Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 03 декември 2013 г., брой 3606
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(03.12.2013)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.36769
USD/BGN   1.44491
CHF/BGN   1.58740
EUR/USD   1.3536*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.12   0.02%  
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!


WEB-портал
на българските одитори


Общи събрания днес
  Е-5М АД - София
МД Инвест АД - София
Ексклузив Ауторент АД - Благоевград
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Работодателите правят компромиси с изискваната квалификация при назначаването на кадри в проучените области. Това става ясно от непредставително проучване на Българската стопанска камара, реализирано по проект „„Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” (MyCompetence).“ 40% от участниците в допитването имат квалификация, която не отговаря на изискваната от работното място. Всеки четвърти зает има по-висока от изискваната квалификация, а 12% са с по-ниска от изискваната. Масово по-квалифицирани от изискваното са инженерите в производството. В ИТ сектора 18 на сто са по-квалифицирани кадри за длъжността, която заемат. „ИТ браншът е по-склонен да прави компромис с образователната квалификация на заетите, но там се търси талант и креативност.“, коментира ръководителя на Националния център за оценка на компетенциите Томчо Томов, който представи изследването. Изследването на БСК е проведено сред 405 фирми от цялата страна. Преобладаващият процент от анкетираните са във възрастовата група от 25 до 44 години (близо 60%). Преобладават анкетираните с професионален опит от 11 до 22 години.

Източник: БСК

Дефицитът в консолидирания бюджет нараства с 83 млн. лв. през октомври и достига до 443 млн. лв. за десетте месеца на годината. За сравнение, през същия период на 2012 г. дупката беше малко над 74 млн. лв. и се дължеше основно на европейските средства, докато републиканският бюджет беше на излишък. Това показват данните за изпълнението на бюджета към октомври, публикувани от Министерството на финансите. Увеличението на дефицита е заради изоставащ темп на прираст на данъчните приходи спрямо плана в сравнение с миналата година. За сметка на това разходите растат по-бързо. 

Източник: Капитал

Дружества
Столове и заведения за приготвяне и доставяне на храна
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2011 г.
(хил. лв.)
  1   Студентски столове и общежития ЕАД - София   15 113  
  2   Аладин Фуудс ООД - Съединение - Пд   14 922  
  3   Сейл Комерс АД - Костинброд   13 306  
  4   Хепи Лейди ЕООД - Варна   7 518  
  5   Ученическо и столово хранене ЕАД - Варна   7 404  
  6   Алфа Еърпорт Сървисиз ООД - София   6 344  
  7   Варна Мениджмънт и Консултинг АД - Варна   2 808  
  8   Гергана Георгиева - Гери ЕТ - София   2 281  
  9   ЧИР Голдън Рест ЕАД - Варна   2 089  
  10   Пламен Петров П ООД - Стара Загора   2 025  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 02.12.2013
  Обща стойност (BGN): 105 697 699.00  
Брой търгувани компании: 52
Premium 358 181.44
Standard 105 307 082.72
АДСИЦ 32 434.84
Най-голяма промяна в цените
Фаворит Холд АД - София 56.86 %
Петрол АД - София -56.60 %
BaSE - Акции: 9 010.09
BaSE - АДСИЦ: 6 206.45

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

25 млн. евро е инвестицията на „Олива” АД във фабриката на дружеството в Полски Тръмбеш, а финансирането е на Европейската банка за развитие. Това съобщи директорът по производството на компанията Иво Иванов. Сега в предприятието се прави грандиозен ремонт и се тестват машините и съоръженията, а официалното откриване на „Олива – Полски Тръмбеш” ще бъде през лятото на 2014 г. През последните над 10 години фабриката за олио „Прима – М” смени няколко собственици, но така и не заработи и накрая бе доведена до реален фалит. „Олива” АД купи обявената в несъстоятелност фабрика през 2011 г. за 4 121 819 лева. Над 3 млн. лв. бяха броени за 68-те сгради на предприятието, а 1 млн. лв. за 92 дка земя на маслобойната, която назад във времето се е казвала „Марек” и е била сред най-големите производители на олио в България. В предприятието няма да се бутилира олио. Тук ще се прави само суровото масло, което ще се рафинира в чужбина.

Източник: Борба - Велико Търново

Монбат АД обяви, че очаква да реализира 316.8 млн. лв. нетни приходи от продажби за 2014 г. Нетната печалба на компанията за следващата година ще достигне 37 млн. лв., като прогнозата е направена на база очакване средна цена на оловото за 2014 г. 1700 евро за тон. За настоящата година Монбат АД ревизира прогнозата си до 27 млн. лв. нетна печалба и 269.9 млн. лв. нетни приходи от продажби. Ревизията се налага, тъй като предходното очакване е направено при цена на оловото от 1850 евро за тон при средна цена за 2013 г. от около 1600 лв. за тон.

