Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 31 март 2017 г., брой 4435
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(31.03.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.26947
USD   1.82158
CHF   1.82822
EUR/USD   1.0737*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  

  Чуждестранен инвеститор търси да закупи фотоволтаична централа с дългосрочен договор с ЧЕЗ/ЕВН. Мощността на централната следва да бъде над 1 MW.  
  Моля да бъде предоставяна информация за срока на договора за изкупуване, както и преференциалната цена, на която електричеството се изкупува.  
 

За по-подробна информация: Мартин Давидков - 0888 206 560
bic@bia-bg.com

 

 Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Битова електроника АД - Ботевград
Велграф Асет Мениджмънт АД - София
Делта кредит АДСИЦ - София
Детелина Плевен АД - Плевен
Екостроймонтаж АД - Плевен
Експресо АД - София
Инвестиционни партньори ЕАД - София
Инсист Сервиз АД - София
Мехтехсервиз-Звиница АД - Звиница
Синтетика АД - София
Сплавкомерс АД - Пирдоп
Таита АД - Шумен
Текон Инвест АД - Велико Търново
Фарин ЕАД - Добрич
Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Държавата удвои постъпленията в бюджета от онлайн хазартни игри. Платените такси за виртуално организиране на хазартни игри през 2016-а са 124.8 млн. лева, съобщиха от Министерството на финансите Година по-рано тези приходи са били 96.6 млн. лв., а през 2014-а - 60.4 млн. лева. Увеличението им се дължи на въвеждането на двукомпонентната такса за онлайн хазарт. Ключови промени в Закона за хазарта бяха приети в края на 2013-та. Една от основните им цели беше големите онлайн оператори, които действат в България чрез външни сайтове, но плащат данъци в страната, в която са лицензирани, да започнат да плащат налозите у нас. Преди това данъчната тежест за онлайн казината и за тези в традиционните обекти за игра не беше диференцирана. При предишния режим залозите и в двата случая се облагаха с 15% върху стойността на направените залози за всяка игра. За хазартните игри, за които се събират такси и комисиони за участие - данък в размер на 20 на сто върху стойността на получените такси и комисиони. Сега таксите зависят от това дали хазартната игра е виртуална, или се разиграва в истинска игрална зала.

Източник: Банкеръ

Едва 7% от компаниите в България ползват облачни услуги, показват данните на Евростат за 2016 г. По този показател България дели последното място с Румъния в Европейския съюз. Като цяло 21% от компаниите в общността ползват облачни услуги. Разликите между отделните членове са значителни. Във Финландия 57% от компаниите ползват облачни услуги. Страната е на първо място в своеобразната класация на Евростат. Данните показват, че бизнесът от Скандинавския полуостров е по-отворен към новите технологии. Второто място заема Швеция, където 48% от бизнеса е в облак, а третото - Дания с 42% от компаниите, ползващи облачни услуги. Под средното за ЕС обаче е нивото на ползването на нови технологии в големите европейски икономики. По 17% от бизнеса в Германия и във Франция е в облак, показват данните на Евростат. Облачните услуги се използват основно за оптимизирането на системата на електронните пощи (в 65% от случаите), съхраняване на документи (62%) и хостинг на бази данни (44%).

Източник: mediapool.bgКонцесии

Министерството на енергетиката отчете повече от 23% ръст на събираемостта на приходите от концесии през първите три месеца на тази година спрямо година по-рано. В Закона за държавния бюджет за 2016 и за 2017 г. по това перо са заложени приходи от 34 млн. лв. До края на март тази година са събрани 27.6 млн. лева - или 81.43% от планираното, за разлика от първото тримесечие на 2016 г., когато са събрани 19.8 млн. лева - 58.4% от планираното, отчетоха от министерството. В резултат през първите три месеца на 2017 г. са получени над 1.103 млн. лв. лихви и неустойки. Близо 8 млн. лв. са просрочените през годините вземания от концесионни плащания, които бяха събрани до 28 февруари 2017 г. Дължимите суми се внасят доброволно или принудително, като са започнати и процедури по съдебен ред.

