Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 24 март 2017 г., брой 4430
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(24.03.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.26702
USD   1.81330
CHF   1.82788
EUR/USD   1.0786*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Астрал Холидейз Интернешънъл АД - Пловдив
ЗИИУ Стандарт АД - Благоевград
Механичен Завод АД - Мадан
Многопрофилна болница за активно лечение -Христо Ботев АД - Враца
Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Атанас Дафовски АД - Кърджали
Многопрофилна болница за активно лечение-Света Петка АД - Видин
Многопрофилна болница за активно лечение-Силистра АД - Силистра
Монолит АД - Хасково
Никея Парк ООД - Костинброд
Параходство Българско речно плаване АД - Русе
Свободна безмитна зона Драгоман АД - Драгоман
Текон Т АД - Велико Търново
Химремонтстрой АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

В края на февруари 2017 година депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в размер на 68,368 млрд. лева (71,8% от БВП), като годишното им увеличение е със 7,1% след повишение с 6,7 на сто през януари, съобщи Българска народна банка (БНБ). Депозитите на нефинансовите предприятия са в размер на 19,052 млрд. лева (20% от БВП), нараствайки на годишна база със 7,9% след тяхно повишение със 7,8% през предходния месец. В същото време депозитите на финансовите предприятия се увеличават с 15,5% на годишна база след повишение с 9,7% в началото на годината и достигат 3,789 млрд. лева (4% от БВП). През февруари депозитите на домакинствата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са в размер на 45,527 млрд. лева (47,8% от БВП), като се увеличават на годишна база за втори пореден месец с 6,1 на сто. Кредитите за неправителствения сектор в края на февруари са в размер на 50,742 млрд. лева (53,3% от БВП) спрямо кредити за 50,722 млрд. лева през януари (53,2% от БВП), като нарастват на годишна база с 3,4% (спрямо февруари година по-рано).

Източник: expert.bg

През 2016 г. Националният компенсационен жилищен фонд е компенсирал притежателите на 4148 жилищноспестовни влога. На местните комисии са преведени компенсации за 29 625 837,44 лева. Средната изплатена компенсация по влог с лихвоточки е 7 142,20 лева. Съгласно Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, средствата във фонда се набират от ежегодно определяни субсидии от държавния бюджет, постъпления от дарения и помощи и 50% от постъпленията от продажба на жилищни и вилни имоти, отнети в полза на държавата със съдебен акт. Средствата се изразходват за финансово компенсиране на притежателите на лихвоточки чрез левова компенсация на определените към 31 декември 1990 г. спестовни числа по тях, като се взема предвид действащият левов индекс.

Източник: investor.bgДружества
Производство на лекарствени продукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Софарма АД - София   398 781  
  2   Балканфарма Дупница АД - Дупница   191 423  
  3   Балканфарма Троян АД - Троян   41 401  
  4   Чайкафарма - Висококачествените лекарства АД - София   37 208  
  5   Джи и Фармасютикълс ООД - Ботевград   19 343  
  6   Медика АД - София   18 153  
  7   Биофарм Инженеринг АД - Сливен   13 978  
  8   Кенди ООД - Банкя   12 295  
  9   Унифарм АД - София   11 799  
  10   Ес Ти Ес Медикал Груп АД - Сандански   11 552  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 23.03.2017
  Обща стойност (BGN): 596 009.99  
Брой търгувани компании: 33
Premium 131 667.86
Standard 434 046.53
АДСИЦ 15 891.10
Структурирани 14 404.50
Най-голяма промяна в цените
Синергон холдинг АД - София -8.17 %
Холдинг Варна АД - Варна 6.13 %
BaSE - Акции: 4 215.46
BaSE - АДСИЦ: 21 900.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Місrоsоft отвори Іnnоvаtіоn Сеntеr в столичния "София Тех Парк". Това е първият център за иновации на компанията в България. Той се намира в сграда "Инкубатор" в парка, като се помещава на площ от 400 квадратни метра или иначе казано е голяма колкото два тенис корта. От компанията посочват, че общата инвестиция за изграждането на центъра възлиза на 350 хиляди лева. В Іnnоvаtіоn Сеntеr студенти и членове на български технологични старт-ъпи ще могат да изпробват и да ползват платформи на Місrоsоft за тестване и разработване на мобилни приложения, както и устройства, свързани с т.нар. Интернет на нещата (ІоТ). В световен мащаб американската корпорация има над 100 такива центрове. В тях в партньорство работят местни правителствени и неправителствени организации, университети, браншови организации, доставчици на софтуер и хардуер. Основният фокус на центровете за иновации е местната общност. От компанията посочват, че основната им цел е да предоставят ресурси и експертиза за студентски обучения, кариерна ориентация, създаване на работни места, старт-ъп инкубатори и проекти. Місrоsоft има офис в София, който отвори врати през 1999 година.

