министерството на народното просвещение (1879-1881 г.), министър на народното просвещение (1881-1882 г.) и председател на Учебния съвет при министерството, директор на Народната библиотека (1884 г.). Политическата му ориентация е към консервативното течение. Константин Иречек умира на 10 януари 1918 г. във Виена.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 24.07.2017
Българска версия: 29816, Английска версия: 3014

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999