Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 04 юли 2013 г., брой 3498
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(04.07.2013)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.30314
USD/BGN   1.50924
CHF/BGN   1.59205
EUR/USD   1.2959*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0.02%  

Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!


WEB-портал
на българските одитори


Общи събрания днес
  ЗПТ АД - Стралджа
Ай Джи Ем АД - София
Битова Електроника АД - Велико Търново
Геоенергопроект АД - София
К-ЕИ-Г АД - Варна
Трапезица АД - Велико Търново
БИСС-91 АД - Пловдив
Найден Киров АД - Русе
Алустайл ЕООД - София
Прамел АД - Варна
Севт АД - Казанлък
Стефан Караджа ЕООД - Стражица
Източна телекомуникационна компания АД - Костинброд
Месоцентрала Монтана ООД - Монтана
Арма ООД - Смолян
Трапезица Приват АД - Велико Търново
Косматица АД - Мездра
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Правителството одобри проекта на споразумение за изменение и допълнение на Финансовото споразумение на България с Европейската инвестиционна банка за създаване на Холдингов фонд по JESSICA. Документът ще бъде подписан от министъра на регионалното развитие при условията на последваща ратификация. С проекта се предвижда удължаване на срока на действие на Финансово споразумение от 19 октомври 2013 г. до 31 декември 2015 г. Освен това се предлага източник на средствата за възнаграждение по предоставяните услуги да постъпват от върнатите средства от операции, изплатени от фондовете за градско развитие на Холдинговия фонд до края на действие на споразумението. В случай, че не бъде постигнато съгласие между двете страни, се предвижда да се пристъпи към нормалното прекратяване на действащото Финансово споразумение поради изтичане на срока му на действие.

Източник: Министерски съвет

През първото тримесечие на 2013 г. продължава ръста в производството на минерални горива за ДВГ в България - на годишна база с 25%, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. Тенденцията на увеличение на вноса на минерални горива продължи и през първото тримесечие на 2013 година, но с по-бавен темп. На годишна база прирастът е 9%. Увеличението на износа на минерални горива за двигатели обаче е много голямо като спрямо същия период на 2012 г. прирастът е 81.1%. Разчетите за първото тримесечие на 2013 г. показват, че предоставените количества минерални горива за продажби на вътрешния пазар са по-малки с 10% на годишна база. За допълнителна информация и поръчки: http://sfb.bia-bg.com

130 години застраховане в България
http://insmarket.bg/

Електронно списание, проследяващо историята на застраховането у нас пусна Инсмаркет. Изданието среща читателя с интересни и непознати факти за застраховането у нас, придружени с позабравени снимки и събития. През 2012 год. се навършиха 130 години от учредяването на първата застрахователна компания в България. Списанието е посветено на тази годишнина. Пълен текст на анализа
Коментари по представените материали, можете да изпращате на адрес: bic@bia-bg.com

Дружества
Производство на електрически съоръжения, некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2011 г.
(хил. лв.)
  1   Шнайдер Електрик България ЕООД - София   18 569  
  2   Соларпро ЕАД - София   6 694  
  3   Евро Геймс Технолоджи ООД - София   6 111  
  4   Павел и синове електрик ООД - Шумен   1 458  
  5   Анди БГ ООД - Труд   1 268  
  6   Ей Би Си Уинд Фарм ООД - Стара Загора   1 190  
  7   Елмарк Индустриес АД - Добрич   1 087  
  8   Нурсан Отомотив ЕООД - Бургас   969  
  9   ЛМП България ООД - Пловдив   796  
  10   АК Електрик АД - Радомир   689  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 03.07.2013
  Обща стойност (BGN): 650 967.57  
Брой търгувани компании: 42
Premium 285 259.74
Standard 168 187.19
АДСИЦ 163 608.06
Облигации 33 912.59
Най-голяма промяна в цените
Етропал АД - Етрополе -18.84 %
Унипак АД - Павликени 15.69 %
BaSE - Акции: 7 363.26
BaSE - АДСИЦ: 1 837.50

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Досегашният изпълнителен директор на местното представителство Георги Ранделов поема позицията на мениджър за публичния сектор на "Майкрософт" в 24 държави от Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Неговото място пък ще заеме дългогодишният ръководител на българския офис на мрежовия гигант Cisco Петър Иванов. Смяната във висшия мениджмънт на местно ниво е резултат от новата глобална стратегия на компанията, коментират от "Майкрософт България".

