Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 23 октомври 2013 г., брой 3576
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(23.10.2013)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.30749
USD/BGN   1.43033
CHF/BGN   1.58303
EUR/USD   1.3674*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.10   0.03%  

Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!


WEB-портал
на българските одитори


Общи събрания днес
  Херти АД - Шумен
Явор ИД АД - Асеновград
Еуротерра България АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Народното събрание прие Решение за налагане на мораториум върху придобиването на право на собственост върху земя на територията на Република България от страна на чужденци и чуждестранни юридически лица до 1 януари 2020 г. По силата на решението Министерски съвет ще трябва да подготви законодателни промени за налагане на ограничения относно придобиването на земеделска земя.

По силата на решението Министерски съвет ще трябва да подготви законодателни промени за налагане на ограничения относно придобиването на земеделска земя.

Прочети повече на: http://profit.bg/news/Prieha-moratorium-za-prodazhba-na-zemedelska-zemya-na-chuzhdentsi//nid-114274.html
Източник: Profit.bg

Над 70 представители на секторни и регионални съвети за оценка на компетенциите, ръководители на дейности и експерти по проекта „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите (ИСОК) на работната сила по браншове и региони“ и членове на Националния съвет за оценка на компетенциите участват в Национална работна среща за обсъждане на ИСОК в гр. Хисар. Форумът стартира с изказване на изпълнителния председател на БСК и ръководител на проекта Божидар Данев, който направи презентация на тема „Инвестиционна среда, пазар на труда и качество на работната сила“. Нестихваща емиграция, намаляващи инвестиции, неразкриване на качествени и устойчиви работни места, растяща безработица, тревожно високо ниво на младежка безработица, висок брой ранно отпаднали от системата на образование и висок брой неграмотни – така изпълнителният председател на БСК очерта актуалната ситуация на пазара на труда у нас. Проектът се осъществява от Българската стопанска камара, в партньорство с КНСБ и КТ „Подкрепа“ в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Източник: БСК

Дружества
Механично обработване на метали
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2011 г.
(хил. лв.)
  1   Импулс АД - Габрово   11 423  
  2   МТМ ООД - Русе   8 911  
  3   Александрис Инженеринг ЕООД - Пловдив   6 342  
  4   Модул АД - Бяла-Рс   5 306  
  5   Промел Севлиево ООД - Севлиево   3 739  
  6   Балканкар-Руен АД - Асеновград   2 022  
  7   Лесилмаш 98 АД - Силистра   1 053  
  8   Балканска звезда ЕООД - Троян   340  
  9   Универс Русе ООД - Русе   231  
  10   Химремонт АД - София   78  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 22.10.2013
  Обща стойност (BGN): 423 129.05  
Брой търгувани компании: 39
Premium 33 537.38
Standard 264 269.65
АДСИЦ 27 429.02
Облигации 97 893.00
Най-голяма промяна в цените
Тодоров АД - София 20.17 %
Лавена АД - Шумен -5.21 %
BaSE - Акции: 300.75
BaSE - АДСИЦ: 1 500.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

В ръководството на “Трейс Груп Холд” АД влиза трети изпълнителен директор, който ще ръководи компанията заедно и поотделно с настоящите изпълнителни директори проф. Николай Михайлов и инж. Цветан Цонев. Това е главният юрисконсулт на дружеството и член на Съвета на директорите Мирослав Манолов, който ще подпомогне оперативното управление на холдинга и дружествата от групата. От компанията съобщават също така, че свикват общо събрание на акционерите за 31 януари 2014 г., на което ще се гласува предложение за избор на Николай Вълев, който е ръководител на международното направление на Трейс Груп Холд за член на борда. Той ще заеме мястото на Цветан Цонев, който остава главен изпълнителен директор на компанията.

Източник: Profit.bg

Иск за 40 млн. лв. ще заведе "Слънчев бряг" АД, ако съдът постанови, че улиците и инфраструктурата в едноименния курорт трябва да бъдат прехвърлени в активите на община Несебър. Причината са направените през последните години инвестиции, обясняват от държавното дружество. На 23 октомври в Бургас предстои поредното дело по съдебния спор за собственост върху улиците в комплекса между акционерното дружество и местните власти. На първа инстанция районният съд в Несебър постанови, че общината трябва да стане собственик на второстепенна улица в курорта с дължина от близо 250 метра, с площ 1737 кв.м. Само в нея през последните години от дружеството са инвестирали 90 000 лв.

Източник: Стандарт

„Хелт енд Уелнес" АДСИЦ възложи на „Щраплан" ЕООД изготвянето на подробен устройствен план и инвестиционен проект за строителството на летище „ПИРИН", като в т.ч. осигури издаване на разрешение за строеж на фаза одобрен идеен проект. Срокът за изпълнение по договора е 30.11.2014 г., като цената възлиза на 1 764 000 лв. без ДДС. 

