Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 11 август 2004 г., брой 1237
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

  


       България
 
 On-line издание
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментариПубликация на годишни финансови отчети - 2003 г.
тел. 02/ 980 46 54
bic_office@bia-bg.com


Валутни курсове
(11.08.2004)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.92264
USD/BGN   1.59283
CHF/BGN   1.27093
EUR/USD   1.2279*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 28.07   2.44%  

Отраслови анализи
Развитие на производството,
вноса и износа в България по браншове
  Парфюмерия и козметика 
Течни горива
Трикотажни изделия
Шивашки изделия
Млечни продукти
Дървообработваща промишленост
Мебелна промишленост
Тестени изделия
Текстилни изделия
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци
Вино
Керамични плочки
 
ПОРЪЧАЙ СЕГА


Обществени поръчки
  Доставка на горива и смазочни материали - "В и К" - ЕООД, Ямбол
Доставка на гориво - "Топлофикация - Сливен" - ЕАД
Доставка на тръби и фасонни части - "В и К" - ЕООД, Ямбол
Доставка на флокулант - "Водоснабдяване и канализация" - ЕООД
Доставка при необходимост и по преценка на възложителя - "Водоснабдяване и канализация" - ООД, Русе
Извършване на следремонтни изпитания на парен котел - "ТЕЦ Варна" - ЕАД, с. Езерово, област Варна
Изработка и доставка на базалтирани тръби и сегменти - "Топлофикация - Сливен" - ЕАД
Технически контрол и строителен надзор на строеж - "Топлофикация - Перник" - ЕАД
 

Софийска стокова борса АД
ОФЕРТИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

(1) ЗОП/Хранителни продукти по спесификация - 1, 1, контр., София (в)

Пълен списък на оферти на чуждестранни фирми

(

0283PL) Фирма от Полша търси пилешко месо.

София, ул. "Алабин" 16-20, стая 216, тел. 9884308, факс: 9872604, E-mail: offers@bia-bg.comАктивни автобиографии на кандидати за работа: 25544
компютърна техника – софтуер (2155 - 3%)
компютърна техника – хардуер (1516 - 2%)
други (1959 - 3%)
Пробно търсене на кандидат в JobTiger


Финансови новини

С 20,60 на сто е нараснал премийният приход от общо  застраховане на застрахователния бранш през първото полугодие на годината спрямо същия период на 2003 г. , съобщиха от Комисията за финансов надзор.

Източник: БТА

С 12,5% повече автомобили, горива и битова техника са били продадени до средата на 2004 г. в сравнение със същия период на миналата година, съобщи вчера Националният статистически институт .

Източник: Сега

Един век ще е животът на Дунав-мост II. Това е заложено в проектите за изграждането на съоръжението между Видин и Калафат. След този експлоатационен срок мостът може да се реконструира и да продължи да се ползва. 

Източник: Стандарт

Половината от българската стомана се продава в чужбина, а за строителство използваме предимно украинска, съобщиха от Българската камара по черна и цветна металургия. 

Източник: Монитор

Незаконните сделки с ценни книжа трябва да бъдат разглеждани като престъпление. В Наказателния кодекс да бъде предвидена наказателна отговорност за това. 

Източник: Стандарт

Приватизация

Предварителни оферти в конкурсите за продажба на мажоритарните пакети акции на топлофикациите в Ловеч, Бургас, Плевен, Габрово и Велико Търново ще се подават до 15.00 часа на 7 октомври 2004 г., съобщиха официално от Агенцията за приватизация.

Източник: Пари

Дружества
Строителство
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2003 г.
(хил. лв.)
  1   Главболгарстрой (София)   169 683  
  2   Геотехмин - Консулт и инженеринг (София)   28 424  
  3   Микс-ПС (София)   27 586  
  4   Мостстрой (София)   14 827  
  5   АББ България(АББ Електроимпекс инженеринг) (София)   12 665  
  6   Инжстройинженеринг (Варна)   11 517  
  7   Линднер България (София)   11 355  
  8   Аргостил (София)   9 208  
  9   Инос-1 (София)   8 904  
  10   Монолит-Хасково (Хасково)   8 175  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 10.08.2004
  Обща стойност (BGN):   551 229.21  
Брой търгувани компании: 37
Официални пазари: 35 741.25
Свободен пазар: 515 487.96
Най-голяма промяна в цените
Складова техника (Горна Оряховица)  -14.29%
София мел (Мелничен комбинат - Крапс - Мел1) (София)  12.50%
Дружества за приватизация на БФБ-София - 2004
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ
СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ISO

Химическият завод в Свищов Свилоза АД отчита загуба от 1.809 млн. лв. за второто тримесечие на годината спрямо печалба от 3.700 млн. лв. година по-рано. Нетните приходи от продажби на дружеството са паднали до 39.627 млн. лв. от 48.821 млн. лв., или с 19%.

