Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 21 октомври 2013 г., брой 3574
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(21.10.2013)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.31418
USD/BGN   1.42928
CHF/BGN   1.58457
EUR/USD   1.3684*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.10   0.03%  

Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!


WEB-портал
на българските одитори


Общи събрания днес
  Гюлеметов Строй Гарант ЕООД - Пловдив
Соушъл Сторм ЕАД - София
Енергоремонт холдинг АД - София
Водстрой-98 АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Националният осигурителен институт разширява списъка на електронните услуги, предлагани през интернет страницата на институцията (www.nssi.bg). В онлайн пространството вече са активни четиринови е-услуги, насочени към осигурените лица и позволяващи дистанционното им обслужване при издаването на документи. Две от услугите са свързани с пенсионното обслужване на лицата. С тях се обогатява наборът от заявяваните и издаваните по електронен път удостоверения, свързани с изплащането на пенсиите. Втората група нови електронни услуги е насочена към лицата, които желаят да се възползват от правото си за получаване на обезщетение за безработица от друга държава членка на ЕС.

Източник: Econ.bg

За над 11 г. съществуване пенсионните фондове, на които се разчита да осигурят по-високите пенсии на родените след 1959 г., са събрали повече пари от такси и удръжки, отколкото са спечелили от инвестициите на осигуровките на българите. Това става ясно от отчетите им в Комисията за финансов надзор (КФН) през годините. Над 4.6 млрд. лв. брутни постъпления от вноски са се натрупали към края на юни тази година в универсалните пенсионни фондове за 11 г. и 3 месеца. В същото време нетните им активи са нараснали до 4.9 млрд. лв., т.е. увеличили са се с малко над 300 млн. лв., показват данните на КФН. Докато таксите и удръжките, които фондовете събират от осигуровките, за да управляват добре парите за втора пенсия, са над 410 млн. лв. Само за 2012 г. доходите на фондовете от такси са над 73 млн. лв., а за първото полугодие на тази година вече са минали 40 млн. лв.

Източник: Сега

Приватизация

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) е усвоила 9.6 млн. лв. от 20-милионата банкова гаранция на купувача на ИПК "Родина" - "Издателско-полиграфически комплекс Родина" на Ирена Кръстева. Неустойката е взета, защото дружеството не изпълни задължението си да събори или да завърши недостроената сграда на бул. "Цариградско шосе" в определения за това едногодишен срок. Санкцията съответства на онази част от работите, за които купувачът твърди, че не е приключил. С колко точно обаче дружеството не е изпълнило поетите ангажименти ще бъде установено от техническа експертиза, казаха от АПСК.

Източник: Капитал

Дружества
Производство на етерични масла
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2011 г.
(хил. лв.)
  1   Еньо Бончев Продакшън (ограничен достъп) ООД - София   1 588  
  2   Триглав - Еделвайс ЕООД - Казанлък   521  
  3   Дамасцена ЕООД - Скобелево - СЗ   493  
  4   Биоланд България ЕООД - Пловдив   382  
  5   Катеко ООД - Пловдив   295  
  6   Булаттарс Продакшън Къмпани ООД - София   267  
  7   Био Ароматик ЕООД - Шумен   238  
  8   Интермед 1 ЕООД - София   224  
  9   Алта Ойлс ООД - София   175  
  10   Лаборатоар Биодерма България ЕООД - София   162  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 18.10.2013
  Обща стойност (BGN): 1 160 939.85  
Брой търгувани компании: 38
Premium 402 241.26
Standard 217 211.38
АДСИЦ 530 498.09
Облигации 10 989.13
Най-голяма промяна в цените
Енергони АД - София 28.57 %
ОЦК АД - Кърджали -14.74 %
BaSE - Акции: 3 014.02

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Австралийската фирма за вълна "Ламприер" ще инвестира в Сливен, заявиха от общината. Компанията предвижда да инсталира свои машини в града до април 2014 г., така че през 2015 г. да започне реално производство в България. Първоначално фирмата ще разкрие между 100 и 120 работни места. При втори етап на производство готовността е за още 150 работници. Потенциалният инвеститор е представил плановете си пред местните власти по инициатива на италианския бизнесмен Едоардо Миролио, собственик на едноименното текстилно предприятие и почетен гражданин на Сливен.

