Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 06 януари 2017 г., брой 4376
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(06.01.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.28913
USD   1.86252
CHF   1.82720
EUR/USD   1.0501*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Пайп Систем АД - София
ПМУ АД - София
Холсим Кариерни материали Рудината АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

От началото на 2016 г. до края на октомври българите зад граница са изпратили над 1,424 млрд. лв. в България. За същия период на 2015 г. те са пратили 1,413 млрд. лв., показват данни на Българска народна банка (БНБ). Най-много средства идват от българите в САЩ, Испания и Гърция. Близо 325 млн. лв. са изпратили българите от Съединените щати, а за 10 месеца от Испания са дошли 283 млн. лв. Работещите в Гърция са пратили на семействата си над 110 млн. лв. За периода януари-октомври 2016 г. от Великобритания са дошли над 105 млн. лв. Най-малко пари са дошли от Кипър - 4,4 млн. лв., и Русия - 7,1 млн. лв. Българските граждани, живеещи в Германия, пък са пратили над 91 млн. лв. Данните на БНБ обаче отчитат само парите, изпратени по банков път. Не е ясно какви суми влизат у нас в брой или какви стоки, купени зад граница, идват в страната. Няма данни и за паричните преводи, направени с Wester Union или Money Gram.

Източник: investor.bg

На българския пазар са лицензирани да работят двадесет и две банки и още пет клона на чуждестранни кредитни институции. Услугите си на българския пазар могат да предлагат около 260 кредитни институциим, според списък на БНБ. Той включва всички банки, лицензирани в някоя от държавите на европейското икономическо пространство (ЕИП), които имат право да въртят бизнес във всяка от тях по линия на така наречената паспортизация. Тя предвижда, че ако банката е получила лиценз в Германия или Австрия например, тя може да предлага услугите си както в България, така и във всички останали държави от ЕС, без да е нужно да получава допълнителни лицензи от съответните надзорни органи. Точно това е една от причините много американски, японски, китайски, руски и други кредитни институции да поддържат свои дъщерни поделения в Лондон. Услугите на банките, които по линия на паспортизацията въртят бизнес в България, не са познати за широкия потребител в България. Те предлагат управление на активи за клиенти, които могат да вложат в такава инвестиция шестцифрени суми в евро и в долари, извършване на финансови операции за милиони, от които имат нужда големите компании, обслужване на облигационни емисии за над 100 млн. евро или долари, покупко-продажба на ценни книжа и опции върху тях. Такива услуги са достъпни само за големите български дружества - най-вече от фармацевтичния, енергийния, телекомуникационния и нефтопреработвателния сектор.

Източник: БанкеръПриватизация

Тримата младежи, които се обозначиха като купувачи на Дипломатическия клуб в Бояна, са платили с чужди пари. Има ясен произход на средствата, те са дадени от друго юридическо лице, обявиха от НАП. Сделката предизвика скандал, защото се оказа, че новосъздадената фирма, учредена от предприемачи на студентска възраст, е придобила срещу 8.5 млн. лева без ДДС актива от Агенцията за дипломатически имоти (АДИС)АДИС е в списъка на забранените за приватизация предприятия, но това не попречи през септември клубът в Бояна да бъде раздържавен - като обособена част. Още тогава се прокрадна подозрение, че тримата млади бизнесмени са просто прикритие на истинския купувач. А НАП започна проверка за произхода на средствата. Проверката е приключила и вече е ясно, че друга фирма е дала парите за сделката, но "няма как да се каже кое е юридическото лице - законът ясно казва, че резултатите от проверки и ревизии са конфиденциални.

Източник: Сега

Концесии

С 15 години ще бъде удължен концесионният договор на "Балканстон" ЕООД за находище "Царевец" за скално-облицовачни материали, разположено на територията на община Мездра. От дружеството мотивират искането си със запаси в находището, които биха останали неиззети. Променена е и концесионната площ на находището и начина на формиране на концесионното плащане за находище "Царевец" заради промяна в методиката. До момента концесионерът е заплащал необходимите суми в съответствие със стари правила, валидни към датата на подписване на договора.

