Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 11 юли 2013 г., брой 3503
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(11.07.2013)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.27369
USD/BGN   1.52644
CHF/BGN   1.57221
EUR/USD   1.2813*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0.02%  

Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!


WEB-портал
на българските одитори


Общи събрания днес
  Вивафарм АД - Добрич
КООП - търговия и туризъм АД - София
Шумел М АД - Шумен
Интерхотел Гранд Хотел София АД - София
Интегралкооп АД - Варна
Комуналтехмаш-97-М АД - Бургас
Проинт АД - София
Месембрия АД - Несебър
Бианор Холдинг АД - София
Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България АД - София
Евролизинг Кар АД - София
Томел Груп АД - София
Аргус Имоти АД - София
Ен Ди София АД - София
Птицекланица 97 АД - Добрич
Нипи М АД - Стара Загора
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През периода януари - май 2013 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 17.4 млрд. лв. и спрямо съответния период на предходната година износът се увеличава с 9.6%, показват предварителните данни на Националния статистически институт. През май 2013 г. общият износ възлиза на 3.3 млрд. лв. и намалява с 9.2% спрямо същия месец на предходната година. През периода януари - май 2013 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 20.2 млрд. лв. (по цени CIF), или с 0.7% по-малко спрямо същия период на предходната година. През май 2013 г. общият внос намалява с 12.0% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4.1 млрд. лева.

Източник: Money.bg

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за периода януари - май 2013 г., възлиза на 684 963 хил. лв., с което се отчита ръст от 5,6 % на годишна база при спад от 4,4 % към края на май 2012 г., съобщава КФН. Към края на май 2013 г. дружествата по общо застраховане реализират брутен премиен приход в размер на 557 773 хил. лв. (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност). Отчетеният ръст на годишна база възлиза на 2,9 % (при спад от 4,8 % година по-рано). В края на отчетния период пазарният дял на първите три, пет и десет компании, извършващи дейност по общо застраховане, нараства в сравнение с края на месец май 2012 г. 

Източник: Investor.bgКвалификационeн REFA-курс
16.09-27.09, 7.10-18.10.2013

Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси
Втори модул: “Управление на данни за производството”
Тема: Управление на производството
 • Организация на производството
 • Планиране и контрол на производството
 • Анализ на работното място
 • Европейско законодателство по отношение на безопасните и здравословни условия на труд

 • http://refa.bia-bg.com/, тел. 981-45-67, София
  Дружества
  Производство на облекло, вкл. кожено; обработка на кожухарски кожи
  BEIS рейтинг

  Първите 10 дружества
  по
  Печалба
  за 2011 г.
  (хил. лв.)
    1   Тони К ЕООД - Пловдив   4 052  
    2   Мода Ди Маре АД - София   3 244  
    3   ХКС ЕООД - Кърналово   2 707  
    4   Хариеса Фешън АД - Сандански   2 302  
    5   Джи Ем Ти ООД - София   1 846  
    6   БТБ България АД - Русе   1 808  
    7   Пирин Текс ЕООД - Гоце Делчев   1 652  
    8   Плевен 1999 ООД - София   1 176  
    9   Георгиев и Ко ООД - Плевен   1 159  
    10   Балкантекс АД - София   1 087  
  Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
   
  Българска Фондова Борса - София - 10.07.2013
    Обща стойност (BGN): 1 235 643.52  
  Брой търгувани компании: 53
  Premium 200 582.08
  Standard 661 619.01
  АДСИЦ 254 429.42
  Облигации 119 013.01
  Най-голяма промяна в цените
  Златни пясъци АД - Варна 47.90 %
  Холдинг Нов век АД - София -9.98 %
  BaSE - Акции: 30 845.09

  Регулирана информация
  4VI Випом АД - Видин
  4KP КММ АД - Шумен
  4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
  5ND Наш Дом - България АД
  - Холдинг - София

    СЕРТИФИЦИРАНИ
  БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

  Договорът за финансирането на проекта АЕЦ "Белене", който е сключен между Националната електрическа компания и БНП Париба, е нанесъл вреди за 36 милиона и 550 хиляди лева. Това е установила Агенцията за държавна финансова инспекция. Данните са от приключилите 122 проверки за второто тримесечие на годинатa.

  Източник: 24 часа

  Руската компания "Мечел" съобщи, че е приключена сделката за продажбата на 100% от акциите на ТEЦ "Русе". В съответствие със споразумението за продажба , подписано през декември 2012 г. 100% от акциите на ТЕЦ "Русе" стават собственост на енергийната компания "Топлофикация Плевен" (собственост на Христо Ковачки). Сумата на сделката е 29 млн.евро на базата на стойността на акционерния капитал. Предвижда се да бъде погасено задължението на ТЕЦ "Русе" пред компанията "Мечел-Карбон" за доставяните по-рано въглища в размер на 18,8 млн.долара. Финансови консултанти на "Мечел" в рамките на сделката са били ВТБ Капитал и Уникредит Булбанк, а юридически консултант – компанията CMS.

