Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 06 юли 2017 г., брой 4499
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(06.07.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.22925
USD   1.72639
CHF   1.78615
EUR/USD   1.1329*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  АББ Авангард АД - Севлиево
Вагонен завод-Интерком АД - Дряново
ВЛФ Айрън АД - София
Лимаве АД - София
Сердика България АД - София
Тексим Трейдинг АД - София
Форбс БГ АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Близо 31% от българите на възраст 15-64 г., или почти всеки трети наш сънародник в тази възрастова категория, е бил икономически неактивен през 2016 година, съобщи Евростат. Като икономически неактивно лице се определя човек, който няма работа и не планира да започне такава в близките 3 месеца. Средно около 27% от населението на ЕС е стояло извън пазара на труда през 2016 г., отчита статистиката. Във възрастовата граница 15-64 г. неактивните българи през миналата година са били приблизително 1,5 млн. души, по данни от НСИ. От тях 164 хиляди са били трайно обезкуражени лица, които нито са търсили работа, нито са искали въобще да работят. От тази категория най-висок е процентът на хората със средно образование – близо 70% и с основно образование – 61 на сто. Като цяло най-голямата група неактивни българи е регистрирана в границата 15-24 г. – над 500 хиляди, което се обяснява с тяхната заетост в образованието. На възраст 25-34 г. неактивни са били 224 хиляди българи, 35-44 г. – 155 хиляди, 45-54 г. – 160 хиляди. В годините, когато човек би трябвало да е най- активен 55-64 г. – над 400 хиляди българи са били незаети на пазара на труда, сочат данните на НСИ. Незаетите в пазара на труда мъже на възраст 15-64 г. са били 641 хиляди, а жените – над 800 хиляди.

Източник: Труд

След четири години таксата, популярна повече като данък "смет", ще се промени коренно, предвиждат промените в Закона за местните данъци и такси, които ще се обсъждат на заседание на съвета за тристранно сътрудничество. Според проекта на финансовото министерство новият измерител за таксата ще бъдат или изхвърлените специални торби в контейнера, или броят на живеещите в определен имот. Поддържането на обществените пространства, което също се прави с парите от такса "смет", ще се определя по три начина - според броя на ползвателите на услугата в имота, според разгънатата или незастроена площ на имота, или според броя на лицата с постоянен адрес в него, но промените предвиждат остойностяването на тези дейности да си остане и по сегашния ред. Предвижда се и таван от 20% за поскъпването на таксата в следващите пет години след 2021 г. Към момента таксата се определя според площта на ползваните имоти и се измерва в промили спрямо стойността им, което на практика прехвърля по-голямата тежест към бизнеса. През изминалите няколко години това беше многократно напомняно от работодателските организации, но решението за промяна беше отлагано заради ефекта на въздействие. Със средствата от такса "смет" се извършват сметосъбирането, сметоизвозването, почистването на обществените площи, зимното и лятното чистене.

Източник: СегаДружества
Производство на части и принадлежности за автомобили и за техните двигатели
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Монтюпе ЕООД - София   48 580  
  2   АЛС България ЕООД - Мусачево - Сф   4 097  
  3   Граммер АД - Трудовец   3 081  
  4   Витте Аутомотив България ЕООД - Русе   1 646  
  5   Юнигаз ВТ ООД - Страхилово   1 008  
  6   Прикомп сълюшънс ЕАД - София   226  
  7   Оскар Рюег България ЕООД - Стара Загора   34  
  8   Вили Елбе Аутомотив България ЕООД - Куклен   -63  
  9   Мадара Автомост ЕООД - Шумен   -497  
  10   Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД - Божурище   -1 045  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 05.07.2017
  Обща стойност (BGN): 1 546 491.62  
Брой търгувани компании: 42
Premium 804 408.57
Standard 698 739.38
АДСИЦ 35 347.61
Структурирани 7 996.06
Най-голяма промяна в цените
Спиди АД - София 10.00 %
Сирма груп холдинг АД - София -2.02 %
BaSE - Акции: 2 543.25
BaSE - АДСИЦ: 17 605.50

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Министерският съвет отпусна по спешност 2.4 млн. лв., с които държавата да заведе дело срещу компанията "Кей Джи Маритайм Шипинг", собственик на приватизираното дружество "Български морски флот" (БМФ). Причината за иска са нарушения в приватизационния договор. Парите са необходими за заплащане на дължимата държавна такса за предявяване на иск пред Върховния касационен съд. Той е за отмяна на решение от март на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата (БТПП) по заведено от "Кей Джи Маритайм Шипинг" дело срещу Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Парите ще бъдат осигурени като допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката. Досега решение по казуса имаше само от страна на арбитража при БТПП, но то е в полза на бизнесмените. Проблемът в случая е неизпълнението на договора от страната на купувачите. Те не желаят да изплатят на държавата неустойката в размер на 55 млн. лв., която става дължима през 2018 година. В началото на април 2017 г. Арбитражният съд при БТПП реши, че собственикът на БМФ "Кей Джи маритайм партнърс" няма нужда да спазва приватизационния си договор, т.е. не бива да плаща и неустойката на държавата. Мотивът на арбитража е "стопанска непоносимост", тъй като корабният бизнес е изпаднал в криза малко след приватизацията на БМФ. В същото време държавата е осъдена да плати и част от огромните разходи на компанията по делото от 3.7 млн. лв.

