Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 14 февруари 2017 г., брой 4403
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(14.02.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.30396
USD   1.84009
CHF   1.83250
EUR/USD   1.0629*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Агрика 2006 ЕАД - София
ВМТ Орбита АД - София
Икар В 04 АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Политическата нестабилност около предстоящите избори и по-лошо от очакваното усвояване на еврофондовете са основните рискове пред растежа на икономиката в България, заключава Европейската комисия (ЕК) в редовната си зимна икономическа прогноза. Средствата от Европейския съюз се очаква да са един от основните двигатели на растежа в следващите години, тъй като ще доведат до ръст на инвестициите. Прогнозата на ЕК е, че растежът на българската икономика ще продължи да бъде значително над средноевропейското ниво през 2017 и 2018 г. За 2016 г. очакванията са ръстът на БВП да достигне 3.3% в сравнение с 3.1% през есента на 2016 г. Прогнозата за следващите две години остава непроменена и очакванията са икономиката да се забави леко до 2.9 през 2017 г. и 2.8% през 2018 г. За сравнение, германската икономика ще расте с 1.6% и 1.8% в същия период. Шампионите сред страните - членки на ЕС, се очаква да бъдат Румъния, Люксембург и Малта с близо 4% растеж през 2017 и 2018 г.

Източник: Капитал

Български държавни облигации за 60 млн. лева ще бъдат предложени за продажба на аукцион на 20 февруари 2017 г., съобщиха от Българската народна банка. Лихвоносните съкровищни облигации са със срочност четири години. Облигациите са от емисия нр. BG 20 300 17 110/22.02.2017 г. с падеж 22 февруари 2021 г. и с 0.30 процента годишен лихвен процент. За дата на плащане е обявена 22 февруари 2017 г. Лихвените плащания са разпределени в осем периода, като първият е на 22 август тази година, а последният е 22 февруари 2021 г. Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти. По решение на Министерството на финансите първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава-членка или в трета страна.

Източник: БанкеръДружества
Производство на вина от грозде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Новико Норд ЕООД - Чирпан   46 702  
  2   Едоардо Миролио ЕООД - Еленово - Сл   45 536  
  3   Нова индустриална компания АД - София   39 183  
  4   Домейн Бойар Интернешънъл ЕАД - София   33 974  
  5   Черноморско злато АД - Поморие   33 564  
  6   Винекс Славянци АД - Славянци   23 025  
  7   Катаржина Естейт ЕООД - София   20 752  
  8   Винекс Преслав АД - Велики Преслав   18 304  
  9   Домейн Менада ЕООД - София   17 571  
  10   Мидалидаре Винеярдс ЕООД - Могилово   16 468  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 13.02.2017
  Обща стойност (BGN): 65 693.25  
Брой търгувани компании: 24
Premium 1 426.04
Standard 56 082.07
АДСИЦ 6 449.64
Структурирани 1 735.50
Най-голяма промяна в цените
Слънчев бряг АД - Несебър -9.09 %
Златни пясъци АД - Варна 7.50 %
BaSE - Акции: 1 884.13
BaSE - АДСИЦ: 385.31

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши покупката на базираното в Плевен дружество „Агрикола България" от швейцарската компания EuroChem Trading. Проверката, която Комисията започна в края на 2016 г., е показала, че сделката няма да наруши конкуренцията на пазара на изкуствени торове у нас. EuroChem Trading е част от структурата на швейцарския гигант EuroChem, в чието портфолио е и производството и продажбата на минерални торове. По тази причина и от КЗК са направили задълбочено проучване как покупката на „Агрикола България" ще се отрази върху пазара. Основният предмет на дейност на плевенската компания е производство и търговия с минерални торове и препарати за растителна защита. Едноличен собственик на капитала е белгийската Agrium Europe, която е един от големите дистрибутори на торове в световен мащаб. От КЗК са се допитали до основните играчи на пазара у нас, сред които „Агрополихим"„Неохим" и „Агрокемикъл", за допустимостта на сделката. От „Неохим" смятат, че сделката няма да има негативно влияние върху пазара, което да доведе до ограничаване на достъпа до ресурси или продукти, макар и да признават, че „Агрикола" вероятно ще ограничи покупката на азотни торове от компанията с цел препродажба. Според „Агрополихим" дружествата ще са в състояние да ограничат достъпа до пазара – най-лесно чрез повишаване на цените.

