Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 16 юни 2017 г., брой 4485
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(16.06.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.23166
USD   1.75159
CHF   1.79863
EUR/USD   1.1166*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com

  Годишни счетоводни отчети
ДЗЗД Зеленченко КПГ - Добрич
 

 WEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Алфа Пропърти 1 АДСИЦ - София
Байфа АД - Смядово
Биляна Трико АД - Петрич
Брилянт АД - София
Булгар Чех Инвест холдинг АД - Бургас
Велде България АД - Троян
Вивафарм АД - Добрич
Глобал изток запад България АД - София
Долината на розите АД - Казанлък
Др Щерев АД - София
Евро 07 АД - София
Елпром АД - Варна
Елпром Трафо СН АД - Кюстендил
Етик Финанс АД - Пловдив
Зиесто АД - Варна
Инвестор.БГ АД - София
Индустриалтехник АД - Шипка
Инкомс - Далекосъобщителна техника АД - Враца
Ира Комерсиал М 5 АД - Бургас
Капитал-3000 АД - София
Корабно машиностроене АД - Варна
Мел Холдинг АД - София
Метизи АД - Роман
Монолит АД - Хасково
Мургаш-кооп АД - Челопечене
Оазис Тур АД - Бургас
Пако АД - Пазарджик
ПФК Славия 1913 АД - София
Първи май 50 АД - Устрем
Пътстрой Габрово АД - Габрово
Родина-91 АД - Добрич
СМК Монтажи АД - Бургас
Смолян Табак АД - Смолян
Средна гора Инвест АД - Стара Загора
Стройкомплект София АД - София
Сунгурларе АД - Бургас
Тодоров АД - София
Транс аида инвест АД - Хасково
Трейс груп холд АД - София
Търговски център Тракия АД - Пловдив
Филикон 97 АД - Пловдив
ХМЦ АД - Пловдив
Центромет АД - Враца
Черноморски холдинг АД - Бургас
Черноморско злато АД - Поморие
Юръп онлайн трейд АД - София
Яйца и птици - Зора АД - Дончево
Яйца и птици АД - Дончево
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

България е изпаднала в безпрецедентна криза, свързана с липсата на кадри. И фирмите все повече прибягват до внос на работна ръка, като географията на търсене непрекъснато се разширява, а най-новата "банка кадри" за нашата икономика е Полша. Особено голям е недостигът на заварчици, техници, машинни инженери. Трудно се намират и международни шофьори. А наемането на хора от чужбина у нас е сложно и среща съпротива. Справка на Агенцията по заетостта показва, че докато едрият бизнес се оплаква от липсата на кадри в тежката промишленост, най-много заявки за наемане на хора са дадени за преработващата промишленост (5514), търговията (3695), хотелиерството и ресторантьорството (3 457), строителството (1422), селското, горското и рибното стопанство (1334) и др.

Източник: Сега

74% от шведските инвеститори планират да разширят бизнеса си в България. Представителите на шведския бизнес в България, които подсигуряват работа на около 8500 души, споделят, че нямат проблем с намирането на кадри, заяви посланикът на Швеция Луиз Бергхолм. За 2016 г. двустранният стокообмен с Кралство Швеция реализира ръст с 10,2% в сравнение с 2015 г. През миналата година както вносът, така и износът регистрират ръст, като експортът на страната ни за Швеция се е увеличил с 19,5 %, а вносът с 1,5%. Структурата на стокообмена с Швеция е разнообразна. В износа на България преобладават електрическа апаратура, семена от слънчоглед, продукти на обработвателната, мебелната, електротехническата и шивашката промишленост, а във вноса основни стоки са: апарати за телефония и видеокомуникация, вкл. и части за тях, транспортна техника, хартии, земеделски машини и др.

Източник: investor.bgПриватизация

На "БФБ-София" се предлагат за продажба пакети от акции на държавата в капитала на 11 дружества. В рамките на търга ще бъдат предложени за продажба 35% от капитала на "БДЖ - Трансимпекс" АД, собственост на "Холдинг Български държавни железници" ЕАД, 34.83% от капитала на текстилната фабрика "Галатекс" АД, Варна, 0.057% от капитала на "Оранжерии Гимел" АД и други. Според предварителните изчисления агенцията очаква да получи поне 2 289 640 лв. от сделките с тези дялове. Подготовката на този търг не предизвика оживление на "БФБ-София", на пазара на компенсаторни инструменти (непарични платежни средства) също остана тихо. В момента поименните компенсационни бонове вървят средно по 0.553 лв. за брой, а жилищните компенсаторни записи - по 0.283 лв. за дял. За седем от дружествата от търга ще може да се плаща с такива непарични платежни средства. В шест от дружествата в списъка за 40-ия ЦПТ държавата държи под 1% капитала им, а в други пет контролира по-голям дял. За пореден път държавата се опитва да излезе от съдружието "БДЖ - Трансимпекс". И да вкара някакви пари в държавния жп холдинг. Агенцията за приватизация продава 1 846 667 обикновени налични поименни акции с право на глас от капитала на дружеството. Участието на държавния холдинг в капитала е чрез апортна вноска от цехове за ремонт, машини и оборудване.