Източник: Сега

"Евроинс Румъния“ ще придобие портфейла с общозастрахователни полици на румънската ATE Insurance, собственост на най-голямата банка в Гърция - Пиреос банк, след като румънският финансов надзор (ASF) одобри сделката на 4 юли 2017 г., съобщи компанията. Двете страни се споразумяха за прехвърлянето на портфейла на 19 януари 2017 г. „Евроинс Румъния“ е част от една от водещите застрахователни групи в Югоизточна Европа - "Евроинс Иншурънс Груп" АД (ЕИГ). „Придобиванията са част от стратегията на ЕИГ. През 2016 г. „Евроинс Румъния“ регистрира около 22% ръст на премийния си приход спрямо предходната година до близо 200 млн. евро и 6,5 млн. евро печалба преди данъци. Комбинираната квота на разходите на компанията се понижи до 92%, което е доста под средното за сектора в Румъния равнище (100%). През първото тримесечие на 2017 г. румънското подразделение на ЕИГ увеличи премийния си приход с 47% на годишна база до 67 млн. евро.

Източник: investor.bg

Nokia официално приключи процедурата по придобиване на базираната в Хелзинки софтуерна компания Comptel, която има дейност и в България. Още в началото на годината, когато започнаха преговорите по сделката, компанията беше оценена на 347 млн. евро, или 3.04 евро на акция. Comptel e специализирана в телекомуникационния сектор, като основната й дейност е доставка и разработка на решения за развитие и управление на комуникационни услуги. Финландската компания има офиси в 32 държави с над 800 служители, сред които е и звеното й в България. През януари финландската компания обяви, че е приключила сделката и за Deepfield, базирана в САЩ компания за управление на IP мрежи. Предложеното придобиване беше първоначално обявено в средата на декември 2016 г. По данни от консолидирания отчет на Comptel компанията увеличава приходите си през 2016 г. с 2.3%, достигайки 100 млн. лв. Година по-рано приходите на софтуерната фирма се равняват на 97.7 млн. евро.

Източник: Капитал

Никой не може да задължи частното дружество "Петрокелтик" да продава природния газ от местен добив на обществения доставчик "Булгаргаз". В договора на дружеството няма клауза за задължителни доставки за държавата, коментира председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов по повод започналото дело за цената на природния газ от 1 април. Върховната административна прокуратура протестира увеличението на цената на газа от 1 април с почти 30%. Като основание институцията посочва, че КЕВР безкритично е приела обясненията на "Булгаргаз" защо не е купуван газ от местен добив през последните години. Неговата цена е най-ниска, а по закон общественият доставчик има задължението да осигури суровината от различни източници при най-ниските възможни разходи. Това е записано в Наредбата за регулиране на цените на синьото гориво. Газовата компания е купувала суровина от местен добив през годините, но в много малки количества, обясни Иванов. Той посочи, че през януари и февруари 2017 г. по договора са доставени общо 3 млн. куб. метра газ, което е крайно недостатъчно за покриване на доставките. Годишно "Булгаргаз" продава около 3 млрд. куб. метра газ на местния пазар. Според Иванов местните количества газ не биха имали особено голямо значение при изчисляването на крайната цена на газа. Според него съдът ще получи достъп до договора за доставка на природен газ с "Газпром". Той определи това искане като "правомерно".

Източник: Дума

Международната рейтингова агенция Moody's повиши дългосрочните депозитни рейтинги на Първа инвестиционна банка на B1. Международната рейтингова агенция Moody's базира своята оценка на няколко критерии, сред които: висока способност на банката да генерира печалба и оперативна ефективност; широка депозитна база, която е доминираща в структурата на финансиране; стабилни ликвидни буфери; по-ефективно корпоративно управление и управление на риска, което Първа инвестиционна банка развива заедно с Международната финансова корпорация (IFC). Fibank постига стабилно ниво на приходи и добра възвращаемост на активите, видно от коефициента й на печалба преди провизии към рисковопретеглени активи от 3,6% към декември 2016 г. Коефициентът на ликвидни активи възлиза на значителните 28%. Fibank поддържа стабилни капиталови буфери, като към края на 2016 г. коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред е 12,0%, а на капитала от първи ред 15,1%, значително над регулаторния минимум от 11,5%. Fibank е третата по големина банка в България, с пазарен дял от 13,3% при депозитите от физически лица и домакинства. По предварителните отчетни данни към 30 юни 2017 г. печалбата на Първа инвестиционна банка преди обезценка и данъци е в размер на 82 млн. лв., а нетната печалба е 40 млн. лв. За първите шест месеца на 2017 г. нетният лихвен доход е в размер на 124 млн. лв. и нетният доход от такси и комисиони е 49 млн. лв. Към 30 юни 2017 г. Fibank отчита съществено намаление в общия размер на необслужваните кредити от 9.4% спрямо 31 март 2017 г., като делът им към кредитния портфейл за второ тримесечие на 2017 г. намалява до 23.5% от 26.0%.