Източник: Стандарт

Металургичният завод "Аурубис България" е увеличил производството през последните три месеца на 2016 г. Ръст има както в преработката на концентрат, така и в производството на медни катоди и сярна киселина, според отчета на германския собственик Aurubis за първото тримесечие на финансовата 2016-2017 г., която започва през октомври. Приходите на звеното "Първична преработка на мед", което включва заводите в Пирдоп и Хамбург, се понижават леко заради временното спиране на работа в Германия за планов ремонт. Въпреки по-ниските продажби като обеми общите приходи на групата Aurubis се повишават леко в резултат на по-високите цени. От компанията потвърждават прогнозата си за цялата финансова година.Звеното за първична преработка на мед като цяло е преработило 544 хил. тона концентрат през октомври - декември, което е с 9% по-малко, отколкото за същия период на предходната година. Резултатите на "Аурубис България" показват ръст на производството. За тримесечието предприятието в Пирдоп е преработило със 7% повече концентрат (общо 327 хил. тона). Ръст от 8% се отчита и в производството на сярна киселина (335 хил. тона). Българският завод е произвел също 4% повече катоди (общо 59 хил. тона). Мащабен капиталов ремонт беше направен в Пирдоп през пролетта на миналата година. Той продължи над 50 дни и очаквано се отрази на производството и резултатите на компанията. В дейностите тогава бяха инвестирани 44 млн. евро.

Източник: Капитал

Постигнато е извънсъдебно споразумение по стар спор за многомилионен дълг на "Национална електрическа компания" (НЕК) към доставчика на ток в Югоизточна България ЕВН, която бе започнала да си прихваща дължимите суми от свои плащания към държавната фирма и заради това през 2014 г. енергийният регулатор започна процедура по отнемане на лиценза й. До решението се стигнало, след като през октомври 2016 г. стана ясно, че НЕК не е успяла да осъди ЕВН за част от направените от ЕВН прихващания в периода от 1 юли 2012 и 31 юли 2013 г. Спорът възникна заради спрени преводи от страна на НЕК към ЕВН за покриването на разходите на компанията по задължението й да купува електроенергия от възобновяемите източници и да я предава на НЕК. Така частната компания реши да приспадне дължимите суми на НЕК от собствените си фактури за купена от държавния доставчик електроенергия за потребителите на дружеството. Същият подход приложиха и останалите двама доставчика на ток ЧЕЗ и "Енерго-Про", в резултат на което Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в началото на 2014 г. започна процедура по отнемане на лицензите и на трите компании. Тогава съобщените от регулатора задължения на ЕВН към НЕК бяха за над 216 млн. лв., борчовете на държавната компания към електроснабдителното дружество бяха около 200 млн. лв. Част от дълга на НЕК вече е прихванат, а останалата ще се издължи по същия начин.

Източник: mediapool.bg

Новият мажоритарен собственик на "Дружба стъкларски заводи" - португалската BA Glass, планира да отпише дружеството от публичния регистър, става ясно от търговото предложение към миноритарните акционери, което все още не е одобрено от Комисията за финансов надзор. Цената, на която компанията предлага да изкупи останалите 0.76% от капитала, които не притежава, е 3.70 лв. на акция. Дружеството е едно от слабо ликвидните на борсата. Пазарната капитализация на компанията е над 300 млн. лв.Търговото предложение е отправено от кипърската Bareck Overseas Limited, която притежава пряко и чрез свързани лица 99.24% от капитала на "Дружба стъкларски заводи". В края на януари кипърската компания стана собственост на португалската група след сделка за междинните собственици. BA Glass на практика купи холандската Glasstank B.V., която притежава кипърската Glassinvest Limtied, която от своят страна е собственик на 100% на Bareck Overseas. В българското дружество "Дружба стъкларски заводи" Glassinvest държи 46.91%, а Bareck Overseas – 52.33%. Всички дружества са от групата на гръцката Yioula Glass.

Източник: Капитал

Млекопреработващо предприятие ще заработи до края на 2017 година на дунавския остров Персин. В него лишени от свобода от затвора в Белене ще могат да произвеждат кисело мляко и сирене в европейски условия и по световни стандарти. Капацитетът на предприятието, което ще заработи през 2018 г., е преработка на 720 тона сурово краве мляко годишно, с тенденция за нарастване. Изграждането на мандрата става възможно след като Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ подписа договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Срокът на договора е 3 години, а общата стойност на проекта е 3 366 251,12 лв., в т. ч. безвъзмездна финансова помощ в размер на 50% и включва разходи за подготовката на бизнес план и разработка на съпътстващите проекти по всички части на съоръжението, разходи за строителство, оборудване и обзавеждане, пускане в експлоатация и др. Стопанството на остров Персин ще е със затворен цикъл – от отглеждането на животни до готови конкурентоспособни млечни продукти. Това ще бъде втората мандра на територията на място за лишаване от свобода. Вече седма година в затворническото общежитие в Смолян към затвора в Пловдив, затворници произвеждат краве, овче и козе кисело мляко и сирене, предстои и въвеждане на технологична линия за кашкавал.       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

АНКЕТА: Обществена консултация относно реформа на ДДС ставките


Предстоящи събития

Втора международна LEAN конференция - 21 февруари 2017 г.

