Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 29 юни 2004 г., брой 1206
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

  


       България
 
 On-line издание
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Публикация на годишни финансови отчети - 2003 г.
тел. 02/ 980 46 54
bic_office@bia-bg.com


Годишни счетоводни отчети
Силуей Семикандактарс АД - София


Валутни курсове
(29.06.2004)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.93404
USD/BGN   1.60209
CHF/BGN   1.28580
EUR/USD   1.2208*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 26.05   3.83%  

Отраслови анализи
Развитие на производството,
вноса и износа в България по браншове
  Парфюмерия и козметика 
Течни горива
Трикотажни изделия
Шивашки изделия
Млечни продукти
Дървообработваща промишленост
Мебелна промишленост
Тестени изделия
Текстилни изделия
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци
Вино
Керамични плочки
 
ПОРЪЧАЙ СЕГА

Общи събрания днес
  Софарма (София)
Евро Ферт (Димитровград)
Крапси Холдинг (София)
Агрия (Пловдив)
Варна А холдинг (Варна)
Наш дом-България холдинг (София)
АКБ Корпорация-холдингово акционерно дружество (София)
Индустриален фонд - Инвестиционно дружество (ПФ) (София)
Консорциум Девня (Девня)
Марица Холд (Пловдив)
Булгартабак холдинг (София)
Петрол (София)
Софийска стокова борса (София)
 

Обществени поръчки
  Доставка на храни и хранителни продукти - "Мина "Пирин" - ЕАД, Симитли
Доставка на хранителни продукти - Община Крумовград
Доставка на хранителни продукти - Община Русе
 

Софийска стокова борса АД
ОФЕРТИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

(5) ЗОП/Транспортно
средство автобус, по
спесиф.- - 1, 1, бр., Каварна (75 дни)

Пълен списък на оферти на чуждестранни фирми

(

0277PL) Фирма от Полшатърси леки коли.

София, ул. "Алабин" 16-20, стая 216, тел. 9884308, факс: 9872604, E-mail: offers@bia-bg.comАктивни автобиографии на кандидати за работа: 24718
компютърен дизайн(1270 - 2%)
инженерна дейност
(2759 - 4%)
управление на човешките ресурси(1742 - 3%)
Пробно търсене на кандидат в JobTiger


Финансови новини

Големите проекти, които финансира Министерството на околната среда и водите/МОСВ/, в басейна на река Дунав са свързани основно с изграждането на пречиствателни станции за отпадни води /ПСОВ/, канализация и укрепване на брега.

Източник: Пари

Приватизация

Агенцията за приватизация събра 6,23 млн. лева от проведения централизиран публичен търг на Българската фондова борса. Продадоха се акции от 150 дружества. Регистрирани бяха и приходи за 785 хил. лв. номинал инвестиционни бонове. Според анализатори това е най-слабият търг срещу непарични средства. За сравнение, на първия централизиран публичен търг бяха използвани за плащания към държавата 19,5 млн. лв. номинал инвестиционни бонове. На следващите търгове цифрата се движеше между 4 и 10 млн. лв. номинал.

Източник: Сега

Дружества
Производство на химични продукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2002 г.
(хил. лв.)
  1   Солвей-Соди (Девня)   18 545  
  2   Елфарма (София)   10 058  
  3   Полихром-ПОАП (София)   3 259  
  4   Верила (София)   2 032  
  5   Инбиотех (София)   1 838  
  6   Унифарм (София)   1 698  
  7   Ер Ликид България (София)   1 326  
  8   Лакпром (София)   1 042  
  9   Дино Нитромед (Панагюрище)   780  
  10   Агрия (Пловдив)   642  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 28.06.2004
  Обща стойност (BGN):   838 365.18  
Брой търгувани компании: 46
Официални пазари: 135 833.14
Свободен пазар: 695 593.63
Други сделки: 681 289.22
Най-голяма промяна в цените
Монолит - Стил (Детелина Бургас) (Бургас)  -87.41%
Енергоремонт холдинг (София)  56.03%
Дружества за приватизация на БФБ-София - 2004
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ
СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ISO

Общото събрание на акционерите на  Албена АД /ALB/, което се проведе на 26.06.2004, взе решение дружеството да  разпредели брутен  дивидент в размер на 0.50 лв за акция за 2003 г, съобщи директорът за връзки с инвеститорите г-жа Даниела Чикова. Албена АД отчете печалба в размер на 16 772 000 лв. 1% от печалбата се заделя за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, 200 000 лв се предоставят на фондация Албена, останалата част от печалбата се заделя във фонд Резервен.

