Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 08 май 2013 г., брой 3457
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(08.05.2013)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.31679
USD/BGN   1.49220
CHF/BGN   1.58585
EUR/USD   1.3107*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0.02%  

Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!


WEB-портал
на българските одитори


Общи събрания днес
  Лейди София АД - Враца
Джъмп Фрут АД - Лозница
Българска външнотърговска компания АД - София
Алуком АД - Плевен
МБАЛ-Света Анна-София АД - София
Новалис АД - Пазарджик
Българска индустриална и търговска корпорация АД - Враца
Дунапак Родина АД - Пловдив
Ембул инвестмънт АД - Стара Загора
Център за бизнес и култура АД - Добрич
Асансьорни монтажи АД - София
България 29 АД - София
Вишеград 97 АД - Хлябово
Мембранни технологии АД - Пловдив
Микро 67 АД - Разград
Мастерфикс АД - София
Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив
АТП Бухово АД - София
Арма ООД - Смолян
Черноморски Солници АД - Пловдив
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През следващите 7 г. България ще усвои очакваните от европейските фондове 15 милиарда евро само срещу изпълнението на предварително договорени конкретни реформи. Това обяви министърът по европейските въпроси Илияна Цанова.Условието е записано в проектоспоразумение между България и Европейската комисия. За да усвоим очакваните от европейските фондове почти 15 милиарда евро през периода от 2014 до 2020 г., страната до есента трябва да подпише въпросното Споразумение за партньорство.Служебният кабинет вече разполага и с първия проект на документа, но той най-вероятно то ще бъде подписан от следващия легитимно избран премиер. В новия програмен период еврофондовете слагат акцент върху повишаването на конкурентоспособността, доходите и икономическия растеж на страната ни. Парите от Европа у нас пак ще се усвояват през оперативните програми.

Източник: Класа

Според доклад на Tax Research България е начело в Европейския съюз по дял на сивата икономика с 35.3% от БВП, следвана от съседна Румъния с 32.6%. След това се нареждат Италия и Испания, съответно с 27% и 22.5%, Франция – 15%, Германия – 16%. Най-нисък е делът на сивата икономика в Австрия и Люксембург - 9.7% от БВП. Изчислено на средна база делът на сивата икономика в европейските страни е 22.1% от общата икономическа активност или около 3.55 трилиона евро.

Източник: Дарик радио

Приватизация

С министерско решение по време на заседание на служебния кабинет беше разширен обхватът на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК). Това информира правителствената пресслужба. Министрите въведоха промени в Наредбата за търговете и конкурсите като част от съгласуването ѝ с измененията в ЗПСК. С тях съществено се увеличава приложното поле на закона, като в него се включват нови обекти за приватизация. Така документът вече обхваща следните групи обекти: дялове и акции, собственост на търговски дружества с над 50% държавно участие в капитала в други търговски дружества обособени части от имуществото на търговските дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50% държавно участие в капитала имоти – частна държавна собственост с данъчна оценка над 10 хил. лева.

Източник: Econ.bg

Концесии

В България са проучени, утвърдени и заведени на отчет запасите и ресурсите на общо 166 вида подземни богатства – седем вида енергийни суровини (твърди горива, нефт, газ и кондензат), 12 вида метални полезни изкопаеми (руди), 79 вида неметални полезни изкопаеми (индустриални минерали) и 68 вида скално-облицовъчни и строителни материали. Обезпечеността на страната със запаси и ресурси, разчетена въз основа на осъществения през годината добив (без нефта и природния газ), е достатъчна при сегашните потребности, съобщи правителствената информационна служба.Този извод се съдържа в Баланса на запасите и ресурсите на находищата на подземни богатства на България към 1 януари 2013 г.

