Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 13 юли 2017 г., брой 4504
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(13.07.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.19942
USD   1.70830
CHF   1.77367
EUR/USD   1.1449*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Арко Тауърс АДСИЦ - София
Аязмо АД - Стара Загора
Велграф Асет Мениджмънт АД - София
Ейнджълс Естейт АД - Стара Загора
Ел Ти Инвестмънт АД - София
Еф Ер Сървисиз АД - София
Зърноизкупуване С.т.Х. АД - Благоевград
Стоково тържище Велттед АД - Велико Търново
Туристическа компания Предел АД - Благоевград
Устрем холдинг АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

От 2019 г. такса смет ще се определя според изхвърленото количество битови отпадъци, а не според данъчната основа на имота, както е в момента. Това предвиждат приетите от правителството промени в Закона за местните данъци и такси, с които се въвежда принципът "замърсителят плаща". Общините ще имат три варианта, от които ще избират как да формират такса смет. За събирането и транспортирането на битовите отпадъци ще се прави индивидуално измерване чрез торби и контейнери с определена вместимост и честота на извозване, а когато това е невъзможно, таксата ще зависи от броя на ползвателите в имота. За поддържането на чистотата на улиците и обществените територии налогът ще се формира според броя на ползвателите на услугата или според площта на имота. Всяка община трябва да предложи за публично обсъждане кой вариант избира да прилага, както и оценката на разходите за услугата. Кабинетът се отказа от предвиждания първоначално 3-годишен преходен период, в който общините трябваше да се подготвят за новия механизъм на измерване на отпадъците. Той е свит до само една година. Отпадна и предложеният първоначално преходен период, в който кметовете трябваше плавно да увеличават такса смет с до 20% годишно в период от 5 години. Мотивът е, че това отсрочване ще лиши общините от необходимите инвестиции, за да въведат новия механизъм на измерване на отпадъците. Очаква се от 2019 г. на много места в страната - предимно в малките общини и крайните квартали на големите градове, такса смет да скочи двойно.

Източник: Сега

Министерският съвет прие постановление, с което потвърди определянето от 1 януари 2017 г. на минимална месечна работна заплата за страната в размер на 460 лв. С акта се отменя обжалваното пред Върховния административен съд ПМС №22 от 26.01.2017 г. за определяне на минималната работна заплата за страната, действало досега. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. Правителството предприе необходимите действия за консултиране на проекта в Националният съвет за тристранно сътрудничество. За повишаването на минималната работна заплата от 460 лв. способстват икономическият растеж, устойчивите темпове на БВП през последните години, увеличаване броя на заетите и ръстът на средната работна заплата в страната.

Източник: 24 часаДружества
Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Обединена млечна компания АД - Пловдив   73 591  
  2   Данон Сердика АД - София   64 154  
  3   Тирбул ЕАД - Сливен   60 779  
  4   Меггле България ЕООД - Шумен   43 399  
  5   Шрайбер Фуудс България ЕООД - София   38 280  
  6   Би.Си.Си.Хандел ООД - Велико Търново   20 769  
  7   Ем Джей Дериз ЕООД - София   20 276  
  8   Мандра Рилци ЕООД - София   19 449  
  9   Маклер Комерс ЕООД - София   18 768  
  10   Елви ООД - Велковци - Гб   17 940  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 12.07.2017
  Обща стойност (BGN): 375 002.99  
Брой търгувани компании: 32
Premium 77 036.99
Standard 142 205.80
АДСИЦ 10 113.77
Структурирани 800.87
Облигации 144 845.57
Най-голяма промяна в цените
Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ - София 435.12 %
София комерс - заложни къщи АД - София -6.38 %
BaSE - Акции: 4 744.89

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Аурубис България АД е гласувало брутен дивидент от 196,5 млн. лв. или по 9,45 лв. на акция. Новината за дивидента касае общо 2 184 лица акционери, от които 11 юридически и 2 173 физически лица. Изплатеният дивидент за 2015 г. е 195,6 млн. лв., а за 2014 г. са изплатени 293,15 млн. лв. на 28 август 2015 г. и други 119,5 млн. лв. на 19 юни 2015 г. През 2014 г. е гласуван брутен дивидент от 117,3 млн. лв. на база печалбата за 2013 г. Общо за последните 4 години са изплатени 922 млн. лв. или по близо 44 лв. на акция. Ако тези пари не бъдат потърсени от акционерите в срок от 5 години, те ще станат собственост на Аурубис България АД. Приходите от продажби през 2016 г. са за 3,21 млрд. лв., спрямо 4,18 млрд.лв. за 2015 г. или понижение с 23,2%. Разходите за заплати и осигуровки са 38,6 млн. лв. за 2016 г. и 36,7 млн. лв. за 2015 г. Нетната печалба за 2016 г. е 196,7 млн. лв., спрямо 219 млн. лв. за 2015 г. През 2016 г. Аурубис България АД е произвело 296 804 тона нова анодна мед и 216 428 тона катодна мед, както и 1 074 467 тона сярна киселина от претопените медни концентрати и скрап. Около 30% от нужните за производството концентрати са доставени от български мини, разположени в близост до Аурубис България АД (мини на Дънди Прешъс Металс ЧелопечЕлаците-Мед и Асарел-Медет). Аурубис България е най-големият преработвател на вторични суровини на медна основа (скрап) в Югоизточна Европа.

