Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 17 март 2017 г., брой 4425
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(17.03.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.25300
USD   1.82345
CHF   1.82873
EUR/USD   1.0726*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Булстарс ЕООД - Русе
Бургас авто АД - Бургас
Вая 7 АД - Бургас
Джи Ел Билд София АД - София
Дъбрава 99 АД - Бургас
Дъбрава ЕАД - Бургас
Евробилд София АД - София
Етрострой-Иге АД - Етрополе
Ню Вижън Мениджмънт ЕАД - София
Пи Ес Ай АД - Стара Загора
Стройкомплект 96 АД - Пловдив
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Да отпаднат част от изискваните документи при кандидатстване с европроект предлага Българска стопанска камара (БСК). Така ще намалее ненужната бюрокрация на етапи кандидатстване и сключване на договори по оперативните програми. Според БСК в процеса на кандидатстването може да отпаднат общо 11 документа, които администрацията може да изиска по служебен път от НАП, НСИ, Главна инспекция по труда, районните съдилища и Регистъра на минималните помощи към Министерството на финансите. Работодателите смятат, че е излишно бизнесът да представя документи като счетоводен баланс, отчет и справка за последните три приключени финансови години, удостоверение от НСИ относно кода на основната икономическа дейност, декларация по Закона за малките и средните предприятия, отчет за заетите, работна заплата и други разходи за труд, свидетелство за съдимост на всички лица, представляващи кандидата, документи за разпределението на капитала. Организацията възразява още и срещу декларации, удостоверяващи размера на предприятието - микро, малко или средно по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, както и документ как точно е разпределен капиталът. За сключване на договор по оперативни програми се изисква още и удостоверение за "доказване на надеждност" по Закона за обществените поръчки, което се издава от Главната инспекция по труда, и според БСК ненужно усложнява процедурата.

Източник: Дума

КФН реши да съобрази надзорната си практика с Насоките относно прилагането на регламента за пазарните злоупотреби на Европейския орган за ценна книжа и пазари (ESMA). На 17 януари Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) прие и публикува Насоки във връзка с Регламента относно пазарната злоупотреба (MAR) - информация за пазарите на стокови деривати или свързаните с тях спот пазари за целите на определянето на понятието вътрешна информация по отношение на стоковите деривати. В срок от два месеца от датата, на която ESMA издаде настоящите насоки, компетентните органи, за които те се отнасят, са длъжни да уведомят ESMA дали ги спазват или възнамеряват да ги спазват, като посочат причини за неспазването им. Насоките се издават по прилагане на регламента на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (MAR).

Източник: БанкеръКонцесии

Министерство на туризма е подписало нови договори за концесии на четири плажове - за „Свети Влас – Нов плаж“, „Обзор – юг“, „Къмпинг Оазис“, „Дюни – юг“, съобщават от ведомството. По отношение на другите, обявени през 2016 г. и неприключени концесионни процедури, компетентните институции са се произнесли до момента в полза на Министерството на туризма. За концесиите на „Къмпинг Нестинарка“, „Бургас – север“ и „Поморие-централен“ бяха постъпили жалби в Комисията за защита на конкуренцията. Тя се произнесе, че жалбите са неоснователни. За „Къмпинг Нестинарка“ предстои сключването на договор. За „Бургас – север“ предстои заседание на концесионната комисия, с което процедурата продължава от където е спряла. За „Поморие – централен“ се чака решението да влезе в сила или да бъде обжалвано. Единствено се чака произнасяне на компетентните институции по жалбата за концесията на „Свети Влас – изток“. За плаж „Слънчев бряг – север“ се чака решение от Върховния административен съд и Върховния касационен съд.

Източник: economic.bg

Дружества
Производство на електроразпределителни и контролни апарати
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Язаки България ЕООД - Ямбол   60 292  
  2   ДЗУ (Дискови запаметяващи устройства) АД - Стара Загора   19 002  
  3   Торготерм АД - Кюстендил   5 707  
  4   Зенон БГ ООД - Търговище   5 096  
  5   Интеркомплекс ООД - Пловдив   4 153  
  6   КЕМЕТ Електроникс България ЕАД - Кюстендил   2 932  
  7   Елма М Груп АД - Бургас   2 527  
  8   ЕМЕ АД - Смолян   2 258  
  9   Уудуърд ИДС България ЕООД - София   960  
  10   Елиа АД - София   694  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 16.03.2017
  Обща стойност (BGN): 2 504 024.51  
Брой търгувани компании: 69
Premium 201 900.88
Standard 2 108 640.52
АДСИЦ 172 253.39
Структурирани 21 186.38
Права 43.33
Най-голяма промяна в цените
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София 20.00 %
Тодоров АД - София -16.67 %
BaSE - Акции: 10 492.64
BaSE - АДСИЦ: 6 224.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Най-големият дистрибутор на лекарства "Софарма Трейдинг" АД съобщи, че купува веригата аптеки "ФармаСтор", която притежава 19 обекта в София и Бургас. За сделката е необходимо разрешение на Комисията за защита на конкуренцията. Планът е аптеките на "ФармаСтор" да се присъединят към веригата SOpharmacy, създадена от "Софарма" през 2015 г. В краткосрочен план двете вериги ще продължат да се управляват автономно от сегашните управленски екипи. Плановете за бъдещото развитие и интеграцията на SOpharmacy и "ФармаСтор" ще бъдат разработени от мениджмънта на двете структури до няколко месеца след юридическото приключване на сделката, като в максимална степен ще се обърне внимание на устойчивостта на бизнеса и съхраняване на най-добрите практики от двете концепции.

