Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 09 март 2017 г., брой 4419
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(09.03.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.25448
USD   1.85281
CHF   1.82754
EUR/USD   1.0556*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Ветпром АД - Радомир
Ловмийт ЕООД - Генерал Тошево
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през 2016 г. са общо 206 292, съобщиха от Комисията за финансов надзор (КФН). Относителният дял на лицата, променили участието си през периода, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 5.39%, в професионалните – 4.58% и в доброволните пенсионни фондове – 0,39 на сто. В края на 2015-та осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди са били общо 179 430. Общият размер на прехвърлените средства през годината от един в друг съответен фонд е 458 648 хил.лв., в т. ч. 405 714 хил.лв. в универсалните фондове, 47 871 хил.лв. в професионалните и 5 063 хил.лв. в доброволните фондове. Година по-рано общият размер на прехвърлените средства е възлизал на 396 463 хил. лева. За миналата година относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 4.90%, на професионалните – 5.41% и на доброволните пенсионни фондове – 0.58 на сто.

Източник: Банкеръ

През 2016 година общините са подобрили финансите си и събираемостта на данъците, показва анализ на Министерството на финансите.През 2016 г. намалява броят на общините, отговарящи на условията за финансово оздравяване спрямо 2015 г. Наблюдава се относително еднаква структура на разходите по икономически елементи, но се отбелязват и тенденции за по-добро управление на бюджетните средства през 2016 г. спрямо 2015 г. от страна на редица общини, сочи анализът. През 2016 г. броят на общините с отрицателно бюджетно салдо достига 60, което представлява 22.6% от всички общини на територията на страната, при 156 за 2015 г. (или 58.8% от общините). Повишава се средното равнище на събираемост на данък недвижими имоти и данък превозни средства. При данъка върху имотите събираемостта се покачва от 68.32% на 73.43%, а при този върху автомобилите - от 63.40% на 69.58%. Според анализа основен фактор за подобряване на този показател са въведените механизми в общините за наблюдение и контрол върху приходите. 32 са общините, които се очаква да влязат в процедура по оздравяване през тази година, при 36 през 2016 година. През 2017 г. отпадат от списъка за финансово оздравяване 15 общини, за които допусканията са, че приетите от тях мерки и планове за оздравяване са довели до положителни резултати.

Източник: ДневникКонцесии

Пистата на летището в Горна Оряховица ще бъде удължена, за да може да приема по-големи самолети. Концесионерът на най-малкото международно летище в България е внесъл в общинската администрация искане да купи 6 декара общински терени. Сегашната писта на аерогарата в Горна Оряховица е с дължина 2450 метра, което позволява излитане и кацане на самолети от категория код D. На този етап се извършват геоложките проучвания и дейностите за изготвяне на генералния план за развитие на летището. След тяхното приключване ще стане ясно с колко може да бъде удължена пистата. Близо 32 милиона лева инвестиции са предвидени в 35-годишния срок на концесията на летище Горна Оряховица. Аерогарата беше отдадена на концесия през миналата година.

Източник: Банкеръ

Водата в София почти сигурно ще поскъпне с 18 на сто, каквото бе първоначалното предложение на КЕВР. На закритото заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране членовете на регулатора не са били съгласни да бъде върнат за преработка бизнес-плана на "Софийска вода". За това е настоявал единствено председателят на комисията Иван Иванов. Столичният общински съвет, омбудсманът и редица потребителски организации обвиниха, че нормата на печалба е прекалено висока, като очакванията бяха, че тарифите ще бъдат ревизирани надолу. Това обаче, не се случи. Така от 1 април кубик вода в София, който в момента струва 1.82 лв. с ДДС, вече ще се се плаща от домакинствата по 2.16 лв. Проблем се оказва високата норма на възвръщаемост от 17 процента, която е гарантирана на "Софийска вода". Според КЕВР и Столичния общински съвет това е икономически необосновано, но така или иначе е заложено в концесионния договор.

Източник: Банкеръ

Дружества
Строителство на тръбопроводни инсталации
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Каро Трейдинг ООД - София   70 719  
  2   Райкомерс конструкшън ЕАД - София   44 677  
  3   Водоканалстрой ООД - Бургас   25 225  
  4   Клас - Бойчев ЕООД - Стара Загора   11 539  
  5   Инфрастроежи ООД - Севлиево   9 571  
  6   Климатроник ЕООД - София   8 769  
  7   Алфасист инженеринг ООД - София   8 456  
  8   Крам Комплекс ЕООД - София   7 827  
  9   Надин Желязков ЕООД - Белослав   7 782  
  10   И Плюс И 91 ООД - София   7 737  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 08.03.2017
  Обща стойност (BGN): 810 449.12  
Брой търгувани компании: 43
Premium 195 232.24
Standard 542 439.41
АДСИЦ 67 986.67
Структурирани 4 790.80
Най-голяма промяна в цените
Спарки-Елтос АД - Ловеч 9.52 %
Юрий Гагарин АД - Пловдив -4.01 %
BaSE - Акции: 43 918.76
BaSE - АДСИЦ: 95 658.50