Източник: Сега

Регулирана информация

На 30.03.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Ученическо и столово хранене ЕАД - Варна

На 30.03.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 год. на Наш дом - България холдинг АД - София /5ND/

На 30.03.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Оранжерии Гимел АД - София

На 30.03.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Оранжерии Гимел 2 ЕООД - София

На 30.03.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на ВИК-Златни пясъци ООД - Варна

На 30.03.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Благоевградска Бистрица ООД - София

На 30.03.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Груп Транс Енерджи ООД - София

На 30.03.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Еко Ветро Енерджи ЕООД - София

На 30.03.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Шабла Енерджи ЕООД - София

На 30.03.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на ВГЕ-1 ЕООД - София

На 30.03.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна

На 30.03.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на "Грийн Форест Проджект" АД - Пловдив

На 30.03.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на "Еко Билд Проджект" OOД - Пловдив

На 30.03.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на "Д Франчайз Ко - България" АД - Казичене

На 30.03.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на "Делтън" OOД - Пловдив

На 30.03.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Еколуминус ЕООД - София

На 30.03.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на ФЕЙ енд КО ООД - София

На 30.03.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Атолово-Солар ЕООД - София

На 30.03.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Делектра ЕООД - София

На 30.03.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Елит 95 ООД - с. Дълбок извор, общ. Първомай

Дружества
Добив на руди на цветни метали и техните концентрати
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД - Челопеч   88 256  
  2   Асарел Медет АД - Панагюрище   80 212  
  3   Селл АД - Мирково   51 282  
  4   Елаците Мед АД - Мирково   50 488  
  5   Лъки Инвест АД - Лъки   4 295  
  6   Горубсо Мадан АД - Мадан   3 185  
  7   Геопс-Болкан Дрилинг Сервисис ЕООД - Пловдив   2 616  
  8   Върба - Батанци АД - Мадан   1 096  
  9   Лъки Инвест Говедарника ЕООД - Лъки   777  
  10   Лъки Инвест ЛОФ ЕООД - Лъки   568  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 30.03.2017
  Обща стойност (BGN): 393 629.90  
Брой търгувани компании: 49
Premium 258 307.48
Standard 125 339.42
АДСИЦ 9 671.26
Структурирани 311.74
Най-голяма промяна в цените
Холдинг Нов век АД - София 10.00 %
Български фонд за дялово инвестиране АД - София -9.57 %
BaSE - Акции: 34 327.95

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Официално беше открит първият в България интермодален терминал, който бе изграден на жп гара Тодор Каблешков в пловдивското село Златитрап. Съоръжението дава възможност за комбиниран превоз на контейнерни товари от тирове с железопътен транспорт и осигурява максимална ефективност на товаропотока от и за Централна и Западна Европа, както и в посока Близкия и Далечния изток и дори до Китай. Очаква се интермодалният терминал да заработи още тази година и като приключи обжалването на концесията му, той ще бъде поет от частен оператор. На терминала могат да се обработват около 50 контейнера дневно. По обновения железопътен участък Стамболийски-Пловдив влаковете ще развиват скорост до 160 км/час.

Източник: Труд

Общият размер на сумата, за която синдиците на Корпоративна търговска банка са завели съдебни дела - за установяване, обезпечаване и събиране на вземанията на обявената в несъстоятелност банка, надхвърля 14 млрд. лева. Сумата е близо три пъти по-голяма от общия размер на активите й, защото по едно и също вземане са заведени няколко иска. През последните три месеца, за които са оповестени отчети на синдиците, месечните постъпления от събиране на вземанията са общо около 9 млн. лв. - 8.19 млн. лв. през декември 2016-а, 257.5 хил. лв. през януари 2017-а и 2.61 млн. лв. през февруари 2017-а. Синдиците на КТБ възнамеряват да поискат от "Търговска банка Д" становище дали смята да промени бизнес плана си и да заяви писмено пред БНБ, че ще погълне "ТБ Виктория". Ако това стане, БНБ ще даде зелена светлина на покупката и от нея в сметката на КТБ ще постъпи доста солидна сума, която ще осмисли несъстоятелността за цялата 2017-а. С нея сумата, която синдиците ще могат да разпределят между кредиторите на банката, ще нарасне до 700 млн. лева.