Източник: Банкеръ

Дружества
Търговия на едро с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Фьоникс Фарма ЕООД - София   511 547  
  2   Стинг АД - София   485 416  
  3   Хювефарма ЕООД - София   411 598  
  4   Ромфарм Компани ООД - София   151 880  
  5   Байер България ЕООД - София   146 586  
  6   Глаксосмитклайн ЕООД - София   133 381  
  7   Алта Фармасютикъл ЕООД - София   99 725  
  8   Актавис ЕАД - София   96 989  
  9   Бьорингер Ингелхайм РЦВ Гмбх и Ко КГ - Клон България КЧТ - София   63 359  
  10   Натурпродукт ООД - София   17 397  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 15.06.2017
  Обща стойност (BGN): 5 647 209.90  
Брой търгувани компании: 37
Premium 2 271 750.63
Standard 3 190 990.33
АДСИЦ 181 073.37
Структурирани 3 395.57
Най-голяма промяна в цените
Булстрад Виена иншурънс груп ЗАД АД - София 31.42 %
Асенова крепост АД - Асеновград -10.00 %
BaSE - Акции: 3 067.30
BaSE - АДСИЦ: 320.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Десет месеца, след като "Метахим импекс" купи активите на фалиралия торов завод "Химко" с финансиране от Инвестбанк, компанията е забавила плащане по заема. Банката е пристъпила към изпълнение на залога и е назначила свой управител в дружеството. От кредита за 9 млн. евро, който беше отпуснат през юни миналата година, в момента банката си търси просрочия за малко под 300 хил. евро. Пристъпването към изпълнение на залог от страна на Инвестбанк, което й дава право да се разпорежда с предприятието и активите му, е вписано в Търговския регистър на 6 април 2017 г. В тази връзка на същата дата банката е назначила и свой управител - Камелия Кулева. Още през декември миналата година Кулева е влязла в съвета на директорите на "Метахим импекс", с което членовете са станали четирима. Към онзи момент останалите директори са собствениците Георги Пиримов (чрез "Фертекс България") и Иван Жиров, както и Ангел Жиров, който не е акционер и който преди три месеца е бил освободен от борда по негово желание. През февруари банката е направила опит да пристъпи към изпълнение на залог, но документите не са били вписани в Търговския регистър заради пропуски. В същото време в края на месеца в "Метахим импекс" е влязъл нов акционер - самата Кулева, на която двамата собственици са прехвърлили част от акциите си. Така и в момента Кулева държи 17.5 хил. от общо 50 хил. акции, докато "Фертекс" на Пиримов е намалило участието си до 16 хил. акции, а в Жиров са останали 16.5 хил. книжа.

Източник: Капитал

България ще запази минимален дял, след като АЕЦ "Белене" бъде приватизиран, а токът от него няма да се изкупува от държавата по дългосрочни договори, съобщи министърът на енергетиката Теменужка Петкова и добави, че идеята реакторите да бъдат преместени на площадката на 7-ми блок на АЕЦ "Козлодуй" не е актуална. Но преди всичко проектът трябва да бъде изведен от активите на НЕК и да се обособи в отделна компания. Това е поредният обрат в мнението, което представител на властта дава в рамките на седмица. Преди броени дни зам.-председателят на енергийната комисия в НС Валентин Николов съобщи, че в момента се разработват бизнес модели за финансирането на проекта. Един от тях предвижда държавата да доплаща за тока, произвеждан от Втора атомна. Идеята била разликата между цената на тока, произвеждан от централата, и тази на свободния пазар да се постигне от т. нар. фонд "Сигурност". В момента в него постъпват приходите от продажбата на парникови квоти и по 5% от приходите на производителите на еленергия. Събраните средства отиват за подпомагане на НЕК при покупката на скъпия ток от ВЕИ-тата, американските тецове и когенерации. Ако не се случи нищо оптимистично с процедурата по приватизацията на "Белене", не изключваме възможността да се мисли и за седми блок на АЕЦ "Козлодуй", обяви още Петкова.

