Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 28 юни 2017 г., брой 4493
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(28.06.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21323
USD   1.73420
CHF   1.79714
EUR/USD   1.1278*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com

  Годишни счетоводни отчети
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - Варна
 

 
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Авал Ин АД - София
Авангардстрой АД - София
Агрия АД - Пловдив
Ай Си Ти Ес АД - София
АМП-Н АД - Стара Загора
Арома АД - София
Асарел Панагюрище Здраве АД - Панагюрище
Балканика Имоти АДСИЦ - София
Бианор Холдинг АД - София
Буллип АД - София
Ванина Експорт АД - Ямбол
Вега АД - Плевен
Делта кредит АДСИЦ - София
ДФК АД - Бургас
Екобулпак АД - София
Екоинвест Холдинг АД - Козлодуй
Елмарк Индустриес АД - Добрич
Етерна АД - София
Завод за хартия Белово АД - Белово
Изгрев Актив АД - Варна
Инвестиционна компания Галата АД - Варна
Индустриален капитал - холдинг АД - София
Индъстри дивелъпмънт холдинг АД - София
ИЧМ Приват АД - София
Кепитъл Маркетс АД - София
Клеърмонт АД - София
Кораборемонтен завод Порт - Бургас АД - Бургас
Малогабаритна заваръчна техника АД - Извор
Металснаб България АД - София
Многопрофилна болница за активно лечение-Св.Иван Рилски-Разград АД - Разград
НСО Трейд АД - Бургас
Ню лоджистик груп АД - Бургас
Обединена Търговска Компания Орфей АД - Смолян
Олива АД - Кнежа
Прима Дент АД - Велико Търново
Пропъртис Къмпани БГ АД - Бургас
Родопска слава АД - Бенковски - Кж
Свилоза АД - Свищов
Сградостроител АД - Плевен
Сити Пропъртис АДСИЦ - София
София АД - София
София Принцес хотел АД - София
Стрешер АД - София
Тексим банк АД - София
Тенекс С АД - София
Тракийски памук АД - Стара Загора
Трансинвестмънт АДСИЦ - София
Унимет 73 АД - Свиленград
Явор АД - Варна
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През месец май 2017 г. корпоративните заеми в левове са се отпускали при средна за пазара лихва от 3.61%, а тези в евро при 3.62%. В корпоративния сектор конкуренцията е доста остра, като кредитирането в голяма степен преминава в преливане от една банка в друга с рефинансиране. Има банки на пазара, които отпускат фирмени заеми на нива от 2-2.5%, особено за фирми от земеделския сектор, привличайки клиенти от конкурентите си. През май средната пазарна лихва по жилищните заеми в левове се доближава до нивото на реални сделки, които се сключват от няколко месеца вече под 4%. Така за миналия месец тя се е понижила до 3.96%. Ипотеките в евро са били на средна цена от 4.32%. При заемите за потребление в левове намалението през май е с 0.7 процентни пункта до 8.53%. Лихвите по депозитите са намалели над три пъти спрямо същия период на миналата година – до 0.21% за левови влогове и 0.18% за депозити в евро средно на пазара за май. Реално големите банки начисляват много по-ниски лихви по стандартни едногодишни депозити – от порядъка на 0.05%.

Източник: Капитал

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) разгледа поисканото от "Булгаргаз" поскъпване на природния газ с 1.91% от 1 юли 2017 г. Предложението на "Булгаргаз" е цената на синьото гориво за третото тримесечие да се увеличи до 370.21 лв. за 1000 куб. м, без ДДС, акциз и цена за пренос. През април също имаше оскъпяване на услугата, като цената ѝ беше вдигната с близо 30 на сто, което доведе до по-високи цени на парното и тока. Председателят на КЕВР Иван Иванов обясни, че има шанс природният газ да поевтинее от октомври. Това зависи от цените на петрола. Решението за новата цена на природния газ от 1 юли ще бъде взето от КЕВР на закрито заседание на 30 юни. Тогава регулаторът ще определи и цената на електроенергията за следващото тримесечие.

Източник: econ.bgДружества
Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Геотехмин ООД - София   59 147  
  2   Геострой АД - София   38 750  
  3   Водстрой-98 АД - София   22 054  
  4   ГБС Пловдив АД - Пловдив   4 777  
  5   Калистратов груп ООД - София   3 595  
  6   Строително Предприемачески Холдинг ЕООД - София   1 983  
  7   Главболгарстрой АД - София   1 690  
  8   Инфраструктурно строителство АД - София   1 482  
  9   Микс Констръкшън ООД - София   1 022  
  10   Планекс ЕООД - Варна   1 000  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 27.06.2017
  Обща стойност (BGN): 2 110 855.48  
Брой търгувани компании: 45
Premium 551 645.98
Standard 400 006.46
АДСИЦ 138 998.23
Структурирани 13 123.80
Облигации 1 007 081.00
Най-голяма промяна в цените
Каучук АД - София 12.00 %
Хидроизомат АД - София -10.96 %
BaSE - Акции: 1 581.62

