Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 27 март 2017 г., брой 4431
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(27.03.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.25846
USD   1.81012
CHF   1.82481
EUR/USD   1.0805*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Гражданско летище Горна Оряховица 2016 АД - София
Дема пропърти АД - София
Еленските майстори ЕООД - Елена
Мебелна къща Лазур АД - Варна
Многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив АД - Пловдив
Многопрофилна областна болница за активно лечение Д-р Ст. Черкезов АД - Велико Търново
Прокредит Развитие България АД - София
Спиди Нет АД - София
Строителна керамика 2005 АД - Девня
Топлофикация Бургас ЕАД - Бургас
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

При обработени 89.73% протоколи в РИК, ГЕРБ е първа политическа сила с 32,58% от гласовете на предсрочните парламентарни избори, съобщиха от Централната избирателна комисия. Втора е „БСП за България“ с 26,82%. Трети се нареждат от Коалиция "Обединени патриоти - НФСБ,ВМРО АТАКА" с 9,17%, следвани от ДПС с 8,93%. "Воля" получава 4,11% от гласовете. Малко под 4%-та бариера е "Да, България" с 3,06%, следвани от "Реформаторски блок - Глас народен" с 3,02%, Обединение ДОСТ с 3%, "Нова република" с 2.59 и 2.53% от гласовете за "Не подкрепям никого".

Източник: Сега

Вземанията на лизинговите компании от техни клиенти към 31 декември 2016 г. надхвърлят 3.3 млрд. лв., показва статистиката на БНБ. Като основна причина за 7-процентовия ръст през 2016 спрямо 2015-а г. се сочи макроикономическата стабилност и подобряването на перспективите пред българските компании износителки. Това е довело до търсене на повече лизингово финансиране за машини и оборудване. Запазва се и трендът от 2015 г. транспортните компании да се стремят да обновяват автопарковете си, с което спестяват разходи за пътни такси в различните европейски държави. Оживлението в строителството, предимно на жилищното, поражда нуждата от подмяна на остарелия парк от строителни машини и такива за специализиран транспорт, което отново форсира лизингите. Ниските лихви също са важен фактор за ръста. Дружествата са отпуснали близо 1 млрд. лв. за покупка на леки коли, което е ръст със 17.4% за година, показват данните на Централната банка. При лизинга на автомобили за граждани има доста по-голям ръст, отколкото при бизнеса.

Източник: БанкеръДружества
Производство на парфюми и тоалетни продукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Септона България АД - Русе   25 501  
  2   Арома АД - София   23 425  
  3   Рубелла Бюти АД - Рудозем   14 521  
  4   Лавена АД - Шумен   13 758  
  5   Био Фреш ООД - Царацово   8 051  
  6   Розаимпекс ООД - Пловдив   7 239  
  7   Солвекс Козметични продукти ООД - Кричим   6 383  
  8   Агива ООД - Варна   3 911  
  9   Билка Лайфстайл ООД - София   3 489  
  10   Корола ООД - Благоевград   3 311  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 24.03.2017
  Обща стойност (BGN): 610 828.31  
Брой търгувани компании: 36
Premium 70 681.56
Standard 337 885.22
АДСИЦ 91 657.90
Структурирани 102 528.78
Облигации 8 074.85
Най-голяма промяна в цените
Лавена АД - Шумен 9.82 %
Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ - София -8.39 %
BaSE - Акции: 3 151.14

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Проучване на Института за пазарна икономика за периода 2007 – 2015 г. показва, че лидер по брой спечелени обществени поръчки е сливенското дружество ГД "Стройинвест". Гражданското дружество е работило по 81 поръчки на стойност най-малко 86 млн. лв. Консорциумът печели поръчките си в периода 2007 - 2011 г. По това време кмет на община Сливен е Йордан Лечков. Втората позиция се заема от пловдивското обединение "Логистика и събития – ЛС". В него участват фирмите "Марбро Турс" и "Квалификация Консулт". Те са изпълнител на обществени поръчки на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по осигуряване на логистика за провеждане на събития по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" в периода 2013-2015 г. С 50 спечелени поръчки за 47 млн. лв. в периода 2009 – 2015 г. е дружеството регистрирано по Закона за задълженията и договорите - "Консорциум за инженеринг, проектиране и изграждане". То заема третата позиция в класацията на ИПИ по брой спечелени поръчки. Консорциумът се състои от три фирми – "Вайс профил" ООД, "Олдекс" ООД и "Техно енерджи" ООД. По стойност на сключените договори начело са консорциуми, изпълнявали големи инфраструктурни обекти като пътни и железопътни магистрали: "Трейс Груп", "СК 13""Главболгарстрой" и "Пътстрой 92", която е част от "Геострой". От близо 200 000 обществени поръчки в периода 2007 – 2015 г., под 10 000 са спечелени от над 4000 обединения от фирми. Сумите по договорите по тях представляват 23% от общо похарчените над 60 млрд. лв. за обществени поръчки, което е 14.5 млрд. лева, според изчисленията на ИПИ. Обикновено консорциуми, обединения или дружества по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) се правят с цел да се изпълнят изискванията за големи и сложни поръчки. Основно това се прави при инфраструктурни проекти. Консорциуми са спечелили около 80% от парите в строителството. От средствата за всички обществени поръчки 43% са отишли в строителния сектор.