Източник: Капитал

В Панагюрище се реализира един от първите проекти за дуално професионално обучение в тежката индустрия в партньорство между Община Панагюрище, професионалната гимназия в града и местния бизнес по браншовия модел на Българска минно-геоложка камара (БМГК). По инициатива на „Асарел-Медет” АД през 2014 г. в община Панагюрище стартира пилотен модел на дуална система за професионално обучение. Така на практика на местно ниво се прилага браншовият модел на БМГК за подготовка на кадри. Министерството на икономиката подкрепя дуалната форма на обучение като плавен преход от обучение към работа, доказал успеха си в страни като Швейцария, Австрия и Германия. Партньорството между „Асарел-Медет” АД и Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм в Панагюрище се гради върху четири утвърдени специалности.

Източник: investor.bg

Новото ръководство на "София Тех Парк" ще обяви първите конкурси за нови инвеститори в парка до края на март 2017 г. Те ще са публични и ще са за учредяване право на строеж в две от зоните на парка, които в момента са гола поляна. Амбицията е тези инвеститори да вложат около 100 млн. лв. Целта е технологичният парк да стане "място все по-малко зависимо от държавното финансиране". Първото, което новото ръководство се очаква да направи, е сформирането на бизнес борд към "София Тех Парк". Осигуряване на средствата за доокомплектоване на 11-те лаборатории в комплекса, увеличаване на публичните събития във форума при облекчени условия са следващите "бързи мерки". Планираните инвестиции са около 20 млн. евро от оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020. Те ще бъдат насочени към дейности за използване на вече изградената инфраструктура, казаха от Министерството на икономиката.

Източник: mediapool.bg

Kомпанията „Мегадом“, която държи популярната верига „Практис“ ще строи свой хипермаркет с голям градински център във Велико Търново. В ход са строителните процедури, а инвестицията заедно със закупуването на земята надхвърля 3 млн. лв. Обектът е разположен на площ от почти 14 дка точно срещу Mall Велико Търново, северно от китайския магазин „Дензел”. В момента веригата има свой доста по-малък обект в града, но планира трайно да се разраства. Тя е основен конкурент на строителните хипермаркети „Практикер“, които също имат голям обект в старата столица. Бившият мебелен завод „Победа ВТ“ също вече се трансформира в строителен супермаркет, разположен на площ от близо 20 дка. Предприятието е закупено от компанията „Шарков – Инкомс”. Стойността на сделката е малко над 2,2 млн. лв. Поне още толкова ще отидат и за реконструкция на обекта и пускането му в експлоатация.

Източник: Борба - Велико Търново

"Щрабаг" инвестира 8 млн.лв. в асфалтова база в община Димитровград. Очаква се новата производствена база да разкрие близо 100 работни места. "Щрабаг е един от най-големите концерни в Европа с около 40 млн. евро оборот. В момента "Щрабаг" има в България три клона - в София, Бургас и Стара Загора.

Източник: Стандарт       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Експорт на местни занаятчийски храни

Industry Matchmaking 2017 - 6 април 2017 г., Интер Експо Център

Конференция "REACH 2018 and Beyond" - 27 и 28 април 2017 г.