Източник: Пари

Алианц пуска нов продукт от есента. Това е застраховка "Живот", свързана с инвестиционни фондове, които се предлагат от Алианц Груп по целия свят. Премийните приходи на Алианц България Живот за второто тримесечие на годината са 11,9 млн. лв., което е ръст от близо 90% спрямо същия период на миналата година, съобщиха от компанията.

Източник: Стандарт

Над 30 хиляди тона пшеница са изнесени през пристанище Бургас по безмитната квота на България за страните от ЕС каза Лидия Станкова, началник отдел регионална политика към Областната земеделска служба.

Източник: БТА

Информацията от варненски вестник, че Холдинг Варна ще продава 1% от дела си в Кораборемонтен завод Одесос на фондовата борса, не се потвърди.

Източник: Пари

Износът на ток се е увеличил с 35% за първите шест месеца на 2004 г. , съобщи главният инженер на НЕК Митю Христозов на 10 август.

Източник: Монитор

При нарушена процедура, липса на актуална съдебна регистрация на дружеството и документ за финансово състояние община Благоевград стана акционер в ПФК “Пирин 1922” АД /”Македонска слава”/. Решението бе взето от Общински съвет на последната му преди лятната парламентарна ваканция сесия на 30 юли 2004 г.

Източник: Струма

Първото общо събрание на облигационерите от втората емисия облигации на Аутобохемия ще се проведе на 15 септември. На него ще бъдат избрани техни представители. 

Източник: ПариБългарската асоциация на хранителната и питейна индустрия (БАХПИ)
публикува на своя обновен WEB-сайт: www.bafdi.com

актуална информация за изисквания към фирмите от бранша,
покани и презентации от семинари, законова уредба.
БАХПИ публикува документите, свързани с преговорите с ЕС по глава Земеделие -
преговорна позиция на България, Обща позиция на ЕС, допълнителна информация


       Българска Стопанска Камара


СЪВЕТ
ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
Дневен ред, протоколи от заседания, внесени за обсъждане документи, позиция на БСК.БСК, Център Чиста Индустрия издава електронен бюлетин Индустрия и Околна среда. Бюлетина предоставя информация по проблемите на околната среда в помощ на българската индустрия, отдели и отговорни специалисти по ОС, браншови, регионални индустриални организации, др.
За абонамент тук
Източници за безвъзмездно финансиране за бизнеса и общините: САПАРД и СИФ – консултации и разработване на проекти.
Заеми в размер
$ 250 000 до $10 милиона
за срок от 3 до 10 години

kamen@bia-bg.com,
тел. 9879929
 
Новини от БСК

БСК, ЦВИС, съобщава за нотификации по СТО - проекти на нормативни документи, по следните теми: БРАЗИЛИЯ: етикетирането на алкохолни напитки; регламент, въвеждащ процедури за оценяване на съответствието по отношение декларация на акустичен шум за домакинските електроуреди; относно контрол и употреба на ветеринарни продукти.; РЕПУБЛИКА КОСТА РИКА: параметри за качество и спецификациите за цименти и техни съставки. ;ШВЕЦИЯ: въвеждане на нова система за депозиране и връщане на метални и пластмасови опаковки за напитки.; СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ: преработване на нейните регламенти за приемане на чуждестранни клинични проучвания, които не са проведени съобразно искане за изследването на нови лекарства (IND) като подкрепа за IND или съобразно искане за пускане на пазара на лекарство или на биологичен продукт.; ЯПОНИЯ: изменение на стандарта за качество при етикетиране на преработени хрании на малотрайни храни. ; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ: издаване на разрешение за десет години за използване на добавката “Deccox®” в хранителни смески, принадлежащи към групата на coccidiostats и други медицински субстанции; ИЗРАЕЛ: Проект на стандарт SI 32 част 1.1 “Щепсели и контакти за домакински нужди и подобни цели: Еднофазни щепсели и контакти до 16А – Общи изисквания”.; ЮЖНА АФРИКАНСКА РЕПУБЛИКА: бутилирана вода, включително натурална минерална вода.
Съгласно процедурите за нотификация на СТО, страните-членки могат да формулират коментари в определени срокове. Ако желаете да се запознаете с материалите, както и за евентуални коментари, моля да съобщите на: БСК, Веселин Илиев, тел: 2/ 932 0954; e-mail: ierc@bia-bg.com


  СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БИЗНЕСА по ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ,
внесени за обсъждане в НС, МС и други ведомства
 

Браншови камари и регионални асоциации на БСК

Българска минна камара, член на БСК, организира на 18 август 2004 г. в Зала 10 на НДК тържествено честване на Деня на Успението на Св. Иван Рилски, патрон на българските миньори и работещите в минната промишленост.

