Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 20 март 2013 г., брой 3426
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(20.03.2013)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.28525
USD/BGN   1.51099
CHF/BGN   1.60078
EUR/USD   1.2944*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0.01%  
Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comНякой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!


WEB-портал
на българските одитори
Общи събрания днес
  ИМС Напредък АД - Пловдив
Ред спотс АД - София
Джи Ес Би АД - София
Сулис АД - София
Български фонд за дялово инвестиране АД - София
Бултрако АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях хора, по данни на НСИ, са нараснали с 5.1 на сто в последните три месеца на 2012-а в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението в индустрията е било 2.9%, а в услугите – 9.1%. По икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2012 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори "Други дейности" - 26.3%, "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - 18.0%, "Операции с недвижими имоти" - 14.1%, и "Хотелиерство и ресторантьорство" - 13.8%.

Източник: Дарик радио

Преките чужди инвестиции в България за януари 2013 г. са 31,4 млн. евро, сочат предварителни данни на БНБ. През миналия януари те са били 326,5 млн. евро., което е намаление около 10 пъти. Салдото на паричните потоци към 3 държави е отрицателно, което означава, че към тях отиват повече пари, отколкото влизат у нас. Това са Великобритания, където сметката е минус 2,9 млн. евро, Панама - минус 2,7 млн. евро, и Кипър- минус 2,4 млн. евро. Най-много капитали идват от Гърция - 9,6 млн. евро, Нидерландия - 7,2 млн. евро, Австрия - 4,2 млн. евро, Франция 3,9 млн. евро и Малта - 3,7 млн. евро. За 2012 г. у нас са влезли 1,4 млрд. евро - с 348 млн. евро по-малко от 2011 г., когато те са били 1,7 млрд. евро.

Източник: 24 часа

Дружества
Други услуги за населението
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2011 г.
(хил. лв.)
  1   Обществен-паркинг Ямбол АД - Ямбол   2 919  
  2   СК Авангард ЕООД - Пловдив   1 605  
  3   Софика Груп АД - София   1 597  
  4   Национална агенция Разпространение ЕАД - София   980  
  5   Си 3 Ай Европа ЕООД - София   740  
  6   Багра ЕООД - Варна   308  
  7   Булсис ООД - Пловдив   263  
  8   Тотал Телеком ЕООД - София   25  
  9   София Митър Сървисиз ЕООД - София   1  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 19.03.2013
  Обща стойност (BGN): 6 809 703.11  
Брой търгувани компании: 48
Premium 63 506.78
Standard 212 032.67
АДСИЦ 54 209.74
Облигации 6 478 995.57
Права 958.35
Най-голяма промяна в цените
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна 10.00 %
ОЦК АД - Кърджали -9.78 %
BaSE - Акции: 232 259.57

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Австрийската компания EVN AG, която е собственик на едноименното ЕРП у нас, завежда дело срещу България в арбитражен съд. Причината е, че политиката на родни държавни институции и най-вече ценообразуването от страна на ДКЕВР докарва загуби на "ЕВН България Електроразпределение" и "ЕВН България Електроснабдяване". Чрез непризнаване на действителните разходи на компаниите се намаляват компенсациите, които ЕРП-то получава, за да плаща за тока от ВЕИ. Повод за завеждане на делото не на последно място е и отпадането на специалната такса за достъп до мрежата на производителите на възобновяема енергия въз основа на решенията на Българския административен съд. Според компанията майка всичко това ще докара на двете й дружества у нас загуба от над 66 млн. долара. Това е нарушение на Споразумение между Австрия и България за насърчаване и защита на инвестициите и на Договор за енергийна харта, смятат от EVN AG.

Източник: Капитал

Над 40 представители на инвестиционни фондове и бизнес ангели, управляващи над 3 млрд. евро, ще пристигнат в София за два дни и ще търсят най-обещаващите български стартиращи фирми. Това ще стане по време на Balkan Venture Forum на 21 и 22 май. Това е най-големият регионален форум за рискови инвестиции и стартиране на бизнес, който позволява на стартиращи компании да се свържат с международни дялови инвеститори. Организатор на форума е Balkan Unlimited Bulgaria - дъщерно дружество Balkan Unlimited. Основен партньор в организацията е Българският предприемачески и иновационен клъстер (BEIC). По време на форума ще има лекционна програма с тематични панели като мобилни приложения, разработка на видеоигри, биотехнологии и др., и състезание за стартиращи фирми, които ще могат да се представят пред десетки големи рискови инвеститори. Предприемачи, стартиращи компании и изобретатели вече може да заявят желание да участват в състезанието.

Източник: Стандарт

Започва чистка на мениджърите в БДЖ. Едва няколко дни след като пое поста, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Кристиан Кръстев започва чистка сред ръководните кадри на БДЖ. Основен мотив за чистката е, че мениджърите в БДЖ са изнервили кредиторите, като са отказали да преговарят с тях. През последните седмици активите на компанията бяха запорирани от заемодателите на железниците заради забавени плащания. В последните четири години непогасените задължения на компанията достигнаха 120 млн. лева. Скоро предстои ново плащане и тогава БДЖ ще бъде назад с 200 млн. лева. Кръстев е провел срещи със синдикатите и представители на Световната банка за отпускането на евентуален нов кредит за компанията.