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) одобри сделката по закупуването на "Провидент" от Изи Кредит. След решението на КЗК предстои новите обстоятелства да бъдат отразени в Търговския регистър, с което придобиването ще бъде финализирано. В началото на 2017-а дружеството "Мениджмънт Файненшъл Груп" АД (МФГ), в чиято структура е компанията "Изи Кредит", придоби мажоритарно участие във финансовите институции "Вива Кредит" ООД и "Аксес Файнанс" ООД, специализирани също в потребителското микрокредитиране. Структурата на МФГ обхваща още международните дружества на "Изи Кредит", както и "МКеш Македония" и "Финтрейд Файнанс" АД. Предвижда се всички работни места на служителите на "Провидент" да бъдат запазени в разширената структура, както и нивата на заплащане, които са сходни с тези в "Изи Кредит". Предприетата консолидация не е изненада на фона на порасналия до близо 2.6 млрд. лв. пазар и на динамично сменящите се играчи в него. През есента на миналата година латвийската компания 4finance Holding, която работи в 15 държави, включително в България, под марката Vivus купи TBI Bank.

Източник: Банкеръ

Общите постъпления от хазартни игри през 2015 и 2016 година от Българския спортен тотализатор възлизат на 312 млн. лв. Постъпленията от числовите игри за 2015 г. са били в размер на 136,6 млн. лв., а през 2016 г. спадат на 120,9 млн. лв. Постъпленията от лотарийни игри през 2015 г. са 27 млн. лв., а през миналата година се повишават до 27,6 млн. лв. Общите разходи за 2015 г. без данъците възлизат на 118,4 млн. лв., а през 2016 г. те спадат на 112,1 млн. лв. В съответствие с планираните в Закона за държавния бюджет за 2015 и за 2016 година средства в размер на 26 млн. лв. на година от дейността на „Български спортен тотализатор“, с цел осигуряване средства за развитието на българския спорт, предприятието преизпълни задачата за тяхното осигуряване, а именно: през 2015 г. преизпълнението е с 3,2 млн. лв., а през 2016 г. – с 0,4 млн. лв. През 2015 г. и през 2016 г. предприятието реализира положителен финансов резултат от оперативната си дейност преди разходите за данъци, който е в размер съответно на 49,1 млн. лв. и 39,1 млн. лв. Положителен е финансовият резултат и след приспадане на разходите за данъци. Българският спортен тотализатор реализира съответно 24,5 млн. лв. и 16,7 млн. лв. печалба през отделните години.

Източник: Труд

ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (ДП НКЖИ) отчита ръст в приходите си от инфраструктурни такси. За първите пет месеца на 2016 г. постъпленията от такси възлизат на стойност 21.8 млн. лв., за 2017 г. те са с 1.1 млн. лв. повече в сравнение със същия период на м.г. Приоритетът на компанията до 2020-2022 г. е приключването на реконструкцията на направлението от сръбско – българската граница до Бургас и до турската и гръцка граници при Свиленград, с което ще бъде завършен първия ни високоскоростен коридор. В участъка София-Септември два от обектите се финансират по Механизма за свързана Европа (МСЕ), а другите са по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ). В този участък скоростта на движение ще бъде от 130 до 160 км/ч, като в участъка от Елин Пелин до Септември, с изграждането на 11 големи тунела и виадукта, ние ще постигнем оптимална скорост от 160 км/ч за конвекционални влакове и 200 км/ч за такива с накланящи се кошове. По този начин пътуването между София и Пловдив ще се осъществява за един час и двадесет минути.

Източник: economic.bg

"Слънчо" АД приключи проект за повишаване на производствения капацитет по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност“ с период на изпълнение от декември 2015 до юни 2017 г., съобщи дружеството. Във връзка с изпълнението на проекта са закупени устройство за измерване на теглото на пакетчета с прахообразна детска храна на стойност 40 хил. лв., Х-ray детектор за инспекция на детски храни в стъклени бурканчета и детски сокове в стъклени бутилки на стойност 259,9 хил. лв. Закупена е и машина за групово опаковане на стъклени бурканчета с детска храна и стъклени бутилки с детски сокчета за малко над 318 хил. лв. Дружеството вече разполага с картонираща машина за пакетиране на детска храна тип „пакетче в кутия”, която е закупена за 376,3 хил. лв. Дружеството притежава и кашонираща машина за пакетиране на кутии с детска храна в кашон тип „дисплей” на стойност 264, 6 хил. лв., както и вертикална машина за пълнене, формиране и затваряне на пакетчета с детска прахообразна храна за 289 хил. лв. За последен път с акции на компанията е търгувано на 7 април, като от началото на годината книжата поскъпват с над 100%.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 3 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Великобритания представи план за запазване на правата на гражданите на Европейския съюз (ЕС) в страната след Brexit, който видимо не се посрещна с възторг от главния преговарящ от европейска страна Мишел Барние. Лондон изпрати предложение от 20 страници и 59 специфични предложения, посочи днес говорителят на Европейската комисия (ЕК) Маргаритис Схинас по време на обедния брифинг в институцията. "За нас всеки ред, всяка точка има значение и се анализира", коментира той в отговор на въпроса как се приемат идеите на Великобритания в Комисията. "Говорим за правата на 3 млн. европейски граждани", отчете още Схинас и допълни, че темата не може да бъде разгледана повърхностно. Говорителят на ЕК анонсира още, че Мишел Барние ще информира институцията за хода на преговорите на 12 юли. Първият кръг от разговори между ЕС и Великобритания във връзка с Brexit се проведе на 19 юни и беше белязан от остър сблъсък на позициите.