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Валентин Хамбарлиев е новият изпълнителен директор на проектната компания, която подготвя изграждането на българо-гръцката газова връзка "Ай Си Джи Би" АД. Решението за смяната на досегашния директор Теодора Георгиева е взето на 7 март 2017 г. от Съвета на директорите на Българския енергиен холдинг (БЕХ). Целта на смяната е работата по проекта на интерконектора с Гърция да се ускори. 40-годишният Хамбарлиев има дългогодишен опит в реализацията на инфраструктурни проекти в газовия сектор. Междусистемната газова връзка с Гърция е основен приоритет в енергийната политика на служебното правителство на България. Целта е той да започне работа до началото на 2020 г., освен ако реализацията му не се забави. "В противен случай има реална опасност страната ни да изгуби договора за доставка на 1 млрд. куб. метра газ годишно от Азербайджан, както и европейското финансиране, отпуснато за проекта", предупреждават от БЕХ. Този интерконектор е приоритет и на ЕС, като за изграждането му страната ни получава безвъзмездно финансиране. В Агенцията по горите на поста изпълнителен директор се връща инж. Григор Гогов, който бе освободен през лятото на 2014 г. заради занижен контрол и опорочени процедури при назначаване на директорите на природните паркове.

Източник: Сега

Най-големият италиански инвеститор в България Едоардо Миролио откри нова производствена мощност на фирмата в Котел. В модерно оборудвания цех на „Франко Фешън” 30 жени активно се обучават в изработването на маркова конфекция. В етап на достигане на максимален капацитет на дейност в цеха на смени ще работят 100 души. Той е бил изграден в ремонтирана сграда, която е била в лошо състояние, с опасност от рухване. Цехът все още не е започнал работа с пълни темпове, тъй като се изчакват последни разрешителни, за да функционира предприятието нормално.

Източник: econ.bg

Берковица ще изгради завод за компост, съобщиха от общината. В него ще бъдат рециклирани чрез модерни технологии биогразградими отпадъци от общините Берковица и Вършец. Екоинспекцията в Монтана е дала разрешително за строежа. Няма опасност от замърсяване на околната среда, нито от нарушение на местообитанията на птиците, твърдят еколозите. Заводът ще се разпростре върху площ от 14 дка в землището на близкото до Берковица село Мездрея. Тази площ ще бъде оградена от дървета, чиято цел е да спират миризми и шумове. Според проекта на общината, заводът ще бъде изграден до 2019 г. За първите 6 години ще бъдат събрани 3440 т отпадъци и превърнати в 1545 т естествен тор. С рециклирането на зелените отпадъци от дворовете и градините, от обществените зелени площи и паркове ще се ограничи обемът на боклука, който двете общини превозват до регионалното депо в Монтана.

Източник: Стандарт

3285 домейна с "бг" са заявени за по-малко от месец, откакто започна регистрацията на кирилица, съобщи министерството на транспорта и съобщенията. 1690 организации и граждани са се включили в новото българско интернет пространство. От 8 февруари до 8 май 2017 г. е периодът, в който се заявяват и регистрират домейни със "защитени" имена, както и адреси на кирилица, които не попадат в списъците с резервирани имена.

Източник: Сега

Индустриален холдинг България АД е продало 210 хил. собствени акции през февруари 2017 г. Средната продажна цена е била 0,966 лв. за ценна книга. След продажбите фондът остава с притежание върху 920 985 собствени книжа спрямо 1 130 985 акции в началото на месеца. Едни от последните покупки на собствени акции бяха през февруари 2016 г., когато фондът придоби 20 393 акции при средна цена от 0,807 лв. и достигна общо 1 111 648 книжа. Консолидираният отчет на Индустриален холдинг България АД за 2016 г. показа намаление на приходите от продажби с 16,7% до 83,07 млн. лв. Понижението в приходите от продажбата на продукция е с 8,98% до 32,4 млн. лв. (в този раздел са корабостроене, кораборемонт и машиностроене), а на услуги - с 20,32% до 47,8 млн. лв. (тук са услугите по морски транспорт със собствени кораби). Консолидираната нетна загуба намалява с 26% на годишна база до 6,44 млн. лв. за 2016 г., спрямо 8,7 млн. лв. за 2015 г.

Източник: investor.bg

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) излезе с решение, което спира изграждането на малката водноелектрическа централа (МВЕЦ) "Енерджи-Говедарци". Мотивите са, че разрешителното за водоползване, издадено от басейнова дирекция "Дунавски район", е неправилно и незаконосъобразно. Производството на МОСВ стартира в средата на септември след жалба на инж. Любчо Луков и сдружение "Балканка". По проект ВЕЦ-ът трябва да бъде построен на реките Черни Искър, Мальовишка и Горна Прека, които са притоци на река Искър, поради което попадат в юрисдикцията на басейнова дирекция "Дунавски район". Собственик на проекта е "Агроинженеринг-90".

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

АНКЕТА: Обществена консултация относно реформа на ДДС ставките


Предстоящи събития

Как се прави бизнес с Филипини, Индонезия и Мианмар - възможности за български предприятия

Експорт на местни занаятчийски храни

Industry Matchmaking 2017 - 6 април 2017 г., Интер Експо Център

Конференция "REACH 2018 and Beyond" - 27 и 28 април 2017 г.