Източник: mediapool.bg

На 24 март 2017 г. Българската народна банка (БНБ) отказа издаване на предварително одобрение по заявеното от страна на „Търговска банка Д“ АД искане за придобиването на 100% от акционерния капитал на „Търговска банка Виктория“ ЕАД. Решението е взето в съответствие с процедурите и критериите, установени в Закона за кредитните институции и Наредба № 2 на БНБ. Българската народна банка потвърждава, че „Търговска банка Д“ АД е финансово стабилна и покрива регулаторните и надзорни изисквания. Реализирането на предложената от нея стратегия за придобиване и бизнес план за развитие, според които „Търговска банка Виктория“ ЕАД ще се развива като отделна институция, а не чрез вливане в „Търговска банка Д“ АД, би създало значителни рискове основно в две насоки: Първата е че придобиването на ТБ "Виктория" не би гарантирало стабилизирането на финансовото състояние на „Търговска банка Виктория“ ЕАД в дългосрочен аспект и изграждането на устойчив бизнес модел на управление. Втория аспект е че придобиването на ТБ Виктория би изисквало постоянна капиталова и ликвидна подкрепа от страна на „Търговска банка Д“ АД, което в дългосрочен период би подкопало нейната финансова стабилност.

Източник: Банкеръ

Одитираната печалба на Първа инвестиционна банка (ПИБ) за 2016 година след данъци и обезценки е в размер на 90.2 млн. лв., съобщиха от финансовата институция. При сравнение с 2015 г. се вижда, че положителният финансов резултат е нараснал с 402%, след като тогава печалбата е била 17.9 млн. лв. Банката отчита ръст на реализираната печалба преди данъчно облагане и обезценки (EBITDA), която достига 255 млн. лв. В основата на ръста на печалбата стоят по-ефективното управление на активите и пасивите на банката, казват от там. В края на миналата година активите на ПИБ са нараснали до 8.9 млрд. лв., което е ръст от 2% на годишна база. Това отрежда на Първа инвестиционна банка трето място в българската банкова система, след УниКредит Булбанк и Банка ДСК. Капиталовата адекватност на банката към 31 декември 2016 г. е 15.41%, съотношението на приходи и разходи е в размер на 42.04% и възвращаемостта на капитала е 11.17%.

Източник: economic.bg

Влошаващото се финансово състояние на ТЕЦ "Марица изток 2" през последните години (за 2016 г. загуба от 90.7 млн. лв.) принуди Български енергиен холдинг (БЕХ), който е собственик на централата, да поеме закупуването на квоти за вредни емисии, които са един от най-големите разходи на централата. Така вместо комисионна от 7.425 млн. евро, каквато дружеството плати през 2015 г. за 5.5. млн. квоти на фирмата NVL Ltd., сега посредниците по сделката ще получат под 130 хил. евро. за 7.350 млн. квоти. Централата на практика ще спести около 55 млн. лв. за квоти в сравнение с 2016-та година когато този разходи е бил 77.8 млн. лв. Това освен на по-добрите условия с посредниците се дължи и на по-ниската пазарна цена на квотите. Новите посредниците, чрез които са закупени квотите са Citibank, Societe Generale и BNP Paribas. По подобен начин квотите си пазаруват и AES Гълъбово и "КонтурГлобал Марица изток-3".

Източник: Капитал

Развитие на бизнес инкубатор в "София тех парк" с технологии, разработени в ЦЕРН е една от идеите, които се обсъждат в Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН). Втората е в България да бъде построен център с адронен ускорител, който да се използва едновременно за медицински нужди и за научни изследвания. Центърът с адронен ускорител би бил мащабен проект, който изисква разработване на нови технологии в ЦЕРН, както и организационна и финансова подкрепа от държавата и частни инвеститори. В момента се провеждат 8 експерименти и изследвания, в които участват над 100 български учени и инженери в областта на физиката на ядрото и на елементарните частици.

Източник: Стандарт       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Експорт на местни занаятчийски храни

Industry Matchmaking 2017 - 6 април 2017 г., Интер Експо Център

Конференция "REACH 2018 and Beyond" - 27 и 28 април 2017 г.


