Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 06 февруари 2013 г., брой 3396
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(06.02.2013)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.27449
USD/BGN   1.44480
CHF/BGN   1.59023
EUR/USD   1.3537*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   0.01%  


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comНякой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!


WEB-портал
на българските одитори
Общи събрания днес
  Интелигентни трафик системи АД - София
Пиеро 97 АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През изминалата 2012 г. в страната са продадени рекордните 1.46 млн. дка земи, при положение, че общата площ на обработваемата земя у нас е около 37 млн. дка. Това сочат данните на Българската асоциация на собствениците на земеделска земя (БАСЗЗ). Броят на осъществените сделки за изминалата година също достига рекордни стойности – 129 хиляди, или с 1000 повече от 2011 г. Така например за периода от 2003 до 2012 г. в страната са отчетени 924 хил. броя сделки за общо 9.31 млн. дка площи. Така средният размер на една сделка е за около 10 дка.

Източник: Класа

Близо 280 000 българи ще трябва да довнасят от 2014 г. данък върху дохода въпреки авансовото му удържане през годината. Промяната засяга всички данъкоплатци с доходи от стопанска дейност извън тези по трудово правоотношение - от наеми, от земеделска продукция, от авторски и лицензионни възнаграждения. Тя се представя като облекчение за работодателите, но ще натовари получателите на доходи. В момента извънтрудовите доходи се облагат авансово и ежемесечно с дължимия 10% данък. Така получателите на такива доходи, общо около 160 000 души, подават задължително данъчна декларация, но обикновено дължимият данък е нула, защото е удържан авансово. От 2013 г. режимът за удържане на сумите се променя и те ще внасят на тримесечие вместо всеки месец. Налогът ще се внася в края на месеца, следващ съответното тримесечие.

Източник: Сега

Приватизация

До 10-15 дни ще стартира процедурата по приватизация на 50,05% от капитала на "Българска фондова борса-София" АД, предлагана в пакет с 43,70% от капитала на "Централен депозитар" АД. Това каза изпълнителният директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол Емил Караниколов. Процедурата, която ще бъда под формата на конкурс, ще стартира съвсем скоро, тъй като АПСК вече разполага с напълно изготвени оценка, правен анализ и маркетинг, засягащ БФБ. Работата традиционно е свършена от нает външен консултант.

Източник: Стандарт

Парламентарната комисия по икономическа политика реши, че трябва да бъде отменена стратегията за приватизация на ВМЗ-Сопот. Депутатите приеха заводът да бъде изваден от списъка на търговски дружества с повече от 50% държавно участие в капитала, които са от значение за националната сигурност на България. Отпадането от списъка ще даде даде възможност на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол незабавно да стартира на приватизационна процедура по общия ред, предвиден в закона.

Източник: Класа

Концесии

Министърът на транспорта Ивайло Московски отвори офертите за участие в процедурите по предоставяне на концесия на пристанищен терминал „Бургас – Запад". Единствените подадени документи са от „БМФ Порт Бургас" ЕАД, зад което стоят бизнесмените братя Домусчиеви.Срокът на концесия ще бъде 35 години, началната дата е датата на влизане в сила на договора. Пристанищен терминал „Бургас – Запад" е с площ от 641 499 кв. м. Основен предмет на концесията е управление на услугата от обществен интерес и управление и поддържане на пристанищния терминал на риск на концесионера срещу правото му да извършва на терминала пристанищни услуги.

Източник: Бургас - днес и утре

Единственият кандидат за концесията на Централна гара в Пловдив е ДЗЗД “Железопътна гара Пловдив”. Офертата е внесена час преди да изтече крайният срок и е отворена от транспортния министър Ивайло Московски. Централната железопътна гара Пловдив е с концесионна площ 38 790 кв. м и включва поземлени имоти и построените върху тях съществуващи сгради и съоръжения. Към обекта на концесията се включват и сградите, съоръженията и оборудването, които ще бъдат изградени и монтирани от концесионера с негови средства. Основен предмет на концесията е частичното изграждане жп гарата в Пловдив и нейното управление и поддържане на риск на концесионера. Срокът на концесията е 35 г. Консорциум ЗЗД “Железопътна гара Пловдив” е създаден през октомври м.г. Негов представител е Миролюб Столарски. Заедно с него в консорциума участва Светослав Глосов, който е председател на Националната строителна камара.