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA 1 - 11 февруари, съботно-неделен
CCNA 3 - 11 февруари 2017, съботно-неделен
CCNA 2 - 06 февруари 2017, вечерен
CCNA TSHOOT - м. февруари 2017, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейската комисия (ЕК) одобри заем от 600 млн. евро за Украйна, който е част от програмата за подкрепа на икономиката и реформите в страната. Комисията уточни, че с тази сума общо заемите от ЕС за Украйна стават 2,81 милиарда евро, считано от 2014 година. Парите ще бъдат отпуснати в края на март или началото на април. Комисията посочи, че Украйна до голяма степен е изпълнила програмните си ангажименти, поети с цел да бъдат отпуснати средствата, включително мерки за борба с корупцията и осъвременяване на държавната администрация. Заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис посочи, че с този заем "ЕС потвърждава дългосрочния си ангажимент да подкрепи Украйна в усилията й да поддържа стабилност и да осигури икономическото възстановяване на страната." На фона на продължаващата трета година сепаратистка война в Украйна, Европейската комисия отстъпи леко от исканията си Киев първо да отмени забрана за износ на украински дървен материал, посочвайки, че средствата могат да бъдат отпуснати, тъй като правителството е внесло проектозакон за отмяна на забраната, отбелязва Ройтерс.

Източник: Reuters

Америка

Федералният резерв на САЩ повиши лихвените проценти за втори път в последните три месеца. Решението е продиктувано от стабилния икономически растеж, ниската безработица и увереността, че инфлацията се покачва до целта на централната банка. Лихвите нарастват с 0.25 процентни пункта и ще бъдат в диапазона от 0.75% до 1%, като решението е ясен сигнал за усилията на институцията за връщане на паричната политика на по-нормална скорост, отбелязва Reuters. В годините на криза лихвите в САЩ бяха близо до нулата в опит да стимулират кредитирането и възстановяването на икономиката. Въпреки че решението на Фед засяга САЩ, американските лихви са ключови за глобалната икономика. "Фед ще сложи край на ерата на суперевтините пари, инфлацията ще започне да расте отново, спестяванията отново ще се повишат, правителствените бюджети ще бъдат обект на натиск и търговското напрежение между САЩ и Европа ще се прояви с пълна сила, тъй като еврото ще поевтинее".

Източник: Market Watch

Азия

Японската централна банка (ЯЦБ) очаквано остави основните насоки на своята парична политика без промени. Броени часове след увеличението на основните лихви в САЩ от страна на Федералния резерв (Фед), централната банка на островната държава обяви в Токио, че оставя отрицателна депозитна лихва на ниво от -0,1% със 7 гласа „за“ и два гласа „против“. Продължаващите признаци на икономическо възстановяване в САЩ убедиха Фед да повиши лихвите в сряда за втори път в рамките на три месеца. Но централните банкери в Токио остават по-предпазливи в спирането на стимулите. След двудневното си заседание регулаторът заяви, че с мащабната си програма за закупуване на активи се стреми към доходност по десетгодишните държавни облигации от 0%. "Смятаме, че ЯЦБ ще повиши целта си за доходността по десетгодишните държавни облигации между юли и септември", заяви Юичиро Нагаи, икономист от Barclays Securities. В края на двудневното заседание централните банкери обявиха още, че ще продължат да провеждат операции за увеличаване на паричната база с годишен темп от 80 трлн. йени (760 млрд. долара).

Източник: Market Watch

 
Индекси на фондови борси
16.03.2017
Dow Jones Industrial
20 934.55 (-15.55)
Nasdaq Composite
5 900.76 (0.71)
Стокови борси
16.03.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)48.87
Heating oil ($US/gal.)1.5100
Natural gas ($US/mmbtu)2.8900
Unleaded gas ($US/gal.)1.5900
Gold ($US/Troy Oz.)1 226.30
Silver ($US/Troy Oz.)17.29
Platinum ($US/Troy Oz.)956.20
Hogs (cents/lb.)78.58
Live cattle (cents/lb.)1.09

       Опознай България

Св. Алекси – Божи човек

На 17 март Християнската църква почита паметта на Св. преподобни Алексий, човек Божи. Той е роден в древен Рим по времето на управлението на Теодосий Велики. Родителите му решили да го оженят рано, въпреки неговото намерение да се отдаде на Бога. Преди сватбата си Алекси получил видение – явил му се Св. Павел, като му казал: “Този, който обича баща и майка повече от мен не е достоен за мен.” Пред самия олтар Алекси погледнал кръста с угризения, след което безмълвно напуснал църквата като изоставил всичките си близки. Осемнадесет години той живял в манастир в Сирия. Там той станал много уважаван свети човек, чието тържествено и безмълвно посвещение често било тема на много дискусии не само между монасите, но и в обществото, на което служел. Всичките години светеца в името на неговото обещание изкарал в мълчание и укривал своята самоличност. Наказанията и лишенията, на които сам се подложил, заради колебанието си били прекалено жестоки и забулени в мълчание. Званието “Божи човек” той получил след смъртта си поради неговото себеотрицание и пълно отдаване в служба на Бога.
Днес имен ден имат Алекси, Алекса, Алеко, Алексей.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 17.03.2017
Българска версия: 29262, Английска версия: 3015

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999