Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 06 март 2017 г., брой 4416
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(06.03.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.28592
USD   1.86021
CHF   1.83629
EUR/USD   1.0565*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Августа Мебел АД - Шумен
Ай Джи Ем АД - София
Алфа Линк България АД - София
Арма АД - Лозница
БГ шосе АД - Пловдив
Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ - Варна
Джерман София АД - Дупница
Диаграмик Проджект Мениджмънт АД - Варна
Електра 999 АД - София
Ойл енд Газ. Енджиниъринг Кънсалтантс АД - София
Орион Агроинвест ЕАД - Пазарджик
Скай сити инвест АД - Пловдив
Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ - Варна
Хеброс П АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

38.44% от евросредствата за България вече са договорени, но реално Брюксел е превел под 10% от финансирането, предвидено за страната ни през новия програмен период. Към началото на март 2017 г. ЕК е изплатила на България 1.4 млрд. лв., или само 9.3% от европарите за 2014-2020 година. Още по-малко са средствата, които вече са стигнали до своите крайни получатели - малко над 8%, или 1.424 млрд. лв., като в сумата влиза и съфинансирането от националния бюджет. По темпо на договаряне България се намира в "златната среда". Белгия и Унгария са отличници с над 50% от евросредствата си за програмния период, който приключва окончателно през 2022 година. Страната ни е на едно ниво с Германия и Дания и много преди Румъния, Чехия, Хърватска и Полша, които са договорили малко над 10 на сто от европейското финансиране. У нас почти 52% от парите по Оперативна програма "Региони в растеж" вече са договорени - 1.5 млрд. лв. Договарянето по ОП "Развитие на човешките ресурси" е в размер на 46.22%, или близо 1 млрд. лв. 44% от средствата по "Транспорт и транспортна инфраструктура", или 1.6 млрд. лв., също вече са разпределени. 41%, или 1 млрд. лв., са договорените средства по ОП "Иновации и конкурентоспособност". При три от оперативните програми се забелязва значително изоставане - това са "Околна среда", "Наука и образование" и "Добро управление", където договорените средства още са далече от 30 на сто.

Източник: Сега

Международната рейтингова агенция “Стандарт енд Пуърс” потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на София. Той остава на ниво BB+ със стабилна перспектива. В своя анализ “Стандарт енд Пуърс” отбелязва финансовата стабилност, високата ликвидност и ниво на собствени приходи на общината. През януари приходите от данъци и такси в бюджета на София са 23,9 млн. лв. - с 1,5 млн. лв. повече , в сравнение със същия период на м.г. При анализа на рейтинговата агенция са взети под внимание финансовите резултати и мерките за стабилизиране на общинските търговски дружества, както и голямата капиталова програма на София. За тази година тя е размер на 435 млн. лв. – с 35 млн. лв. повече, отколкото през м.г. От тези средства над 275 млн. лв. са от оперативни програми на ЕС. Финансовата политика, устойчивата приходна база, ясните приоритети и цели за развитието на града са свидетелство за стабилността на Столична община като партньор и база за инвестиции.

