Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 23 март 2017 г., брой 4429
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(23.03.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.25352
USD   1.80978
CHF   1.82549
EUR/USD   1.0807*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Заводски Строежи АД - Перник
Зимп АД - Монтана
Куадрант Бевъриджис АД - Лозен - СГ
Метал инжинеринг АД - Пловдив
Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик АД - Пазарджик
Одисей 96 ЕООД - Варна
Пенсионно осигурителна компания ДСК - Родина АД - София
Пътно строителна компания Ес Би Ес АД - Стара Загора
Чез Електро България АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

България се присъединява към тенденцията в цяла Европа през 2016 г. на по-малък брой сливания и придобивания (M&A), но с по-голяма обща стойност. През миналата година в страната са били сключени общо 35 сделки, като стойността им възлиза на 1,44 млрд. долара, сочи M&A барометърът на консултантската компания EY за Централна и Източна Европа (ЦИЕ) за 2016 г. През предишната година броят на сделките е възлизал на 50, а стойността им е била под 1 млрд. долара – 970 млн. долара. Това означава ръст от почти 50% на стойността на сделките. „Стратегическите инвеститори през миналата година са били основните играчи на нашия пазар“, коментират от EY България. През тази година 83% от инвеститорите в България са били стратегически, докато финансовите са били едва 17%. Това показва почти двоен спад на финансовите инвеститори спрямо предишната година, когато са били 30% от общия брой. В Централна и Източна Европа като цяло най-активни са местните купувачи, като България са присъединява към тази тенденция. И тази година голяма част от сделките са били между местни купувачи – 43%, което обаче все пак е доста по-малко от 2015 г., когато делът им е бил 62%. В почти половината от М&A сделките купувачите са били чужди компании.

Източник: Монитор

Данъчните и неданъчните приходи за периода 27 януари-20 март 2017 г. са в размер на 3,2 млрд.лв., по информация на Националната агенция за приходите и Агенция "Митници". Ръстът на приходите спрямо миналата година е от 220 млн.лева. В номинална стойност най-голямо увеличение има в НОИ и НЗОК – 123,5 млн. лева. При данъка добавена стойност – 113,8 млн. лева, при корпоративния данък – 27,8 млн. лева. А при приходите от данъци върху доходите на физически лица – 30,5 млн. лева. Нарастването на приходите в централния бюджет, администрирани от приходните агенции в този период, е в размер на 96,5 млн. лева. Значителна сума ще постъпи към края на месеца, защото 24-и е числото, след което започват да постъпват и здравноосигурителните вноски и данъците върху доходите на физически лица.

Източник: БанкеръДружества
Производство на рафинирани нефтопродукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Лукойл Нефтохим Бургас АД - Бургас   5 112 452  
  2   Полисан АД - Русе   206 655  
  3   Приста Ойл Холдинг ЕАД - София   84 348  
  4   Лубрика ООД - Русе   21 331  
  5   Автоман ЕООД - София   6 222  
  6   Верила Лубрикантс АД - София   5 631  
  7   Българска петролна рафинерия ЕООД - София   3 763  
  8   Полихим-СС ЕООД - София   3 040  
  9   Полихим - СС - Ойл ООД - София   1 793  
  10   Авио Ойл ЕООД - София   1 610  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 22.03.2017
  Обща стойност (BGN): 3 747 255.50  
Брой търгувани компании: 45
Premium 340 847.48
Standard 2 803 518.91
АДСИЦ 586 431.41
Структурирани 16 457.70
Най-голяма промяна в цените
Фаворит Холд АД - София 26.32 %
Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол -3.85 %
BaSE - Акции: 3 336.81
BaSE - АДСИЦ: 5 116.40

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Комисията за финансов надзор назначи независимите външни експерти, които да проверят активите на застрахователите в България към края на 2016 година. Според решението на регулатора "ГД Консорциум Грант Торнтон България -Гърция" ще проверява най-много компании - “ЗАД Армеец” АД, ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп”, "Българска агенция за експортно застраховане" ЕАД, ЗД “Уника” АД,"Застрахователно дружество Нова Инс" ЕАД, ЗАД "Асет Иншурънс" АД, "Застрахователна компания Юроамерикан" АД, ЗАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп", ЗК "Уника Живот" АДЗЕАД "ЦКБ Живот" ЕАД и Кооперация "Синдикална ВЗК""БДО България" ще одитира "Застрахователно дружество Евроинс” АД, "ЗД ЕИГ Ре" ЕАД, ЗОК "Надежда" АД,"Евроинс-Здравноосигуряване ЗЕАД" ЕАД и"ЗД Евроинс Живот" ЕАД. Одиторската компания "Делойт Одит" ООД ще проверява балансите на ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД, "ЗД Съгласие", на "Застрахователно дружство "ОЗОК Инс" АД, както и на „ОББ - Метлайф Животозастрахователно Дружество“ АД. На "Ейч Ел Би България" са възложени ЗД “Бул инс” АД, ЗК “Лев Инс” АДЗАД "Здравноосигурителен институт" АД и "Животозастрахователен институт" АД. Компанията "КПМГ България" ООД ще проверява ЗАД “Алианц България”, ЗАД “Енергия”ЗАД "Алианц България Живот” и "Граве България Животозастраховане" ЕАД