Източник: Profit.bg

Дружеството "Бургаски корабостроителници" АД  се продава на търг в Москва. Продажбата е обявена официално в сайта на Руския аукционен дом, специализиран в търговията с държавно и частно имущество на територията на Руската федерация. Заводът се продава като три отделни парчета. Началните им цени са общо 207 млн. евро. Корабостроителницата се простира по южния бургаски бряг. Имотът е изключително привлекателен с инфраструктурата си, включително жп линия, както и с лиценз за пристанищна дейност. Според общия устройствен план на Бургас територията е със статут на смесена зона - за обществено обслужване, логистични бази, шоурумове, търговски обекти. В плана е запазена и основната дейност на предприятието - кораборемонтната дейност. Наддаването за пристанището ще тръгне от 12 млн. евро. Сумата е за площ от 120,7 дка. Други 700 дка от завода, включително няколко обслужващи постройки, са с начална цена 65 млн. евро.

Източник: Преса

Quarzwerke GmbH, Германия притежава вече всичките 50 млн. акции от Каолин АД-Сеново (6K1), съобщават от там. Сделките извършени от дружеството допълващи процента от до 100 са с дата на сетълмент в Централен депозитар АД – 28.11.2013 година. Преди малко повече от месец(на 17.10.2013 г.) на извънредно заседание на общото събрание на акционерите на Каолин АД, бяха извършени промени в надзорния съвет на дружеството. Освободен бе г-н Константин Ненов като член на Надзорния съвет, а на негово място бе избран г-н Евгений Иванов. В началото на ноември в резултат на отправеното търгово предложение, собственикът на Каолин придоби още 873 427 акции с право на глас, представляващи 1.75 % от капитала и от гласовете в Общото събрание на Каолин АД. Предложената цена по предложението за изкупуване е в размер на 4.156 лв. за една акция.

Източник: Money.bg

Останалите активи на "Локомотивен и вагонен завод" - Русе, който в средата на юни 2013 г. беше обявен в несъстоятелност, се продават от синдика на предприятието. Основната площадка на завода с площ от близо 160 хил. кв.м плюс няколко други имота и строителни съоръжения се предлагат в пакет за 17.3 млн. лв. Самата продажба ще се проведе на 10 декември чрез търг с тайно наддаване като за разпродаване са останали само амортизирани, макар и многобройни активи. Това включва производствени помещения, административни и сервизни сгради, складове, навеси, жп линии, водопроводи, газопроводи и др. Основните цехове - вагонен и локомотивен, нямат видими конструктивни нарушения, но имат нужда от основен ремонт, се посочва в експертната оценка.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
БСК представя на своите членове актуални въпроси относно предстоящи законодателни промени и административни решения, свързани със стопанската дейност:
Срок за реакция: Тема:
30 ноември 2013 Допитване до работодатели относно компетенциите на икономическите кадри
Новини от БСК и членовете на БСК

Работодателите правят компромиси с изискваната квалификация при назначаването на кадри. Жизненият цикъл на компетенциите е най-кратък при IT специалистите (4 г.), инженерите в производството (7 г.) и икономистите (9 г.), показва изследване на БСК.

АНКЕТА "2013 г. през погледа на бизнеса". За девети пореден път Българската стопанска камара провежда анкетно проучване сред своите членове с цел изследване на състоянието на състоянието на бизнеса в настоящите макроикономически условия. Каним Ви да се включите в анкетата до 10 декември 2013 г. Въпросникът е публикуван ТУК

АНКЕТА! Питаме Ви: "Планирате ли коледни бонуси за служителите си?"


Предстоящи събития

10 декември: Среща на браншовите организации, членове на БСК, с представители на НАП

Семинар: „Системи за управление на енергията в съответствие с изискванията на стандарта БДС EN ISO50001” – 12 декември 2013 г.

17 декември: Дискусионен форум „Умения и иновации. Как пазарът на труда се готви за предизвикателствата на бъдещето?“ По време на форума ще бъдат представени резултатите от анкетно проучване за жизнения цикъл на компетенциите, осъществено в рамките на проект на БСК по ОПРЧР „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” (MyCompetence).

Конкурс: Годишни награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите 2013 – 13 януари 2014 г.

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
Центърът е и Сиско академия за обучение на мрежови специалисти.


