Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 02 юли 2004 г., брой 1209
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

  


       България
 
 On-line издание
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Публикация на годишни финансови отчети - 2003 г.
тел. 02/ 980 46 54
bic_office@bia-bg.com


Годишни счетоводни отчети
СД Сигма - Христов, Георгиев и Сие - Варна - Варна


Валутни курсове
(02.07.2004)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.91871
USD/BGN   1.60736
CHF/BGN   1.28403
EUR/USD   1.2168*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 30.06   2.44%  

Отраслови анализи
Развитие на производството,
вноса и износа в България по браншове
  Парфюмерия и козметика 
Течни горива
Трикотажни изделия
Шивашки изделия
Млечни продукти
Дървообработваща промишленост
Мебелна промишленост
Тестени изделия
Текстилни изделия
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци
Вино
Керамични плочки
 
ПОРЪЧАЙ СЕГА

Общи събрания днес
  Транзитна търговска зона (Варна)
Здравец - Русе (Здравец - 1) (Русе)
Втори юни (Враца)
Холидей вилидж (Пловдив)
Присое (Присово)
Товарни превози-91 (Видин)
Винком-Бургас (Бургас)
Валина (Пловдив)
Родина-турист (София)
Керамат (Каспичан)
Домостроене-инженеринг-2000 (Варна)
 

Обществени поръчки
  Доставка на оборудване за изграждане на система за разпечатване и пликоване - "Български пощи" - ЕАД, София
Доставка, монтаж и пускане в редовна експлоатация на цифрова автоматична телефонна централа - Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
 

Софийска стокова борса АД
ОФЕРТИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

(3) ЗОП/ /Котелно гориво сяра 1%,наливно,2004 г. - 390, 1, т., скл.куп (5 дни)

Пълен списък на оферти на чуждестранни фирми

(

0280PL) Фирма от Полша търси производители на изделия от тел.

София, ул. "Алабин" 16-20, стая 216, тел. 9884308, факс: 9872604, E-mail: offers@bia-bg.comАктивни автобиографии на кандидати за работа: 24718
компютърен дизайн(1270 - 2%)
инженерна дейност
(2759 - 4%)
управление на човешките ресурси(1742 - 3%)
Пробно търсене на кандидат в JobTiger


Финансови новини

Близо 2 милиона кредита събра в регистър БНБ. От 1 юли банките вече докладват там всички заеми освен овърдрафтите по дебитни карти до 1000 лв. Досега в регистъра бяха вкарвани само заемите над 10 хил. лв. Около 900 хил. лица и фирми фигурират в системата на централната банка.

Източник: Стандарт

Приватизация

Продават на търг 4 части  от Воинтех, обявиха от Агенцията за приватизация. Началната цена за Наборна автомобилна школа, пл. № 500 - Чирпан, е 152 хил. лв. Пл. № 501 от същата школа се продава от 122 хил. лв. Наддаването за ОВТК - Пещера, тръгва от 110 хил. лв, а за Морски клуб на яз. Копринка - от 76 хил. лв.

Източник: Стандарт

Дружества
Производство на напитки
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2002 г.
(хил. лв.)
  1   Агрима(Агрима - холдингово дружество) (София)   3 687  
  2   Пиринско пиво (Благоевград)   1 283  
  3   Винекс-Славянци (Славянци)   526  
  4   Черноморско злато (Поморие)   335  
  5   Булминвекс-ГБ (София)   332  
  6   Бутилираща компания-Горна Баня (Либекс) (София)   167  
  7   Ивена Комерс - Валентин Шотев (София)   98  
  8   СИС Индустрийс (София)   79  
  9   Винпром - Поморие (Бургас)   73  
  10   Синхрон-инвест (София)   65  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 01.07.2004
  Обща стойност (BGN):   350 933.39  
Брой търгувани компании: 43
Официални пазари: 280 256.10
Свободен пазар: 70 677.29
Най-голяма промяна в цените
Пловдив-БТ (Пловдив)  28.19%
Вамо (Варна)  -16.46%
Дружества за приватизация на БФБ-София - 2004
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ
СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ISO

Общото събрание на акционерите на Акционер-Фаворит Холдинг АД - София /AFH/, което се проведе на 30.06.2004, взе решение дружеството да не разпределя за 2003 г. Акционер-Фаворит Холдинг АД  отчете печалба в размер на 666 000 лв. Дружеството заделя 319 595,75 във фонд Допълнителни резерви и 332 912,24 - като Неразпределена печалба.