Източник: money.bg

ПИБ изпревари "Софарма" и вече е най-голямата борсова компания. Акциите на банката поскъпват за последните 12 месеца със 150%. Над 54% са реализирани само през последните три месеца. При последната сделка от 10.30 часа на 23.03.2017 г. на цена 4.95 лв. за акция пазарната капитализация на ПИБ е 544.5 млн. лв., а тази на досегашния лидер "Софарма" е 512.2 млн. лв. ПИБ беше една от банките, при които бяха констатирани най-сериозни проблеми при прегледа на активите в системата през 2016 година. Въпреки това очакванията бяха за по-лоши резултати и тежки надзорни мерки, така че проверката не повлия негативно на акциите й. Банката отчете значителен ръст на печалбата си за миналата година до 95.7 млн. лв. при 17.7 за 2015 г. Това даде и известен стимул за ръста на капитализацията й.

Източник: Капитал

М+С Хидравлик АД отчита 10,86% годишен ръст на брутната печалба до 2,8 млн. лв. за януари и февруари 2017 г. За февруари брутната печалба е 1,24 млн. лв. Продажбите на М+С за януари и февруари 2017 г. са 16,31 млн. лв., което е повишение от 6,18% на годишна база. Прогнозата за цялото тримесечие е за 4,55% ръст до 25,05 млн. лв. и през март се очаква забавяне на увеличението спрямо януари-февруари. Хидравлични елементи и системи АД, гр. Ямбол, обявява 14,37% ръст на брутната печалба (преди данъци) на годишна база до 1,31 млн. лв. за януари-февруари 2017 г. Продажбите се увеличават с 13,16% на годишна база до 9,26 млн. лв. за януари-февруари, но за март се прогнозира забавяне. Затова и общият ръст за тримесечието се очаква да е 12,05% до 14,3 млн. лв. Брутната печалба при Елхим-Искра АД, Пазарджик се увеличава с 59,71% на годишна база до 329 хил. лв. за януари-февруари 2017 г. Продажбите са нагоре с 14,62% на годишна база до 6,67 млн. лв. за първите два месеца на годината и след забавяне през март се прогнозира сумарният ръст за първото тримесечие да достигне 10,76% до 9,4 млн. лв. Българска роза АД, гр. Карлово, излиза на печалба преди данъци от 5 хил. лв. за януари-февруари 2017 г. спрямо загуба от 31 хил. лв. за същия период на 2016 г. Продажбите намаляват с 14,47% на годишна база до 538 хил. лв. за първите два месеца на годината. За март обаче се очаква силен ръст. Така за цялото тримесечие се очаква повишение от 2,46% на годишна база до 928 хил. лв. Консолидираните продажби на Стара планина холд АД се повишават с 9,26% на годишна база до 34,04 млн. лв. за януари-февруари 2017 г.