Източник: Банкеръ

"Алтерко" планира петкратно увеличение на капитала на дъщерното си дружество в Тайланд – "Алтерко ко.", Лтд. – Тайланд. Компанията притежава 49% от капитала на базираното в Банкок дружество, като съветът на директорите е гласувал решение за увеличение на регистрирания капитал от 200 хил. тайландски бата (10.5 хил. лв.) до 1 млн. тайландски бата (52.3 хил. лв.). Увеличението ще се случи чрез записване на 80 000 акции с номинална стойност от 10 тайландски бата (0.52 лв.) всяка. "Алтерко" ще запише 39 200 обикновени акции от новата емисия за увеличението на обща стойност 20.5 хил. лв. От компанията обясняват, че промяната се налага заради изискване на договорни партньори и нуждите на местния пазар, където оперира дружеството.

Източник: Капитал

В Шумен започна изграждане на хипермаркет за дома и градината „Практикер“ с инвеститор „Видеолукс Холдинг“. Това ще бъде 11-ия „Практикер“ в България и трябва да отвори врати през октомври 2017 г. Пълни гаранции, че ще приключи строителството в срок даде фирмата изпълнител „Бараж Груп“ ЕООД. В магазина ще бъдат наети над 100 души. Сградата на „Практикер“ ще заема 7 200 кв.м., търговската зала ще се простира на 5 000 кв.м., а за посетителите ще бъде изграден безплатен паркинг с над 150 места. В района, където вече има магизини „Кауфланд“ и „Технополис“ ще се оформи нова търговска зона. Освен хипермаркета за дома и градината, ще бъдат изградени още няколко магазина на по 3-4 дка. Инвестицията на компанията в земя и сгради ще достигне 5 млн.евро.

Източник: Труд

Министърът на икономиката Теодор Седларски е предприел действия за смяната на ръководството на "Държавната консолидационна компания". Причината са установени проблеми в управлението на дружеството, които са потвърдени от Министерския съвет. Става дума за продажба на сграда от дъщерна компания в холдинговата структура - Националния институт за изследване на вино и спиртни напитки. С разрешение на Съвета на директорите на консолидационната компания, управителят на института е продал сграда на "София-БТ", без да получи необходимото разрешение от Министерския съвет. Установени са и други факти, свързани със занижен контрол по отношение на дъщерни компании, с което е забавен диалогът и търговската дейност с международни компании. В някои от дъщерните компании е установен стартиращ процес на аутсорсване на дейности към външни партньори, което се счита за недобра корпоративна практика. "Държавната консолидационна компания" е най-големият холдинг от системата на ведомството, който управлява значими по обем активи и дружества ,и е отговорен за развитието на проекти, свързани не само с развитието на икономиката и външната търговия, а и с военно-отбранителния комплекс на държавата.

Източник: investor.bg

Държавната компания "Информационно обслужване“ АД отчита печалба в размер на 1.45 млн. лв. през 2016 г. Общите приходи са достигнали 20.1 млн. лв. Компанията определя тези резултати като много добри и ги отдава на привличането на нови клиенти и "редица мерки на ръководството на компанията за оптимизиране на разходите, инвестиране в обучения и квалификация на служителите". Печалбата расте спрямо бизнес плана за годината, рентабилността се увеличава със 7.2%, а печалбата на база един служител е нараснала с 8%. Сред новите договори за 2016 г., които компанията спечели, са тези за системна интеграция на ИТ услугите на Министерство на финансите за период от 3 г., за компютърна обработка на данните от изборите за президент и вицепрезидент и от националния референдум, за поддръжка и развитие на интегрираната система ИНТРАСТАТ на НАП, за поддържане и експлоатация на националната база данни Население на ГРАО за период от 3 г., за модернизация на интернет портала на МВР, за поддръжка на сървърна техника, прилежащо оборудване и информационни системи за МОН за период от 3 г., инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационна инфраструктура, информационни системи, услуги и регистри в сектор „Правосъдие“ за Министерство на правосъдието и други договори за предоставяне на консултантски услуги в областта на одит и управление на ИКТ проекти.

Източник: economic.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Експорт на местни занаятчийски храни

Industry Matchmaking 2017 - 6 април 2017 г., Интер Експо Център

Конференция "REACH 2018 and Beyond" - 27 и 28 април 2017 г.