Източник: БанкеръДружества
Производство на горно облекло, без работно
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Аполон-95 ЕООД - Горна Оряховица   11 670  
  2   Ен Инвест ООД - Пловдив   11 107  
  3   Пирин Текс ЕООД - Гоце Делчев   8 874  
  4   БТБ България АД - Русе   7 910  
  5   Джи Ем Ти ООД - София   7 442  
  6   Дуветика България ЕАД - Димитровград   6 883  
  7   Булгарконф АД - Пловдив   5 344  
  8   Мизия 96 АД - Плевен   4 656  
  9   Брилянт инвест АД - София   3 959  
  10   Манева-Томик ООД - Плевен   2 762  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 02.03.2017
  Обща стойност (BGN): 809 228.06  
Брой търгувани компании: 42
Premium 161 430.81
Standard 604 386.31
АДСИЦ 31 497.34
Структурирани 11 913.60
Най-голяма промяна в цените
Доверие - Обединен холдинг АД - София 16.32 %
Инвестиционна компания Галата АД - Варна -8.82 %
BaSE - Акции: 169 363.40
BaSE - АДСИЦ: 4 011.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши на белгийската компания Spadel да придобие дела на Advent International в производителя и дистрибутор на бутилирана вода "Девин" АД. Антимонополният регулатор е постановил незабавно изпълнение на концентрацията между предприятията. Advent обяви, че продава дела си в „Девин“ в края на миналата година. Купувачът Spadel уведоми КЗК за сделката в началото на тази година. Сделката е на стойност 120 млн. евро. Белгийската компания Spadel е холдинг, контролиран от семейство дьо Боа, което притежава малко над 93% от капитала й. Останалите почти 7% са притежание на индивидуални и финансови инвеститори. Акции на компанията се търгуват на Euronext Brussels. Обект на сделката е и дъщерното дружество на „Девин“ - „Атлантик Дивайн“, което се занимава с търговска разработка и експлоатация на минерални води, експлоатация и обслужване на балнеокурорти, санаториуми, хотели и други туристически обекти, външнотърговска дейност и т.н. „Девин“ държи по-сериозен дял от пазара на производство и продажба на бутилирани води – 30-40%, според оценката на КЗК. По-незначителен е делът на компанията на пазара на производство и продажба на плодови напитки и нектари – до 5% и за двата продукта. Компанията ще прекрати предлагането на единия от брандовете си сокове - Granini, заради ограничени продажби.

Източник: investor.bg

Булгартабак холдинг АД отчита 16,8 млн. лв. консолидирана загуба за 2016 г. спрямо 21,25 млн. лв. консолидирана загуба за 2015 г. Резултатът само за последната четвърт на 2016 г. е загуба от 23,5 млн. лв., спрямо загуба от 66,6 млн. лв. за същия период на 2015 г. Традиционно в края на годината се правят обезценки и други операции, които съществено повлияват на финансовия резултат, който за деветмесечието на 2016 г. бе плюс 6,7 млн. лв., а за деветмесечието на 2015 г. бе плюс 45,3 млн. лв. Консолидираните разходи в раздел "Други", където са обезценките, са за 70 млн. лв. за 2016 г., спрямо едва 6 млн. лв. за деветмесечието. През 2015 г. числата са съответно 97 млн. лв. (при 8 млн. лв. за деветмесечието). През 2015 г. е имало обезценка на активи за 48 млн. лв. и обезценка на репутация за 38 млн. лв. Другите разходи за дейността са били 11,2 млн. лв. През 2016 г. няма обезценки на активи, напротив има възстановена обезценка на активи в размер на 25,4 млн. лв., но има други разходи за дейността за 69 млн. лв. Консолидираните продажби на Булгартабак холдинг АД намаляват с 30% на годишна база до 383 млн. лв. за 2016 г. Само за последната четвърт на 2016 г. те са 130 млн. лв., като спадът се забавя до 17% на годишна база. Преди година ръководството на Булгартабак реши да преустанови продажбите за Близкия изток. Това е основна причина за спада на продажбите през 2016 г.

Източник: investor.bg

В рамките на една година ще бъде направен анализ на събраните данни при проучването за газ в блок „Силистар“ в южната част на Българското Черноморие. То е продължило 87 дни, като е проучена площ от близо 75% от блока, съобщи Александър Кейз, мениджър на проекта за проучване от страна на Shell. Той уточни, че в съседния на нашия проучвателен сектор в шелфа на Турция вече се правят сондажи да петрол и газ и те са дали обнадеждаващи резултати. Общата площ на блок „Силистар“ е 6900 кв. км, като са получени данни от 5125 кв. км не са изследвани зоните, които попадат в НАТУРА. „След сондирането, за да се стигне до евентуалното откриване на петрол или газ, минават между 4 и 10 години, преди да започне промишлената експлоатация на находището“, добави Кейз. При проучванията в Черно море са били спазвани най-високи стандарти за опазване на околната среда. За тях са били използвани най-модерни технологии, като 3 D-методи и ултразвук, за да се установи наличието на въглеводороди. За сравнение, в Малайзия е използван моделът на 2 D технологиите. По време на изпитанията в блок „Силистар“ е била приложена програма за наблюдение на морски бозайници, като те са били засечени 204 пъти.