Балканско изложение за облекло и текстил "BGate" организират от 8 до 10 октомври 2004 г. в София Асоциацията на износителите на облекло и текстил (член на БСК) и агенция Булгарреклама

Обучение
Регионалната Cisco академия
към Българската Стопанска Камара

Регионалната Cisco академия към Българската Стопанска Камара за обучение на мрежови специалисти е
първата академия в България и на Балканския полуостров, която е вече и Академия за обучение на професионалисти – CCNP – Сертифициран от Сиско професионалист за работа с мрежи.

За повече информация:
http://www.bia-bg.com/educentre/
или на тел. 981 03 26,
Теодора Борисова

 
Центърът за професионално обучение
на БСК организира:
Цикъл от семинари за специализирано и общо обучение по франчайзинг за действащи и стартиращи предприемачи
Обучение по маркетинг с международно признат документ
Обучение по международни счетоводни стандарти (МСС)
Обучение по здравословни и безопасни условия на труд
Обучение по фирмено счетоводство с АСД
Обучение по управление и отчетност на малка фирма
Чуждестранно обучение в Мадрид по международни бизнес контакти и външна търговия
Обучения на специалисти по изграждане и поддържане на битови газови инсталации и управители на инсталаторски фирми по съвместен проект на БСК и "Овергаз холдинг" АД

За допълнителна информация:
Галя Божанова, Елена Ташева
тел. 9320936, 987 97 03, факс 9872604,
e-mail: galia@bia-bg.com или eli@bia-bg.com


       Светът

Европа

Във вторник цената на акциите на руския петролен гигант Юкос спадна рязко с 20%, след като съдът, който се опитва да събере данъчните задължения на компанията за 2000 г. в размер на 3.4 млрд.щ.д., за втори път разпореди производството в основното звено на компанията Юганскнефтгаз да бъде преустановено. Действието беше възприето като сигурен знак, че държавата е решила да срине компанията. Служители на Министерството на правосъдието в понеделник обявиха, че са замразили дейността на поделението, въпреки решение на съда от петък, според което предишното затваряне беше незаконно. 

Източник: FT

САЩ

General Motors Corp. – единственият американски производител на автомобили, получил правата да рекламира по NBC по време на Олимпийските игри тази година, се надява, че блясъкът на олимпийския огън ще огрее и произвежданата от фирмата марка Chevrolet. GM ще бъде най-активно рекламиращата компания по време на олимпиадата, която ще започне в петък. Фирмата ще похарчи 10 пъти повече от обичайните средства за реклама през двете седмици, в рамките на които ще се проведат летните игри, съобщи служител на GM.

Източник: CNN

Азия

Международното изложение на бирата, технологиите и съоръженията за производство на бира 2004 г., което е най-голямото по рода си в Азия, ще се състои в Пекин през септември. Очаква се в експото да вземат участие около 500 производители на бира и пивоварни машини и доставчици от над 20 страни и региони. 5-дневното изложение, спонсорирано от China National Light Industrial Machinery Corp. (CNLIMC), се очаква да привлече 50 000 професионалисти, работещи в сферата на пивоварната индустрия.

Източник: China People’s Daily

 
Индекси на фондови борси
10.08.2004
Dow Jones Industrial
9 944.67 (130.01)
Nasdaq Composite
1 808.70 (34.06)
Стокови борси
10.08.2004
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)44.52
Brent crude ($US/bbl.)40.61
Heating oil ($US/gal.)1.1698
Natural gas ($US/mmbtu)5.7910
Unleaded gas ($US/gal.)1.2349
Gold ($US/Troy Oz.)402.30
Silver (cents/Troy Oz.)672.20
Platinum ($US/Troy Oz.)850.40
Hogs (cents/lb.)68.85
Pork bellies (cents/lb.)97.35
Live cattle (cents/lb.)88.78

       Открий България

20 години делфинариум във Варна

Делфинариумът в гр. Варна е открит за посещения точно пред 20 години, на 11 август 1984 г. Строителството му отнема 7 месеца. Намира се в северната част на варненската морска градина и разполага с 1134 места. Първите делфини, пристигнали в делфинариума още през 1984 г. са Пипи, Попи, Рейна и Сплит. Те всички са от вида Tursiops Truncatus. По-късно са закупени още делфини, някои се раждат тук. В момента атракциите се изпълняват от Пипи, Доли, Кимбо и Йоана, въпреки че Пипи е на над 30 години и се появява рядко. Йоана, която е родена в делфинариума, прави своя дебют през 2001 г.
Варненският делфинариум е единственото подобно съоръжение на Балканския полуостров и предлага на многобройните си гости уникалната възможност да се насладят на невероятните способности на интелигентните морски бозайници.


Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic_office@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 2004. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999