Източник: Profit.bg

Дружества
Строителство
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2011 г.
(хил. лв.)
  1   Геострой АД - София   23 869  
  2   Доуш Иншаат Ве Тиджарет А.Д. клон България - София   18 283  
  3   Джи Пи Груп ООД - София   16 885  
  4   Комфорт ООД - Варна   15 288  
  5   Адвал АД - София   14 867  
  6   Енемона АД - Козлодуй   12 787  
  7   Щрабаг ЕАД - София   9 506  
  8   Ему АД - Разбойна - Тщ   8 707  
  9   Пещострой ЕООД - Стара Загора   7 318  
  10   Трейс груп холд АД - София   6 246  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 07.05.2013
  Обща стойност (BGN): 2 067 229.27  
Брой търгувани компании: 48
Premium 291 345.75
Standard 1 060 384.52
АДСИЦ 715 062.64
Структурирани 436.36
Най-голяма промяна в цените
ОЦК АД - Кърджали -26.82 %
Топливо АД - София 11.63 %
BaSE - Акции: 1 851 039.62

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Частният сателитен оператор "Булсатком" ще изгради седмия мултиплекс, по който ще се пренася цифровият сигнал за телевизионния ефир. Компанията е спечелила обявения от Комисията за регулиране на съобщенията конкурс за дигиталната мрежа. Първоначално седми мултиплекс не се предвиждаше, тъй като вече са разпределени цели 6. Провеждането на конкурса се наложи, за да се спре наказателната процедура от Европейската комисия. Страната ни бе заплашена от съд и солени глоби заради порочни практики в провеждането на конкурсите за мултиплексите, които не осигуряваха конкуренция между различните участници. Досега процедурата не е прекратена. Апетит към изграждането на седмия мултиплекс проявиха също консорциумът "Ди Ви Би Ти" АД и "Динамикс" ЕООД, която впоследствие се отказа от конкурса.

Източник: Сега

Казанлъшкото предприятие "М+С хидравлик" направи първата си инвестиция в Сърбия, като купи завод за кормилни и сервоуправления. Дъщерното дружество на българската компания - Lifam Hidravlika, е придобило завода в град Стара Пазова. В предприятието работят 48 души, а продавач е Lifam M. Купувачът е вложил за придобиването и модернизирането 1.6 млн. евро, но с обяснението, че е търговска тайна, от "М+С хидравлик" не пожелаха да уточнят каква част е била платена по сделката и колко са вложени в нови машини. Прокуристът на казанлъшкото дружество Владимир Спасов обясни, че са използвани собствени средства за придобиването и модернизацията. През миналия октомври "М+С хидравлик" обяви, че е учредило еднолично дружество с ограничена отговорност в Сърбия с капитал от 1 млн. сръбски динара (или малко над 17 хил. лв.). Тогава беше обявено, че Lifam Hidravlika е създадена с цел придобиване на активи.

Източник: Капитал

Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите, в края на 2012 г. възлиза на 261.58 млн. лв., като се отчита ръст от 6.9% на годишна база (спад от 0.5% в края на 2011 г.). Най-висок относителен дял в премийния приход по животозастраховане заема застраховка „Живот” и рента – 74.6%.  В края на 2012 г. лидери по пазарен дял в сектора са Алианц България Живот с 22.4%. Следват Булстрад Живот Виена Инщурънс Груп и ДЗИ Животозастраховане.  В челото са още Уника Живот, ОББ-Алико АД и Алико България АД.

Източник: Profit.bg

Дружеството ЕМКА АД е реализирало печалба за първите три месеца на годината, в размер на 1 454 хил. лв. Общите приходи на дружеството са 19 610 хил. лв., което е с 4.17 % по-малко спрямо предходния период. Общите разходи отчитат спад от 2.81 % спрямо предходния период до 18 156 хил.лв. Нетните приходи от продажби за първото тримесечие на 2013г. са в размер на 19 596 хил.лв. и представляват 99.93 % от общите приходи. Спрямо първото тримесечие на 2012 година те намаляват с 4.07 %. Към 31 март 2013г. дружеството показва печалба на акция (на осреднена годишна база) в размер на 0.16лв. Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за I-во трим. на 2013г. Собственият капитал на дружеството към 31 март 2013г. е 29 646 хил. лв. , като спрямо същия период на 2012г. се е увеличил с 12.19 %.

Източник: Money.bg

Небанковата финансова компания "Изи кредит" е сключила споразумение за стратегическо партньорство с "Български пощи", съобщиха от дружеството за кредитиране. Така в мрежата на пощите ще могат да се получават заеми, отпуснати от компанията. В 238 пощенски станции в 130 населени места ще се предлагат т.нар. малки бързи кредити за суми до 3000 лв. Със сключеното споразумение на практика "Изи кредит" разширяват каналите за продажба. До момента компанията предлага само отпускане на заеми в дома от кредитни консултанти, които посещават клиентите на място по домовете им. Сега вече ще предлагат кредитиране и чрез точки на продажба.