Източник: investor.bg

Производителят на калцинирана сода "Солвей Соди" е увеличил производството и продажбите си през 2016 година, а печалбата е нараснала с близо една четвърт. В резултат на направените инвестиции през последните години заводът в Девня успя да увеличи капацитета си с 35 хил. тона, за което в началото на 2016 г. получи и ново комплексно разрешително. Очакванията за 2017 г. са предприятието да работи на пълна мощност. Инвестиции ще има в подобряване на енергийната ефективност и намаляване на разходите. Общо 1.550 млн. тона продукция е достигнал капацитетът на завода през миналата година. Използването на мощностите също леко се е повишило - до 96.32% спрямо 95.76% предходната година. Това е довело и до по-голям обем на продукцията, като общото производство е достигнало 1.493 млн. тона. Основните продукти на компанията са тежка и лека калцинирана сода, като освен тях предприятието произвежда сода бикарбонат, очистен разсол и вар. Вложените средства за ремонтни работи в "Солвей Соди" и ТЕЦ "Девен" са били съответно 12.1 млн. лв. и 4.6 млн. лв.

Източник: Капитал

Надзорният съвет на Българо-американската кредитна банка одобри решението на Управителния съвет, сегашният изпълнителен директор Илиан Георгиев да бъде избран за главен изпълнителен директор на банката. Той е член на Управителния съвет на “Българо-американска кредитна банка” АД от януари 2012 г., а от септември 2013 г. е изпълнителен директор. Илиан Георгиев е магистър по икономика от Университета за национално и световно стопанство, специалност „Счетоводство и контрол“. Управителният съвет на БАКБ се запазва в досегашния си състав: Васил Симов - председател на Управителния съвет и изпълнителен директор, Илиан Георгиев - член на Управителния съвет и главен изпълнителен директор, Лорета Григорова - член на Управителния съвет и изпълнителен директор, Александър Димитров - член на Управителния съвет и изпълнителен директор и Силвия Кирилова - член на Управителния съвет

Източник: Банкеръ

Поръчката за избор на оператор на инкубатора в "София тех парк" е прекратена. Причината е, че в състезанието остана само една налична подходяща оферта, след като единият участник се отказа. Законът за обществени поръчки позволява процедурата да бъде прекратена при такива обстоятелства. Пространството в сграда "Инкубатор" представлява 12 хил. кв.м площ с офиси, няколко кухни и малко общежитие. С помощта на оператор то трябва да прерасне в място, където да се осигуряват възможности за развитие на бизнеса на младите компании и трансфер с развития бизнес. Досегашното задание обаче привлече по-скоро консултанти по европейски средства, отколкото мениджъри с опит и контакти в стартъп средите. От ръководството на "София тех парк" коментираха, че планират да пуснат новата поръчка до края на месеца, ако не бъде обжалвано решението за прекратяване. Ще бъдат въведени допълнителни изисквания към кандидатите. Първоначално поръчката привлече едва две оферти. Едната беше на обединението "Евротехинкубатор", в което водещ партньор е "Евроконсултантс България С.А", които според сайта си консултират както министерства, общини и неправителствени организации, така и около 15 частни фирми. Основният им фокус са намиране на източници на финансиране и оформяне на проекти. Другият кандидат беше "Тех-Ин", където влиза адвокатското дружество "Салчев и съдружници" заедно с друг консултант по еврофондове - "Евро програм консултинг". Второто обединение обаче оттегли офертата си с писмо от 5 май.

Източник: Капитал

В края на лятото „Кроношпан“ отваря 200 работни места. Най-късно през октомври 2017 пускаме новото предприятие, но хора ще се набират по-рано, коментира директорът на компанията Асен Ников. През 2018 година се очаква да стартира набирането на поне още 200 – 300 работници за компаниите, които ще са ангажирани в мебелния клъстер, който се оформя в промишлена зона „Дълга лъка“. Те ще правят мебели и изделия от дърво и ще са предимно експортно ориентирани. Клъстерът вече се оформя и на територията на бившия радиозавод, който „Кроношпан“ купи. Според експерти със старта на новите предприятия все по-търсени ще са специалностите, които техникумите подготвят, а гладът за обикновени работнически професии ще бъде още по-голям.