Източник: Сега

Миниcтepcтвoтo нa тypизмa oтнeмa eднa звeздa нa “Интepхoтeл – Вeликo Tъpнoвo”. Taкa нaй-гoлeмият хoтeл в Сeвepнa Бългapия щe имa мacoвитe тpи звeзди и ce нapeждa в cpeднaтa кaтeгopия нa тypиcтичecки oбeкти в cтpaнaтa. Пo дyмитe нa миниcтъp Никoлинa Ангeлкoвa мяpкaтa e пpeдпpиeтa “зapaди дpacтичнo paзминaвaнe в изиcквaниятa, кoитo имa в Нapeдбaтa зa 4-звeздeн хoтeл кaкъвтo e бил тoзи”. Липca нa eлeмeнтapнa пocyдa, лoши хигиeнни ycлoвия, кpизa зa кaдpи, нeизплaтeни зaплaти нa paбoтници, paзoчapoвaни тypиcти ca caмo чacт oт проблемите. Оcнoвният пpoблeм cи ocтaвa oгpoмнaтa зaдлъжнялocт нa фиpмaтa coбcтвeник, кoятo дoвeдe дo пpoдaжби нa хoтeлa oт чacтни cъдeбни изпълнитeли и oткpивaнeтo нa пpoцeдypa пo нecъcтoятeлнocт. Пpeз 2006 г. хoтeлът cтaвa coбcтвeнocт нa лoвeшкия бизнecмeн Гeopги Гeopгиeв чpeз фиpмaтa мy “Гeнимeкc oйл”. Гeopгиeв гo кyпyвa пpeз Фoндoвaтa бopca oт “Бaлкaнтypиcт eлит” зa 4 млн. eвpo. Хoтeлът e въpхy пapцeл oт 14 506 кв.м и 7069 кв.м зacтpoeнa плoщ, зaпoчвa дa зaтъвa в дългoвe. Пpeз 2010 гoдинa e зaлoжeн в “Кopпopaтивнa тъpгoвcкa бaнкa” зa 19 558 300 лeвa. Нaлoжeни ca някoлкo възбpaни. Пyбличнитe зaдължeния към дъpжaвaтa нaдхвъpлят 300 000 лв. Към тoзи мoмeнт оcвeн ипoтeкaтa в КTБ зa 10 млн. eвpo и нaлoжeнaтa възбpaнa oт бaнкaтa, към кpaя нa лятoтo нa м. г. хoтeлът имa близo пoлoвин милиoн лeвa дългoвe към НАП. Обeктът вeчe ce вoди coбcтвeнocт нa “Интepхoтeли” АД c peгиcтpaция в Плeвeн. Оceм кpeдитopи – физичecки и юpидичecки лицa, cъщo имaт впиcaни възбpaни въpхy имoтитe нa хoтeлa.

Източник: Янтра - Велико Търново

„Лукойл” има намерение да инвестира в завода си в Бургас в инсталации за производството на нефтопродукти, различни от горивата. В момента се разработват няколко варианта на проекти, базирани на нови и много модерни технологии, които ще бъдат представени в Министерство на енергетиката и след одобряване ще се започне реализацията им. „Лукойл” е инвестирала в модернизацията на производствените си мощности в страната и за разширение на веригата си от бензиностанции над 3 млрд. долара.

Източник: Монитор

Продължен е договорът за проучване за нефт и природен газ в блок "Хан Аспарух". Това съобщиха от Министерството на енергетиката, след като ресорният министър Теменужка Петкова и представители на "Тотал Е&П България" Б.В. - Нидерландия, "ОМВ офшор България" ГмбХ - Австрия, и "Репсол България" Б.В. – Нидерландия, са подписали допълнително споразумение към договора. С решение на Министерския съвет от 18 април тази година срокът на разрешението за търсене и проучване в блока се удължава със 135 дни. Един от основните приоритети на настоящето правителство в енергийния отрасъл е търсенето и проучването на местните енергийни ресурси, тъй като разработването на местният добив ще гарантира конкурентни предимства за страната ни, казала Петкова. По думите на управителя на "Тотал" Ксавие Фожрас в момента продължава обработката на сеизмичните данни от проучванията в площта. Предвижда се през есента на тази година компанията да извърши и втори сондаж в блок "Хан Аспарух".

Източник: Дневник

"Булгартрансгаз" започва преговори с азербайджанския газов оператор Socar за количества газ за газовия хъб "Балкан". Българската компания преговаря за част от свободния капацитет на находището "Шах Дениз II" в Каспийско море. Става въпрос за около 3 млрд. куб. метра, които ще бъдат разпределени на втората фаза от развитието на проекта. Към този момент добивът от находището е договорен - общо 16 млрд. куб. метра, които ще бъдат доставяни по Южния газов коридор в Европа. 6 млрд. куб. метра са за Турция, а останалите ще минат през Трансадриатическия газопровод (TAP) през територията на Гърция към Европа.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

17 юни: 10-годишнина на Българската камара за охрана и сигурност

20-27 юни: Тематични семинари във връзка с изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България

27 юни: Представяне на резултатите от тестването на платформата и проекта ВИФИ АКАДЕМИЯ ЗА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ

27 юни: Делова мисия в гр. Казан (Р Татарстан). Срок за регистрация: 16 юни!