Източник: Блиц

"Пикадили" е неплатежоспособна и от 17 февруари е в процедура по несъстоятелност. С това решение смалената верига не изчезва, защото от поне две години работи със същия бранд през друго дружество - "Селект трейд", но и оттам зареждането е слабо. В момента обектите са 16, а в пика магазините бяха 40. От съдебното решение обаче се вижда щетата: над 80 млн. лв. дълове към кредитори - основно доставчици, наемодатели, персонал и държава. Решението на Софийския градски съд е, че началната дата на неплатежоспособността на "Пикадили" е краят на 2012 г., а компанията вече е свръхзадлъжняла към края на 2015 г. Старата дата означава, че сключени след нея неизгодни сделки могат да бъдат отменени - например неясното прехвърляне на марката "Пикадили" към собственика на дружеството "АП март". В компанията има назначен временен синдик и вече е свикано общо събрание на кредиторите през април. Избраният от тях постоянен синдик ще трябва да решава задачата как с малкото активи да задоволи частично фирмите с вземания. Дружеството притежава имот в Елин Пелин от 73 декара, купен в края на 2008 г. срещу почти 7 млн. лв. Имотът служи като обезпечение към Инвестбанк, така че единственият сигурен приход няма да отиде нито към държавата, която има да взима над 18 млн. лв., нито към многото доставчици. На хартия общите активи към средата на миналата година са 25 млн. лв., но няма яснота какво друго влиза в тях. А задълженията са 84 млн. лв.Около дружеството има и друга промяна - с решение от 1 февруари 2017 г. на собственика на "Пикадили" - "АП март", е преместено седалището на фирмата във Враца.

Източник: Капитал

Застрахователното дружество "Съгласие", представлявано от председателя на съвета на директорите Милен Марков, планира да придобие 100% от капитала на "Токуда здравно застраховане". Комисията за финансов надзор (КФН) потвърждава, че е приелa уведомлението и представените документи по сделката. Според източници вече е подписан предварителен договор за сделката, който ще влезе в сила след одобрението на КФН. Идеята е "Токуда здравно застраховане" да стане дъщерно дружество на "Съгласие". Но ако това се случи, "Съгласие" ще се превърне в група, която на свой ред ще подлежи на допълнителна отчетност пред КФН. При това положение "Съгласие" може да погълне активите на здравния застраховател, за да избегне подобен прекомерен контрол. Застрахователното дружество "Съгласие" е преименуваният Здравноосигурителен фонд "Съгласие", създаден от вливането на две здравноосигурителни дружества - Здравноосигурителна компания "ЦКБ-Здраве" и Здравноосигурителен фонд "Хипократ". В края на 2016 година застрахователят е реализал брутен премиен приход от общо застраховане от 464 хил. лева. По-голямата част от тях - 397 хил. лв., са приход от здравни застраховки. Капиталът на "Съгласие" възлиза на 7.686 млн. лв. (след корекции).

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

АНКЕТА: Обществена консултация относно реформа на ДДС ставките


Предстоящи събития

Как се прави бизнес с Филипини, Индонезия и Мианмар - възможности за български предприятия

Industry Matchmaking 2017 - 6 април 2017 г., Интер Експо Център

Конференция "REACH 2018 and Beyond" - 27 и 28 април 2017 г.


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA 1 - 11 февруари, съботно-неделен
CCNA 3 - 11 февруари 2017, съботно-неделен
CCNA 2 - 06 февруари 2017, вечерен
CCNA TSHOOT - м. февруари 2017, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Брутният вътрешен продукт на Испания се е увеличил през последното тримесечие на миналата година с 0,7% спрямо предишните три месеца, когато отбеляза аналогичен по размер растеж. На годишна база растежът на БВП на страната се забавя през четвъртото тримесечие до 3% от 3,2% през предходния период. За цялата 2016 година икономика на Испания е нараснала с 3,2% за втора поредна година, показват окончателни данни на националната статистика. Това означава, че петата по сила европейска икономика задълбочава своето възстановяване, изпреварвайки по темпове на растеж мнозина от останалите водещи индустриално развити държави. Разходите на домакинствата през тримесечието също се увеличават с 0,7%, докато правителствените разходи се свиха с 0,2%. Солиден растеж с 0,7% бележи и строителството. Износът на стоки и услуги се повиши в края на миналата година с 2% на тримесечна и с цели 4,4% на годишна база, докато вносът нарасна съответно с 1,8% и с 2,3 на сто.