Източник: Банкеръ

Компанията за производството на виртуална и разширена реалност "ЕОН Риалити" (EON Reality) е проявила интерес за инвестиции в България, съобщиха от Българската агенция по инвестиции. От компанията са представили различни модели на осъществяване на техния иновативен център по света. БАИ очаква официално предложение за стартиране на разговори с цел осъществяване на такава инвестиция в България, като изграждането на такъв център ще е първи на Балканския полуостров.

Източник: mediapool.bg

Нетната печалба на Корадо България АД през 2016 г. е в размер на 2,927 млн. лв., като 80% от тази сума (2,283 млн. лв) ще бъдат разпределени под формата на дивидент. Брутният дивидент на една акция е в размер на 0,26 лв. Размерът на дивидента от печалбата нараства с 44% спрямо този от печалбата за 2015 г., когато инвеститорите получиха доходност от 0,18 лв. на акция. В същото време размерът му е повече от двоен в сравнение с преди две години, когато беше раздаден дивидент от 0,12 лв. на акция. От компанията отчетоха, че търсенето на акции надвишава предлагането и обявиха намерението си да издадат преференциални акции, с което да отговорят на нарастващото търсене. Първи право да закупят преференциални акции ще имат настоящите инвеститори. Планът на компанията е средствата да бъдат използвани за покриване на текущи задължения. Стратегията на ръководството е насочена към запазване на дела на съществуващите пазари, развитие на производството и запазване на работните места в дружеството. През април 2016 г. беше пусната в експлоатация и нова линия производство на тръбни отоплителни тела. До края на миналата година от тях са произведени 50 897 броя. Компанията отчита повишение на общите продажби спрямо 2015 г. с 20%, като ръстът в Чехия е с 43%, в резултат на стартираното в началото на 2016 г. производство на тръбни радиатори за баня.

Източник: investor.bg

Компанията собственик на българската софутерна фирма Теlеrік обяви, че е придобила дружество, специализирано в технологията за "Интернет на нещата" (ІоТ), в сделка за 30 милиона долара. Международната корпорация Рrоgrеss прибави към портфолиото си с придобивания DаtаRРМ, която развива дейност в областта на когнитивната прогноза за пазара на индустриалния ІоТ. Основаната в България през 2002 година софтуерна фирма Теlеrік също стана част от Рrоgrеss през 2014 година. Рrоgrеss е глобален лидер в разработването на приложения, който помага на компаниите да създават критични за бизнеса софтуерни продукти, за да успяват да се конкурират на бързо развиващите се пазари. В началото на тази година стана ясно, че от нейното ръководство планират да съкратят 450 души или 20% от служителите си.

Източник: money.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Експорт на местни занаятчийски храни

Обучения по предприемачество – Жените в Европа

Industry Matchmaking 2017 - 6 април 2017 г., Интер Експо Център

Бизнес форум и двустранни бизнес срещи с корейски фирми

Конференция "Reach 2018 And Beyond" - 27 и 28 април 2017 г.


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA 1 - 11 февруари, съботно-неделен
CCNA 3 - 11 февруари 2017, съботно-неделен
CCNA 2 - 06 февруари 2017, вечерен
CCNA TSHOOT - м. февруари 2017, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Lloyd's of London, най-големият застрахователен пазар в света, съобщи, че ще открие подразделение в Брюксел, за да запази безпрепятствения си достъп до Стария континент на фона на неяснотите около предстоящия Брекзит. "Предвид решението на Великобритания да напусне Европейския съюз ще бъде открит филиал в Брюксел с цел да може да стане действащ от 1 януари 2019 година", обясни групата в комюнике, публикувано ден след официалното задействане на процедурата за Брекзит. Това означава, че банката няма да изчаква напускането на ЕС от Великобритания, което, в случай че преговорите и одобрението на споразумението с Лондон минат без проблеми, ще е факт през май 2019 г. Lloyd's беше една от базираните в Лондон компании за финансови услуги, които най-активно изразяваха нуждата да създадат дъщерно дружество в ЕС, ако Великобритания няма достъп до единния пазар след Брекзит. По-рано тази седмица агенцията съобщи, че компанията е избирала между шест подходящи места – Брюксел, Люксембург, Дъблин, Франкфурт, Малта и Париж.