Източник: Фирмена информация

Шивашка фабрика в Пловдив, завод за бетонови елементи в с. Стряма и мелничен комплекс в с. Белозем са обявени за продан. Производствените бази на трите фирми са обявени за публична продан в сайта на частните съдебни изпълнители. Крайната мярка е наложена заради неизплатени задължения към различни финансови институции. Шивашката фабрика, в която влизат промишлена сграда и складова база на площ около 2000 кв.м. Фабриката е еднолична собственост на “Ен Ди” ЕООД - Георги Генов. Имотът е ипотекиран в полза на “Българо-Американската кредитна банка”. Заводът за бетонови елементи е на площ от 16,050 декара. Намира се в Индустриална зона Раковски. Търгът за него ще започне от цена 1 386 720 лева. Имотът е притежание на “Секдо ор” ЕООД с управител и собственик Димитър Димитров. Върху завода са учредени две договорни ипотеки: едната е в полза на “Уникредит Булбанк” .  Мелницата в с. Белозем се продава заради дълг от 390 000 лв. към банка ДСК, с длъжник “Димакс-62” ЕООД.

Източник: Марица

Огнян Донев е придобил 70 645 броя акции от капитала на Софарма имоти АДСИЦ. Акциите представляват 0.4497% от капитала на АДСИЦ-а. След тази сделка дяловото участие на Огнян Донев в капитала на Софарма имоти АДСИЦ достига 20.15%. Телсо АД е продало 50 000 броя акции от капитала на Софарма имоти АДСИЦ, с която сделка дяловото участие на Телсо АД в капитала на Софарма имоти АДСИЦ пада под 5%.

Източник: Money.bg       Българска стопанска камара"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
БСК представя на своите членове актуални въпроси относно предстоящи законодателни промени и административни решения, свързани със стопанската дейност:
Срок за реакция: Тема:
22 октомври 2013 Проект на Устройствен правилник на държавна агенция „Технически операции"
30 октомври 2013 Проект на Закон за фискален съвет"
31 октомври 2013 Законопроекти в икономическата сфера, внесени в Народното събрание"
31 октомври 2013 Проект на ЗИД на Закона за здравословни и безопасни условия на труд
03 ноември 2013 Проект на Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в РБ
Новини от БСК и членовете на БСК

От 1 януари 2015 г. такса смет няма да се определя според стойността на имота


Предстоящи събития

23 октомври: Заседание на Комисията по осигурителни отношения към НСТС. Ще бъде обсъден проектът на Бюджет на Държавното обществено осигуряване за 2014 г.

23 октомври: Заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище към НСТС. Ще бъде обсъден нов размер на МРЗ – 340 лв. от 1 януари 2014 г.

22-23 октомври: Двудневен работен форум за обсъждане на възможностите на MyCompetence
Национална работна среща за обсъждане на Информационната система за оценка на компетенциите на работната сила – MyCompetence, ще се проведе на 22 и 23 октомври 2013 г. в гр. Хисаря. Форумът се организира в рамките на изпълняван от БСК проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ - “Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”.

24 октомври: Заседание на Комисията по трудово законодателство към НСТС. Ще бъдат обсъдени промени в Кодекса на труда и в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, като част от мерките, включени във Втория пакет с предложения за намаляване на административната тежест.

24 октомври: Информационен семинар относно прилагането на европейската Директива за забавените плащания

25 октомври: Две комисии към НСТС ще обсъждат проектобюджетите на Република България и на НЗОК за 2014 г.

Специализирана изложба WorldFood Ukraine – International Food and drink exhibition (29.10-02.11.2013 г., Украйна)

8 ноември: MyCompetence ще бъде представена пред участниците в годишния HR-форум, организиран от БАУХ

11 ноември: КОНКУРС „ОХРАНИТЕЛ НА ГОДИНАТА 2013”. Срок за регистрация - 20 октомври.

18-21 ноември: Международен панаир ”Земеделие , храни и туризъм”

10-11 декември: Покана за участие в Българска национална изложба

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
Центърът е и Сиско академия за обучение на мрежови специалисти.


Регионална Cisco академия
CCNA 2 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
CCNA 4 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
CCNA 1 сем. - 05.10.2013 - съботно-неделен
CCNP - Troubleshoot -  19.октомври 2013 - съботно-неделен 
Основи на ОС Debian Linux
Ниво 3
- 5.10.2013 - съботно-неделен

Курсове по дигитални компетенции
Windows 7 и MS Office 2010 - базово ниво и за напреднали - предстоят през м. октомври

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Центърът за професионално обучение е сертифициран по EN ISO 9001:2008.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Европейската комисия ще изчерпи средствата за извършване на плащания през ноември, освен ако Европейския парламент одобри допълнителен и коригиращ бюджет в размер на 2.7 милиарда евро тази седмица, заяви председателят Мартин Шулц пред евродепутатите. За предстоящия недостиг е предупредил тази сутрин председателят на Европейската комисията Жозе Мануел Барозу, предаде пресслужбата на Европарламента. Според Шулц, в случай че Съветът на ЕС отправи предложение за допълнителен бюджет навреме, бюджетната комисия ще може да го провери до вторник вечерта и ако отговаря на очакванията, да го предложи за гласуване на пленарно заседание в сряда или четвъртък. Той отбеляза, че Европарламентът вече е имал готовност да одобри допълнителния и коригиращ бюджет. Съветът тогава е бил на друга позиция, но в момента търси одобрение на коригиращия бюджет чрез спешна процедурата, добави председателят на Европарламента.