Източник: investor.bg

Чешката компания Skoda Transportation и полската "Железопътни превозни средства ПЕСА Бидгошч" (Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz) са двете фирми, подали оферти в търга за доставка на 13 нови трамвая. Поръчката е с прогнозна стойност 61 млн. лв. с ДДС и се финансира по проекта "Интегриран градски транспорт" по европрограмата "Региони в растеж". Възложител е общинското дружество "Столичен електротранспорт". От дружеството поясниха, че най-вероятно новите мотриси ще са предназначени за движение по линия номер 5 - от кв. "Княжево" до Съдебната палата. Процедурата трябва да завърши до 30 юни 2017 г. Срокът за изпълнение на доставката е 24 месеца.

Източник: Капитал

Хасково стана част от най-голямата индустриална зона в България "Тракия икономическа зона" (ТИЗ). Общината се пресъедини към проекта след подписването на меморандум между нея и ръководството на дружеството "Клъстер Тракия икономическа зона". Водят се преговори със Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за цялостно подпомагане на проекта, съобщиха от клъстера. В ТИЗ работят над 140 предприятия, а инвестициите достигат 1,5 милиарда евро. Към индустриалната зона наскоро се присъедини и Бургас. Общо в проекта са включени 9 общини. ТИЗ е обединение на шест индустриални зони около Пловдив, като участие в него имат "Сиенит Холдинг", "КЦМ 2000", италиански и израелски партньори. Работата по проекта за икономическата зона започна преди 20 години, като досега там са създадени над 30 хиляди работни места.

Източник: money.bg

Телемедицински център за специализирана първична здравна грижа ще прави Димитровград по проект „Интелигентна медицина“ на стойност 1 466 360 лв. Целта е да се осигурят специализирани първични здравни услуги за населението на общината, които ще бъдат предлагани пилотно в рамките на 18 месеца. Предвидени са профилактични прегледи на пациентите, посетили центровете и мобилни станции в отдалечените райони. Общината е водещ партньор по проекта, разработен съвместно с Технологичен Институт Източна Македония и Тракия, Департамент за медицински сестри в Димотика и община Паранести. Предстои заедно с партньорите от гръцка страна да бъде разработен съвместен стратегически план за предоставянето на телемедицински здравни услуги, както и на съвместна електронна база данни със здравна информация за живущите на територията на общините Димитровград, Димотика и Паранести. За съхраняването на тази база данни ще бъде използвана така наречената „облачна“ IT услуга. Достъп до базата ще имат общопрактикуващите лекари и медицинските специалисти, както и всеки пациент с потребителско име и парола.

Източник: Дарик радио       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Експорт на местни занаятчийски храни

Industry Matchmaking 2017 - 6 април 2017 г., Интер Експо Център

Конференция "REACH 2018 and Beyond" - 27 и 28 април 2017 г.


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA 1 - 11 февруари, съботно-неделен
CCNA 3 - 11 февруари 2017, съботно-неделен
CCNA 2 - 06 февруари 2017, вечерен
CCNA TSHOOT - м. февруари 2017, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Продажбите на дребно във Великобритания се повишават с по-бърз темп от очакваното през февруари, но перспективите пред потребителите остават слаби, съобщава Bloomberg. Обемът на продадените стоки в магазините и онлайн се увеличава с 1,4% на месечна база, а очакванията на икономистите бяха за едва 0,4% ръст, показват данните на Националната статистическа служба. През последните три месеца до края на февруари обаче изменението е в посока надолу, а именно спад от 1,4 на сто, което е най-голямото понижение от началото на 2010 г. За да има ръст на продажбите на дребно през първото тримесечие на годината, през март трябва да се отчете солидният ръст от 3,3%. Последният път, когато е бил записан спад за тримесечие, е било преди над три години. Инфлацията в Обединеното кралство е на най-високото си ниво от 2013 г. и изглежда ще надмине ръста на заплатите, което ще накара населението да харчи по-малко. През февруари цените на стоките на дребно записа годишен ръст от 2,8%, което беше най-високото ниво от март 2012 г.