Източник: Reuters

Америка

Последните данните потвърждават, че трудовият пазар на САЩ се развива и в началото на новата година стабилно. Според доклада на Департамента по труда, създадените нови работни места извън аграрния сектор през януари са 227 хиляди. Безработицата се запазва на достатъчно ниското ниво от 4,8 процента. Молбите за социални помощи при безработица за миналата седмица намаляват с цели 19 000 до 223 000 при средни прогнози на финансовите пазари за тяхно слабо повишение до 245 000, показва проучване на Департамента по труда. Този показател се понижава до ново 44 годишно дъно, което е поредно доказателство за продължаващо засилване на американския пазар на труда. В същото време заявките за помощи при безработица остават под важното ниво от 300 000 за 104-та поредна седмица, като това представлява най-продължителен период на малък брой искания за социални помощи от 1970 година насам, когато обаче населението и работната сила в САЩ бяха далеч по-малки по размер.

Източник: Associated Press

Азия

Предполагаемият обем на преките инвестиции на Китай в нефинансовите сфери в чужбина през 2017 г. ще бъде 170 млрд. долара. Това се казва в доклада на Държавния комитет за развитие и реформа, представен на заседание на парламента. Миналата година показателят бе 170,1 млрд. долара. На сесията бе подчертано, че тази година страната ще създаде в градовете 11 млн. работни места, което е с 1 млн. места повече от миналата година. Китай планира също така да активизира развитието на новите технологии и практическото им приложение. Освен това ще се набляга върху развитието на изкуствения интелект. „Планираме да форсираме разработката и търговията с продукти в сферата на изкуствения интелект, най-новите материали, микрочиповете, съвременна мобилна връзка, биофармацевтиката, стандарта 5G, други технологии", отбелязва се още в документа. Страната планира също да съкрати производството на стомана и въглища съответно с 50 млн. и 150 млн. тона.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
03.03.2017
Dow Jones Industrial
21 005.71 (2.74)
Nasdaq Composite
5 870.75 (9.53)
Стокови борси
03.03.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)53.14
Heating oil ($US/gal.)1.5900
Natural gas ($US/mmbtu)2.9100
Unleaded gas ($US/gal.)1.6500
Gold ($US/Troy Oz.)1 233.20
Silver ($US/Troy Oz.)17.88
Platinum ($US/Troy Oz.)995.60
Hogs (cents/lb.)66.85
Live cattle (cents/lb.)1.16

       Опознай България

Караджов камък

Местността и едноименният връх „Караджов камък“ се намират в непосредствена близост до село Мостово в Западните Родопи. Представлява високо скално плато (връх с височина 1448 м), в чиито отвесни стени се е образувал естествен тесен улей, в който е заклещен огромен камък – т. нар. Караджов камък. Територията на едноименното скално плато е обявена за защитена местност. При археологическо проучване е установено, че Караджов камък е изпълнявал функцията на светилище през Ранножелязната и Римската епоха. Като повечето светилища на траките, и тук се наблюдава етажност. Първият етаж се нарича Долна култова площадка, следват издълбани стъпала – преход към по-високата част, където в скалите има изсечени малки дупки. Когато някой тракиец умирал, близките му дълбаели дупките в скалата и ги пълнели с дарове. Караджов камък е преди всичко впечатляващ скален феномен, обграден от прекрасната природа на резервата Кормисош. Достъпът до горната част на скалата е подсигурен от метален парапет и дървена стълба, минава се точно под камъка. Под Караджов камък има малка пещера, в която според легендата се е криел Караджа войвода (местен хайдутин), който отмъщавал на османците за сторените злини. Оттам идва и името на местността. (Снимка:bg.wikipedia.org)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 06.03.2017
Българска версия: 29258, Английска версия: 3014

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999