Източник: Марица

Дружества
Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2011 г.
(хил. лв.)
  1   Меком АД - София   65 786  
  2   Градус 1 ООД - Стара Загора   33 019  
  3   Пилко ЕООД - Разград   29 937  
  4   Кен АД - Стара Загора   20 890  
  5   Димитър Маджаров 2 ЕООД - Пловдив   15 542  
  6   Еко Пиле ЕООД - Варна   14 142  
  7   Еврофриго АД - София   11 490  
  8   Тандем В ООД - София   11 184  
  9   Унитемп ООД - Войводиново   9 262  
  10   Месокомбинат Русе АД - Русе   8 584  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 05.02.2013
  Обща стойност (BGN): 859 123.88  
Брой търгувани компании: 48
Premium 108 291.94
Standard 204 664.36
АДСИЦ 299 411.20
Облигации 246 756.38
Най-голяма промяна в цените
ЦБА Асет Мениджмънт АД - Дебелец -40.00 %
Спарки-Елтос АД - Ловеч 16.56 %
BaSE - Акции: 186 434.19

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Две европейски и една американска компания вече са закупили документите за проучвания за добив на газ в блок „Терес” в южната част на дълбоко Черно море. Новината бе съобщена от икономическия министър Делян Добрев на първата регионална газова конференция „Газови перспективи”. Добрев отбеляза, че и трите компании са с доказан опит в проучванията за добив на газ и природни богатства. България има две стратегически цели – местният добив на газ и диверсификацията на източниците на газа. Страната ни очаква в най-кратък срок да бъде публикувана в европейски вестник и обявата за блок „Света Марина”, който се намира в северната част на дълбоко Черно море и е съсед на блок „Хан Аспарух”, посочи министърът.

Източник: Класа

Общественият доставчик "Булгаргаз" е заявил, че е готов да купи всички 10 млрд. куб. метра предназначени за Европа от азербайджанското находище "Шах Дениз 2". Това съобщи изп. директор на компанията Димитър Гогов. Той допълни, че компанията ще търси клиенти първо в региона след като бъдат построени междусистемните връзки.  Шанс за компанията е и изграждането на газопровода "Набуко Запад" или конкурентния Трансадриатически газопровод - ТАП. От азербайджанското находище се очаква да вземат окончателно решение през есента на тази година.  От януари освен "Булгаргаз", синьо гориво от Русия има право да внася и "Овергаз". За първия месец на годината новият конкурент е внесъл 40 млн. куб. метра, обясни Гогов.

Източник: Труд

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени решението на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) за определяне на „БТК” АД за изпълнител на поръчка за предоставяне на далекосъобщителни услуги на НОИ, съобщиха от комисията. Изборът е станал по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка, която е с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа на лицензиран оператор по стандарти GSM и UMTS или еквивалент с национално покритие”. КЗК счита, че определеният за изпълнител кандидат „БТК” АД е следвало да бъде отстранен от процедурата поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия в поканата за участие.

Източник: Класа

Иск за 400 000 лева е внесла община Пловдив в Окръжен съд срещу “Заводски строежи”. Още преди шест години фирмата трябваше да построи ново кметство в район “Северен”, но договорът не е изпълнен и досега, съобщи шефът на общинската дирекция “Правна” Илиан Иванов. Поредната сага е започнала през 2001 г., когато общината, управлявана от кмета Иван Чомаков, е предоставила на “Заводски строежи” право на строеж върху 950 квадратни метра на ъгъла на бул. “Дунав” и “Цар Борис III Обединител”. Според договора обезщетението представлява 650 квадрата разгъната застроена площ, разказа Илиан Иванов.  Сградата не е завършена, а строителните работи са спрени преди няколко години.

Източник: Марица

"Обединение Трейс Еър" е подписало рамково споразумение с "Летище София" ЕАД. Според него през следващите 4 години компанията ще извършва основни, текущи и аварийни ремонти на аеропорта, ще изготвя и изпълнява проекти, реконструкции, строително-монтажни и инсталационни работи на обекти. Споразумението е на стойност 115,7 млн. лв., а финансирането ще бъде с бюджетни средства. Това съобщи "Трейс груп холд" АД. Споразумението предвижда изграждане и ремонт на обществени, административни и промишлени сгради, обекти на транспортната и техническата инфраструктура. "Обединение Трейс Еър" включва "Трейс груп холд" АД и дъщерните дружества "Пи Ес Ай" АД и "Инжпроект" ООД.