Източник: Associated Press

Америка

Международният валутен фонд влоши прогнозата за ръст на БВП на САЩ, заради политическите скандали от началото на годината около администрацията на президента Доналд Тръмп. Прогнозата за увеличението на БВП на САЩ за 2017 и 2018 г. сега е 2,1%. За сравнение предната прогноза бе 2,3% и съответно 2,5%, се казва в прессъобщение на МВФ. През 2019 г. Фондът прогнозира ръст от 1,9%, а през 2020 г. - 1,8%. От страна на МВФ очакват, че потребителската инфлация в САЩ през 2017 г. ще е 1,8% и ще се ускори до 2,2% през 2018 г. Безработицата се очаква да спадне през тази година до 4,3% от 4,9% година по-рано и ще се запази на това ниво в разстояние на следващата година преди постепенното повишение до 4,4% и 4,7% през 2019 и 2020 г. съответно. Експертите, подготвили доклада като цяло оценяват положително плановете на американския президент Тръмп за намаляване на данъците върху печалбата на компаниите и доходите на физическите лица, но отбелязват, че дори и при идеално съчетаване на тези мерки, ускоряване на ръста на икономиката с един процентен пункт едва ли ще е вероятно.

Източник: Market Watch

Азия

Китайският министър-председател Ли Къцян заяви, че Китай вероятно ще изпълни основните си икономически цели за годината, но предупреди за нарастващ геополитически риск и заплахи срещу глобалния възход. Чуват се гласове срещу глобализацията, а световните геополитически рискове се увеличават, каза Ли Къцян пред официални лица и бизнес лидери по време на годишна среща на Световния икономически форум в китайския град Далиан. Изказването на Ли Къцян се оказа в силна защита на глобализацията и тънко прикрито опровержение на твърденията на американския президент Доналд Тръмп, който обвинява търговските си партньори, включително Китай, в нечестни търговски практики. Той повтори думите и на президента Си Дзинпин, който използва събитието на Световния икономически форум в Давос, за да защити глобализацията.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
27.06.2017
Dow Jones Industrial
21 310.66 (-98.89)
Nasdaq Composite
6 146.62 (-100.53)
Стокови борси
27.06.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)44.14
Heating oil ($US/gal.)1.4200
Natural gas ($US/mmbtu)3.0300
Unleaded gas ($US/gal.)1.4400
Gold ($US/Troy Oz.)1 252.50
Silver ($US/Troy Oz.)16.78
Platinum ($US/Troy Oz.)922.30
Hogs (cents/lb.)78.30
Live cattle (cents/lb.)1.16

       Опознай България

28 юни 1914 г. - учредително събрание на Софийската фондова борса

Историята на българския капиталов пазар води своето начало от приемането на първия закон за борсите в България, утвърден с указ от 21 февруари 1912 г. и обнародван в Държавен вестник на 28 февруари същата година. Софийската фондова борса е учредена на 28 юни 1914 г. – само няколко дни преди началото на Първата световна война. Правилникът и тарифите на борсата са одобрени от министъра на финансите и са утвърдени с Царски указ на 25 май 1915 г. На 18 декември 1917 г. Софийската фондова борса издава свой Правилник за вътрешния ред и решава всяка седмица да се провеждат три търговски сесии. На 20 януари 1918 г. фондовата борса е открита официално. До 27 декември 1947 г. тя е единствената фондова борса в България. След национализацията през 1947 г. тя е трансформирана в отдел на БНБ и дейността й е преустановена до 1992 г. На 8 април 1992 г. Софийска фондова борса (сега СФБ "Капиталов пазар" АД) организира провеждането на първата публична борсова сесия в новата икономическа история на България. През 1997 г. приключи процеса на окрупняване на капиталовия пазар и на 21 октомври официално започна работа Българска фондова борса-София АД.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 28.06.2017
Българска версия: 29276, Английска версия: 3015

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999