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA 1 - 11 февруари, съботно-неделен
CCNA 3 - 11 февруари 2017, съботно-неделен
CCNA 2 - 06 февруари 2017, вечерен
CCNA TSHOOT - м. февруари 2017, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Лидерите на 27-те членки на ЕС, с изключение на Великобритания, подписаха в събота в Рим нова декларация 60 години след Римския договор, поставил началото на общността. Документът за първи път прокламира т.нар. Европа на различни скорости. Това породи опасения в източноевропейските държави, сред които и България, че те могат да останат на заден план при вземането на важни решения. "Ще действаме заедно, ако е необходимо, с различни темпове и интензивност, но ще се движим в една и съща посока, както сме правили преди, в съответствие с договорите и като държим вратата отворена за онези, които желаят да се присъединят на по-късен етап. Съюзът ни е неразделен и неделим", е записано в Римската декларация. За България тя бе подписана от президента Румен Радев. Пред журналисти той отбеляза, че искането на България за "единството на ЕС, на солидарността и кохезията като основни принципи на ЕС" е било отразено в Римската декларация. Гърция беше ключова страна по одобрението на документа, като настоя в него да има клауза за социалните помощи.

Източник: Сега

Америка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се заема с данъчната реформа, след като се провали да прокара промяна в здравното осигуряване в края на миналата седмица. Отхвърляне на здравната реформа на Барак Обама бе едно от ключовите предизборни обещания на Тръмп и републиканците внесоха в Конгреса проектозакон за замяна на Обамакеър с ново здравно осигуряване. В петък обаче Тръмп бе принуден да оттегли законопроекта, след като стана ясно, че той няма да получи подкрепата не само на демократите, но и на около 30 конгресмени републиканци. След това тежко поражение Тръмп заяви пред журналисти, че "скоро вероятно ще действаме много силно за големи данъчни съкращения и данъчна реформа. Това ще е следващото", предаде Би Би Си. Медията припомня, че според плановете на администрацията данъчната реформа трябваше да се финансира от спестените средства от отменената Обамакеър. С провала на законопроекта няма и съкращения в публичните разходи и това ще означава, че евентуални данъчни съкращения ще се поемат от федералния бюджет.

Източник: Reuters

Азия

Toyota Industries Corp. - филиалът за части и монтаж на най-голямата японска автомобилна компания, е сключила сделка за придобиването на холандския производител на транспортна техника Vanderlande Industries Holding за 1,16 млрд. евро (1,25 млрд. долара), за да разшири своите продукти извън мотокарите. Японската компания цели да финализира сделката по придобиването през първото тримесечие на следващата година. Холандският производител отчита нетни продажби за 1,17 млрд. долара през миналата година и има 50 филиала в световен мащаб с 4 500 служители. Президентът на Toyota Industries Акира Ониши заяви още през 2013 г., че Kariya - базирана в Япония компания, планира придобивания, с които да разшири своя бизнес с мотокари и трактори. Миналия месец Toyota Industries придоби базираната в Индианаполис Bastian Solutions LLC , която разработва софтуер за контрол на обработващи системи в логистични центрове в сделка за около 260 млн. долара.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
24.03.2017
Dow Jones Industrial
20 596.72 (-59.86)
Nasdaq Composite
5 828.74 (11.05)
Стокови борси
24.03.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)48.14
Heating oil ($US/gal.)1.5100
Natural gas ($US/mmbtu)3.1200
Unleaded gas ($US/gal.)1.6200
Gold ($US/Troy Oz.)1 243.30
Silver ($US/Troy Oz.)17.78
Platinum ($US/Troy Oz.)974.60
Hogs (cents/lb.)75.90
Live cattle (cents/lb.)1.13

       Опознай България

Теодор Теодоров (1859 - 1924 г.)

Теодор Теодоров е български политик, водач на Народната партия. Той е министър-председател на България в 38-ото и 39-ото правителство. Роден е в град Елена на 27 март 1859 г. в семейството на Иван Теодоров и Ана Радивоева. От 1874 до 1883 г. учи последователно в Априловската гимназия и в Николаевската гимназия, Русия. През 1883 г. завършва Юридическия факултет на Новоросийския университет в Одеса. След завръщането си в България започва кариерата си като първи български прокурор в Софийски окръжен съд, а скоро след това става член на русенския апелативен съд. През 1886 г. завършва докторантура по право в Парижкия университет. От 1894 до 1896 г. Теодор Теодоров е председател на Осмото обикновено народно събрание. Назначен е за министър на правосъдието (1896-1897 г.) и за министър на финансите (1897-1899 г.) в кабинета на д-р Константин Стоилов. През 1911–1913 г. Теодор Теодоров е избран за министър на финансите в правителствата на Иван Евстатиев Гешов и Стоян Данев. През 1918–1919 г. става министър-председател на България и министър на външните дела и изповеданията. През лятото на 1919 г. е ръководител на българската делегацията при преговорите на Парижката мирна конференция. След като отказва да подпише Ньойския договор, Теодор Теодоров подава оставката си като министър-председател. През 1922 г. е хвърлен в затвора от Александър Стамболийски и Райко Даскалов заедно с много други опозиционни лидери. Освободен е след преврата на 9 юни 1923 г., след което се присъединява към Демократическия сговор. През 1910 г. построява в София сградата на известния по-късно „Руски клуб” за свой дом. Теодор Теодоров умира на 5 август 1924 г. в Чамкория (дн. Боровец).


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 27.03.2017
Българска версия: 29264, Английска версия: 3015

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999