Източник: Стандарт

Фирма „Зауба" поема сметосъбирането и сметоизвозването, поддържането на чистотата на местата за обществено ползване, събирането и транспортирането на битови отпадъци, включително рециклируеми, обемисти и опасни отпадъци от бита на територията на община Кърджали от февруари т.г. поради изтичане срока на действие на договорите на фирма „Титан Клинър".  „Зауба" е със седалище в София, бул. „Цариградско шосе" 48. Фирмата се управлява от Николай Проданов, който е и в ръководството на „Волф".  „Волф" и Румен Гайтански пък са акционери в „Зауба". Капиталът на фирмата е в размер на 21 милиона лева.

Източник: 24 часа       Българска Стопанска Камара


Изнесен Търговски офис”
В помощ на външнотърговската дейностВъншноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в светаПредстоящи обучения
КУРСОВЕ и СЕМИНАРИ

 
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
БСК представя на своите членове актуални въпроси относно предстоящи законодателни промени и административни решения, свързани със стопанската дейност:
Срок за реакция: Тема:
8 февруари 2013 Предстои МС за одобри проект за промени в Закона за храните
8 февруари 2013 Предстоят промени в наредбата за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване
9 февруари 2013 Проект за промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
10 февруари 2013 Проект за промени в Правилника за прилагане на Закона за ДДС
10 февруари 2013 Промени в Наредба № 3 за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки
10 февруари 2013 БСК инициира ускоряване разглеждането на ЗИД на Закона за защита на конкуренцията! Очакваме Вашата писмена подкрепа!
11 февруари 2013 АНКЕТА за потребностите на гражданите от документи, доказващи знания и умения, придобити извън системата на образование
14 февруари 2013 Проект на ЗИД на Закона за ЗБУТ
15 февруари 2013 Проект за РМС за одобряване на проект на Споразумение за Единен патентен съд
Новини от БСК и членовете на БСК

Камен Колев: Политическото говорене трябва да се основава на експертните разчети

България отбелязва сериозен напредък чрез създаването на информационната система за оценка на компетенциите

Становище на БСК относно планираните промени в Закона за енергийната ефективност


Предстоящи събития

6 февруари: Патентоване на изобретения в областта на козметиката

8 февруари: Среща на клуба на насърчитетелите по проект GBE Factory

19 февруари: БСК обявява процедура за избор на изпълнители на дейности с обект "Създаване на секторни компетентностни модели"

20 февруари: БСК обявява процедура за избор на 11 преподаватели по ключови компетенции

Семинар: Прилагане изискванията на Наредба 7 от 2003 за норми за допустими емисии на ЛОС от някои инсталации и изискванията за управление на химикалите - срок 22.02.2013 г.

Обучение: Корпоративната социална отговорност на практика във фирмата – срок за регистрация: 25.02.2013 г.

25 февруари: БСК обявява процедура за избор на изпълнители за тестване на секторни модели и карти за оценка на компетенциите

КАНДИДАТСТВАЙТЕ: Първи Европейски награди за социална отговорност – 01.03.2013 г.

7 март: Двустранни срещи за бизнес коопериране и технологичен трансфер IndustryMatchMaking – IMM2013

21 март: Семинар "Изкуството да управляваш възнаграждения". БСК е партньор на събитието.

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
Центърът предлага и обучение с ваучери по програмата "Аз мога повече" на Агенция по заетостта
- за професиите "Оператор на компютър" и „Монтьор на компютърни системи”, както и за дигитална компетентност по 7 програми.Регионална Cisco академия
CCNA 1 сем. - 09 февруари 2013 - съботно-неделен
CCNA 3 сем. - 23 февруари 2013 - съботно-неделен 
CCNP – Switch -23 март 2013 - съботно-неделен
Курсове за компютърна грамотност
MS Word базово ниво - 11.02 -15.02.2013, 18:00 - 20:30 ч.
MS Excel базово ниво - 18.02 -22.02.2013, 18:00 - 20:30 ч.
MS PowerPoint - 04.03 - 08.03.2013, 18:00 - 20:30 ч.
MS Word експертно ниво - 11.03 - 15.03.2013, 18:00 - 20:30 ч.
MS Excel експертно ниво - 18.03 - 22.03.2013, 18:00 - 20:30 ч.
MS Access - 25.03 - 29.03.2013, 18:00 - 20:30 ч.
MS Project - 01.04 - 05.04.2013, 18:00 - 20:30 ч.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 35 професии в над 60 специалности. Центърът за професионално обучение се Сертифицира по EN ISO 9001:2008.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионално обучение и квалификация;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване на проекти по различни програми по заявка;
Консултации за разкриване на дейности за професионално обучение; Здравословни и безопасни условия на труд.

