Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 02 август 2005 г., брой 1485
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментариREFA-Германия
организира курс на тема
Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси (3.10-4.11.2005)
За допълнителна
информация и записване:
тел. 981-45-67 или тук


Валутни курсове
(02.08.2005)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.82880
USD/BGN   1.60065
CHF/BGN   1.25446
EUR/USD   1.2219*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   2.04%  


Публикация на годишни финансови отчети - 2004 г.
тел. 02/ 980 10 86
bic_office@bia-bg.com


Общи събрания днес
  Лесоимпекс (София)
Контактни Елементи-99 (Зверино)
ПВИ-Христо Ботев (Предприятие за вълнени изделия) (Зверино)
Сердика-Смолян (Смолян)
Хебър-транспорт (Пазарджик)
Стара изба 1924 (София)
 


Пълен списък на оферти на чуждестранни фирми


(0395SK)Фирма от Словакия произвежда и предлага екологично чисти бои, грундове, китове и строителни замазки, които намират широко приложение в строителството (жилищни, обществени, промишлени обекти; при саниране и обновяване на фасади и исторически обекти; за образуване на изолиращ филм, неразтворим в нефтохимически продукти; фугиране; уплътняване; пътна маркировка и т.н.).
(0396HR) Хърватска фирма търси български производители на яйца за разплод на пилета от хибридите: Ross,Cobb, Hubbard и др. Яйцата са необходими за хърватски птицеферми.Фирмата търси и храна за животни.
(0397HR) Хърватска фирма търси български производители на бански костюми
София, ул. "Алабин" 16-20, стая 216, тел. 9884308, факс: 9872604, E-mail: offers@bia-bg.comАктивни автобиографии на кандидати за работа: 34697
Пробно търсене на кандидат в JobTiger


Финансови новини

Приходите в хазната нараснаха с 15% и за първите 6 месеца са 8,846 млрд. лв. в сборния бюджет на страната, обявиха от Министерството на финансите. Това е с 15,6% повече отколкото през същия период на миналата година. От налози в републиканския бюджет на страната са събрани 4,7 млрд. лв. От корпоративния данък са събрани 609 млн. лв. или 66,5% от планираното за цялата година. От мита вече са събрани 172 млн. лв. или 71,5% от заложените постъпления за година. Излишъкът в държавната хазна за полугодието е 1,127 млрд. лв., сочат данните на МФ.

Източник: Стандарт

Отраслови анализи: Развитие на производството и търговията в България по браншове
Годишни анализи - 2004

Петролни продукти
Текстилни изделия
Вино
Консервна промишленост
Месни продукти

Трикотажни изделия
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост

ПОРЪЧАЙ СЕГА
Дружества
Операции с недвижимо имущество
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2004 г.
(хил. лв.)
  1   Софийски имоти (София)   78 201  
  2   Съни Травел (София)   22 549  
  3   Академика-2000 (София)   13 022  
  4   Съни Травел клуб (София)   11 847  
  5   Ти Би Ай Еф България (София)   8 001  
  6   Авеста-трейд (Триадица) (София)   6 864  
  7   Кюстендилски индустриален парк (Конис) (Кюстендил)   4 938  
  8   Център за бизнес и култура (Добрич)   2 876  
  9   Бул Рент София (Кис Интернешънъл) (София)   2 138  
  10   ППС Имоти (София)   786  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 01.08.2005
  Обща стойност (BGN):   870 712.83  
Брой търгувани компании: 76
Официални пазари: 291 185.01
Свободен пазар: 479 628.82
Други сделки: 134 142.00
Най-голяма промяна в цените
Българска роза Пловдив (Пловдив)  48.94%
Наш дом-България холдинг (София)  -30.00%
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ
СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ISO

С над 1 млн. лв. се сви печалбата на "Булгартабак холдинг" за шестте месеца на тази година спрямо първата половина на миналата. Печалбата на "Булгартабак холдинг" за първото полугодие е 12,1 млн. лв., а за същия период на миналата година е била 13,28 млн. лв. Нетните приходи от продажби за полугодието са 14,47 млн. лв. Миналата година са били 15,27 млн. лв. Основният капитал на дружеството в края на шестмесечието е 7,37 млн. лв., натрупаните печалби са 48,948 млн. лв. Собственият капитал е 64,22 млн. лв. спрямо 55,723 млн. лв. преди година. 

Източник: Сега

ЗАД Армеец увеличи капитала си на 8 590 900 от 4 913 600 лв. чрез издаване на нови 36 773 акции с номинал 100 лв. всяка. Решението е взето на проведеното в края на юли общо събрание на акционерите на ЗАД Армеец АД, чийто председател на УС и изп. директор е Румен Георгиев. Финансовият резултат на ЗАД Армеец за 2004 г. след данъчно облагане на печалбата е 5.106 млн. лв.

Източник: Пари

Хебросбанк отчита загуба от 12.421 млн. лв към края на юни 2005 г., показват данните от балансите и отчетите на търговските банки. В момента банката извършва разходи по преструктуриране с цел обединяването й с HVB Bank Biochim. И двете са собственост на Bank Austria Creditanstalt. Значителни разходи за адаптация, провизии и преструктуриране на бизнеса намират отражение в отчета за приходи и разходи на банката. 