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA 1 - 11 февруари, съботно-неделен
CCNA 3 - 11 февруари 2017, съботно-неделен
CCNA 2 - 06 февруари 2017, вечерен
CCNA TSHOOT - м. февруари 2017, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Горната камара в британския парламент реши да даде повече правомощия на депутатите във връзка с преговорите са излизане на Великобритания от ЕС. Народните представители ще могат да отхвърлят окончателните условия с промени в законопроекта за напускане, с които те одобряват споразумението преди да бъде разисквано в Европарламента. А ако преговорите се провалят, депутатите могат да решат и да напуснат без споразумение. Правителството на Тереза Мей настояваше парламентът да не спъва преговорите. Тяхното притеснение е, че това ще предизвика ЕС да предложи лоша сделка, с надеждата депутатите да я отхвърлят и да блокират Брекзит - въпреки уверенията на лидерите на ЕС, че ще работят за безболезнен "Брекзит". Камарата на лордовете за втори път създават пречки на Мей. Преди дни те гласуваха да бъде задължено правителството да гарантира правата на живеещите в страната 3 милиона граждани на страни от ЕС, след като тя престане да бъде негов член.

Източник: Reuters

Америка

Международният търговския дефицит на САЩ се разшири през януари до близо 5-годишен връх, подчертавайки по този начин сериозните проблеми, пред които е изправена администрацията на президента Доналд Тръмп в опитите за неговото съкращаване. Дефицитът при търговията със стоки и услуги на водещата световна икономика нарасна през януари с цели 9,6% до 48,5 млрд. долара спрямо дефицит за 44,3 млрд. долара месец по-рано, показват данни на Търговския департамент на САЩ, съвпадащи със средните прогнози на финансовите пазари. Това е най-големият по размер търговски дефицит на САЩ от март 2012 година насам. Основна причина за разширяването на дефицита е нарастването на американския внос с 2,3% до 240,59 млрд. долара, като в същото време износът се повиши с едва 0,6% до 192,09 млрд. долара. Това представляват рекордни обеми както на вноса, така и на износа. Януарските данни предполагат, че по-силният икономически растеж в САЩ и зад граница е допринесъл за увеличаване на търговските потоци и в двете посоки.

Източник: CNBC

Азия

Неочаквано, за първи път от началото на 2014 година, Китай регистрира дефицит по външнотърговския си баланс За февруари търговското салдо е на минус с 9,15 милиарда долара, показват данните на Главното митническо управление на страната. През януари тази година положителната стойност на търговския баланс на Китай се съкрати с 2,7% - до 354,53 млрд. юана ($51,37 млрд.). Обемът на експорта през февруари е спаднал с 1,3% в сравнение със същия месец на миналата година. В същото време вносът е подскочил с цели 38,1 на сто. Увеличаването на вноса с доста по-големи темпове от очакваното се обяснява донякъде със строителния бум в страната, изискваш големи количества желязна руда за металургията, други метали, петрол и други суровини. Оптимистичният прочит на данните за скок на вноса показва надежди за възраждането на производствената активност в страната, чиято икономика е застрашената от забавяне на темпото.

Източник: BBC

 
Индекси на фондови борси
08.03.2017
Dow Jones Industrial
20 855.73 (-69.03)
Nasdaq Composite
5 837.55 (3.62)
Стокови борси
08.03.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)50.60
Heating oil ($US/gal.)1.5700
Natural gas ($US/mmbtu)2.9000
Unleaded gas ($US/gal.)1.6600
Gold ($US/Troy Oz.)1 205.10
Silver ($US/Troy Oz.)17.22
Platinum ($US/Troy Oz.)947.90
Hogs (cents/lb.)68.60
Live cattle (cents/lb.)1.16

       Опознай България

София Филм Фест (Sofia International Film Festival)

Между 9-и и 31-и март 2017 г. ще се проведе 21то издание на София Филм Фест (Sofia International Film Festival). Той е един от значимите фестивали в Югоизточна Европа, влязъл в класацията на 50-те топ фестивала според сп. „Варайъти”. От 1997 г. досега на фестивала са показани над 1600 игрални и документални филма. Сред над 1000-та гости на СФФ са утвърдени имена като Вим Вендерс, Фолкер Шльондорф, Жан Клод Кариер, Катя Рийман и Карл Баумгартнер (Германия), Клаудия Кардинале и Франко Неро (Италия), Тери Гилиъм, Алън Паркър, Питър Грийнауей, Тери Джоунс и много други. Режисьорът Хю Хъдсън(„Огнените колесници” ) и актьорът Рупърт Евърет са специални гости на 21-вия София Филм Фест. Фестивалът се организира от Арт Фест под патронажа на Столичната община, в партньорство с Министерството на културата, Националния дворец на културата и Националния филмов център. От създаването му негов директор е Стефан Китанов. (Снимка: http://siff.bg/)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 09.03.2017
Българска версия: 29256, Английска версия: 3014

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999