Източник: Капиталов пазар

Общото събрание на акционерите на Гранд-хотел Варна АД - Варна /GHVMP/, което се проведе на 23.06.2004, взе решение дружеството да не разпределя за 2003 г. Гранд-хотел Варна АД отчете печалба в размер на 268 000 лв. Дружеството заделя 10% от печалбата във фонд Резервен,а останалата част - за покриване на загуби от минали години.

Източник: Капиталов пазар

Общото събрание на акционерите на Стопанска и инвестиционна банка АД - София /BRIB/, което се проведе на 24.06.2004, взе решение дружеството да  разпредели брутен дивидент в размер на 0,16 лв за акция за 2003 г.

Източник: Капиталов пазар

Общото събрание на акционерите на Албена-инвест холдинг АД /ALBHL/, което се проведе на 26.06.2004, взе решение дружеството да  разпредели брутен  дивидент в размер на 0.20 лв за акция за 2003 г, съобщи директорът за връзки с инвеститорите г-жа Яна Енчева. Албена-инвест холдинг АД отчете печалба в размер на 2 732 000 лв. Останалата част от печалбата ще бъде заделена като неразпределена печалба.

Източник: Капиталов пазар

Общото събрание на акционерите на Стройинвест холдинг АД - София /HSTR/, което се проведе на 25.06.2004, взе решение дружеството да не разпределя  дивидент за 2003 г, съобщи Директорът за връзка с инвеститорите г-жа Здравка Лазарова. Стройинвест холдинг АД отчете печалба в размер на 13 000 лв, от които 10% ще бъдат заделени във фонд "Резервен", а останалите 90% - като неразпределен печалба.

Източник: Капиталов пазар

Общото събрание на акционерите на Деспред АД - София /DSPED/, което се проведе на 25.06.2004, взе решение дружеството да не разпределя  дивидент за 2003 г, съобщи Директорът за връзка с инвеститорите г-жа Вася Цветкова. Деспред АД отчете печалба в размер на 1 169 000 лв, от които 10% ще бъдат заделени във фонд "Резервен", а останалите 90% - за покриване на загуби от минали години.

Източник: Капиталов пазар

Общото събрание на акционерите на Златни пясъци АД - Варна /ZLP/, което се проведе на 25.06.2004, взе решение дружеството да не разпределя за 2003 г. Златни пясъци АД отчете печалба в размер на 1 699 000 лв, която ще бъде заделена във фонд Резервен.

Източник: Капиталов пазар

Още 1,54 млн. лв. субсидия отпуска хазната на металургичния комбинат Кремиковци. Парите са под формата на държавна помощ, която ще се дава на дружеството от тази година до края на 2006 г. Средствата ще са за обезщетение и преквалификация на работници, които ще бъдат освободени тази и следващите две години.

Източник: Монитор

Параходство БМФ предпочете турската фирма Фуртранс пред испанската MTD maritima Ko.naval s.a при продажбата на корпус от недовършен кораб със строителен номер 286. Преди ден чрез пряко договаряне с турската компания БМФ продаде корпусите на още два кораба със строителни номера 285 и 512. 

Източник: Пари

Българската застрахователна и пенсионна група АД, част от Ти Би Ай груп подписа договор с Булбанк АД за закупуването на дела на банката в Застрахователно и презастрахователно дружество /ЗПАД/ Булстрад, каза  Евгени Попов, изпълнителен директор на БЗПГ, част от Ти Би Ай АД.

Източник: МониторБългарската асоциация на хранителната и питейна индустрия (БАХПИ)
публикува на своя обновен WEB-сайт: www.bafdi.com

актуална информация за изисквания към фирмите от бранша,
покани и презентации от семинари, законова уредба.
БАХПИ публикува документите, свързани с преговорите с ЕС по глава Земеделие -
преговорна позиция на България, Обща позиция на ЕС, допълнителна информация


       Българска Стопанска Камара


Предстои да бъде създаден рейтинг на банките.
Водени от убеждението, че бизнесът може да направи най-обективната оценка, се обръщаме към Вас с молба да посочите до три банки, които по Ваше мнение предлагат разнообразие, бързина и качество на услугите. Предложенията си изпращайте на адрес: office@bia-bg.com.

Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци издаде наръчника
"HАCCP - определяне и контрол на корективните действия при отклонение от критичните точки при преработка на плодове и зеленчуци"
тел. 02/ 978 54 56, 978 33 14
Другите за
Българската Стопанска Камара


Източници за безвъзмездно финансиране за бизнеса и общините: САПАРД и СИФ – консултации и разработване на проекти.
Заеми в размер
$ 250 000 до $10 милиона
за срок от 3 до 10 години
kamen@bia-bg.com,
тел. 9879929

Център по интелектуална собственост на БСК извършва:
Регистрация на търговски марки
Регистрация на промишлен дизайн
Патентоване на изобретения. Полезни модели
Консултации
Е-mail: ipc@bia-bg.com,
тел. (02) 9881151
 
Новини от БСК

В периода 28 - 30 юни в Белград ще се проведе бизнес форум "Бързооборотни потребителски стоки в ЮИЕ". За повече информация: Веселин Илиев, тел: 02 932 0954; e-mail: ierc@bia-bg.com

35 нови фирми в областта на битовата газификация стартират дейността си по проект, финансиран от Програма ФАР на ЕС.

Агенцията по заетостта, съвместно с Българската стопанска камара, Индустриалната стопанска асоциация - Враца и Областният управител на област Враца, Ви канят на среща-семинар "Преференции за работодателите". Срещата ще се състои на 30 юни 2004 г. от 10.30 до 13.30 ч. в Дома на армията, ресторант "Триумф", град Враца.

В периода 1 - 2 юли в Белград ще се проведе вторият годишен форум "Стратегическо инвестиране в ЮИЕ - газовата промишленост". За повече информация: Веселин Илиев, тел: 02 932 0954; e-mail: ierc@bia-bg.com

В периода 10 – 13 септември 2004 г. в Ереван, Армения, ще се проведе четвъртият международен търговско-промишлен форум “Armenia EXPO 2004” www.expo.am . За повече информация: Веселин Илиев, тел: 02/ 932 0954; e-mail: ierc@bia-bg.com

БСК, Център Външноикономическо сътрудничество организира семинар на тема “Облекчено деклариране при внос” – По новите правила, в сила от 1 юли 2004 г. съгласно Заповед 85/15.05.2004. Той ще се проведе на 02.07.2004 г. в сградата на БСК, зала 102, гр. София, ул. Алабин 16-20, от 10:00 до 14:00ч., с лектор – г-н Андрей Виденов, Началник отдел “Последващ контрол” при Агенция Митници. За повече информация: e-mail: offers@bia-bg.com до 29 юни 2004. На участниците ще бъдат предоставени материали по темата.


  СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БИЗНЕСА по ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ,
внесени за обсъждане в НС, МС и други ведомства
 

Браншови камари и регионални асоциации на БСК

На 29 юни 2004 г., вторник, от 11.00 часа, в БСК (ул. “Алабин” 16-20, ет.1) ще се проведе пресконференция на Национална браншова асоциация “Пожарна и аварийна безопасност” (член на БСК) на тема: “Процесът на евроинтеграция и мястото на бранш пожарна и аварийна безопасност. Състояние и проблеми пред бранша”.

От 29 юни до 3 юли 2004 г. В Русе ще се проведе Търговска изложба-договаряне за производители и търговци от крайдунавските държави и Русия "ЕВРО 1004". Организатори са Българо-швейцарското дружество "Луи Аиер" и "Супер карт", със съдействието на Русенската стопанска камара (член на БСК) и Русенския университет "Ангел Кънчев". За повече информация: Николай Георгиев, секретар на РСК, тел. 0887 688 046, 082/ 82 50 15, 82 50 14, 82 50 13, e-mail: rsk@rs.bia-bg.com

От 6 до 8 юли 2004 г. в София ще се проведе Семинар на тема "Контрольорът като предприемач и предприемачът като контрольор ", организиран от Асоциацията на износителите на облекло и текстил, член на БСК.

Асоциацията на износителите на облекло и текстил организира за своите членове от 1 до 3 август 2004 г. участие в специализираното изложение за дамска и мъжка мода CPD WOMAN MAN в Дюселдорф, Германия.

Обучение
Регионалната Cisco академия
към Българската Стопанска Камара

Регионалната Cisco академия към Българската Стопанска Камара за обучение на мрежови специалисти е първата академия в България и на Балканския полуостров, която е вече и Академия за обучение на професионалисти – CCNP – Сертифициран от Сиско професионалист за работа с мрежи.