Източник: Пари

Акциите на холдинг "Златен лев" ще се търгуват на Българската фондова борса от есента, съобщи неговият изпълнителен директор Никола Зикатанов. Той каза, че това няма да бъде IPO за набиране на капитал и няма да се използват услугите на инвестиционен посредник. Холдинг "Златен лев" е основен акционер в "Карат Електроникс" АД, Велико Търново, който произвежда апарати с фискална памет, таксиметрови уреди и електромери. Притежание на холдинга са още минералната вода "Водица" и винарна в Пазарджишко, която предстои да се превърне в център за винарски туризъм.

Източник: Монитор

90% увеличение на приходите за първите шест месеца на тази година отбелязва Хемус Ер, съобщи  изп. директор Димитър Павлов. Според него 30% е ръстът на пътниците на авиокомпанията за полугодието. През 2004 г. общият брой на превозените пътници е бил 260 хил., от тях 64 хил. са по международни редовни линии, 46 хил. - по вътрешни линии и 140 хил. - по чартърни маршрути.

Източник: Пари

Българската телекомуникационна компания започна изплащането на брутен дивидент в размер на 0.472 лв. за акция с номинал 1 лв.

Източник: Пари

Албена АД отчете загуба от 6.218 млн. лв. за шестмесечието с 2.5% повече от същия период на миналата година. Спрямо първото шестмесечие на м. г. са се увеличили нетните приходи от продажбите, достигайки 20 862 млн. лв., а разходите по икономически елементи са 26 047 млн. лв. 

Източник: Пари

Загуба от 3,3 млн. лв. за първото шестмесечие на 2005 г. отчита Златни Пясъци АД. Финансовите разходи за полугодието са 2.340 млн. лв. спрямо 456 хил. лв. за същия период на м. г. Приходите от продажби са нараснали с 16.8% на годишна база до 5.98 млн. лв. 

Източник: Пари

AS Trigon Funds of Trigon Second Wave Fund - Талин, Естония е придобило в следствие от увеличение на капитала, 2 392 000 акции от капитала на Прайм Пропърти БГ АДСИЦ /TBIRE/, представляващи 15.71% от капитала

Източник: БФБ-София

MARLAND MANAGEMENT LTD-Британски Виржински острови е придобило 95465 акции от капитала на А.В. Билдингс АД-София /AVBLD/, представлявщи 5.30% от капитала.

Източник: БФБ-София

Ютекс Холдинг АД-София / BULSTH/ чието общо събрание се проведе на 25 юли 2005, не разпределя дивидент за 2004 г. Ютекс Холдинг АД-София отчете печалба в размер на 105 000 лв.

Източник: Капиталов пазар

Общото събрание на Изотсервиз Холдинг АД-София /HIZO/ от 28.07.2005 год. взе решение за прекратяване на дружеството и го обяви в ликвидация със срок 12 м. За ликвидаторе назначена Стефка Йорданова Костадинова.

Източник: БФБ-София       Българска Стопанска Камара


Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света


СЪВЕТ
ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
Дневен ред, протоколи от заседания, внесени за обсъждане документи, позиция на БСК.

 
Новини от БСК

От 27 юли до 3 август в градовете Бургас, Варна, В. Търново, Монтана, Пловдив и София ще се проведат информационни семинари за представяне на Проект “Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия” по Програма ФАР на ЕС 

БСК разработи проекти на секторни ръководства за прилагане на Наредба №7 от 2003 г., за норми за допустими емисии на летливи органични съединения от употребата на органични разтворители в определени инсталации и категории дейности (ДВ бр.96/2003 г.). Очакваме предложения, корекции и становища за промяна и подобряване на ръководствата до 08.09.2005г., brankov@bia-bg.com тел. 02/ 980 30 55.

Среща – презентация на италианското производство на обувки, възможности за търговско сътрудничество между Италия и България ще се проведе на 30 август 2005 г., в хотел “Радисън САС”, София

На 20 октомври, в Брюксел, ще се проведе третият Ден на конкурентоспособността, организиран от UNICE (Съюз на индустриалните и работодателските конфедерации на Европа). БСК, като единствен член от България на тази авторитетна европейска организация, отправя покана към българските фирми за участие във форума.


  СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БИЗНЕСА по ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ,
внесени за обсъждане в НС, МС и други ведомства
 

Браншови камари и регионални асоциации на БСК

На 18 август, четвъртък, от 11.00 часа в Зала 10 на НДК ще се състои традиционното честване на Професионалния празник на Миньора, организирано от Българската минна камара, член на БСК.

Регионалната Cisco академия към Българската Стопанска Камара
Регионалната Cisco академия към Българската Стопанска Камара за обучение на мрежови специалисти предлага обучение за професионалисти – CCNP – Сертифициран от Сиско професионалист за работа с мрежи.