Източник: Стандарт

Трейс Груп Холд е регистрирало нова дъщерна компания в Сърбия, информират от дружеството. Новото дружество, чието име е Трейс Интернешънъл” ЕООД - NEW BRIDGES, ще участва в изпълнението на проект „Строителство на Магистрала Е75, участък: Грделица ( Горнье Полье) – Царичина Долина ( ЛОТ 2: Път и мостове от тунел Предеяне до Царичина Долина)”. Капиталът на дружеството е в размер на 100,00 RSD и е 100% собственост на „Трейс Интернешънъл” ЕООД. Управител на дружеството е Румен Косев Йовчев.

Източник: Profit.bg

„Топлофикация” Русе ЕАД ще строи инсталация за сортиране на боклука на общински терен, това решиха общинските съветници на 30-ото заседание на местния парламент в Русе. С изграждането на сепариращата инсталация Общината ще е изпълнила ангажимента си за оползотворяване на отпадъка и няма да внася отчисления в министерство на околната среда. С договора също така се гарантира, че инвеститорът няма да взема пари за тази обработка на боклука, сметката на зам.-кметът Свилен Иванов показвала, че годишно от 70 хиляди тона отпадък ще се спестят 2 милиона и 800 хиляди лева.

Източник: Бряг - Русе

Дружеството Крепежни изделия АД е реализирало печалба към трето тримесечие на годината, в размер на 619 хил. лв. Подобно на шестмесечната, печалбата е рекордна за историята и към този отчетен период, показва бърз поглед към данните в сайта ни. Общите приходи на дружеството са 2349 хил. лв., което е с 143.93 % повече спрямо предходния период. Общите разходи отчитат ръст от 128.16 % спрямо предходния период до 1661 хил.лв. Нетните приходи от продажби към края на септември 2013г. са в размер на 2297 хил.лв. и представляват 97.79% от общите приходи. Спрямо третото тримесечие на 2012 година те се увеличават с 139.52 %. Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за III-ро трим. на 2013г. Към 30 септември 2013г. дружеството показва печалба на акция (на осреднена годишна база) в размер на 1.75лв. Собственият капитал на дружеството към края на септември 2013г. е 3 585 хил. лв. , като спрямо същия период на 2012г. се е увеличил с 14.21 %.

Източник: Money.bg

Започна изграждането на кръстовището на две нива при Семинарията, което се очаква да бъде едно от решенията за отпушване на трафика в столицата. Транспортният възел е част от проект, който започна още през 2009 г. и обхваща пет такива обекта. Финансирането на изпълнението петте обекта става със заем от 44.6 млн. евро от Европейската инвестиционна банка и съфинансиране от бюджета на общината. Още през 2008 г. бяха проведени търгове и избрани изпълнители, като три от кръстовищата - в "Младост", при телевизионната кула и при пресичането на бул. "Акад. Иван Гешов" и ул. "Георги Софийски", вече са готови. Изграждането на транспортния възел на две нива между булевардите "Пейо Яворов" и "Стоян Михайловски" е планирано да завърши през лятото на 2014 г., като стойността на обекта е 13.5 млн. лв. Изпълнител е "ГБС Инфраструктурно строителство", а проектант е "Трансконсулт 22".