Източник: 24 часа

Регулирана информация

На 5.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Уведомление за вписано подновяване на мандата на Съвета на директорите на Випом АД-Видин /4VI/       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 3 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Италианската банка Monte dei Paschi di Siena (BMPS) заяви, че ще закрие почти една трета от клоновете си и ще съкрати една пета от работната си сила само ден, след като ЕС одобри финансова помощ за спасяването на трезора в размер на 5,4 млрд. евро. Изявление на най-старата банка в света гласи, че като част от "нов оперативен модел се фокусира върху по-голяма ефективност", поради което ще намали клоновете си от около 2 000 на около 1400 през 2021 г. Броят на служителите ще бъде намален с около 5 500, като ще спадне до 20 000 през същия период, съобщава AFP. Във вторник Европейската комисия по конкуренцията одобри спасяването на BMPS, която е в дълбока криза след кризата с еврозоната. Спасителни операции от държавата трябваше да са нещо от миналото, след като еврозоната създаде банков съюз с конкретно разработени правила, които да предпазят данъкоплатците от спасяване на неуспелите кредитори.

Източник: Reuters

Америка

Американските власти отмениха забраната за пренасяне на лаптопи в ръчния багаж на пътниците, които пътуват за САЩ с полет от Истанбул. На 21 март американските власти забраниха на пътниците, пристигащи в САЩ от 10 големи международни летища, да носят в ръчния си багаж електронни устройства, по-големи от мобилен телефон. Тази мярка засегна Египет, Йордания, Катар Кувейт, Мароко, ОАЕ, Саудитска Арабия и Турция. На 29 юни министерството на вътрешната сигурност на САЩ съобщи за въвеждане на по-строги проверки на 280 летища в 105 държави. Летището в Абу Даби стана първото, където забраната беше отменена.

Източник: Associated Press

Азия

Китай ще инвестира близо 11 млрд. долара в две от руските държавни предприятия, върху които са наложени санкции от западните държави. Парите ще бъдат вложени в Руския фонд за директни инвестиции, който е на стойност 10 млрд. долара, както и в държавната банка Vnesheconombank (VEB). С парите от Китай Русия ще запълни част от финансовите дупки, които се появиха заради наложените санкции от Европейския съюз и САЩ. За това се договориха президентите на двете страни Владимир Путин и Си Цзинпин в Москва. Парите ще дойдат от Китайската банка за развитие. Инвестициите са плод на дългогодишни опити от страна на Русия да привлече китайски капитал в страната. Сега инвестициите от страна на Китай са с още по-голяма тежест, след като голяма част от инвестициите от ЕС и САЩ бяха спрени след въвеждането на санкции заради руската окупация на Крим.

Източник: FT

 
Индекси на фондови борси
05.07.2017
Dow Jones Industrial
21 478.17 (-1.10)
Nasdaq Composite
6 150.86 (40.80)
Стокови борси
05.07.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)45.42
Heating oil ($US/gal.)1.4900
Natural gas ($US/mmbtu)2.8600
Unleaded gas ($US/gal.)1.5200
Gold ($US/Troy Oz.)1 226.50
Silver ($US/Troy Oz.)16.04
Platinum ($US/Troy Oz.)912.00
Hogs (cents/lb.)84.68
Live cattle (cents/lb.)1.14

       Опознай България

Илия Петров (6 юли 1903 – 18 май 1975)

Художникът Илия Петров е роден на 6 юли 1903 година в Разград. Възпитаник е на художествената академия, където учи в класа по живопис на проф. Никола Маринов. След като приключва образованието си, печели конкурс и заминава за специализация в Мюнхен, където между 1926 и 1928 година посещава частното училище на Хайнрих Ман. От 1928 до 1940 година е учител по рисуване на 13-та прогимназия в София. През 1940 година започва да преподава в Художествената академия. По-късно става професор в специалност "Живопис", в периода от 1966 до 1968 година е ректор на Академията. Твори в различни жанрове: портрет, фигурални композиции, пейзаж, натюрморт. През 30-те години на миналия век спомага значително за налагането на реализма в съвременното българско изкуство. Умира на 18 май 1975 година в София. Творбите на Илия Петров се отличават с изключителен самобитен естетизъм и концепция, наситени са с богати цветове. Две от маслените му платна: Хан Аспарух (1941 г.) и Въстанието на Ивайло, представляват изкуството му в Президентството на Република България. Националното училище за изящни изкуства носи неговото име.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 06.07.2017
Българска версия: 29273, Английска версия: 3013

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999