Центърът за обучение към Българска стопанска камара е оторизиран център на Майкрософт, който предлага както обучение по MS Office 2000 при сертифициран експерт на Майкрософт, така и възможност за явяване на тест и получаване на MOS сертификат, валиден в цял свят.

1 семестър CCNA - 13 юли – 7 август 2005 - съботно-неделен/вечерен
1 семестър CCNA - 4 юли – 19 юли 2005 - дневен
1 семестър CCNA - 2 юли – 7 август 2005 - съботно-неделен

За повече информация: http://www.bia-bg.com/educentre/
или на тел. 981 03 26, Теодора Борисова

 
Центърът за професионално обучение
на БСК организира:
Цикъл от семинари за специализирано и общо обучение по франчайзинг за действащи и стартиращи предприемачи
Обучение по маркетинг с международно признат документ
Обучение по международни счетоводни стандарти (МСС)
Обучение по здравословни и безопасни условия на труд
Обучение по фирмено счетоводство с АСД
Обучение по управление и отчетност на малка фирма
Чуждестранно обучение в Мадрид по международни бизнес контакти и външна търговия
Обучения на специалисти по изграждане и поддържане на битови газови инсталации и управители на инсталаторски фирми по съвместен проект на БСК и "Овергаз холдинг" АД

За допълнителна информация:
Галя Божанова, Елена Ташева
тел. 9320936, 987 97 03, факс 9872604,
e-mail: galia@bia-bg.com или eli@bia-bg.com


       Светът

Европа

Наскоро стана ясно, че френската BNP е сред няколкото чуждестранни банки, проявяващи интерес към участие в надпреварата за закупуването на немската строителна групировка BHW. Очаква се тя да бъде продадена за сума в рамките на 2-3 млрд.евро (2.4-3.6 млрд.щ.д.). Немската Postbank е смятана за фаворит в наддаването. Commerzbank също е заявила интерес към сделката.

Източник: FT

САЩ

Coca-Cola Co. удължи договора си за спонсорство на Олимпийските игри с 12 години – до 2020 г., след като в понеделник подписа спорзаумение с Международния олимпийски комитет в Пекин. Водещият производител на безалкохолни напитки не пожела да разкрие стойността на сделката, удължила осемгодишният договор за спонсорство, подписан през 1996 г., който изтичаше до Олимпийските игри в Пекин през 2008 г. “Развълнувани сме, че ще бъдем партньори на Игрите във Ванкувър през 2010 г., Лондон 2012 г., както и на още четири Олимпийски игри,” заяви Питър Франклин, ръководещ дейността на Coca-Cola в областта на спорта.

Източник: Ройтерс

Азия

Китай премахна митата, налагани при износа на 17 вида китайски текстилни продукти, включени в новите търговски ограничения, наложени от ЕС. За четвърти пореден път тази година Китай променя експортните си мита за текстила. Азиатската страна все още облага с подобни мита 51 вида текстилни продукти. Решението за премахването на налозите за въпросните 17 вида стоки беше взето от комисията на 21 юли, след като беше одобрено от Държавния съвет (кабинета на Китай).

Източник: Синхуа

 
Индекси на фондови борси
01.08.2005
Dow Jones Industrial
10 623.15 (-17.76)
Nasdaq Composite
2 195.38 (10.55)
Стокови борси
01.08.2005
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)61.57
Brent crude ($US/bbl.)60.40
Heating oil ($US/gal.)1.7200
Natural gas ($US/mmbtu)8.1500
Unleaded gas ($US/gal.)1.7500
Gold ($US/Troy Oz.)437.70
Silver (cents/Troy Oz.)7.31
Platinum ($US/Troy Oz.)910.20
Hogs (cents/lb.)57.53
Pork bellies (cents/lb.)79.20
Live cattle (cents/lb.)83.65

       Опознай България

Каменна крепост Овеч

Две крепости на територията на Варненска област са означени като каменни: Петрич кале при с. Разделна и Овеч, наречена от византийците Проват, а от турците - Таш хисар. Овеч, както я нарекли българите, се намира на платото Калето, разположено източно от гр. Провадия. През различните периоди, тя е населявана от траки, римляни, византийци, евреи. Превземана е от рицари, турци, руски войски. По време на Второто българско царство Овеч е важен административен, стопански и църковен център. В крепостта е живял цар Петър II, след като се отказва от короната и предава властта на своя по-малък брат Асен през 1190 г. Неговото хоби да ловува го довежда тук, където някога е имало чудни гори. Легендите свързват Овеч и с началото и разпространението на движението начело с Ивайло – “селския цар”. Постепенно крепостта е изоставена. От нейната слава са останали само уникалното мостово съоръжение между крепостта и платото Табиите, множество кладенци за събиране на вода и щерни за зърно, руините на Митрополитската църква, стражевите кули, каменната порта, затвора на рицарите, мраморните колони на Омуртаг.Гербът на крепостта е орелът, изрисуван върху пръстените – печати, намерени на крепостта.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 02.08.2005
Българска версия: 8409, Английска версия: 2434

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic_office@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2004. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999