Източник: Борба - Велико Търново       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 3 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Безработицата във Великобритания падна до 42-годишно дъно. Въпреки това заплатите отчитат слаби увеличения, а цената на живота на Острова де покачва, предадоха международни медии. Официалните данни отчитат, че нивото на безработица в периода между март и май е паднало до най-ниското си равнище от 1975 г. насам - 4.5%, което е под средната прогноза на икономисти от 4.6%. Възнагражденията на британците са тръгнали нагоре с 2% през трите месеца до май в сравнение със стойностите им за година по-рано. Ръстът е малко под нивото от април, но много по-ниски от темпа на инфлацията, отчитат от Националната статистическа служба, цитирани от Вlооmbеrg. В резултат на това реалните заплати са паднали с 0.5%, сочат данните. "Въпреки силната обстановка при работните места, имаше друг спад в реалните доходи, като ръстът на седмичните заплати беше нисък, а инфлацията продължава да се увеличава", коментира статистикът на ОNS Мат Хюз. При публичния сектор възнагражденията са скочили с 1.4% през последните три месеца. Заплащането в частния сектор се е увеличило с 2.2%.

Източник: Reuters

Америка

Управлението за енергийна информация към енергийното министерство в САЩ (EIA) понижи прогнозата си за цените на петрола в света през 2017-2018 години, а също и за добива на петрол в страната през следващата година, става ясно от месечния доклад Short-Term Energy Outlook. Сортът WTI, според очакванията за тази година ще струва средно между 48,95 долара за барел, което е с 3,6% под оценката за месец юни. Прогнозата за 2018 г. е също влошена, при това със 7,5% - до 49,58 долара за барел. EIA очаква, че средната цена за петрола сорт Brent през настоящата 2017 г. ще е 50,79 долара за барел, а през следващата 2018 г. - 51,58 долара за барел. Това е намаление с 3,6% и 7,2% понижение в сравнение с предишните прогнози. Оценката за добива на петрол в САЩ за тази година, EIA запазва на нивото от 9,33 млн. барела на ден. Прогнозата за 2018 г. е понижена с 1% - до 9,9 млн. барела на ден. Производството в САЩ през 2016 г. е било от порядъка на 8,9 млн. барела на ден.

Източник: Reuters

Азия

Аpple ще отвори първия си център за данни в Китай. Така разрастващата се клиентела на американската фирма в азиатската страна ще може да съхранява личната си информация – включваща съобщения, снимки други файлове – за пръв път на родна земя. Отварянето на центъра съпътства обявяването на новите правила за киберсигурност от страна на Пекин. Те бяха представени през юни и са насочени именно към големите компании, които искат повече сигурност, за да инвестират по-сериозно в най-големия пазар за мобилни телефони. Центърът, разположен в провинцията Гижу, е част от общата инвестиция в района, на стойност 1 млрд. долара. От Аpple побързаха да успокоят клиентите си, които приемат с притеснения за изтичане на информация преместването на данните си. "Както нашите клиенти знаят, Apple държи на силна лична защита на данните и няма да има изтичане на такива през нашите системи", коментираха от компанията в изявление. Apple вече ще предоставя данни на правителството, когато има правно основание за това.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
12.07.2017
Dow Jones Industrial
21 532.14 (123.07)
Nasdaq Composite
6 261.17 (67.87)
Стокови борси
12.07.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)45.50
Heating oil ($US/gal.)1.4700
Natural gas ($US/mmbtu)3.0100
Unleaded gas ($US/gal.)1.5200
Gold ($US/Troy Oz.)1 222.60
Silver ($US/Troy Oz.)15.92
Platinum ($US/Troy Oz.)921.40
Hogs (cents/lb.)0.00
Live cattle (cents/lb.)1.18

       Опознай България

Тракийски култов комплекс — Хероон Жаба Могила

Жаба могила е най-голямата сред 300-те могили в землището на град Стрелча и е една от най-големите на територията на България с диаметър 90 м. и височина 20 м. Жаба могила е уникален тракийски култов комплекс-хероон с гробница-мавзолей и светилище-храм. Тя е част от център на тракийското племе беси, който V-ІVв. Пр. Хр. Жаба могила е куполна гробница. Тя има два етапа на използване. През първия етап тя е гробница-мавзолей-жилище на знатен тракиец, отворена за посещение и поклонение. Състой се от две камери /кръгла и правоъгълна/ и тясно предверие. Двете камери и фасадата са изградени от големи, майсторски издялани каменни блокове. Фасадата на гробницата е добре обмислена и прецизно изпълнена. Когато изучава предметите от прочутото Панагюрско съкровище, върху един от ритоните откривателят Георги Китов забелязва изображение на точно такава сграда с украса, каквато е гробницата в жаба могила. Това му дава основания да твърди, че Панагюрското съкровище не е внесено от Тракия отвън и не изобразява обсадата на Тива, каквато е традиционната хипотеза, а е тракийско. (Източник: www.strelcha.bg)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 13.07.2017
Българска версия: 29273, Английска версия: 3013

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999