Регионална Cisco академия
CCNA 2 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
CCNA 4 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
CCNA 1 сем. - 05.10.2013 - съботно-неделен
CCNP - Troubleshoot -  19.октомври 2013 - съботно-неделен 
Основи на ОС Debian Linux
Ниво 3
- 5.10.2013 - съботно-неделен

Курсове по дигитални компетенции
Windows 7 и MS Office 2010 - базово ниво и за напреднали - предстоят през м. октомври

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Германската компания за комунални услуги E.ON подготвя продажбата на бизнеса си в Италия и скоро ще започне да търси купувачи, съобщава Reuters, позовавайки се на свои източници. Очаква се цената на подразделението да е около 3 млрд. евро. Сделката ще е част от плановете за продажба на активи на стойност 20 млрд. евро, чрез които компанията иска да компенсира разходите за изграждане на ВЕИ мощности, както и спада в цените и потреблението на електроенергия в Европа. През миналата година E.ON продаде и бизнеса си в България, като чешката Energo-pro купи електроразпределителното й дружество, което оперира в Североизточна България. В началото на 2013 г. германската компания се изтегли и от Словакия, където имаше съвместно газово дружество с френската GDF. Компанията е привлякла Goldman Sachs като съветник за сделката. Банкер, работещ с един от потенциалните купувачи, е коментирал пред агенцията, че очаква търгът да бъде обявен още през януари или февруари.

Източник: Ройтерс

Америка

Преди броени дни стана ясно, че американската верига за бързо хранене McDonald's и щатската корпорация Heinz прекратяват бизнес отношенията си, заради факта, че Heinz са наели бившия шеф на Burger King като свой изпълнителен директор. Това означава, че всички ресторанти на McDonald’s по целия свят спират да предлагат този кетчуп на клиентите си. Любопитно е дали това ще се отрази на продажбите им, тъй като Heinz е предпочитана марка от много хора. Тази промяна няма да се отрази осезаемо единствено на Mcdonald’s в САЩ, тъй като веригата там предлага небрандиран кетчуп. Още през април стана ясно, че бразилецът Бернандо Хийс ще бъде новият изпълнителен директор на Heinz.

Източник: Associated Press

Азия

Европейският съюз ще наложи в петък антидъмпингови мерки срещу китайските соларни панели, чиито производители са отхвърлили приятелското споразумение, постигнато по спорния въпрос през лятото. Мерките ще са за период от две години и ще влязат в сила в петък, 6 декември, каза Европейската комисия. Китай и ЕС постигнаха през юли приятелско споразумение, според което китайските износители се ангажират да спазват минимална цена (56 цента на ват, който панелът може да произведе) и таван на вноса от 7 гигавата годишно. През последните години евтините китайски соларни панели заляха европейския пазар, предизвиквайки оплаквания от европейските производители. Затова Брюксел започна търговско разследване, според което китайските компании са продавали соларни панели в Европа на много по-ниски от нормалните им цени и получават незаконни субсидии, с което вредят на европейските производители на соларни панели.

Източник: AFP

 
Индекси на фондови борси
02.12.2013
Dow Jones Industrial
16 008.77 (-77.64)
Nasdaq Composite
4 045.26 (-14.63)
Стокови борси
02.12.2013
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)93.82
Heating oil ($US/gal.)3.0500
Natural gas ($US/mmbtu)3.7800
Unleaded gas ($US/gal.)2.6800
Gold ($US/Troy Oz.)1 221.90
Silver ($US/Troy Oz.)19.29
Platinum ($US/Troy Oz.)1 346.80
Hogs (cents/lb.)90.45
Live cattle (cents/lb.)134.28

       Опознай България

Трявна

Трявна е разположена в северните склонове на Стара планина, в долината на Тревненската река. Там е създадена прочутата Тревненска художествена школа. Старата част на града е обявена за архитектурен резерват, в който са запазени около 140 паметника на възрожденската архитектура. В Трявна е съхранен единственият възрожденски архитектурен ансамбъл - площадът Капитан Дядо Никола. Най-старата сграда на площада е църквата Св. Архангел Михаил, която е построена в чест на победата на братята Асен и Петър, които през 1192 разгромяват византийските войски. Едни от символите на града са Часовниковата кула, построена през 1844 г. и Кивгиреният мост - 1845 г. Други интересни туристически забележителности са Даскаловата къща, Райковата къща и Славейковата къща, в която е роден прочутият български поет Пенчо Славейков. Трявна е сред Стоте национални туристически обекта на Българския туристически съюз.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 03.12.2013
Българска версия: 25893, Английска версия: 3055

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2013. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999