Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 05 юни 2017 г., брой 4476
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(05.06.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.24118
USD   1.74363
CHF   1.79549
EUR/USD   1.1217*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Абразив Комерс АД - Берковица
Автолинк Инвест АД - Ямбол
Автомагистрали Черно море АД - Шумен
Асансьорни сервизи - София АД - София
Аурубис България АД - Пирдоп
Банев-тежка индустрия АД - Девня
Белстар инвест АД - Белослав
Бъдеще Агро ЕАД - Пловдив
Българо-американска кредитна банка АД - София
Българска холдингова компания АД - София
Васил Левски АД - София
Винпром-Търговище-96 АД - Търговище
Герила АД - Върбица
Ди енд Ди 2010 АД - Бургас
Ди енд ди инвест 2011 АД - Бургас
Дюни АД - Созопол
Еврохотелс АД - Самоков
Елсед Варна АД - Гроздьово
Емвеко АД - София
Интелинтер АД - София
ИнтерСтандартс АД - София
Компания за Инвестиции и развитие АД - Добрич
Кортекс Трейдинг АД - София
Криоинвест АД - София
ЛВК Винпром АД - Търговище
ЛГР АД - София
Мебелфаб АД - Благоевград
Многопрофилна болница за активно лечение-Света Петка АД - Видин
На изток от рая ЕАД - Враца
Найден Киров АД - Русе
Нива Костинброд АД - Костинброд
Норди АД - София
Орфей Клуб Уелнес АД - Пловдив
Птицевъдство-Ломци АД - София
Пътища АД - Шумен
РБС АД - Ямбол
Ростов АД - Плевен
Рубина АД - Варна
Руен АД - Мрамор - СГ
Синергон холдинг АД - София
Синтетика АД - София
Софарма билдингс АДСИЦ - София
Софарма Имоти АДСИЦ - София
Строител инвест АД - Радомир
Топливо АД - София
Тополовград БТ АД - Тополовград
Трансвагон АД - Бургас
Унифарм АД - София
Фуражи АД - София
Фууд Трейдинг АД - София
Химкомплект 2000 АД - София
Чайка 97 АД - Пловдив
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Международните рейтингови агенции Fitch и Standard&Poor’s повишиха оценките си за перспективата пред българската икономика от стабилна на положителна, съобщи Министерството на финансите. По-високите очаквания за страната отразяват подобрените фискални и външни показатели, като пониженото ниво на външен дълг и увеличението в износа през последната година. Остават обаче предизвикателства пред икономиката от гледна точка на демографските тенденции и задлъжнялостта. Ревизии няма в кредитния рейтинг на България от страна на двете агенции, като Fitch запазва своя ВВВ- (инвестиционно ниво), а S&P - ВВ+ (подинвестиционно). Но подобрението в перспективата означава, че има вероятност (поне 33%) през следващата година да се повиши и кредитният рейтинг, посочва S&P. Standard&Poor's очаква фискалните и външни показатели да продължат да се подобряват през 2017 г., както и правителството да положи усилия да намали значителното ниво необслужвани заеми във финансовия сектор.

Източник: Капитал

За една година обемът на парите в обращение в България е нараснал с 13.28%, като към края на март 2017 г. възлиза на над 13.6 млрд. лева, съобщи Българска народна банка (БНБ). През предишния едногодишен период (март 2015 г. – март 2016 г.) нарастването беше по-слабо и като абсолютна стойност, и в процентно отношение, съответно с 1.3 млрд. лв., или с 12.4 на сто. През първото тримесечие на 2017 г. парите в обращение са намаляха с 455.7 млн. лв., или с 3.22% от края на 2016 година. Намалението им е с 1.76 пр.п. по-малко от отчетеното за същия период на 2016 година. Увеличение на парите в обращение в рамките на разглеждания период беше регистрирано през февруари с 0.28 %, то обаче не може да компенсира намалението от януари и март. В края на март 2017 г. делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97.63%. Средната по стойност банкнота в обращение възлиза на 33.29 лв., което представлява увеличение с 0.79 лв. спрямо края на предишното тримесечие.