Източник: Капиталов пазар

Общото събрание на акционерите на Петрол АД - София /PET/, което се проведе на 29.06.2004, взе решение дружеството да разпредели брутен дивидент в размер на 0,02 лв. за акция за 2003 г. Петрол АД отчете печалба в размер на 2 268 000 лв. Дружеството ще започне изплащане на дивиденти на 20.09.2004.

Източник: Капиталов пазар

Общото събрание на акционерите на Езтур АД - София /EZTUR/, което се проведе на 30.06.2004, взе решение дружеството да не разпределя за 2003 г. Езтур АД отчете загуба в размер на 286 000 лв.

Източник: Капиталов пазар

Общото събрание на акционерите на София мел (Мелничен комбинат - Крапс - Мел1) АД - София /MELKO/, което се проведе на 30.06.2004, взе решение дружеството да не разпределя за 2003 г. София мел АД отчете загуба в размер на 861 000 лв.

Източник: Капиталов пазар

Общото събрание на акционерите на Сердиком АД - София /SERDI/, което се проведе на 28.06.2004, не взе решение за разпределяне на дивидент за 2003 г. Сердиком АД отчете загуба в размер на 128 000 лв.

Източник: Капиталов пазар

Дъщерната компания на Петрол - Траслото АД, ще отделя 21% от печалбата си за финансиране на проекти в областта на спорта, е решило ръководството на компанията, създадена по реда на Закона за хазарта, още в края на миналата година. Средствата ще се разпределят от комисия, в която ще бъдат поканени представители на министерствата на финансите и на младежта и спорта. 

Източник: Фирмена информация

Надзорният съвет на Инвестбанк АД направи промени в състава на Управителния съвет на банката, като освободи от длъжност председателя на управителния съвет и изпълнителен директор Димитър Аспарухов Димитров и члена на управителния съвет Анелия Илиева Тихова. За нови членове на управителния съвет са избрани Дамян Николов Дамянов в качеството на председател на управителиня съвет и изпълнителен директор и Димитър Маринов Димитров в камеството на член на управителния съвет.

Източник: Дневник

Инвестор.бг  ще увеличава капитала си чрез фондовата борса като продава над 50% от акциите. Това ще стане чрез продажба на 53% от капитала или 320 000 акции с номинал 1 лев и минимална емисионна стойност 3,30 лева. Книжата ще могат да се купят от 7 до 20 юли. По този начин нито един акционер няма да държи мажоритарен пакет от акциите, съобщи зам.-председателят на борда на директорите Филип Пашов.

Източник: Сега

Нетера осигурява международна опорна свързаност за 1/3 от международния наземен Интернет-базиран трафик чрез високоскоростна магистрала, изградена по проект, съфинансиран от Обединена Българска Банка и Интерлийз. Комуникационният канал на Нетера e свързан с телеком мрежите на съседна Румъния с капацитет 622Mbps и до момента е единствената наземна алтернатива за международна свързаност на мрежата на бившия държавен телеком.

Източник: Капиталов пазар

Финансовият министър Милен Велчев отне разрешителното на Алкомет за ползване на специалната схема по Закона за ДДС за изчисляване на данъка. Фирмата на практика беше получила право да не плаща ДДС при вноса на стоки. Причината за отнемането на разрешението е, че Алкомет е нарушила едно от изискванията за ползване на схемата, допускайки просрочени задължения към държавата.

Източник: ПариБългарската асоциация на хранителната и питейна индустрия (БАХПИ)
публикува на своя обновен WEB-сайт: www.bafdi.com

актуална информация за изисквания към фирмите от бранша,
покани и презентации от семинари, законова уредба.
БАХПИ публикува документите, свързани с преговорите с ЕС по глава Земеделие -
преговорна позиция на България, Обща позиция на ЕС, допълнителна информация


       Българска Стопанска Камара
Другите за
Българската Стопанска Камара


Източници за безвъзмездно финансиране за бизнеса и общините: САПАРД и СИФ – консултации и разработване на проекти.
Заеми в размер
$ 250 000 до $10 милиона
за срок от 3 до 10 години
kamen@bia-bg.com,
тел. 9879929

Център по интелектуална собственост на БСК извършва:
Регистрация на търговски марки
Регистрация на промишлен дизайн
Патентоване на изобретения. Полезни модели
Консултации
Е-mail: ipc@bia-bg.com,
тел. (02) 9881151
 
Новини от БСК

Атлантическият клуб в България със съдействието на Българска стопанска камара и Българската търговско - промишлена палата имат удоволствието да Ви поканят на публична лекция на Н. Пр. Патрик Кокс, председател на Европейския парламент на тема “България в обновяващия се Европейски съюз” на 6 юли (вторник) 2004 г. от 19. 00 ч. в зала Средец на хотел Шератон.