Източник: Дума

Дружества
Производство на подемно-транспортни машини, вкл. асансьори
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Палфингер Продукционстехник България ЕООД - Червен бряг   119 389  
  2   Балканско ехо ЕООД - Кръвеник   47 426  
  3   Подемкран АД - Габрово   25 174  
  4   О.М.С. Салери истърн Юръп ЕООД - Враца   15 655  
  5   Изамет 1991 ООД - София   14 534  
  6   Складова техника АД - Горна Оряховица   9 899  
  7   Балканкар Рекорд АД - Пловдив   8 529  
  8   Изамет 05 ЕООД - Дупница   5 646  
  9   Шиндлер България ЕООД - София   5 135  
  10   Подем Габрово ЕООД - Габрово   4 674  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 05.01.2017
  Обща стойност (BGN): 1 694 702.63  
Брой търгувани компании: 32
Premium 114 241.70
Standard 207 445.44
АДСИЦ 1 370 205.49
Структурирани 2 810.00
Най-голяма промяна в цените
Асенова крепост АД - Асеновград 10.00 %
Спарки-Елтос АД - Ловеч -9.43 %
BaSE - Акции: 3 300.97
BaSE - АДСИЦ: 2 387.14

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Индустриален клъстер "Сигурност" създаде регистър на фирмите, извършващи частна охранителна дейност, който може да бъде ползван онлайн, съобщиха от Българската стопанска камара, в която членува клъстера. Към настоящия момент в България има общо 2867 фирми, лицензирани да извършват частни услуги за сигурност, сочат данните в регистъра. От тях 1000 имат национален лиценз, а останалите 1867 притежават регионални лицензи. 304 фирми са лицензирани да извършват лична охрана на физически лица, 1816 – за охрана на имущество на физически или юридически лица, 232 – за охрана на мероприятия, 265 – за охрана на ценни пратки и товари, а 762 са звената за самоохрана. Най-много лицензирани фирми за охрана има на територията на София (1076), следвани от Пловдив (209), Варна (172), Бургас (97), Плевен (74) и Перник (53).

Източник: БСК

Акционерите на Трейс Груп Холд приеха предложеното от Съвета на директорите преминаване от едностепенна към двустепенна система на управление на дружеството, на провелото се на 2 януари 2017 г. общо събрание. Съставът на Надзорния съвет ще се състои от трима души. За председател бе избран Николай Михайлов, а за членове - Антон Дончев и Манол Денев. В състава на Управителния съвет също влизат трима души: Мирослав Манолов, Боян Делчев и Росица Динева. Председател на Съвета е Мирослав Манолов, който е и изпълнителен директор на „Трейс Груп Холд“, Боян Делчев става главен изпълнителен директор на компанията. Росица Динева е финансов директор на холдинга. Трейс Груп Холд приключи деветмесечието на 2016 г. на загуба от 6,985 млн. лв. спрямо печалба от 6,939 млн. лв., отчетена през същия период на предходната година. Върху негативния финансов резултат основна тежест имат резултатите от дейността на дружествата в страната. За отчетния период те не успяха да реализират планираните обеми строително- монтажни работи (СМР), заложени в прогнозите за 2016 г.а, поради нереализиране на строителните програми на държавата.

Източник: investor.bg

Двата реактора, произведени в Русия за АЕЦ "Белене" вече били напълно готови и се очаква се в началото на април реакторите да бъдат доставени в България, съобщи министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Тя обясни, че проучванията на България са показали, че ако се стигне до продажба на двата реактора на трета страна, цената по сделката няма да покрие направените от България разходи. През следващата седмица МЕ ще сключи договор с БАН за изготвянето на анализ за това нужна ли е на България нова ядрена мощност. Нужно е активите на АЕЦ "Белене" да се отделят в самостоятелна компания, която да се предложи за приватизация и ако има интерес - проектът за втория ядрена мощност да се осъществи.