  Източник: Класа

  Полската компания Kredyt Inkaso Capital Group влиза на пазара на дългове в България, съобщиха оттам. Дейността й се извършва чрез българското поделение на групата "Кредит инкасо инвестмънтс БГ". Компанията има дъщерно дружество и в Румъния. На българския пазар вече е сключила първите си сделки за покупка на портфейли от необслужвани кредити с банки. Освен към лоши заеми на банки компанията проявява интерес и към вземания на доставчици на услуги като мобилни оператори например.

  Източник: Капитал

  Германската верига от типа „направи си сам“ Praktiker е изправена пред фалит. Освен свръхзадлъжнялост и несъстоятелност, сега компанията е изправена и пред неплатежоспособност, съобщиха от Praktiker AG, цитирани от Handelsblatt. Банките и собствениците – преди всичко основният инвеститор Semper Constantia от Австрия, очевидно не са готови да повторят спасителната финансова акция. През 2012 г. в България, където компанията има около 600 служители, беше отчетен спад на продажбите от 4,4% до 90,2 млн. лева, но това намаление показва стабилизация на фона на спада от 12% за 2011 г., от 21,8% за 2010 г. и срив от 25,3% за 2009 г. спрямо предходната. И докато през последната предкризисна 2008 г. компанията е отчела приходи от продажби в размер на 183,8 млн. лева, четири години по-късно те са с над 50% по-ниски – 90,2 млн. лева.

  Източник: Investor.bg

  "Енерго-Про Мрежи" и "EVN България Електроразпределение" са извършили общо 100 нарушения по Закона за обществените поръчки. Това сочат резултатите от приключилите финансови инспекции през второто тримесечие на тази година, публикувани на сайта на Агенцията за държавна финансова инспекция. "Енерго-Про" е уличена в 36 броя непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки на обща стойност 37 млн. лв. При EVN проведените обществени поръчки в разрез със закона достигат 64 броя на обща стойност 963 хил. лв. Приключилите финансови инспекции в рамките на второто тримесечие на 2013 г. са 122 броя. Установени са 201 случая на непроведени или неоснователно проведени процедури за обществени поръчки на обща стойност 73,056 млн. лв. При финансовите инспекции през периода са съставени 754 акта за административни нарушения.

  Източник: Стандарт         Българска Стопанска Камара


  Изнесен Търговски офис”
  В помощ на външнотърговската дейност


  Външноикономическо сътрудничество  Enterprise Europe Network  Външнотърговски консултации


  Оферти от български и чуждестранни фирми  Предстоящи
  панаири и изложения
  в България и в света

   
  ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
  БСК представя на своите членове актуални въпроси относно предстоящи законодателни промени и административни решения, свързани със стопанската дейност:
  Срок за реакция: Тема:
  10 юли 2013 Проект на ЗИД на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми
  10 юли 2013 Проекти за промени в законите за енергетиката и за енергията от ВЕИ
  10 юли 2013 Проект на ЗИД на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор
  10 юли 2013 Проекти за промени в Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати и в ЗМДТ
  11 юли 2013 Проекти на регионални планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2014-2020 г.
  12 юли 2013 Проект на ЗИД на Закона за насърчаване на заетостта
  17 юли 2013 ПМС за промяна на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
  31 юли 2013 Публични консултации относно модернизиране на инструментите за търговска защита
  Новини от БСК и членовете на БСК

  БСК подкрепя промените в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности

  Становище на БСК относно планираните промени в Закона за енергийната ефективност


  Предстоящи събития

  13-14 септември, Созопол: Конференция: ”Стандартизация и свързаните с нея дейности - фактори за международно и балканско сътрудничество"

  Участвайте в проучване на жизнения цикъл на формално придобитата квалификация!

  25 и 26 септември: Семинари "Бизнес етикет - имиджът като път към успеха" и "Международен бизнес етикет и протокол"

  Център за компютърно обучение
  към Българската Стопанска Камара
  Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
  Центърът предлага и обучение с ваучери по програмата "Аз мога повече" на Агенция по заетостта
  - за професиите "Оператор на компютър" и „Монтьор на компютърни системи”, както и за дигитална компетентност по 7 програми.  Регионална Cisco академия
  CCNA 2 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
  CCNA 4 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
  CCNP - Troubleshoot- м.октомври 2013 - съботно-неделен 
  Основи на ОС Debian Linux
  Ниво 3
  - 14.09.2013 - съботно-неделен

  Регистрирайте се онлайн сега!

  За допълнителна информация: тел. 981 03 26
  http://educentre.bia-bg.com/,
  e-mail: educentre@bia-bg.com

   
  Център за професионално обучение на БСК
  Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 35 професии в над 60 специалности. Центърът за професионално обучение се Сертифицира по EN ISO 9001:2008.
  Центърът за професионално обучение на БСК организира:
  Професионално обучение и квалификация;
  Вътрешно фирмени обучения по заявка;
  Разработване на проекти по различни програми по заявка;
  Консултации за разкриване на дейности за професионално обучение; Здравословни и безопасни условия на труд.