Източник: Капитал

Имоти за 107 милиона лева може да получи Национална компания "Железопътна инфраструктура" от длъжника си Български държавни железници. НКЖИ на свой ред пък е заобикаляла Закона за обществените поръчки с рамковите си споразумения за ремонти и поддръжка. "Летище София" има 30 млн. лв. публични вземания, а цели 19 млн. лв. са отишли за реклама на цифровизацията. Това са част от проблемите и решенията за тях в сектор транспорт, които бяха обявени пред депутатите от транспортна комисия от ресорния им министър Данаил Папазов. За да елиминира задълженията на БДЖ към НКЖИ, които към 30 май са 108 млн. лв., министерството подготвя прехвърляне на собственост на три етапа.

Източник: Капитал

Хранилище за ядрени отпадъци ще бъде изградено в землището на село Хърлец, до границата с АЕЦ "Козлодуй", решиха министрите на заседание. Те отнеха от Министерството на земеделието и храните два поземлени имота с обща площ 440 декара. Имотите са избрани след обстойно изследване и ще бъдат предоставени безвъзмездно на Държавното предприятие "Радиоактивни отпадъци", съобщи правителствената пресслужба. В хранилището ще бъдат погребвани ниско- и среднорадиоактивни отпадъци. Първият етап на Националното хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци ще бъде реализиран до 2015 година.

Източник: Investor.bg

"Мини Марица-изток" имат нов изпълнителен директор. Това е Станимир Казлачев, който преди дни беше назначен в Съвета на директорите на рудодобивното дружество заедно с Щерьо Щерев. Двамата заеха местата на освободените Димо Димов и Теодор Дребов. Сега Казлачев е избран и за изпълнителен директор на компанията, а Щерев - за председател на Съвета на директорите. Нов председател пък има Агенцията за ядрено регулиране. Поради изтичане на мандата му от поста е освободен Сергей Цочев. Мястото му се заема от Лъчезар Костов, който е зам.-председател на АЯР от 2006 г. насам.

Източник: Стандарт

Топлофикация София започва изграждането на още една нова турбина в ТЕЦ „София”, която ще влезе в експлоатация до края на следващата година. Договорът за изграждане на съоръжението беше подписан от Стоян Цветанов, изпълнителен директор на „Топлофикация София” и Адриан Габриел Замфиреску, управляващ директор на Консорциум Дженерал Енерго. Инвестицията в 12-мегаватовата турбина е на обща стойност 12.4 млн. лева, които ще бъдат платени разсрочено. Това са собствени средства на „Топлофикация София” и са предвидени в петгодишната оздравителна програма за технологично обновяване на компанията, одобрена от Столична община преди две години.

Източник: Агенция Фокус       Българска Стопанска Камара


Изнесен Търговски офис”
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
БСК представя на своите членове актуални въпроси относно предстоящи законодателни промени и административни решения, свързани със стопанската дейност:
Срок за реакция: Тема:
9 юли 2013 Проект за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане
10 юли 2013 Проект на ЗИД на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми
10 юли 2013 Проекти за промени в законите за енергетиката и за енергията от ВЕИ
10 юли 2013 Проект на ЗИД на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор
10 юли 2013 Проекти за промени в Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати и в ЗМДТ
11 юли 2013 Проекти на регионални планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2014-2020 г.
12 юли 2013 Проект на ЗИД на Закона за насърчаване на заетостта
31 юли 2013 Публични консултации относно модернизиране на инструментите за търговска защита
Новини от БСК и членовете на БСК

Политическата целесъобразност няма място в управлението на енергетиката! Регулирането на цените в енергетиката бе тема на дискусионе форум, организиран от Сметната палата на Република България

Становище на БСК относно планираните промени в Закона за енергийната ефективност


Предстоящи събития

13-14 септември, Созопол: Конференция: ”Стандартизация и свързаните с нея дейности - фактори за международно и балканско сътрудничество"

Участвайте в проучване на жизнения цикъл на формално придобитата квалификация!

25 и 26 септември: Семинари "Бизнес етикет - имиджът като път към успеха" и "Международен бизнес етикет и протокол"

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
Центърът предлага и обучение с ваучери по програмата "Аз мога повече" на Агенция по заетостта
- за професиите "Оператор на компютър" и „Монтьор на компютърни системи”, както и за дигитална компетентност по 7 програми.Регионална Cisco академия
CCNA 2 сем. - 14 септември 2013 - съботно-неделен
CCNP - Troubleshoot- септември-октомври 2013 - съботно-неделен 
Основи на ОС Debian Linux
Ниво 3
- м.септември - съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 35 професии в над 60 специалности. Центърът за професионално обучение се Сертифицира по EN ISO 9001:2008.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионално обучение и квалификация;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване на проекти по различни програми по заявка;
Консултации за разкриване на дейности за професионално обучение; Здравословни и безопасни условия на труд.