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA Security - 10 юни, съботно-неделен
CCNA 1 - 05 юни, интензивен, седмичен
CCNA 4 - 05 юни 2017, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Разединението в Английската централна банка (АЦБ) се задълбочава. Регулаторът в Лондон остави основния лихвен процент без промяна на рекордно ниско ниво от 0,25%, но трима членове на Комисията по парична политика са гласували за увеличение. На предишното заседание само Кристин Форбс поиска повишение на лихвата до 0,5 на сто, а днес към нея се присъединяват Майкъл Сондърс и Иън Маккафърти. В Комисията по парична политика членуват осем души. Неочакваното разпределение на гласовете се случва на фона на цялостна несигурност в Обединеното кралство. Реалните доходи се понижават, потребителските разходи отслабват, а премиерът Тереза Мей се оказа без мнозинство в парламента след парламентарните избори. Същевременно последните данни показаха, че инфлацията се ускорява по-бързо, отколкото централната банка очакваше, и в момента е 2,9% на годишна база. Заради поевтинялата лира АЦБ заяви, че инфлацията може да надвиши целевото ниво от 2% с повече, отколкото се смяташе по-рано. Тримата икономисти, подкрепили затягане на паричната политика, казват, че изоставането на пазара на труда вече не е налице.

Източник: Bloomberg

Америка

Индексът на потребителските цени (CPI) в САЩ се понижи през май с 0,1% спрямо април, когато се повиши с 0,2%, показват данни на Департамента на труда. Очакванията на финансовите пазари бяха за задържане на нивото му от предишния месец. На годишна база инфлацията се забави до 1,9% от 2,2% през април и при осреднена прогноза за растеж от 2 на сто. Това представлява поредно забавяне на годишна инфлация в САЩ от нейния близо 5-годишен връх от 2,7%, достигнат през февруари. В същото време основният CPI индекс (изключвайки цените на храни и енергия) се повиши през май за втори пореден месец с 0,1%, при очаквания за повишение с 0,2% и нарасна на годишна база с 1,7%, при прогноза за запазване на априлското темпо на растеж от 1,9 на сто.

Източник: CNBC

Азия

Китайската народна банка остави лихвените проценти за операциите на открития пазар без промяна, като по този начин игнорира затягането на паричната политика от страна на Федералния резерв в САЩ. Регулаторът не аргументира решението си от четвъртък. Предишния път, когато през март Фед повиши лихвите, китайската централна банка реагира в рамките на часове и също повиши ставките, припомня Ройтерс. Днес обаче юанът е по-стабилен, макар че условията с ликвидността на местния пазар са също толкова затегнати. Седемдневната репо лихва остава 2,45%, двуседмичната – 2,60%, а 28-дневната – 2,75%. Пазарите бяха разединени в прогнозите си дали регулаторът в Китай ще повиши краткосрочните лихви. Тези, които очакваха банката да се въздържи от действия, посочиха, че краткосрочните лихви и доходността по облигациите вече са в тенденция към повишение. Трейдърите посочват, че ликвидността е традиционно затегната през юни.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
15.06.2017
Dow Jones Industrial
21 359.90 (-14.66)
Nasdaq Composite
6 165.50 (29.39)
Стокови борси
15.06.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)44.45
Heating oil ($US/gal.)1.4200
Natural gas ($US/mmbtu)3.0600
Unleaded gas ($US/gal.)1.4500
Gold ($US/Troy Oz.)1 254.30
Silver ($US/Troy Oz.)16.71
Platinum ($US/Troy Oz.)923.60
Hogs (cents/lb.)78.92
Live cattle (cents/lb.)1.18

       Опознай България

Георги Парцалев

Незабравимият Георги Парцалев е роден на 16 юни 1925 г. в град Левски. Бъдещият актьор завършва гимназия в родния си град, след което е приет да следва медицина. Междувременно започва да се занимава с театър. След 5 години учене, следването минава на заден план и в крайна сметка след кратки стажове в театъра на Трудовата повинност и театъра на Строителни войски, Парцалев, макар и без театрално образование, през 1956 е сред първите актьори, назначени в новосъздадения Сатиричен театър. За тези, които са го гледали там, е невъзможно да забравят ролите му в „Михал Мишкоед”, „Големанов”, „Ревизор”, „Смъртта на Тарелкин”. През 1958 г., в „Любимец № 13” е и първата му роля в киното. Участва и във филмите: „Привързаният балон” (1967), „Кит”, „Петимата от Моби Дик” (1970), „С деца на море” (1972), „Сиромашко лято” (1973), „Баща ми бояджията” (1974), „Два диоптъра далекогледство” (1976), „13-тата годеница на принца". Парцалев умира на 64 години в София през 1989.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 16.06.2017
Българска версия: 29275, Английска версия: 3014

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999