Източник: Капитал       Българска Стопанска КамараИзнесен Търговски офис”
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в светаПредстоящи обучения
КУРСОВЕ и СЕМИНАРИ

 
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
БСК представя на своите членове актуални въпроси относно предстоящи законодателни промени и административни решения, свързани със стопанската дейност:
Срок за реакция: Тема:
6 май 2013 Проект за промени в наредбата за безопасност на жп-транспорта
6 май 2013 Проект за промени на актове на МС в областта на земеделието и храните
6 май 2013 Проекти за ПМС в областта на финансирането на общините
10 май 2013 Проект на ПМС за промени в наредбата за батериите и акумулаторите
13 май 2013 Проект на наредба за съоръжения, инсталации и депа за опасни отпадъци
19 юни 2013 ЕК провежда консултации по предложението за опростяване на процедурите съгласно Регламента за сливанията на ЕС
31 юли 2013 Публични консултации относно модернизиране на инструментите за търговска защита
Новини от БСК и членовете на БСК

Становище на БСК относно планираните промени в Закона за енергийната ефективност


Предстоящи събития

Стартира ранната регистрация за участие в Екофорума за зелена енергия, интелигентни сгради и управление на отпадъци до 8-ми май

Семинар за малки и средни предприятия на тема „Хагска система за международна регистрация на промишлени дизайни” – 8 май 2013 г.

8-11 Май: Китайски международен панаир за технологии - 8-11 май, 2013, Шанхай, Китай

Обучение "Изискванията на Регламент (ЕО) – Схема на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и практическото им прилагане" – 14 май 2013 г.

14 май: Обсъждане на проект на Директива на ЕС за разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива

Семинар „ЗУО – новости в изискванията за разделно събиране” – 15 май 2013 г.

16 май: Обучение за мениджъри: "Как системите в компанията да заработят ефективно?". Лектор Илияна Шмателка, МВА, управляващ директор на International Leadership Institute INTLI във Виена

СЕМИНАР: „Прилагане на енергийната ефективност и ВЕИ в индустриалните и непроизводствени системи” – 30 май 2013 г.

30 май: GO GREEN TO ENVIRONMENT 2013 – G2E2013 - срещи за бизнес сътрудничество и технологичен трансфер в областта на околната среда, рециклирането и ВЕИ. Срок за регистрация – 9 май!

В периода април-юни 2013 г. Българска стопанска камара ще проведе БЕЗПЛАТНИ обучения по ключови компетенции: Мениджърски и социални умения, дигитални компетенции, умения за организация и оптимизация на производствени и бизнес процеси.

Безплатни обучения по
ключови компетенции
В периода април-юни 2013 г. Българска стопанска камара ще проведе обучения по ключови компетенции: Мениджърски и социални умения, дигитални компетенции, умения за организация и оптимизация на производствени и бизнес процеси.

ТЕМИ НА ОБУЧЕНИЯТА
Взимане на решения и управление на конфликти
Водене на преговори и изграждане на сътрудничество
Ефективни комуникации
Иновативно мислене и поддържане на иновационен дух
Компетентност за действие
Мотивация и работа в екип
Продажбени умения и ориентация към клиента
Управление на времето
Управление на качеството
MS Windows 7 & MS Office 2010

Обученията са целодневни (09.00 – 17.30 ч.), като всяко от тях се провежда в рамките на три или четири дни в Бургас, Велико Търново, Перник, Пловдив, София, Стара Загора
В обученията не могат да участват безработни лица

График на обученията и онлайн регистрация
 
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
Центърът предлага и обучение с ваучери по програмата "Аз мога повече" на Агенция по заетостта
- за професиите "Оператор на компютър" и „Монтьор на компютърни системи”, както и за дигитална компетентност по 7 програми.Регионална Cisco академия
CCNA 1 сем. - 27 април 2013 - съботно-неделен
CCNA 2 сем. - 27 април 2013 - съботно-неделен
CCNP - Route
- 1 юни 2013 - съботно-неделен
 