Източник: Капитал       Българска стопанска камара"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
БСК представя на своите членове актуални въпроси относно предстоящи законодателни промени и административни решения, свързани със стопанската дейност:
Срок за реакция: Тема:
21 октомври 2013 Проект на актуализиран Списък със защитените училища в РБ
21 октомври 2013 Проект на Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката
21 октомври 2013 Проект за промени в Правилника за прилагане на Закона за народната просвета
22 октомври 2013 Проект на Устройствен правилник на държавна агенция „Технически операции"
30 октомври 2013 Проект на Закон за фискален съвет"
31 октомври 2013 Законопроекти в икономическата сфера, внесени в Народното събрание"
31 октомври 2013 Проект на ЗИД на Закона за здравословни и безопасни условия на труд
3 ноември 2013 Проект на Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в РБ

Предстоящи събития

23 октомври: Заседание на Комисията по осигурителни отношения към НСТС. Ще бъде обсъден проектът на Бюджет на Държавното обществено осигуряване за 2014 г.

23 октомври: Заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище към НСТС. Ще бъде обсъден нов размер на МРЗ – 340 лв. от 1 януари 2014 г.

22-23 октомври: Двудневен работен форум за обсъждане на възможностите на MyCompetence
Национална работна среща за обсъждане на Информационната система за оценка на компетенциите на работната сила – MyCompetence, ще се проведе на 22 и 23 октомври 2013 г. в гр. Хисаря. Форумът се организира в рамките на изпълняван от БСК проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ - “Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”.

24 октомври: Заседание на Комисията по трудово законодателство към НСТС. Ще бъдат обсъдени промени в Кодекса на труда и в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, като част от мерките, включени във Втория пакет с предложения за намаляване на административната тежест.

24 октомври: Информационен семинар относно прилагането на европейската Директива за забавените плащания

25 октомври: Две комисии към НСТС ще обсъждат проектобюджетите на Република България и на НЗОК за 2014 г.

Специализирана изложба WorldFood Ukraine – International Food and drink exhibition (29.10-02.11.2013 г., Украйна)

8 ноември: MyCompetence ще бъде представена пред участниците в годишния HR-форум, организиран от БАУХ

11 ноември: КОНКУРС „ОХРАНИТЕЛ НА ГОДИНАТА 2013”. Срок за регистрация - 20 октомври!

18-21 ноември: Международен панаир ”Земеделие , храни и туризъм”

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
Центърът е и Сиско академия за обучение на мрежови специалисти.


Регионална Cisco академия
CCNA 2 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
CCNA 4 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
CCNA 1 сем. - 05.10.2013 - съботно-неделен
CCNP - Troubleshoot -  19.октомври 2013 - съботно-неделен 
Основи на ОС Debian Linux
Ниво 3
- 5.10.2013 - съботно-неделен

Курсове по дигитални компетенции
Windows 7 и MS Office 2010 - базово ниво и за напреднали - предстоят през м. октомври

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Центърът за професионално обучение е сертифициран по EN ISO 9001:2008.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Шефът на Air France-KLM открито се изказва в подкрепа на едно сливане с изпитващата затруднения италианска авиокомпания Alitalia, но при определени условия. Италианcците ще получат своето достойно роля в една обща група, заяви Александър де Жуниак. В Alitalia трябва да се извърши саниране. Air France вече притежава една четвърт от Alitalia, която бе спасена от изпадане във фалит през изминалата седмица от италианското правителство чрез увеличение на капитала. Експертите обаче считат тази акция за краткотрайна мярка, с която да се спечели време за преговори с Air France. Сливането на двете авиокомпании се обсъжда от дълго време. В случай на сливане френската компания може да спести доста средства в административния апарат и да съкрати работни места. Но това вероятно ще срещне силна съпротива от страна на синдикатите и правителството в Рим. В 67-годишната си история авиокомпанията рядко е била на печалба, като през първата половина на годината загуби 294 млн. евро. Alitalia отчете печалба за последен път през 2002 г.