Източник: AFP

Америка

Икономическият растеж на САЩ през четвъртото тримесечие се е забавил по-слабо, отколкото сочеха предишните данни на фона на силни потребителски разходи, като в същото време се отчита и ръст на вноса. Брутният вътрешен продукт се е увеличил с годишен темп от 2,1% вместо с 1,9%, както сочеше предишната оценка, съобщи Министерството на търговията в четвъртък в третата си оценка за БВП за периода. Има сигнали, че активността е станала още по-умерена в началото на 2017 г. Правителството заяви още, че корпоративните печалби след данъците и корекции на оценките на инвентара и капиталовото потребление са се увеличили с годишен темп от 2,3% през четвъртото тримесечие след растеж от 6,7% през предишните три месеца. Предвид доближаването на пазара на труда до пълна заетост данните, които показват забавяне на растежа, вероятно подценяват здравето на икономиката. БВП често е по-слаб през първото тримесечие заради проблеми с изчисляването, за които правителството призна и се опитва да реши.

Източник: Reuters

Азия

Японският производител на автомобили Toyota Motor ще изтегли за ремонт 2,9 млн. коли в Япония, Китай, Европа и други части на света. Причината е проблем при въздушните възглавници на седана Corolla Axio и на SUV кросовъра RAV4, съобщават световните агенции. Производителят утонява, че последното изтегляне е част от по-мащабна кампания, свързана с проблем при въздушните възглавници, произведени от Takata Corp. Глобалното изтегляне за ремонт започна през миналата година по настояване на властите в много държави. Проверките са показали, че за изработването на въздушните възглавници е използвано съединение, което може да избухне от само себе си, ако бъде изложено продължително време на висока температура.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
30.03.2017
Dow Jones Industrial
20 728.49 (69.17)
Nasdaq Composite
5 914.34 (16.80)
Стокови борси
30.03.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)50.17
Heating oil ($US/gal.)1.5600
Natural gas ($US/mmbtu)3.2000
Unleaded gas ($US/gal.)1.6800
Gold ($US/Troy Oz.)1 240.60
Silver ($US/Troy Oz.)18.09
Platinum ($US/Troy Oz.)945.10
Hogs (cents/lb.)72.70
Live cattle (cents/lb.)1.11

       Опознай България

Боен празник на 3-ти Бдински пехотен полк

3-ти пехотен Бдински полк e формиран във Видин през 1884 г. от Ломпаланска № 7, Берковска № 9 и Свищовска № 15 пеши дружини с щаб – Видин. Полкът получава знамето на 7-ма Ломпаланска дружина, дарено на 30 август 1881 г. През Сръбско-българската война (1885 г.) е включен в състава на Трънския отряд от Западния корпус. Участва в боевете при Врабча на 3 ноември 1885 г. Полкът се сражава при Три уши (7 ноември). Знамето е наградено през 1891 г. с възпоменателен медал за Сръбско- българската война. По време на Балканската война (1912 -1913 г.) 3-ти пехотен Бдински полк е в състава на 6-та пехотна Бдинска дивизия от Трета българска армия. Воюва при Лозенград, Люлебургас, Сатъкьой, Чаталджа, Отлуктабия. По време на Втората балканска война (1913 г.) води тежки сражения срещу сърбите при Берово, Източна Македония. По време на Първата световна война (1915 – 1918 г.) е включен в състава на Първа пехотна бригада на 6-та пехотна Бдинска дивизия. Полкът е формиран отново през 1928 г., но до 1935 г. продължава да носи явното наименование „дружина”. От ноември 1940 г. до януари 1941 г. е на Прикриващия фронт в района на Елхово. От април 1941 г. до юли 1942 г. е в Скопие и Крушевац. През септември 1944 г. участва в боевете при Кула. (Текст/Снимка: http://www.boiniznamena.com)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 31.03.2017
Българска версия: 29265, Английска версия: 3015

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999