Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 03 юли 2017 г., брой 4496
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(03.07.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.22423
USD   1.71384
CHF   1.78941
EUR/USD   1.1412*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Арпезос бус 2000 АД - Кърджали
Артескос АД - Пловдив
Балканс Инвест Груп АД - Сандански
Белоруски лагери АД - София
Болкън пропърти сървисис ЕАД - София
Бул Инвест Груп 2009 АД - София
Български Бергман АД - Гърчиново
ЗСК-Лозово АД - Бургас
ЗСК-Лозово-1 АД - Бургас
И АР Джи Капитал - 3 АДСИЦ - София
Инотроник АД - Пловдив
КТЗ АД - Ведраре
КТЗ Болгар АД - София
Лев инвест АДСИЦ - София
Млечна промишленост-оптима АД - Бяла Слатина
Нитекс 50 АД - София
Ноя АД - Ловеч
Орфей Дъбраш АД - Плетена
Родна земя-холдинг (ПФ) АД - София
Рулон-Искър АД - София
Система за електронни плащания/СЕП България АД - София
Стам Трейдинг АД - Караполци
Технопарк-2012 АД - Пловдив
Трейд Транс ООД - Нова Загора
Холдинг Център АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Цените на производителите през май 2017 г. са нараснали с 3.9% спрямо същия месец на предходната година. Поскъпването се наблюдава във всички сектори, според последните данни на Националния статистически институт (НСИ). Повишение на ценовото равнище е регистрирано в добивната промишленост (с 5.2%), преработващата промишленост (4.2%) и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ, където промяната е най-ниска - 2.9% нагоре спрямо година по-рано. На месечна база обаче се вижда понижение - с 1.2%, като поевтиняване се наблюдава отново във всички сектори. Поскъпването е най-видимо в добивната промишленост и се дължи основно на по-високите международни цени на суровините. За сравнение, докато година по-рано цената за тон желязна руда е била 54.85 долара, то през май тази година тя е с над 12% нагоре, достигайки 61.63 долара. Макар и с по-ниски темпове, увеличение в цените се наблюдава и по линия на заводските цени в преработващата промишленост. Най-голямото поскъпване е в производството на основни метали, където повишението на годишна база е с 13.3%. Вероятно основната причина за това е медта.

Източник: Капитал

За първите три месеца на 2017 година преките чуждестранни инвестиции в България остават на доста ниско ниво – едва 27,8 млн. евро, според месечния обзор на Министерство на финансите (МФ) за състоянието на българската икономика. Положителното салдо по текущата сметка намаля до 0,1% от прогнозния БВП за първите три месеца на 2017 г., след като търговският дефицит продължи да нараства, а излишъкът по услугите – да намалява за периода. Салдото по финансовата сметка показа значително подобрение поради съкращаване на пасивите, което води до увеличение на излишъка от началото на годината до 1,4% от прогнозния БВП. Ръстът на БВП за първото тримесечие на 2017 г. е 3,9% на годишна база, като това се дължи главно на вътрешното търсене. Както частното, така и публичното потребление са нараснали през тримесечието. Според предварителните оценки на НСИ ръстът за периода е 3,5%. Повишение отчетоха и инвестициите в основен капитал. От страна на предлагането, брутната добавена стойност се е увеличила с 4,8% на годишна база. Краткосрочната бизнес статистика отчете по-слабо представяне в началото на второто тримесечие.

Източник: investor.bgДружества
Неспециализирана търговия на едро с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Белла България АД - София   170 001  
  2   Теодоро Бабаров - Клио Комерс ЕТ - Разград   90 730  
  3   Рожен 1 ООД - Пловдив   86 528  
  4   Тим ООД - Велико Търново   39 133  
  5   Комета-III ООД - София   28 602  
  6   Пато ЕООД - Добрич   25 842  
  7   Митекс 1 ЕООД - Благоевград   23 208  
  8   Обединена Компания ООД - Тополи   22 593  
  9   Районен кооперативен съюз - Пловдив - Пловдив   20 857  
  10   Саранда Дистрибюшън ООД - София   18 589  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 30.06.2017
  Обща стойност (BGN): 1 804 538.53  
Брой търгувани компании: 44
Premium 843 030.12
Standard 935 887.32
АДСИЦ 17 762.76
Структурирани 257.00
Облигации 7 601.33
Най-голяма промяна в цените
Асенова крепост АД - Асеновград 13.64 %
Златни пясъци АД - Варна -12.95 %
BaSE - Акции: 4 726.46
BaSE - АДСИЦ: 805.10

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Според Закона за обществените поръчки (ЗОП), който влезе в сила миналата година, на 1 юли 2017 г. държавата вече трябваше да е изградила единна електронна платформа за провеждане на процедурите. Преминаването към електронни поръчки е най-добрият начин да се намалят бюрокрацията и корупцията. Е-платформа обаче няма и скоро няма да има. Което означава, че всяка обществена поръчка, обявена след 1 юли, може да бъде атакувана като незаконосъобразна. Това се случва на фона на серия изявления на министри на кабинета "Борисов 3", че новият приоритет на властта са електронните магистрали и е-управлението. По нищо не личи обаче управляващите да са притеснени, че не са осигурили спазването на закона. От Агенцията за обществените поръчки (АОП) признаха, че наистина има "засечка" и реална опасност да завалят жалби срещу процедурите. Единственият начин да се излезе от абсурдната ситуация е чрез ремонт на закона. Трябва да се променят сроковете за електронизация на обществените поръчки.