5 семестър CCNP - 05 юни – 18 юли - съботно-неделен
6 семестър CCNP - 28 юни – 13 юли - дневен
1 семестър CCNA – 17 май – 17 юни – вечерен
1 семестър CCNA – 01 юли – 16 юли – дневен
2 семестър CCNA – 05 юни – 11 юли – съботно-неделен
2 семестър CCNA – 07 юни – 22 юни – дневен
3 семестър CCNA - 29 май – 27 юни - съботно-неделен
3 семестър CCNA - 12 юни – 11 юли - съботно-неделен
3 семестър CCNA - 19 юли – 30 юли - дневен
4 семестър CCNA – 25 май – 04 юни – дневен

За повече информация:
http://www.bia-bg.com/educentre/
или на тел. 981 03 26,
Теодора Борисова

 
Центърът за професионално обучение
на БСК организира:
Цикъл от семинари за специализирано и общо обучение по франчайзинг за действащи и стартиращи предприемачи
Обучение по маркетинг с международно признат документ
Обучение по международни счетоводни стандарти (МСС)
Обучение по здравословни и безопасни условия на труд
Обучение по фирмено счетоводство с АСД
Обучение по управление и отчетност на малка фирма
Чуждестранно обучение в Мадрид по международни бизнес контакти и външна търговия
Обучения на специалисти по изграждане и поддържане на битови газови инсталации и управители на инсталаторски фирми по съвместен проект на БСК и "Овергаз холдинг" АД

За допълнителна информация:
Галя Божанова, Елена Ташева
тел. 9320936, 987 97 03, факс 9872604,
e-mail: galia@bia-bg.com или eli@bia-bg.com


       Светът

Европа

Alitalia разполага с достатъчно средства да продължи да работи до средата на септември, когато ще се наложи да изтегли кредит в размер на 400 млн.евро (485 млн.щ.д.), който ще трябва да бъде одобрен от Европейската комисия, заявиха източници, запознати с делата на авиокомпанията. Ежемесечно, авиопревозвачът продължава да трупа загуби, въпреки че броят на междуконтиненталните полети е нараснал значително. В края на март, Alitalia разполагаше с 260 млн.евро в брой, но според изчисленията, всеки месец компанията губи по 70 млн. евро. 

Източник: FT

САЩ

В понеделник Wal-Mart Stores Inc. понижиха прогнозата си за приходите през юни, поради незадоволителните продажби за Деня на бащата, както и поради необичайно хладното време, което се отрази негативно върху продажбите на климатици и консумативи за плувни басейни. Най-голямата верига за търговия на дребно в света очаква едва 2 до 4% ръст на продажбите през юни за магазини в САЩ, отворени поне от една година. Първоначалната прогноза на Wal-Mart беше за увеличение на приходите през периода в рамките на 4-6%.

Източник: Ройтерс

Азия

Японската компания Fujitsu и Microsoft Corp. в понеделник обявиха, че ще си сътрудничат в областта на компютърните mission-critical системи. Двете групировки се надяват, че това сътрудничество ще им донесе приходи в размер на 800 млрд.йени (7.46 млрд.щ.д.) през календарната 2007 година. Според споразумението, софтуер, хардуер и услуги, свързани с операционната система Microsoft Windows ще се продават през каналите на Fujitsu.

Източник: CNN

 
Индекси на фондови борси
28.06.2004
Dow Jones Industrial
10 357.09 (-14.75)
Nasdaq Composite
2 019.82 (-5.65)
Стокови борси
28.06.2004
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)36.24
Brent crude ($US/bbl.)33.88
Heating oil ($US/gal.)0.9830
Natural gas ($US/mmbtu)6.2010
Unleaded gas ($US/gal.)1.1378
Gold ($US/Troy Oz.)401.30
Silver (cents/Troy Oz.)592.00
Platinum ($US/Troy Oz.)780.30
Hogs (cents/lb.)75.53
Pork bellies (cents/lb.)116.38
Live cattle (cents/lb.)86.42

       Открий България

29 юни – Петровден

На 29 юни православната църква чества първовърховният апостол Петър. Еврейското име на апостола било Симон, а името Петър, което означава "камък", му било дадено от Исус Христос. Петър е любим ученик на Христос, който го определя като пастир над своите "агнета". Когато повели Исус на съд, само Петър и един от учениците вървели след него. В двора на първосвещеника обаче, обхванат от малодушие той три пъти се отрекъл от Христа. Когато пропял петелът, той си спомнил предсказанието на Спасителя: " Казвам ти Петре, не ще пропее днес петел, преди ти три пъти да се отречеш, че Ме познаваш”, и горко се разкаял. След възкресението Христос се явил най-напред пред Петър, за да възстанови неговото апостолство. Петър продължил да проповядва и вършил много чудеса и изцерения в Палестина, Мала Азия, Гърция и други страни. Отишъл в Рим при гонението на Нерон и бил осъден на разпъване. Петър обаче помолил да го разпънат с главата надолу, като не считал себе си достоен за еднаква смърт със Спасителя. По-късно над гробницата му бил построен великолепен храм - един от най-големите храмове на християнския свят. На този ден празнуват всички с имена: Петър, Камен, Пенчо, Пейо, Петрана.


Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic_office@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 2004. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999