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Американската банка Goldman Sachs Group Inc. ще действа като консултант на руските власти за подобряването на деловия имидж на страната в чужбина, привличането на повече чуждестранни инвеститори и развитието на международен финансов център по силата на 3-годишно споразумение. Информацията бе предоставена на Bloomberg от управляващия директор на филиала на банката в Москва Сергей Арсениев. По думите на Арсениев споразумението представлява „аналог на схема на корпоративно брокерство“. Тя обикновено се ползва от британски компании, включително от дружествата в състава на FTSE100 - основния индекс на London Stock Exchange. Те наемат такъв брокер за помощ при връзките с инвеститори и за спазването на правилата на пазара на акции. „Нашата работа е строго ограничена от инвеститорската база и гаранциите, че правителството се среща с нужните хора“, отбеляза Арсениев. Русия ще плати на американската банка 500 хил. долара по 3-годишното споразумение.

Източник: Associated Press

Америка

Губернаторът на щата Ню Йорк Андрю Куомо иска да използва 400 млн. долара от федералната помощ за възстановяването от урагана Санди, за да преобрази крайбрежето и да го подготви за бъдещи бедствия. Куомо иска купи жилища, разположени в крайбрежните райони, по цени отпреди природното бедствие. Идеята му е да разруши къщите, а празните парцели да бъдат подготвени за своеобразен щит срещу бедстия с подобни мащаби. Идеята на губернатора е част от по-мащабна инициатива за преустройството на крайбрежието, която Куомо предложи през януари. Той иска да изгради и дюни, влажни зони и други природни бариери. Според източници от властите за програмата за изкупуване ще могат да се класират около 10 хил. жилища, като се очаква между 10 и 15% от собствениците на имоти в района да изберат тази опция. Ако те се преместят в рамките на квартала, в който живеят, ще получат 5% бонус над пазарната цена на имотите им.

Източник: Блумберг

Азия

Samsung Display и LG Display са решили да уредят патентните си спорове извън съда. По нейни данни мениджърите на двете компании са се срещнали преди дни в хотел в Сеул, за да договорят подробностите около своите искове. Проблемите ще бъдат решени постепенно, е заявил след срещата главният изпълнителен директор на LG Display Хан Санг-Бьом. Ким Ки-нам, главен изпълнителен директор на Samsung Display, добавя от своя страна, че скоро преговорите ще бъдат продължени. През септември LG Display обвини Samsung в нарушаване на патентните за органичните светлодиоди (OLED). Искът е насочен конкретно срещу панелните на Samsung в мобилни устройства като Galaxy S3 и Galaxy Note. Два месеца по-късно Samsung отговори с контрадело. То има за цел да обяви за недействителни седем декларирани запазени права на LG по отношение на органичните светодиоди. Samsung твърди, че в случая налице е липсата на иновации в патетните.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
05.02.2013
Dow Jones Industrial
13 979.30 (99.22)
Nasdaq Composite
3 171.58 (40.41)
Стокови борси
05.02.2013
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)96.64
Heating oil ($US/gal.)3.1900
Natural gas ($US/mmbtu)3.4000
Unleaded gas ($US/gal.)3.0400
Gold ($US/Troy Oz.)1 673.50
Silver ($US/Troy Oz.)31.88
Platinum ($US/Troy Oz.)1 707.20
Hogs (cents/lb.)87.70
Live cattle (cents/lb.)132.30

       Опознай България

Леда Милева

На 93-годишна възраст почина Леда Милева, писателка, преводачка, автор на стихове и пиеси за деца. Леда Милева почина на рождения си ден – 5 февруари. Тя е родена в София през 1920 г. Дъщеря е на Гео Милев. Завършва Американския колеж в София и Институт за детски учителки, междувременно следва в Юридическия факултет на Софийския университет. След Втората световна война работи като редактор в различни издателства и като главен редактор на списание „Пионерска самодейност“ (1952-1955). След това е заместник-директор (1966-1967) и директор (1967-1970) на Българската телевизия. Била е постоянен представител на България в ЮНЕСКО в Париж и народен представител в VIII и IX НС и VII ВНС. Включена е в Почетния списък "Ханс Кристиян Андерсен" на Международния съвет по детската книга. Издала е повече от 30 книги със стихотворения и поеми за деца. Нейни стихотворения и пиеси са превеждани и издавани във Франция, Германия, Русия, Белорусия, Румъния, Чехия, Полша, Унгария, Сирия и др. Носител на орден Стара планина Първа степен (2006).Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 06.02.2013
Българска версия: 25751, Английска версия: 3077

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2013. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999