Източник: Сега

Общото събрание на акционерите одобри годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Централна кооперативна банка“ АД за 2016 г. и прие направеното предложение формираната печалба , в размер на 26 598 201 лeва, да бъде отнесена във фонд "Резервен". Тя се повишава над четири пъти на годишна база. Основните фактори, оказали влияние при формирането на този финансов резултат са: реализирания нетен доход от лихви в размер на 110.3 млн. лв. (+32.3 млн. лв.) и нетния доход от такси и комисионни от 43.3 млн. лв. (+3.3 млн. лв.). В тези условия ЦКБ не е отстъпила завоюваните в предходите години позиции и е постигнала ръст на ключовите показатели. Като към края на 2016 г. ЦКБ заема 8-мо място в банковата система според размера на балансовите си активи. Общото събрание прие и промени в устава на ЦКБ, свързани с предмета на дейност. Най-големите акционери в банката са "ЦКБ Груп" ЕАД, собственик на 77 583 831 акции, ПОАД "ЦКБ-Сила" с 838 674 акции и ДПФ "Съгласие" - 414 800 акции.

Източник: Банкеръ

Природният газ поскъпва с 1.91%, цената на тока се вдига с около 1.5 на сто. С три процента поскъпва и парното. Това реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Цените влизат в сила от 1 юли 2017 г. и важат до началото на следващата регулаторна година, т.е. до 1 юли 2018 г. Изключение има само за цената на газа, която по правило се променя на всеки три месеца. За битовите потребители повишението на тока е средно около 1.50%. За абонатите на ЧЕЗ поскъпването е с 2%, за ЕВН - с 1.7%, а за клиентите на "Енерго-Про" - само 0.41%. Tоплофикационните дружества могат да бъдат разделени условно на два вида в зависимост от това с какъв ресурс работят. За дружествата, които работят на природен газ, увеличението на парното е средно с около 2%, като за София то е 0.98%. Осреднено за всички топлофикации на природен газ и на въглища  увеличението е 3%.

Източник: Сега

Шведската верига H&M отчита пореден ръст в бизнеса си в България, сочат финансовите данни на компанията за второто фискално тримесечие на 2017 г. Продажбите в страната растат с 10% през второто тримесечие, което обхваща периода 1 март - 31 май, като така достигат 159 млн. шведски крони, или 32 млн. лв. Изразено в левове, увеличението пада до 6%. Аналогична е ситуацията и с показателите на шведската компания за първото полугодие - оборотът в страната е бил 307 млн. крони (61.8 млн. лв.), което е 10% повишение спрямо година по-рано, или 7%, изразено в левове. Различията в отчетените темпове са в резултат на поскъпването на шведската крона спрямо еврото през последната година. И докато резултатите показват, че веригата продължава да расте, темповете са под планираните. В глобален план за периода от 1 март до 31 май продажбите се повишават с 10% до 51.4 млрд. шведски крони (5.3 млрд. евро), а общо за шестмесечието оборотът се е повишил с 8.5% до 113.9 млрд. крони (11.7 млн. евро). Цените на акциите на H&M се движат по наклонена плоскост от 2015 г., като отбелязаният спад е в размер на 18% само от началото на тази година. За стабилните резултати в България допринася продължаващата експанзия на веригата на местния пазар. Миналата година H&M откри 19-ия си магазин в страната в Mall Rousse, а към края на годината беше открит и 20-ият - в Terra Mall, Габрово. Така присъствието на местния пазар се разшири до 11 града.

Източник: Капитал

Строителната компания „Трейс Груп Холд“ АД е подписала с Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) договор за ремонт на сградата й. Стойността на поръчката е 1.232 млн. лв. Финансирането, което ще бъде с бюджетни средства на КЗЛД, към момента на откриване на процедурата не е осигурено и ще бъде под условие (с отложено изпълнение). Срокът за изпълнение е 180 календарни дни. В условието на поръчката е записано, че ще бъде извършена реконструкция и вътрешно преустройство на административната сграда на Комисията. Проектът предвижда да бъде подобрена функционалността на сградата. След ремонта ще има приемна за граждани – помещение „Регистрация“ и помещение „Деловодство“ със самостоятелно помещение за Архив. Ще бъдат изградени многофункционална зала с капацитет до 100 човека (за обучения, конференции, събития) на първия етаж и две зали за обучения с капацитет за около 15-20 човека на втория етаж, кабинети и зала за срещи. В сградата ще бъдат изградени нови ВиК, Електро, Отоплителни и Вентилационни инсталации, се казва в съобщението на „Трейс“.