Източник: EUObserver.com

Америка

Всички притеснения, че Alibaba – най-голямата китайска компания за електронна търговия, няма да може да пласира свои акции в САЩ, изглежда остават в миналото. Компанията, която се готви за първично публично предлагане през следващите месеци, е получилa уверениe от Нюйоркската фондова борса и Nasdaq, че партньорството ще бъде осъществено съгласно правилата на двете борси. Според съобщения в медиите, потвърдени от анонимен източник, запознат с въпроса, Alibaba ще бъде в състояние да се превърне в публично дружество със структурата, която не бе одобрена по-рано от Хонгската борса. Представители на Нюйоркската фондова борса, Nasdaq и Alibaba отказаха да коментират по темата.

Източник: FT

Азия

Упоритият смог в Североизточен Китай отново притеснява жителите на този край на азиатската държава. В милионния град Харбин за трети пореден ден във вторник затворени остават училищата и летището. Улиците на града, който е известен с фестивала си на ледени и снежни скулптури, бе обвит в гъсти облаци дим, така че трафикът от време на време бе временно преустановен. Видимостта понякога бе по-малка от 50 метра. Измерванията показват, че праховите частици във въздуха във вторник са в размер на около 800 микрограма на кубичен метър, след повишението в понеделник от 1000 микрограма на кубичен метър. Делът от 800 микрограма е все още 30 пъти по-висок от нивото, което се счита за приемливо от Световната здравна организация. Индексът на качеството на въздуха измерва максимално до 500 микрограма на кубичен метър.

Източник: Ройтерс

 
Индекси на фондови борси
22.10.2013
Dow Jones Industrial
15 467.66 (75.46)
Nasdaq Composite
3 929.57 (9.52)
Стокови борси
22.10.2013
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)97.80
Heating oil ($US/gal.)3.0000
Natural gas ($US/mmbtu)3.5800
Unleaded gas ($US/gal.)2.6200
Gold ($US/Troy Oz.)1 342.60
Silver ($US/Troy Oz.)22.79
Platinum ($US/Troy Oz.)1 450.70
Hogs (cents/lb.)88.58
Live cattle (cents/lb.)132.98

       Опознай България

Къща-музей на Иван Вазов – София

Kъщата-музей на Иван Вазов в София се намира в центъра на столицата, на ъгъла на улиците Г.С.Раковски и Иван Вазов. Няколко дни след смъртта на Иван Вазов на 22 септември 1921 година министърът на просвещението Стоян Омарчевски внася в Народното събрание обширен доклад с мотивите за превръщането на Вазовия дом в музей. Пет години по-късно, на 26 ноември 1926 година е официално открит първия български литературен музей. Негов първи уредник е писателят Елин Пелин, който в продължение на цели 20 години "управлява" Вазовия дом. Къщата на Иван Вазов е построена през 1895 година и тук писателят е живял и работил най-дълго време. Сега в една от стаите на първия етаж се намира художествено-документална експозиция, в която са изложени и някои от уникалните подаръци и награди, получени от народния поет за двата му юбилея през 1895 и 1920 години. Към втория етаж отвежда широка дървена стълба, над парапета й са закачени художествено изработени поздравителни адреси с оригиналните подписи на проф. Иван Шишманов, Адриана Будевска, Ян Мърквичка, Георги Райчев, Иван Лазаров и Елин Пелин. Тук се намира кабинета на Иван Вазов, където са работната маса и личната библиотека на писателя, лични вещи, картини, портрети и предмети, които създават неповторимата духовна атмосфера на това място. Тук е и гостната стая, където Вазов и близките му приятели проф. Иван Шишманов и Константин Величков са водили дълги, задушевни разговори. До гостната се намира стаята на Вазовата майка Съба с уникалната икона “Успение Богородично” в иконостаса. На първия етаж до вратата, която води към двора и пристройката, служила някога за кухня, е разположена семейната трапезария. Там, на стола с черна панделка, Вазов е седял по време на последния си обяд. Благодарение на ЮНЕСКО е направена голяма реставрация на къщата-музей - на битовата експозиция, през 2001 г.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 23.10.2013
Българска версия: 25906, Английска версия: 3056

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2013. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999