Източник: БанкеръДружества
Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Джи Пи Груп АД - София   24 135  
  2   Хидрострой АД - София   18 157  
  3   Инжстройинженеринг ЕООД - Варна   9 130  
  4   ИСА-2000 ЕООД - София   6 815  
  5   Пътстрой 92 АД - София   6 553  
  6   Пътперфект Т ЕАД - Силистра   6 296  
  7   Пътни строежи-Велико Търново АД - Велико Търново   5 141  
  8   Пътинженерингстрой Т ЕАД - Търговище   5 091  
  9   Автомагистрали Черно море АД - Шумен   2 911  
  10   Пи Ес Ай АД - Стара Загора   2 755  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 02.06.2017
  Обща стойност (BGN): 5 078 017.56  
Брой търгувани компании: 39
Premium 903 282.55
Standard 3 774 555.27
АДСИЦ 388 059.82
Структурирани 12 119.93
Най-голяма промяна в цените
Еврохолд България АД - София -7.11 %
Ломско пиво АД - София 6.09 %
BaSE - Акции: 34 658.28
BaSE - АДСИЦ: 20 221.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

България, която ще поеме председателството на ЕС за шест месеца догодина, вече се класира на пето място по най-скъпа подготовка. Класацията се води от Франция (171 млн. евро), Холандия (150 млн. евро), Полша (115 млн. евро) и Испания (100 млн. евро). При повечето държави евродомакинството е струвало до 70 млн. евро. Странно е, че най-бедната в ЕС страна е сред първите по разточителност на фона на ниски цени за труд, стоки. Шансовете българското председателство на ЕС да се вмести в прогнозираните 150 млн. лв. стават все по-малки заради очертаващото се увеличение на разходите около ремонта на НДК и гарантиране на мерките за сигурност. Най-вероятно ще се наложи да се увеличи капиталът на НДК с още няколко милиона лева. До този момент са отпуснати 20 млн. лв., но те не са за ремонта на цялата сграда, а само на местата, които ще бъдат използвани за председателството - най-вече горни етажи. Другото перо за оскъпяване е сигурността на делегатите. В страната се очакват да пристигнат 22 000 участници. Българското председателство предвижда да се направи нова обща поръчка за сигурност и защита от кибератаки. Необходими са пари за видеонаблюдение, за наемане на още шофьори и охранители за НСО.

Източник: Сега

Бургаската рафинерия „Лукойл Нефтохим“ планира да инвестира 50 млн. лв. без ДДС, за да ремонтира нефтеното си пристанище “Росенец”. Срокът, за който обновяването трябва да приключи е 60 месеца. На Пристанищният терминал се извършват товаро-разтоварни дейности на нефтопродукти. Целта на капиталния ремонт е пирсовете 1, 2 и 3 на Пристанищен терминал "Росенец" да бъдат приведени „към нормативните изисквания и добрите европейски практики". Това включва строителство от 1-ва категория за изграждане на помпена станция за морска вода, нови докинг системи, модернизация на противопожарната система, замяна на кранцевата защита на пирсовете и замяна на товаро-разтоварните устройства на Пирс 1 и 3 (кейово място за приставане и обработване на кораби). В обявената обществена поръчка е записано, че всеки участник в търга трябва да е реализирал минимален общ оборот в размер на 100 млн. лв. без ДДС, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер на 100 млн. лв. без ДДС, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години.