Източник: Econ.bg

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е санкционирала две дружества заради имитация на лепилото "Капчица" - продукт на фирма "Фенедур". Нарушителите са "Арника груп" ООД и "Идеал - 97" ЕООД. Наложени са им имуществени санкции в размер съответно на 820 лв. и 920 лв. Сигналът е подаден от фирма "Солика" ЕООД - вносител на "Капчица" . Еквивалентът на продукта е лепилото "Super Glue", което нарушителите разпространяват в София. От КЗК са установили, че двете лепила много си приличат на външен вид. Цветовото оформление на опаковките и тубичките им е еднакво, като всички надписи и елементи са оцветени в едни и същи или много близки цветови нюанси и са разположени на едно и също място върху кутиите.

Източник: Econ.bg

Дружеството Каолин АД е реализирало загуба в края на 2012г., в размер на 14 113 хил. лв.  Общите приходи на дружеството са 126 739 хил. лв., което е с 8.46 % по-малко спрямо предходния период. Общите разходи отчитат ръст от 10.72 % спрямо предходния период до 142 080 хил.лв.  Нетните приходи от продажби за 2012г. са в размер на 124518 хил.лв. и представляват 98.25 % от общите приходи. Спрямо съответния период за 2011 година те намаляват с 8.82 %.  Към 31 декември 2012г. дружеството показва загуба на акция в размер на 0.28лв.

Източник: Investor.bg       Българска Стопанска Камара


Изнесен Търговски офис”
В помощ на външнотърговската дейностВъншноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в светаПредстоящи обучения
КУРСОВЕ и СЕМИНАРИ

 
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
БСК представя на своите членове актуални въпроси относно предстоящи законодателни промени и административни решения, свързани със стопанската дейност:
Срок за реакция: Тема:
21 март 2013 Проект за нова оперативна програма - "Наука и образование 2014-2020"
Новини от БСК и членовете на БСК

Становище на БСК относно планираните промени в Закона за енергийната ефективност


Предстоящи събития

20-23 март 2013 г. : Българска строителна седмица – международен форум на строителството

Обучение „Pазработка и управление на проекти, финансирани по ОПКБИ” - 21 и 22 март 2013 г.

21 март: Семинар "Изкуството да управляваш възнаграждения". БСК е партньор на събитието.

Обучение: „Изискванията на Регламент (ЕО) № 1221/2009 – Схема на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и практическото им прилагане” – 26 март 2013 г.

ОБЯВА: Открит избор с обект "Закупуване на хардуер - доставка и системна интеграция на комуникационна и сървърна техника" (срок до 28.03.2013 г.)

Обучителен семинар: Подобряване на екологичните и енергийни показатели на малки и средни предприятия. Възможности за участие по европейски проекти – град Русе – дата 28 март 2013 г.

Конференция „Летящ старт“ с възможност бизнеса да избере стажанти – 29 март 2013 г.

5 април: Семинар за малки и средни предприятия - „Включване на МСП в стандартизацията”

17-19 април: Международно изложение за горещи и студени напитки “CHBIX 2013”

8-11 Май: Китайски международен панаир за технологии - 8-11 май, 2013, Шанхай, Китай

30 май: GO GREEN TO ENVIRONMENT 2013 – G2E2013 - срещи за бизнес сътрудничество и технологичен трансфер в областта на околната среда, рециклирането и ВЕИ. Срок за регистрация – 9 май!

5-7 юни: Двустранни бизнес срещи за МСП в рамките на Futurallia 2013 – Истанбул. Срок за регистрация – 6 май!

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
Центърът предлага и обучение с ваучери по програмата "Аз мога повече" на Агенция по заетостта
- за професиите "Оператор на компютър" и „Монтьор на компютърни системи”, както и за дигитална компетентност по 7 програми.Регионална Cisco академия
CCNA 4 сем. - 30 март 2013 - съботно-неделен
CCNP – Switch - 23 март 2013 - съботно-неделен 
CCNА 1 сем. -27 април 2013 - съботно-неделен
CCNА 2 сем. -27 април 2013 - съботно-неделен
Курсове за компютърна грамотност
MS Excel експертно ниво - 18.03 -22.03.2013, 18:00 - 20:30 ч.
MS Access - 25.03 - 29.03.2013, 18:00 - 20:30 ч.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 35 професии в над 60 специалности. Центърът за професионално обучение се Сертифицира по EN ISO 9001:2008.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионално обучение и квалификация;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване на проекти по различни програми по заявка;
Консултации за разкриване на дейности за професионално обучение; Здравословни и безопасни условия на труд.