Бизнес форум „Пътна карта на бизнеса 2017“

Работилница за МСП: "Presenting, pitching and beyond"

Industry Matchmaking 2017 - 6 април 2017 г., Интер Експо Център


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA 1 - 11 февруари, съботно-неделен
CCNA 3 - 11 февруари 2017, съботно-неделен
CCNA 2 - 06 февруари 2017, вечерен
CCNA TSHOOT - м. февруари 2017, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Икономическият растеж в ЕС и в частност в еврозоната през настоящата година ще бъде малко по-силен от досегашните очаквания с оглед на по-доброто от прогнозите развитие през втората половина на 2016 година и добрият старт на 2017-а, посочва Европейската комисия при представяне на своя т.нар. "Зимен доклад". В същото време обаче ЕК предупреди, че икономическите перспективи са обект на по-висока от обичайното несигурност с оглед на все още неясните намерения и политики на новата американска администрация в ключови области, както и поради серията важни избори, които ще се проведат във водещи европейски страни (предстоящите избори в Холандия, Франция, Германия и вероятно в Италия) и на фона на предстоящите преговори с Великобритания за "Брекзит". В краткосрочен план предстоящите фискални стимули в САЩ могат да имат по-силно от очакваното влияние върху икономическия растеж.

Америка

Цените на жилищата в САЩ са се увеличили със 7,2% през 2016 г., показват аднни на CoreLogic, цитирани от онлайн портала themovechannel.com. Очакванията са ръстовете да се забавят през тази година, допълва изданието. През декември спрямо ноември цените на жилищата в САЩ са забавили ръста до 0,8%, отчита още компанията. Основен двигател на увеличението на растежа са цените в големите градски центрове. Очакваното забавяне на ръста се дължи на намаляващата достъпност на жилищата не само заради силния ръст на цените през последните две години, но и заради нарастващите лихви по ипотеките. Същевременно обаче предлагането на жилища продължава да изостава спрямо търсенето, което все още оказва известна подкрепа на цените. Това ще е и основен двигател на ценовия ръст през 2017 г. Очакваното увеличение на цените през тази година е 4,7%.

Източник: Associated Press

Азия

Икономиката на Япония нарасна стабилно в края на 2016 година, тъй като по-слабата йена подкрепи японския износ, но сдържаното частно потребление и рисковете от американска протекционистка политика могат да поставят под съмнение устойчивото икономическо възстановяване на Страната на изгряващото слънце. Икономиката на "Страната на изгряващото слънце" нарасна през последното тримесечие на миналата година с 1% спрямо същия период на 2015 година при очаквания за малко по-добър растеж от 1,1% и след експанзия от 1,4% през предходното тримесечие (възходяща ревизия от предишна оценка за повишение с 1,3%). На тримесечна база БВП на Япония се повиши през периода октомври – декември с 0,2% при прогноза за запазване на темпото на растеж от 0,3%, отчетено през третото тримесечие. Основна движеща сила за растежа на японската икономика оказва нетният износ, допринасяйки с 0,2% към БВП на страната.

Източник: FT

 
Индекси на фондови борси
13.02.2017
Dow Jones Industrial
20 412.16 (142.79)
Nasdaq Composite
5 763.96 (29.83)
Стокови борси
13.02.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)52.98
Heating oil ($US/gal.)1.6300
Natural gas ($US/mmbtu)2.9200
Unleaded gas ($US/gal.)1.5400
Gold ($US/Troy Oz.)1 229.10
Silver ($US/Troy Oz.)17.86
Platinum ($US/Troy Oz.)1 002.30
Hogs (cents/lb.)69.80
Live cattle (cents/lb.)1.12

       Опознай България

Свети Кирил Философ

Свети Кирил Философ, заедно с брат си Методий, е създателят на глаголицата. Канонизиран е от православната и католическата църква за светец и за равноапостол. На 30 декември 1980 г. папа Йоан Павел II обявява Константин-Кирил Философ и брат му Методий за съпокровители на Европа. Православните християни го почитат и като един от светите Седмочисленици. Роден е 827 г. в Солун, Византия. Учи в Магнаурската школа, където получават образованието си децата на императора и на висшата византийската аристокрация. След завършването на Магнаурската школа, той е ръкоположен за субдякон и дякон, и му е поверена патриаршеската библиотека в катедралата „Св. София“ (Константинопол). На него били възлагани различни мисии. В манастира на малоазийския Олимп заедно със своя брат Методий, създават славянската азбука и превеждат свещените книги на Православната църква. През 863 Кирил и Методий отиват във Велика Моравия по молба на княз Ростислав, за да се противопоставят на немското църковно и духовно влияние. След завършване на мисията си минават през Панония, където въвеждат славянското богослужение и обучават 50 ученици. На духовен събор във Венеция Константин-Кирил Философ защитава правото на всеки народ на писменост и богослужение на своя език. Поканени от папата, братята пристигат в Рим (края на 867), където папа Адриан II утвърждава славянските богослужебни книги и литургия и ръкополага славяни за свещеници и дякони. Малко преди смъртта си той приема „великата монашеска схима“ с име Кирил, с което остава като светец в Православната и на Римо-католическата църква. Кирил умира в Рим на 14 февруари 869 г. Той е погребан в криптата на базиликата Сан Клементе в Рим.(Снимка:/bg.wikipedia.org)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 14.02.2017
Българска версия: 29263, Английска версия: 3015

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999