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA 1 - 11 февруари, съботно-неделен
CCNA 3 - 11 февруари 2017, съботно-неделен
CCNA 2 - 06 февруари 2017, вечерен
CCNA TSHOOT - м. февруари 2017, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Гърция заплашва да блокира Римската декларация, ако кредиторите продължават да бавят споразумението на втория преглед на спасителната програма. На 25 март лидерите на Европейския съюз (ЕС) ще се съберат в италианската столица, за да отбележат 60-та годишнина от създаването на общността. Очакванията са срещата да приключи с обща декларация, в която ще има намек и за бъдещето развитие на ЕС и плановете, вписани в Бялата книга на Жан-Клод Юнкер. Проект на тази декларация вече изтече в медиите преди дни. В него се посочват демократичните принципи и ценности, на които се основава развитието на ЕС. В Атина чакат да видят дали в декларацията ще присъства и призив за защитата на правата на работещите и на базата на това ще откажат да поставят подписа си под текста с мотива, че са притискани от МВФ да нарушават тези принципи. Гръцкото правителство и представителите на кредиторите продължават да преговарят по втория преглед на програмата, като и двете страни съобщават за постигнат напредък.

Източник: Reuters

Америка

Аржентина си отдъхна и излиза от рецесията, от която бе белязана икономиката на страната. Президентът на латиноамериканската държава Маурисио Макри вече може да поеме глътка въздух с облекчение, след като нови данни показват, че икономиката на Аржентина излиза от рецесия през третото тримесечие от годината, което е по-рано от очакваното. Това от своя страна е придружено от ускорение с ръста през четвъртото тримесечие. Брутният вътрешен продукт на Аржентина се разширява с 0.5 процента през последните три месеца на миналата годината спрямо предходното тримесечие, съобщи Националната статистика агенцията. Растежът за третото тримесечие бе ревизиран до 0.1 на сто от спад от 0.2 процента. И все пак за цялата година икономиката се свива с 2.3 на сто. Започналото възстановяване на производството е първият знак, че политиките на Макри набират скорост след една година, през която инфлацията скочи, безработицата се покачи и покупателната способност намаля. Възстановяването обаче е твърде слабо, а един от главните синдикати в Аржентина планира национална стачка в първите дни на април.

Източник: Bloomberg

Азия

Износът на Япония нарасна през февруари с най-солидно темпо от две години насам благодарение на скок при търсенето на японски стоки от Китай и от останалите азиатски държави, което е в подкрепа на продължаващото умерено възстановяване на трета по сила икономиката в света. Японският експорт се повиши спрямо февруари 2016-а година с 11,3% до 6,347 трлн. йени след слаб растеж с 1,3% през януари, показват данни на Министерството на финансите, като това представлява най-солидно нарастване на износа от януари 2015-а година. Износът на Япония към Китай се увеличи с цели 28,9%, но трябва да се има предвид, че това се дължи в голяма степен на слабия експорт през януари, когато беше официалната седмична почивка за китайската Лунна нова година. Износът към азиатските пазари като цяло се увеличи с 20,9%, този за САЩ се повиши с 0,4% до 1,223 трлн. йени, а експортът към ЕС нарасна с 3,3 на сто. В същото време японският внос нарасна през февруари с 1,2% до 5,533 тлрн. йени след скок с 8,5% в началото на годината.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
22.03.2017
Dow Jones Industrial
20 661.30 (-6.71)
Nasdaq Composite
5 821.64 (27.82)
Стокови борси
22.03.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)48.42
Heating oil ($US/gal.)1.5000
Natural gas ($US/mmbtu)3.0300
Unleaded gas ($US/gal.)1.6100
Gold ($US/Troy Oz.)1 246.40
Silver ($US/Troy Oz.)17.56
Platinum ($US/Troy Oz.)965.40
Hogs (cents/lb.)75.85
Live cattle (cents/lb.)1.14

       Опознай България

Боянската църква

В Боянската църква „Св. Никола и св. Пантелеймон“ има средновековни стенописи от 1259 г. с високи художествени качества и неоспорим принос в европейската художествена култура. На северната стена са изобразени ктиторите севастократор Калоян, “братовчед царев, внук на сръбския крал Стефан”, и съпругата му Десислава, а на срещуположната стена – царската двойка Константин Тих Асен и Ирина, внучка на цар Иван Асен II и дъщеря на византийския император Теодор Ласкарис. Предадени са всички подробности в облеклото, в лицата са спазени индивидуалните особености, така че може да се приеме, че това са истински портрети, рисувани вероятно от натура и то във време, когато портретната живопис е била в зачатък. В много от религиозните сцени са изобразени черти от тогавашния народен бит. Стенописите имат не само художествена, но и историческа и документална стойност. Църквата е включена през 1979 г. в Листата на световното културно наследство на ЮНЕСКО под № 42. От 2003 г. Боянската църква е филиал на Националния исторически музей.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 23.03.2017
Българска версия: 29264, Английска версия: 3015

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999