В периода 10 – 13 септември 2004 г. в Ереван, Армения, ще се проведе четвъртият международен търговско-промишлен форум “Armenia EXPO 2004” www.expo.am . За повече информация: Веселин Илиев, тел: 02/ 932 0954; e-mail: ierc@bia-bg.com

БСК, Център Външноикономическо сътрудничество организира семинар на тема “Облекчено деклариране при внос” – По новите правила, в сила от 1 юли 2004 г. съгласно Заповед 85/15.05.2004. Той ще се проведе на 02.07.2004 г. в сградата на БСК, зала 102, гр. София, ул. Алабин 16-20, от 10:00 до 14:00ч., с лектор – г-н Андрей Виденов, Началник отдел “Последващ контрол” при Агенция Митници. За повече информация: e-mail: offers@bia-bg.com до 29 юни 2004. На участниците ще бъдат предоставени материали по темата.


  СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БИЗНЕСА по ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ,
внесени за обсъждане в НС, МС и други ведомства
 

Браншови камари и регионални асоциации на БСК

Камара на електротехниката в България и фирма "ИннДев" ЕООД – официален представител на германската фирма „ARBURG GmbH & Co.KG“ имаме удоволствието да Ви поканим на 8 юли 2004г. от 10:00 ч., в гр. Банкя, х-л Дружба, бул.Ал.Стамболийски на представяне на германската фирма „ARBURG GmbH & Co.KG“. Заявки за участие в симпозиума на тел. (02) 9633532 и 9633437 до 02 юли 2004 г.

От 29 юни до 3 юли 2004 г. В Русе ще се проведе Търговска изложба-договаряне за производители и търговци от крайдунавските държави и Русия "ЕВРО 1004". Организатори са Българо-швейцарското дружество "Луи Аиер" и "Супер карт", със съдействието на Русенската стопанска камара (член на БСК) и Русенския университет "Ангел Кънчев". За повече информация: Николай Георгиев, секретар на РСК, тел. 0887 688 046, 082/ 82 50 15, 82 50 14, 82 50 13, e-mail: rsk@rs.bia-bg.com

От 6 до 8 юли 2004 г. в София ще се проведе Семинар на тема "Контрольорът като предприемач и предприемачът като контрольор ", организиран от Асоциацията на износителите на облекло и текстил, член на БСК.

Асоциацията на износителите на облекло и текстил организира за своите членове от 1 до 3 август 2004 г. участие в специализираното изложение за дамска и мъжка мода CPD WOMAN MAN в Дюселдорф, Германия.

Обучение
Регионалната Cisco академия
към Българската Стопанска Камара

Регионалната Cisco академия към Българската Стопанска Камара за обучение на мрежови специалисти е първата академия в България и на Балканския полуостров, която е вече и Академия за обучение на професионалисти – CCNP – Сертифициран от Сиско професионалист за работа с мрежи.

5 семестър CCNP - 05 юни – 18 юли - съботно-неделен
6 семестър CCNP - 28 юни – 13 юли - дневен
1 семестър CCNA – 17 май – 17 юни – вечерен
1 семестър CCNA – 01 юли – 16 юли – дневен
2 семестър CCNA – 05 юни – 11 юли – съботно-неделен
2 семестър CCNA – 07 юни – 22 юни – дневен
3 семестър CCNA - 29 май – 27 юни - съботно-неделен
3 семестър CCNA - 12 юни – 11 юли - съботно-неделен
3 семестър CCNA - 19 юли – 30 юли - дневен
4 семестър CCNA – 25 май – 04 юни – дневен

За повече информация:
http://www.bia-bg.com/educentre/
или на тел. 981 03 26,
Теодора Борисова