Източник: Ройтерс

Америка

Интернет гигантът Yahoo обяви, че ще запази дела си в Alibaba при предстоящото първично публично предлагане (IPO) на китайската компания. Инвестицията в азиатския лидер при електронната търговия е основният фактор, който поддържа стойността на акциите на Yahoo въпреки лошите резултати на основния й бизнес с онлайн реклама през последните тримесечия. Акциите на Yahoo поскъпнаха с почти един процент след съобщението, че компанията ще продаде по-малка част от дела си в Alibaba, отколкото беше предварително убедено. В момента Yahoo държи 24% в китайската фирма. Потребителите, използващи мобилните продукти на Yahoo, са се увеличили с 15% през третото тримесечие спрямо второто и са достигнали 390 млн. Нетната печалба на Yahoo през третото тримeсечие е 297 млн. долара в сравнение с 3.16 млрд. долара за същия период на миналата година. Тогава обаче резултатите включваха еднократен приход от 2.8 млрд. долара от продажбата на част от дела в Alibaba Group. Компанията понижи прогнозата си за годишните постъпления от 4.5 на 4.425 млрд. долара и предупреди, че оперативната печалба също може да не достигне предварителните очаквания.

Източник: Ройтерс

Азия

Тучни градини, луксозни магазини и енергийно-ефективен дизайн ще превземат територията на междунардното летище Инчион в Южна Корея. Такива са идеите за развитие на новия Терминал 2, които архитектурната фирма Gensler и HMGY Consortium представиха официално в края на миналия месец. Инчион редовно оглавява класацията на Международния съвет на летищата за най-добро летище в света. То е най-голямото и най-натоварено в Южна Корея и само по себе си представлява туристическа дестинация, дори само заради големите си мащаби. Докато чакат плета си, пасажерите имат възможността да прекарат времето си приятно, наслаждавайки се на всевъзможни атракциони – от голф игрище и ледена пързалка до бутикови магазини. Новият Терминал 2 обаче обещава да вдигне летвата още по-високо. Дизайнът, който предлагат Gensler Architects и HMGY, ще се базира на енергийна ефективност. За строителството на летището ще бъдат използвани материали с местен произход като дялан гранит и местно добит дървен материал.

Източник: New York Times

 
Индекси на фондови борси
18.10.2013
Dow Jones Industrial
15 399.65 (28.00)
Nasdaq Composite
3 914.28 (51.13)
Стокови борси
18.10.2013
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)100.81
Heating oil ($US/gal.)3.0400
Natural gas ($US/mmbtu)3.7600
Unleaded gas ($US/gal.)2.6700
Gold ($US/Troy Oz.)1 314.60
Silver ($US/Troy Oz.)21.91
Platinum ($US/Troy Oz.)1 437.80
Hogs (cents/lb.)87.95
Live cattle (cents/lb.)132.02

       Опознай България

Празник на Кърджали

От 1937 г. насам, на 21 октомври своя официален празник чества община Кърджали. На този ден през 1912 г. градът е освободен от османско владичество. Кърджали се намира в самото сърце на Източните Родопи, по двата бряга на р. Арда, на около 100 км югоизточно от Пловдив. На територията на града са намерени следи от човешки живот отпреди 6000 г, както и голям брой доказателства и примери за присъствието на тракийска, римска, византийска, турска и българска култура. След освобождението на града от турско робство през 1912 г., той става “тютюневия склад на Източните Родопи” – специалните почви в региона са изключително благоприятни за отглеждането на едни от най-добрите сортове тютюн. Сред интересните места тук са българската базилика от 11-12 в. ‘Св. Иван”, Историческият музей, който се помещава в бившия турски конак и в който могат да бъдат видени уникални и разнообразни колекции – от праисторически ритуални предмети до етнографски костюми и занаятчийски произведения. Около Кърджали се намират многобройни скални образувания и културно-исторически забележителности, сред които по-известните са Каменната сватба и Каменните гъби, Каменната гора, средновековната крепост Перперикон и др.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 21.10.2013
Българска версия: 25903, Английска версия: 3058

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2013. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999