Източник: economic.bg

През първото тримесечие на 2017 г. приходите от продажби на Дружба стъкларски заводи нарастват с 8% до 42,7 млн. лв. Групата повишава седем пъти печалбата си преди облагане с данъци до 1,9 млн. лв. спрямо 265 хил. лв. за предходния период на 2016 г. През първото тримесечие на годината разходите за дейността възлизат на 46,930 млн. лв. и са с около 15,1% по-ниски спрямо същия период на 2016 г. Разходите по икономически елементи са 45,9 млн. лв. и намаляват спрямо същия период на миналата година. Най-голям дял от разходите по икономически елементи се пада на разходите за материали, които възлизат на 19,5 млн. лв., или 42% от разходите по икономически елементи. Спрямо същия период на 2016 г. разходите за материали са се увеличили с 3,2%. Разходите за външни услуги през настоящия отчетен период спрямо същия период на 2016 г. са се увеличили с 20%, разходите за амортизации са намалели с 14%, а разходите за възнаграждения и осигуровки са се увеличили с около 26%.

Източник: investor.bg

Дружество "Асебо", което не е известно с досегашен опит във вноса на автомобили, е избрано да достави 51 патрулни полицейски автомобилa с висока проходимост. Пазарджишката "Тойота Тиксим" печели при доставката на други 70 патрулни автомобили с висока проходимост. Повечето участници в търга са отстранени на различни етапи: от общо 20 накрая остават едва четири. Прогнозната стойност на цялата поръчка беше над 11 млн. лв. без ДДС, което прави по около 90 хил. лв. на автомобил. Финансирането идва от 160-те млн. евро, които ЕС отпусна от спешните фондове за справяне с бежанската криза и средствата трябва да се усвоят до 30 септември. Софийската "Асебо" е класирана на първо място по първата позиция, като остава единствен участник на финала на търга. Дружеството има предмет на дейност, свързан с разработка на софтуер, но описанието включва и "всякакви други дейности, незабранени от закона". По втората позиция избраният победител е "Тойота Тиксим". Дружеството участваше и в другата поръчка на МВР за доставка на джипове за 29 млн. лв. На второ място е класирано дружество "Тойота Балканс", което определя до голяма степен вида на автомобилите, които МВР ще получи по тази позиция. "Тойота Тиксим" са получили по-висока оценка за техническото си предложение, затова печелят във втората позиция, въпреки че ценовата им оферта е по-скъпа от тази на "Тойота Балканс". Избраните изпълнители все още не са подписали договори, тъй като "Мото-Пфое", които са отстранени и от двете позиции, са обжавали решението на комисията пред КЗК.

Източник: Капитал

"Сирма Груп Холдинг" оповести консолидираните резултати от дейността на Групата през първото тримесечие на 2017 година. Общият брой на акционерите на Сирма Груп леко е нараснал, като достига до 805 инвеститори към 31.03.2017. От тях 43 са корпоративни инвеститори и 762 са физически лица. Приходите от продажби нарастват с 2.215 хиляди лева, или с 26,80% в сравнение с първото тримесечие на 2016 година. Те достигат 10.480 хиляди лева. Ръстът при продажбите на услуги доминира с 41,76%, докато продажбите на стоки има скромно нарастване от 2,5%. Географското разпределение на приходите от продажби се запазва традиционно за дружествата от Сирма Груп. Пълната липса на продажби в Австралия и Южна Америка през първото тримесечие на 2017 се компенсира от силно увеличените продажби в Азия, които отбелязват ръст от 193%, достигайки BGN 214 хиляди. Основните източници на приходи се запазват традиционните – Европа с близо 62% от приходите (като 53% са от България), Северна Америка с 24,28% и Великобритания с 11,76%.

Източник: economic.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

14 юни: Представяне на Международно изложение MCE EXPOCOMFORT 2018, Милано, Италия

20-27 юни: Тематични семинари във връзка с изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA Security - 10 юни, съботно-неделен
CCNA 1 - 05 юни, интензивен, седмичен
CCNA 4 - 05 юни 2017, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Съветите на директорите на германската Linde и американската Praxair се договориха за сливане на стойност 73 млрд. долара, което ще доведе до създаването на световен гигант в сектора на производство на промишлени газове, съобщава Reuters. Навият холдинг ще бъде регистриран в Ирландия, но повечето от операциите по управлението ще се осъществяват от Великобритания. Акционерите на Linde след сливането ще получат по 1,54 акции от новата компания за всяка ценна книга на Linde, която притежават. Акционерите на Praxair за всяка своя акция ще вземат по една от холдинга.