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Съмнение в коректността на одобрения от Еврогрупата и МВФ план за спасяването на Кипър бе изразено от бившият председател на Съвета на министрите на финансите на държавите-членки на еврозоната и настоящ премиер на Люксембург Жан-Клод Юнкер и министър-председателят на австрийското правителство Вернер Файман. „За пръв път споразумението е изработено без моето участие и поради тази причина има недостатъци“, цитира белгийската агенция Belga думите на Юнкер, който според журналисти по този начин е иронизирал дейността на новия председател на Еврогрупата Йерун Диселблум. Премиерът на Люксембург се опасява от злоупотреба с доверието „не само на банките, но и на гражданите“.„За пръв път споразумението е изработено без моето участие и поради тази причина има недостатъци“, цитира белгийската агенция Belga думите на Юнкер, който според журналисти по този начин е иронизирал дейността на новия председател на Еврогрупата Йерун Диселблум.

Източник: Ройтерс

Америка

730 млн. долара обезщетение на акционерите си ще заплати американската банка Citigroup. По този начин банката иска да прекрати всякакви съдебни искове заради измама относно ипотечния пазар в САЩ през 2006 година, които биха могли да ѝ навредят повече. Банката е обвинена, че е заблуждавала акционерите си за реалната финансова ситуация по ипотеките през 2006 г., а после и при избухването на световната криза през 2008 г. Citigroup е "пропуснала" да ги информира за високия риск, което съдът счита, че е било напълно умишлено. Тъжителите изтъкват, че са били заблудени от неверни декларации и пропуски във финансовите информации, които банката им е давала преди покупката на акции между 11 май 2006 г. и 28 ноември 2008 г. "Ръководството на Citigroup много добре е разбирало като се случва на пазара на ипотеките, но въпреки това е продължило да продава ценни книжа на акционерите си, скривайки информацията за това, което се случва", заяви един от адвокатите на ищците Бърнстейн Литовиц.

Източник: Associated Press

Азия

Корейският електронен производител Samsung разработва умен ръчен часовник, с който да конкурира бъдещия смарт часовник iWatch на големия си конкурент – американската Apple. Устройство ще разполага с много от функциите на съвременните смартфони, но вместо в джоба, ще се носи върху китката. "Ние подготвяме този продукт от дълго време", коментира по време на интервю в Сеул Ли Юнг Хи, изпълнителен вицепрезидентът на мобилния бизнес на Samsung. Там той добави, че смарт часовникът е един от продуктите на бъдещето, на които компанията му залага. За момента няма информация какви ще са функциите умния часовник и колко точно ще струва той. Според анализатори обаче цената му не трябва да е над 200 долара, ако Samsung искат да имат успешен продукт.

Източник: Блумберг

 
Индекси на фондови борси
19.03.2013
Dow Jones Industrial
14.00 (3.76)
Nasdaq Composite
3.00 (-8.49)
Стокови борси
19.03.2013
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)92.16
Heating oil ($US/gal.)2.8600
Natural gas ($US/mmbtu)3.9700
Unleaded gas ($US/gal.)3.0500
Gold ($US/Troy Oz.)1 611.30
Silver ($US/Troy Oz.)28.84
Platinum ($US/Troy Oz.)1 555.40
Hogs (cents/lb.)88.28
Live cattle (cents/lb.)120.98

       Опознай България

Килифаревски манастир

Комплексът на Килифаревския манастир “Св. Рождество Богородично” е разположен по поречието на р. Белица на около 4 км югоизточно от Килифарево, близо до Велико Търново. В самото си начало е бил разположен върху близкия хълм. Смята се, че в първоначалния си вид Килифаревският манастир е построен между 1348 и 1350 г. Основател е видният български духовник Теодосий Търновски, който с помощта на тогавашния владетел цар Иван Александър превръща Светата обител в едно от най-важните средища на средновековната българска просвета и книжнина. В него се превеждат богослужебни книги, византийски хроники, съставят се сборници, пишат се жития на български, гръцки и сръбски светци, което донася голяма слава на манастира извън пределите на България. За кратко време се формира Килифаревската книжовна школа, в която през 1360-та година вече се обучават 460 ученика, най-известният от които е бъдещият български патриарх Евтимий Търновски. Манастирът бил обграден с дебели крепостни стени, а в средата на двора се издигала висока кула, служеща за наблюдение на пътя към Хаимбоазкия проход. Но както много манастири след османското нашествие по българските земи Килифаревската крепост била разрушена, а голямото книжовно средище – напълно унищожено. Едва през 1718 г. манастирът е възстановен отново на днешното си място. В края на XVIII в. отново е неколкократно опустошаван от кърджалиите и впоследствие – възобновяван. В резултат на дългогодишни усилия през 1840 г. възрожденският майстор Кольо Фичето започва изграждането на днешната еднокорабна, еднокуполна църква “Св. Димитър”. Той запазва част от старата олтарна стена и двата параклиса, на Св. Теодосий и на Св. Иван Рилски. Храмът е завършен през 1842 г., а вътрешната украса е направена година след това. Комплексът включва още две красиви двуетажни жилищни сгради във възрожденски стил, по-старата от които датира от 1849 г. Манастирът е обявен за паметник на културата.Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 20.03.2013
Българска версия: 25859, Английска версия: 3079

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2013. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999