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Гърция очаква да постигне споразумение с международните си кредитори в лицето на Европейския съюз и Международния валутен фонд до заседанието на съвета на министрите на финансите на държавите-членки на еврозоната (т. нар. Еврогрупа), насрочено за понеделник, по всички въпроси, освен за реформите в публичния сектор, заяви представител на гръцкото Министерство на финансите, пожелал да остане анонимен. Източникът се е опитал да разсее опасенията около варианта, в който балканската държава не би получила навреме поредния транш от спасителната финансова помощ, заявявайки, че в „най-лошия случай“ тя може да компенсира недостига с емитиране на съкровищни бонове. Гърция пропусна крайния срок през юни за включването на 12 500 държавни служители в т. нар. „мобилна схема“, според която те трябва да бъдат прехвърлени на друга работа или уволнени в рамките на една година.

Източник: Ройтерс

Америка

Бившият главен изпълнителен директор на модната къща Yves Saint Laurent преминава на работа в Apple. Технологичната компания наема Пол Деньов като вицепрезидент. Той ще отговаря за „специални проекти“ и ще бъде подчинен пряко на главния изпълнителен директор на калифорнийския концерн Тим Кук, е заявил говорител на Apple за агенцията за финансови новини Bloomberg и блога All Things D. Деньов не е ново лице за технологичния гигант. През 90-години той е работил за Apple в Европа, преди да бъде привлечен от света на висшата мода. Преди Saint Laurent той е ръководил още и модните къщи Nina Ricci и Lanvin. Мениджърът няма да поеме поста ръководител на повече от 400 магазина на Apple, се казва още в статиите на Bloomberg и All Things D. Постът бе незает в продължение на повече от половин година, след като британският специалист Джон Броулет бе уволнен след само девет месеца, заменяйки Рон Джонсън.

Източник: Блумберг

Азия

Китайският главен орган за икономическа политика ще започне разследвания във връзка с обвинения за фиксиране на цени от страна на някои компании, произвеждащи сухо мляко за деца. Националната комисия за развитие и реформи ще следи стриктно за извършени злоупотреби. Чуждестранните компании са заявили пълна готовност да съдействат на китайските власти. Външните компании са изключително популярни на територията на азиатския гигант. Причината за това са редицата скандали с вътрешни производители от минали години, които повлияха лошо на тяхното реноме сред потребителите. Именно поради това се наблюдава огромен дял на „чуждите“ млека, който вече гравитира около 50% от общата консумация. Сред включените в разследването корпорации са Nestle, Danone, Mead Johnson Nutrition и Abbott Laboratories.

Източник: BBC

 
Индекси на фондови борси
03.07.2013
Dow Jones Industrial
14 988.55 (56.14)
Nasdaq Composite
3 443.67 (10.27)
Стокови борси
03.07.2013
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)101.24
Heating oil ($US/gal.)2.9500
Natural gas ($US/mmbtu)3.6900
Unleaded gas ($US/gal.)2.8400
Gold ($US/Troy Oz.)1 251.90
Silver ($US/Troy Oz.)19.70
Platinum ($US/Troy Oz.)1 346.80
Hogs (cents/lb.)96.85
Live cattle (cents/lb.)121.95

       Опознай България

Биосферен резерват “Царичина”

“Царичина” е част от световната мрежа на биосферните резервати. Намира се в близост до с. Рибарица – най-южното и живописно селище от Тетевенска община. Името на резервата е свързано с чудната легенда за царската дъщеря Тамара, която се излекувала от коварна болест с помощта на магията на огнено-червеното омайниче, и до днес наричано от местните жители “царичина”. Освен това невероятно красиво цвете, в резервата виреят и много други интересни и редки растителни видове. Тук се намира единственото по-ясно обособено компактно находище на бяла мура в Средна Стара планина - този дървесен вид се среща само на Балканския полуостров и това е най-северното му находище в света. Скалистите, трудно достъпни терени на "Царичина" гарантират оцеляването на повече от шестстотин вида растения, от които двадесет и три се считат за застрашени от изчезване и са вписани в Червената книга на България. Между тях са и изключително красивите цветя - витошкото лале, нарцисолистната съсънка, самодивското лале. Сред представителите на животинския свят се открояват кафявата мечка, вълкът, благородният елен, както и дивите кози и видрите.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 04.07.2013
Българска версия: 25854, Английска версия: 3068

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2013. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999