Източник: Дума

Зa пopeдeн път нa пyбличнa пpoдaн ca излoжeни двa хoтeлa във Вeликo Tъpнoвo, кaтo cyмapнo цeнaтa им възлизa нa 1 022 320 лв. От cpeдaтa нa янyapи 2017 г. пoтeнциaлнитe кyпyвaчи щe имaт възмoжнocттa дa oтпpaвят нaддaвaтeлни пpeдлoжeния зa хoтeл “Нeптyн” и тoзи нa yл. “Хp. Кapaминкoв” 20 пoд cтapa бoлницa. И двeтe cгpaди ca обявени нe зa пъpви път, a пopaди липca нa интepec тpъжнитe им цeни нeпpeкъcнaтo пaдaт. Стpaннoпpиeмницaтa нa yл. “Бългapия”, кoятo тъpcи нoв coбcтвeник, e c oбявeнa нaчaлнa цeнa 553 600 лв. В нeя ca включeни cгpaдaтa c 992,54 кв.м зacтpoeнa плoщ и пълният хoтeлcки инвeнтap. Хoтeлът e c виcящa ипoтeкa към “Бългapo-Амepикaнcкa кpeдитнa бaнкa” oт 770 254 eвpo. Хoтeлът peгyляpнo бивa излoжeн нa пyбличнa пpoдaн, a oфepтитe нa cъдeбнитe изпълнитeли нeпpeкъcнaтo пaдaт. Продава се и cгpaдaтa нa yл. “Хp. Кapaминкoв”, cъщo зapaди нeoбcлyжeнa ипoтeкa. Дo 15.02. пpoдължaвa пpoдaжбaтa, кaтo нaчaлнaтa цeнa e в paзмep нa 468 720 лв. Длъжник e тъpнoвcкaтa фиpмa “Пpинцec гpyп”, a cгpaдaтa e c ипoтeкa oт 794 390 eвpo към БАКБ. Зa yдoвлeтвopявaнe взeмaнeтo нa кpeдитopa ce пpoдaвaт 9 oбeктa в cгpaдaтa, 6 oт кoитo oфиcи, 2 aтeлиeтa и eдин caлoн зa кpacoтa. Toй e и c нaй-виcoкaтa cтapтoвa цeнa – 119 200 лeвa, oт кoятo дa тpъгнe нaддaвaнeтo. Пoмeщeниятa в oбeктa ca c oбщa плoщ 103,19 кв.м, пpeднaзнaчeни ca зa фpизьopcтвo, мaникюp, coлapиyм, pимcкa бaня. Офиcитe и aтeлиeтaтa ca c цeни мeждy 32 и 56 000 лв.

Източник: Борба - Велико Търново

С рекорден брой обслужени пътници – 4 980 387, летище София приключи 2016 г., което е с 22% повече от предходната година. Ако 2016 г. имаше още един ден, броят на пътниците щеше да достигне 5 милиона. През терминал 1 са преминали над 2,3 млн. души, а през терминал 2 – над 2,6 милиона пътници. По международните редовни линии са пътували 95%, по вътрешните – 3%, а туристите, превозени с чартърни полети възлизат на 2% от общия брой на пътуващите. Най-голямо е увеличението на пътниците по международни редовни линии, които бележат ръст от 24% спрямо 2015 г. Този висок резултат се дължи основно на откритите през изминалата година 23 нови линии, което е рекорд за летище София в рамките на една година. През 2016 г. редовни полети по разписание са изпълнявани по над 70 маршрута, обслужвани от 24 авиокомпании. Водещите пет превозвача – Wizz Air, Bulgaria Air, Ryanair, Lufthansa и Austrian Airlines са превозили над 3,5 милиона пътници от/до летище София, което прави 71 % от годишния пътникопоток. Най-предпочитаните дестинации през изтеклата година са Лондон, Виена и Франкфурт. За цялата 2016 г. на летище София са излетели и кацнали 51 829 самолета, с което е постигнат ръст от 17% спрямо предходната година.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Специализиран тренинг за малки и средни предприятия "Иновации чрез дизайн" - 18-19 януари 2016 г., БСК

Международен инвестиционен форум, международен пазар за дялово финансиране – IPEM 2017, 25-27 януари 2017 г., Кан, Франция

Industry Matchmaking 2017 - 6 април 2017 г., Интер Експо Център


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара в партньорство с учебния център към Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” имат удоволствието да Ви представят обучение за „Управление на проекти” /Project Management Courses/.
Обучението представлява подготовка за сертификационния изпит за Специалист по управление на проекти /Project Manager Professsional/. След приключване на курса желаещите могат да положат изпит във Фулбрайт-Прометрик тест център, който е единственият оторизиран център за провеждане на тестове на Института за управление на проекти /PMI/ за България.
  • Kурс за подготовка на изпита за Специалист по управление на проекти и Помощник-специалист по управление на проекти - 01-05 март 2017 г., 5-дневен, 35 часа