 
Центърът за професионално обучение
на БСК организира:
Цикъл от семинари за специализирано и общо обучение по франчайзинг за действащи и стартиращи предприемачи
Обучение по маркетинг с международно признат документ
Обучение по международни счетоводни стандарти (МСС)
Обучение по здравословни и безопасни условия на труд
Обучение по фирмено счетоводство с АСД
Обучение по управление и отчетност на малка фирма
Чуждестранно обучение в Мадрид по международни бизнес контакти и външна търговия
Обучения на специалисти по изграждане и поддържане на битови газови инсталации и управители на инсталаторски фирми по съвместен проект на БСК и "Овергаз холдинг" АД

За допълнителна информация:
Галя Божанова, Елена Ташева
тел. 9320936, 987 97 03, факс 9872604,
e-mail: galia@bia-bg.com или eli@bia-bg.com


       Светът

Европа

Четири световни автомобилни гиганта се очаква да открият свои производствени предприятия в Русия в рамките на идните две години, обяви руският министър на икономическото развитие и търговията Герман Греф. “Поне две световни компании, произвеждащи автомобили, ще започнат да развиват дейност в Русия още тази година, а през 2005 г. очакваме още два или три чуждестранни инвеститора,” допълни Греф. Той отказа да назове имената на компаниите, но подчерта, че става въпрос за дружества от Германия и Япония.

Източник: ИТАР ТАСС

САЩ

В четвъртък J.P.Morgan Chase & Co. обяви, че е приключила сделката по придобиването на базираната в Чикаго Bank One Corp. на стойност 58 млрд.щ.д., поставяйки началото на втората по големина банка в САЩ. Сливането, което е едно от най-мащабните във финансовата история на Шатите, ще позволи на Chase да засили присъствието си в бързо развиващите се югозападни райони на страната. Новото дружество ще продължи дейността си под името J.P.Morgan Chase & Co. и ще запази седалището си в Ню Йорк. Акциите му ще продължат да се търгуват под кода “JPM” на Нюйоркската фондова борса.

Източник: Ройтерс

Азия

Холандският стоманодобивен гигант LNM обяви, че възнамерява през периода 2005-2006 г. да увеличи годишните си доставки от Китай до 200-300 млн.щ.д., в сравнение с 5 млн.щ.д. в момента. LNM планира да купува от азиатската страна основно огнеупорни материали, железни сплави, кокс, графитни електроди, и др. Междувременно, европейската компания продължава да увеличава инвестициите си в Китай. Наскоро LNM обяви, че ще построи свой завод за производство на студено валцувана стомана на листове в гр. Инкоу, пров. Ляонин. Миналата година, LNM е осъществила износ на около 2 млн.тона валцувана стомана за Китай.

Източник: China People’s Daily

 
Индекси на фондови борси
01.07.2004
Dow Jones Industrial
10 334.16 (-101.32)
Nasdaq Composite
2 015.55 (-32.24)
Стокови борси
01.07.2004
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)38.74
Brent crude ($US/bbl.)36.04
Heating oil ($US/gal.)1.0800
Natural gas ($US/mmbtu)6.2200
Unleaded gas ($US/gal.)1.2300
Gold ($US/Troy Oz.)396.40
Silver (cents/Troy Oz.)5.96
Platinum ($US/Troy Oz.)777.60
Hogs (cents/lb.)76.38
Pork bellies (cents/lb.)113.48
Live cattle (cents/lb.)85.28

       Открий България

Природен резерват Ропотамо

Резерватът Ропотамо е обособен през 1992 на площ от 1000,7 ха около двата бряга на едноименната река. Включва в себе си съществуващите преди това природен парк “Ропотамо” (резерват “Водни лилии”), резерватите “Змийски остров”, “Аркутино” и “Морски пелин”. При вливането на р. Ропотамо в Черно море се е образувал лиман, като в него навлиза и морска вода. Има формирани блатисти местности с ясенова гора с лонгозен характер и съобщества от водни лилии. Флората и фауната включват редки и застрашени от изчезване видове, което го прави природен комплекс с международно значение. Река Ропотамо е кръстена на гръцката богиня Ро (Rо на гръцки означава “бягам”, а potamo означава “река”), която, с песните си и красотата си, е спечелила милостта на пиратите, които са тероризирали древна Аполония. Реката тече през гъста гора от широколистни дървета, като корените и долната част от стъблата на голяма част от дърветата с потопени във водата. Избуяли треви, тръстики и лианообразни влачещи се бръшляни създават у човек усещането, че се намира в джунгла. Последните седем километра от реката съдържат над 100 растителни вида, включени в Червената книга на защитените видове в България.


Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic_office@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 2004. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999