Основи на ОС Debian Linux
Ниво 1
-11, 12, 19, 25, 26 май, 01, 02 юни - съботно-неделен

Ниво 2 -15, 16, 22, 23, 29 юни - съботно-неделен
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com


       Светът

Европа

Наплив на хора от засегнатите тежко от кризата южноевропейски държави като Испания, Италия и Гърция е довел до най-големия ръст при имигрантите в Германия от близо 20 години, според данни на германската Федерална статистическа служба. Статистиците отчитат, че през миналата година в страната са пристигнали 1,081 млн. имигранти, което е с 13% повече в сравнение с 2011 г. и е най-високото ниво от 1995 г. Най-много са пристигащите от държавите от Източна Европа и от южната част на еврозоната, които се борят с рецесията и високата безработица вследствие на продължаващата вече 3 години дългова криза в региона. Броят на имигрантите, пристигнали в Германия от Испания, Гърция, Португалия и Италия, е нараснал с над 40% спрямо предходната година. „Ръстът на имиграцията от страните от еврозоната, ударени от финансовата и дълговата криза, е особено силен“, подчертават от статистическата служба.

Източник: Ройтерс

Америка

Повторната приватизация на частично национализираната през 2009 г. в разгара на икономическата криза автомобилна компания General Motors напредва. Американското Министерство на финансите обяви в понеделник, че ще продължи да се оттегля от групата. GM отбелязвал добър напредък в преструктурирането си. В момента държавата все още притежава 241,7 млн. акции, или близо 18% от всички книжа, които по по-ранни данни на министерството ще бъдат продадени до началото на 2014 г. GM се върна на фондовия пазар през ноември 2010 г., припомня Ройтерс. С участието си държавата спаси преди четири години уважавания производител от фалит. Но репутацията на държавната фирма " Government Motors" тежеше силно на компанията. След неотдавнашното IPO през 2010 г., държавният дял в GM намаля до 32% след първоначалните почти 61 процента.

Източник: Ройтерс

Азия

Пентагонът обвини Китай в "кибер война" в своя годишен доклад до Конгреса, предадоха световните информационни агенции. Според него, Пекин извършва системен компютърен шпионаж и кражба на информация от федерални агенции на САЩ в икономическата, отбранителната и дипломатическа сфери. Властите наемат цивилни лица, за да извършват компютърни атаки, се казва още в документа. Цитират се хакерски "удари" по света, извършени през 2012 година, които водят до китайското правителство. Според американските военни, използваните средства много напомнят на водене на война. Подозрително е и бързото модернизиране на въоръжението на китайската армия.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
07.05.2013
Dow Jones Industrial
15 056.20 (87.31)
Nasdaq Composite
3 396.63 (3.66)
Стокови борси
07.05.2013
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)95.62
Heating oil ($US/gal.)2.9300
Natural gas ($US/mmbtu)3.9200
Unleaded gas ($US/gal.)2.8300
Gold ($US/Troy Oz.)1 448.80
Silver ($US/Troy Oz.)23.81
Platinum ($US/Troy Oz.)1 481.20
Hogs (cents/lb.)91.30
Live cattle (cents/lb.)120.82

       Опознай България

Ден на Международна Федерация на Червения кръст и Червения полумесец

Всяка година, на датата 8-ми май, се отбелязва деня на Международна Федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП). Тази организация, показва важността на партньорството и разбирателството между хората, като подтиква към създаването на по-силни местни и глобални хуманитарни инициативи. МФЧК/ЧП е най-голямата световна хуманитарна организация, която включва в своята структура Международните федерации на Червения кръст и Червения полумесец, Международния комитет на червения кръст, 185 държави членки и над 100 млн. доброволци. МФЧК/ЧП е създадена през 1919 г., като централата й е в Женева. Тя насърчава и подпомага всички форми на хуманитарно подпомагане, които се извършват от отделните Национални дружества, с оглед на изпълнение на основната мисия - да се облекчи човешкото страдание и да се съхранява мира и достойнството на хората. Българският Червен кръст е признат от Международния комитет на Червения кръст на 20 октомври 1885 г. и също е включен в неговата мрежа.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 08.05.2013
Българска версия: 25866, Английска версия: 3072

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2013. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999