Предстоящи курсове:
Обучение за MS Office:
предстои
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 4 - 21 януари 2017 г., съботно-неделен
CCNA 3 - 04 февруари 2017 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
30 януари 2017 г., вечерен
CCNA 1 - м. януари 2017 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Най-голямата търговска банка в Европа Dеutsсh Ваnк отнася огромна глоба, за да уреди дело в САЩ. За целта финансовата институция ще заплати 95 милиона долара заради данъчни измами. В обвинението от края на 2014 година се твърди, че Dеutsсh Ваnк е използвала кухи фирми, за да укрие значително количество данъчни задължения през 2000 година, предаде агенция Rеutеrs. Споразумението е описано в документи, подадени в сряда във Федералния съд в Манхатън. С него се урежда делото, чрез което САЩ се опита да възстанови повече от 190 милиона долара в данъци, глоби и дължими лихви. "Чрез това действие и споразумение правителството накара Dеutsсh Ваnк да признае за своите действия, целящи да бъдат избегнати данъци", коментира американският адвокат Прийт Бхарара. Говорителката на Dеutsсhе Ваnк Аманда Уилямс уточни в изявление, че финансовата институция е доволна от постигнатото решение по иска и събитията от преди 16 години са уредени. През декември банката се съгласи да плати 7.2 милиарда долара във връзка с обвинение на американското правосъдно ведомство заради продажбата на токсични ценни книжа.

Източник: Reuters

Америка

Министерство на труда на САЩ е завело дело срещу компанията майка на Gооglе Аlрhаbеt, като иска достъп до документите на компанията за схемата за компенсации, съобщава СNВС. Още през септември 2015 година данните на корпорацията по т.нар. програма за равни възможности са били изискани, но досега те не са били представени. Властите в Щатите настояват да получат достъп до документацията, като целта е да ги инспектират и да копират информацията от тях. Проверката трябва да покаже дали въпросната програма е в съответствие с федералното законодателство, свързано с равните трудови права. От своя страна от Аlрhаbеt твърдят, че са представили "стотици хиляди данни" на властите през последната година. В случай, че се инспекцията докаже нередности, от американското министерство на труда ще поискат от съда да бъдат прекратени всички държавни поръчки на Gооglе и да се възпрепятства подписването на нови такива договори с компанията до изясняване на казуса.

Източник: CNBC

Азия

Китай ще вложи 2.5 трилиона юана в генерирането на възобновяема енергия. Сумата се равнява на 361 милиарда долара и ще бъде инвестирана до 2020 година. Това заявиха от държавната енергийна агенция в азиатската страна, цитирани от агенция Rеutеrs. Със стъпката най-големият в света пазар за енергия продължава плановете си за преминаване от използването на въглища към по-чисти източници на енергия. Инвестицията ще създаде над 13 милиона работни места в сектора, уточниха от агенцията, излагайки плана си за развитие на енергийния сектор в страната за период от пет години. Експертите коментират още, че инсталираните мощности от възобновяеми източници на енергия като вятър, вода, слънце и ядрена енергия ще допринесат за около половината от новото производство на ток през 2020 година. Не се уточнява как точно ще се финансира идеята, но всяка година ще са необходими около 72 милиарда за осъществяването на проекта. Страната се бори със замърсяването на околната среда, а инвестицията е отражение на фокуса на Пекин за ограничаване на изкопаемите горива, с което да се насърчи икономическият растеж.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
05.01.2017
Dow Jones Industrial
19 899.29 (-42.87)
Nasdaq Composite
5 487.94 (10.93)
Стокови борси
05.01.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)53.71
Heating oil ($US/gal.)1.7000
Natural gas ($US/mmbtu)3.2900
Unleaded gas ($US/gal.)1.6400
Gold ($US/Troy Oz.)1 177.00
Silver ($US/Troy Oz.)16.48
Platinum ($US/Troy Oz.)967.00
Hogs (cents/lb.)64.90
Live cattle (cents/lb.)1.15

       Опознай България

Богоявление (Йордановден)

На 6 януари българската православна църква отбелязва Йордановден или Богоявление – един от най-очакваните християнски празници, тъй като хората вярват, че тогава си отиват злите сили. Според Библията, на този ден Иисус Христос е покръстен във водите на р. Йордан от Йоан Кръстител. Когато това се случило, небето се разтворило и Бог отец известил, че кръщелникът е неговия син. Светият дух се явил като гълъб. Оттогава съществува триединството – Бог отец, Бог син и Бог дух. Обичаят на Йордановден е свещеникът да хвърли кръст в реката и само мъже да се спуснат да го ловят, и то само с уста.На този ден имен ден празнуват: Дана, Божан, Йордан, Йорданка, Данчо, Боян, Богдан, Богдана, Богoлюб, Богoлюбa, БожанaАбонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 06.01.2017
Българска версия: 29247, Английска версия: 3019

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999