Източник: BBC

Америка

Заявките за помощи при безработица в САЩ се повишават до 7-седмичен връх. Ръстът е в размер на 15 хил. до 258 хил. молби през седмицата, приключила на 18 март, сочат данните на Министерството на труда. Средната прогноза на икономистите беше за стойност от 240 хил. подадени документи. Това са сезонно изгладените данни, а преди тази корекция се наблюдават скокове на заявките в Охайо и Канзас. Дори и при повишението миналата седмица работодателите на са склонни да освобождават служители, тъй като трудовият пазар се затяга и е все по-трудно да се запълнят вакантните места със способни и опитни специалисти. Bloomberg припомня, че работодателите добавят нови места със стабилен темп и постепенно увеличават заплатите. Министерството на труда ревизира данните за предходната седмица от 241 хил. до 243 хил. подадени молби. Докладът прави ревизии и в данните още от 2012 г. и според новите изчисления последните 80 седмици молбите се задържат под психологическата граница от 300 хил., което се счита за показател за стабилен трудов пазар.

Източник: Market Watch

Азия

Може и да е една от най-малките икономики в Азия, но Виетнам е сред водещите азиатски държави по инвестиции в инфраструктурата. Публичните и частните инвестиции в сектор инфраструктура във Виетнам представляват средно 5,7% от брутния вътрешен продукт (БВП) през последните години, което превръща Виетнам в лидер в Югоизточна Азия. За сравнение, в Китай инвестициите в инфраструктура са 6,8% от БВП, показват данни на Азиатската банка за развитие. В Индонезия и Филипините процентът е по около 3%, докато в Малайзия и Тайланд отделените средства са още по-малко - в рамките на 2% от БВП. Азиатската банка за развитие изчислява, че бързоразвиващите се икономики в региона ще трябва да инвестират около 26 трлн. долара до 2030 г., за да изградят транспортни мрежи, да подобрят електрическото захранване и санитарните и водни съоръжения. Виетнам е сред най-бързо развиващите страни в света и подобрява инфраструктурата си, за да привлече повече чуждестранни инвеститори. „Правителството знае, че ако иска да се конкурира за инвестиции, ниските заплати не са достатъчни“, коментира Евгения Викторино, икономист в Australia & New Zealand Banking Group в Сингапур.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
23.03.2017
Dow Jones Industrial
20 656.58 (-4.72)
Nasdaq Composite
5 817.69 (-3.95)
Стокови борси
23.03.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)47.89
Heating oil ($US/gal.)1.5000
Natural gas ($US/mmbtu)3.0300
Unleaded gas ($US/gal.)1.6000
Gold ($US/Troy Oz.)1 243.80
Silver ($US/Troy Oz.)17.61
Platinum ($US/Troy Oz.)960.20
Hogs (cents/lb.)77.78
Live cattle (cents/lb.)1.13

       Опознай България

Превземането на Одринската крепост

На 24 март 1913 г. Втора Българска армия, подпомагана от две сръбски дивизии започва атака за овладяване на непревземаемата Одринска крепост. Одрин е укрепен от Османската империя под ръководството на германски инженери в навечерието на Балканката война (1912-1913 г.). Отбранителната линия включва три укрепени позиции. Първата е на 9-11 км. от града, а втората и третата са на 1-3 км от града. Позициите имат 24 каменни форта, стационирани голямокалибрени батареи, окопи, телени мрежи, фугаси. Гарнизонът й е в състав от 65 000 турски бойци и офицери, 524 оръдия и 20 тежки картечници. Срещу тях българското командване противопоставя 120 000 български и 40 000 сръбски войници и офицери. Българите имат 1300 оръдия. Планът на българското военно командване предвижда настъплението да започне нощем. Щурмът продължава до 26 март 1913 г. и завършва с превземане на крепостта. Пленени са 14 турски генерали, 2000 офицери, 50 000 войници, 413 оръдия. Българите губят в атаката по-малко от 2000 бойци.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 24.03.2017
Българска версия: 29264, Английска версия: 3015

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999