Източник: economic.bg

Регулирана информация

На 30.06.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 30.06.2017       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 3 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Парламентът на Ирландия прие закон, с който забранява фракинга в страната, съобщава The Irish Times. Законът трябва да бъде подписан и от президента Майкъл Хигинс, за да влезе в сила. Според администрацията му това ще се случи „в следващите дни“. С текстовете се забранява сондирането чрез хидравлично разбиване в шистови скали, пясъци и въглищни пластове С това Смарагдовият остров се присъединява към няколко други държави от Европейския съюз (ЕС), сред които Франция, Германия и България, които също забраняват фракинга, съобщава изданието. Депутатът Тони Маклафлин коментира, че „Ирландия е направила нещо историческо“. Той определи приемането на закона като „един от най-гордите моменти в моята политическа кариера". Той подчертава, че законът ще означава, че общностите в Западна и Северозападна Ирландия ще бъдат защитени от негативните ефекти на хидравличното разбиване и в тях няма да има отрицателни последици, каквито се виждат в много от градовете в САЩ.

Източник: Associated Press

Америка

Съединените американски щати готвят оръжейна сделка за 1.42 милиарда долара с Тайван. Ходът разгневи Китай, чиято помощ Доналд Тръмп търси за справяне със ситуацията в Северна Корея. Пакетът включва техническа поддържка за радари за ранно предупреждение, високоскоростни антирадиационни ракети, торпедота и компоненти за ракети. Администрацията на САЩ подчерта, че продажбата показва подкрепата на Щатите в опита на Тайван да постигне достатъчно възможности, за да се защитава, но не променя политиката на "единен Китай", която Вашингтон поддържа и която фаворизира Пекин пред Тайпе. Сделката, която трябва да бъде одобрена и от Конгреса, е първата на Тръмп за Тайван и първата от 2015 г., когато Барак Обама сключи подобна за 1.83 милиарда долара. Министърът увери, че САЩ "ще продължат да работят" с Китай. По думите му Вашингтон е "решен да отреже финансирането на Северна Корея, докато тя не започне да се държи, както трябва".

Източник: Reuters

Азия

Индустриалното производство в Япония се свива с 3,3% през май 2017 г. спрямо април, показват предварителни данни на Министерството на икономиката, търговията и промишлеността в Токио (METI), извлечени от проучването за производството (Current Survey of Production), което обхваща 530 вида стоки. За сравнение, през април беше отчете ръст от 4% - най-силният от средата на 2011 г. Анализаторите очакваха понижение от 3%, съобщава информационната агенция. Данните за японското индустриално производство обикновено са силно волатилни. Това е най-големият спад в промишленото производство от април 2011 г. Производството се свива в повечето категории: желязо и стомана (-3,2% срещу 3,2% ръст през април), цветни метали (-2,8% срещу 1,4%), транспортна техника (-11,7% при +10,8%), електронни части (-1,1% при +5,2% ); Ускорява се обаче ръста на производството на петрол и въглища (+2,3% срещу -1,1%, отчетени през април). На годишна база продукцията нараства с 6,8%, което е по-бърз ръст от увеличението с 5,7% през април.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
30.06.2017
Dow Jones Industrial
21 349.63 (62.60)
Nasdaq Composite
6 140.42 (-3.93)
Стокови борси
30.06.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)46.20
Heating oil ($US/gal.)1.4900
Natural gas ($US/mmbtu)2.9500
Unleaded gas ($US/gal.)1.5100
Gold ($US/Troy Oz.)1 237.80
Silver ($US/Troy Oz.)16.60
Platinum ($US/Troy Oz.)924.80
Hogs (cents/lb.)83.75
Live cattle (cents/lb.)1.16

       Опознай България

Араповски манастир “Св. Неделя”

Араповски манастир "Св.Неделя" се намира до с. Златовръх, на около 20 км от гр. Асеновград. Основан е през 1856 г. и е единственият манастир, построен по време на Османското робство. Той също така е и единственият манастир построен не на уединено планинско място, а сред долината. Строежът и е осъществен със средства, дарени от известния поборник срещу турската власт Ангел войвода. Отличава се с уникална архитектура и е интересен паметник на културата от времето на българското Възраждане. Най-голяма ценност имат стенописите, които са дело на големите възрожденски художници Георги Данчов Зографина и Алекси Атанасов. Майсторите са рисували сцени от живота на славянските първоучители, което е новост за българската живопис: създаването на българската азбука, приемането на християнската вяра от княз Борис Първи и просвещението на българите. Впечатляващи са сцените на смъртта и погребението на Св. Св. Кирил и Методи, както и образите на много български светци. Наред с тях в историческите сцени са изобразени много български селяни в национални носии.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 03.07.2017
Българска версия: 29274, Английска версия: 3013

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999