Източник: Reuters

Америка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че оттегля страната от Парижкото споразумение за борба с климатичните промени. Така той спази едно от предизборните си обещания. "За да изпълня дълга си за защита на Америка и гражданите ѝ, обявявам, че САЩ ще се оттеглят от Парижкото споразумение", посочи Тръмп. По думите му Парижкото споразумение може да струва на американската икономика загуба на милиони работни места и трилиони долари загуби от от свиване на икономическия растеж през следващите години. Излизането на страната от споразумението ще отнеме до 4 години. САЩ трябва да го спазват до ноември 2019, когато могат да уведомят другите страни, че след една година го напускат. Общо 195 държави поставиха подписа си под документа от конференцията на ООН за климата в Париж през 2015. С оттеглянето си САЩ се присъединяват към Сирия и Никарагуа - единствените страни, които не са подписали споразумението. ЕС, Китай и Индия обявиха, че ще продължат да се придържат към ангажиментите. Много международни лидери разкритикуваха решението на Тръмп.

Източник: Reuters

Азия

Японската централна банка достигна нов ключов етап, тъй като балансът й надвиши 500 трлн. йени (4,48 трлн. долара), което е около този на Федералния резерв на САЩ. От началото на агресивните стимули през 2013 г. балансът на ЯЦБ се е увеличил над 3 пъти. Печатането на пари обаче така и не успя да приближи инфлацията в страната до целевото ниво от 2%. Раздутият баланс на централната банка може и да усложни бъдещото оттегляне на стимулите, тъй като всеки един ръст в доходностите по облигациите, предизвикан от очакванията за затягане на паричната политика, крие риск от загуби по големите притежания на дългови книжа. Данните показват, че към края на май балансът на банката расте до 500,8 трлн. йени. Година по-рано той е бил 425,7 трлн. йени. Когато управителят на ЯЦБ Харухико Курода зае поста през март 2013 г., балансът на банката беше 164,8 трлн. йени. За сравнение, балансът на Фед възлиза на 4,51 трлн. долара.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
02.06.2017
Dow Jones Industrial
21 206.29 (62.11)
Nasdaq Composite
6 305.80 (58.97)
Стокови борси
02.06.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)48.25
Heating oil ($US/gal.)1.5000
Natural gas ($US/mmbtu)3.0400
Unleaded gas ($US/gal.)1.5800
Gold ($US/Troy Oz.)1 283.10
Silver ($US/Troy Oz.)17.55
Platinum ($US/Troy Oz.)952.50
Hogs (cents/lb.)82.15
Live cattle (cents/lb.)1.26

       Опознай България

Свети Дух

Свети Дух е църковен празник, но е обвързан и с редица регионални чествания. Празникът е свързан по смисъл с честването на Петдесетница. В този ден Христос основава църквата си на земята чрез пращането на Светия Дух. Хората в България вярват, че от велики четвъртък до Св. Дух душите на всички мъртви са на свобода - на земята. Ходят обикновено по цветята, по дърветата, а с орехова шума ги мамят, за да се съберат в този ден. На Духовден душите се прибират и затварят чак до идната година на велики четвъртък, когато се отварят небесните двери. За изпроводяк на душите хората колят курбан, правят общи трапези, пеят и се веселят. Духовден е винаги в понеделник - 51 дни след Великден, а цялата седмица наричат Русалска неделя. До Св. Дух се не горят лозовите пръчки, за да не сърдят самодивите, да не събарят ресата от лозниците, от което гроздето „изресява", става рядко и със ситни зърна.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 05.06.2017
Българска версия: 29273, Английска версия: 3014

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999