  За допълнителна информация:
  тел. 987 97 03; 932 09 69,
  e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
  www.training.bia-bg.com


         Светът

  Европа

  Еврокомисарят за вътрешния пазар Мишел Барние предложи създаването на нов регулаторен орган, който ще даде на Брюксел правомощия да взема решения за затварянето на проблемни банки. Единният механизъм за преобразуване (ЕМП) ще формира втория стълб на банковия съюз и ще допълва Единния надзорен механизъм (ЕНМ), чието задействане в края на 2014 г. ще позволи на Европейската централна банка (ЕЦБ) да упражнява пряк надзор върху банките в еврозоната и върху тези в останалите държави членки, които се присъединят към банковия съюз. Според Европейската комисия (ЕК) новият механизъм ще гарантира, че ако въпреки засиления надзор някоя банка се сблъска със сериозни затруднения, преобразуването ѝ ще може да се извърши ефикасно с минимална цена за данъкоплатците и реалната икономика.

  Източник: Associated Press

  Америка

  Американските финансови корпорации AIG и GE Capital са получили нов статус от регулаторните органи на САЩ, което предполага упражняване по-голям правителствен контрол. На компаниите е даден статус на "системно важни", тоест фирми, които се смятат за толкова големи, че неуспехът им може да дестабилизира цялата финансова система на страната. Тези компании се контролират от Федералния резерв на САЩ и ще трябва да отговарят на по-строги капиталови изисквания. Новият статус не означава, че фирмите са изправени пред текущи финансови сътресения. Състоянието се определя от Съвета за финансова стабилност на САЩ (Financial Stability Oversight Council), който бе създаден с цел да се избегне повторение на световната финансова криза от 2008 г.

  Източник: BBC

  Азия

  Икономиката на Китай отслабва. Износът на страната е намалял с 3,1% в сравнение с юни 2012, което е индикация за по-слабото търсене на китайски стоки на световния пазар. Този спад е твърде неочакван, имайки предвид, че анализаторите предвиждаха растеж от 4%. При вътрешното търсене показателите също са лоши - спад с 0,7 % за една година. Китай прави всичко възможно да балансира икономиката си, базирана главно на износа, чийто спад се отрази негативно на икономическия растеж в страната. От януари до март икономическият растеж беше в размер на 7,7% на годишна база, което е с 0,2% по-малко от данните за последното тримесечие на 2012 г. В Пекин са загрижени, че той може да продължи да спада, имайки предвид относително слабото търсене на основните пазари на китайски стоки - САЩ и Европа.

  Източник: BBC

   
  Индекси на фондови борси
  10.07.2013
  Dow Jones Industrial
  15 291.66 (-8.68)
  Nasdaq Composite
  3 520.76 (16.50)
  Стокови борси
  10.07.2013
    Стока Цена  
  Light crude ($US/bbl.)106.52
  Heating oil ($US/gal.)3.0000
  Natural gas ($US/mmbtu)3.6800
  Unleaded gas ($US/gal.)3.0100
  Gold ($US/Troy Oz.)1 247.40
  Silver ($US/Troy Oz.)19.16
  Platinum ($US/Troy Oz.)1 368.10
  Hogs (cents/lb.)95.70
  Live cattle (cents/lb.)122.08

         Опознай България

  Шабленско езеро

  Шабленското езеро се намира в Североизточна България, до град Шабла. Шабленското езеро обединява двете крайбрежни езера Езерец и Шабла. Те са свързани по между си с изкуствен канал и влизат в границата на зищитената територия от 510 ха. Езерото е включено в списъка на орнитологично важните места в Европа. Обитава се от над 80 вида защитени птици- голям воден бик, морски дъждосвирец, белоока потапница, тръстиковия блатар, няколко вида патици, бърнета, гмурци, чапли, лебеди и др. Шабленското езеро е полусолена лагуна и лежи на 4-5 метров пясъчен нанос, натрупан върху богат торфен слой - доказателство за дълъг блатен период. Освен много редки птици езерото е и убежище на застрашените растителни видове.


  Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 11.07.2013
  Българска версия: 25860, Английска версия: 3066

  Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
  тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
  Copyright © 1999-2013. Всички права запазени.


  Архив
  Бизнес Индустрия Капитали

  Година:  
  Януари 2021
   ПВСЧПСН
  53    123
  145678910
  211121314151617
  318192021222324
  425262728293031

  Февруари 2021
   ПВСЧПСН
  51234567
  6891011121314
  715161718192021
  822232425262728

  Март 2021
   ПВСЧПСН
  91234567
  10891011121314
  1115161718192021
  1222232425262728
  13293031    

  Април 2021
   ПВСЧПСН
  13   1234
  14567891011
  1512131415161718
  1619202122232425
  172627282930  


   2021   2020   2019  
   2018   2017   2016  
   2015   2014   2013  
   2012   2011   2010  
   2009   2008   2007  
   2006   2005   2004  
   2003   2002   2001  
   2000   1999