Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 23 юни 2004 г., брой 1202
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

  


       България
 
 On-line издание
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментариПубликация на годишни финансови отчети - 2003 г.
тел. 02/ 980 46 54
bic_office@bia-bg.com


Годишни счетоводни отчети
София АД - София


Валутни курсове
(23.06.2004)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.94553
USD/BGN   1.61759
CHF/BGN   1.29243
EUR/USD   1.2091*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 26.05   3.83%  

Отраслови анализи
Развитие на производството,
вноса и износа в България по браншове
  Парфюмерия и козметика 
Течни горива
Трикотажни изделия
Шивашки изделия
Млечни продукти
Дървообработваща промишленост
Мебелна промишленост
Тестени изделия
Текстилни изделия
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци
Вино
Керамични плочки
 
ПОРЪЧАЙ СЕГА

Общи събрания днес
  Меркюри България (София)
ДИТЦ (София)
Гранд-хотел Варна (Варна)
Корадо България (Лъч) (Стражица)
Проучване и добив на нефт и газ (София)
Благоевград-БТ (Благоевград)
Заводски строежи-Марица-Изток (Стара Загора)
Пловдив Юрий Гагарин БТ (Пловдив)
София-БТ (София)
Пловдив-БТ (Пловдив)
ЦБА - България (София)
Енергоремонт - Бобов дол (Голямо село)
Арома (София)
 

Обществени поръчки
  Доставка и монтаж на инфрачервен спектрофотометър с фурие-трансформация - Медицинският университет - Пловдив
Сервизно абонаментно обслужване и ремонт на микроскопи и друга оптична техника - Медицинският университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна
 

Софийска стокова борса АД
ОФЕРТИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

(1) ЗОП/ Въглища марка
"Т",04,насипно - 5000, 1, т., скл.куп (в)

Пълен списък на оферти на чуждестранни фирми

(

0273RU) Фирма от Русия предлага съвместно участие на заинтересувани български фирми  и лица в проект за строителство на крупен завод в България за производство на
евро палети с мощност 50 000 броя в месец. Шведско оборудване, готов „Бизнес
 план”, доставка на суровини от Русия и Украйна. Проекта попада под програма
 „САПАРД”. Необходима сума инвестиции – 250 000 EURO 


София, ул. "Алабин" 16-20, стая 216, тел. 9884308, факс: 9872604, E-mail: offers@bia-bg.comАктивни автобиографии на кандидати за работа: 24549
здравеопазване(366 - 1%)
инженерна дейност
(2759 - 4%)
управление на човешките ресурси(1742 - 3%)
Пробно търсене на кандидат в JobTiger


Финансови новини

Две от водещите банкови институции в света - Credit Suisse First Boston и HVB, препоръчаха покупки на облигации по външния дълг на България. Kато мотив за препоръката си в редовния месечен бюлетин до инвеститорите Credit Suiss посочва затварянето на 30-те преговорни глави за присъединяването към ЕС, както и продажбата на БТК.

Източник: Пари

Приватизация

Фуат Гювен купи каскада Батошево  чрез новорегистрираната си 100% турска фирма Елефорс. Надзорният съвет на Агенцията за приватизация одобри двустранно парафирания проектодоговор за продажба на Каскада Батошево, включваща ВЕЦ Батошево I и ВЕЦ Батошево II. Двете централи са обособени части от НЕК

Източник: Сега

Дружества
Производство на медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2002 г.
(хил. лв.)
  1   Мултилекон (София)   646  
  2   Системи автоматика технологии (София)   557  
  3   Оптикомеханичен завод (Стрелча)   167  
  4   Компания за енергоспестяване (София)   147  
  5   Сентилион (София)   63  
  6   Бимко (София)   50  
  7   Завод за оптика (София)   41  
  8   Делта инструмент (София)   40  
  9   Атарк (София)   40  
  10   Емсист-6 (София)   39  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 22.06.2004
  Обща стойност (BGN):   513 137.94  
Брой търгувани компании: 49
Официални пазари: 276 279.60
Свободен пазар: 188 721.47
Други сделки: 246.00
Най-голяма промяна в цените
Мел Инвест-холдинг (Сливен)  33.33%
Бентонит (Кърджали)  -15.00%
Дружества за приватизация на БФБ-София - 2004
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ
СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ISO

Общото събрание на акционерите на Одесос - Кораборемонтен завод АД - Варна /ODES/, което се проведе на 19 юни 2004, взе решение дружеството да не разпределя дивидентза 2003г. Одесос - Кораборемонтен завод АД отчете печалба в размер на 1 251 000 лв.

Източник: Капиталов пазар

Общото събрание на акционерите на Итем-инженеринг АД - София /ITEM/, което се проведе на 16 юни 2004, взе решение дружеството да не разпределя дивидентза 2003г. Итем-инженеринг АД  отчете печалба в размер на 2 000 лв.

Източник: Капиталов пазар

Общото събрание на акционерите на Унипак АД - Павликени /UPAC/, което се проведе на 15 юни 2004, взе решение дружеството да разпредели брутен дивидент в размер на 0,12лв за акция. Унипак АД отчете печалба в размер на 18 000 лв.

Източник: Капиталов пазар

Общото събрание на акционерите на ЗГММ АД - Перник /ZGMM/, което се проведе на 15 юни 2004, взе решение дружеството да не разпределя дивидентза 2003г. ЗГММ АД - Перник отчете загуба в размер на 376 000 лв.

Източник: Капиталов пазар

Общото събрание на акционерите на Яйца и птици-Зора АД - Дончево /YZOR/, което се проведе на 17 юни 2004, взе решение дружеството да разпредели брутен дивидент в размер на 0,50 лв за акция. Яйца и птици-Зора АД отчете печалба в размер на 438 420 лв. Дружеството заделя 43 842 лв във фонд "Резервен" и 302 373 лв като "Допълнителни резерви".

Източник: Капиталов пазар

Общото събрание на акционерите на Алфа Ууд България (Тича-Долни Чифлик) АД - Долни Чифлик /TICHA/, което се проведе на 18 юни 2004, взе решение дружеството да не разпределя дивидентза 2003г. Алфа Ууд България отчете загуба в размер на 3 531 000 лв.

Източник: Капиталов пазар

Общото събрание на акционерите на ТК - ХОЛД АД - София /TCH/, което се проведе на 21 юни 2004, взе решение дружеството да разпредели брутен дивидент в размер на 0,0941 лв за акция. ТК - ХОЛД АД  отчете печалба в размер на 823 000 лв.

Източник: Капиталов пазар

Райфайзенбанк (България) ЕАД обяви подписването на средносрочен синдикиран Заем в размер на 75 млн. евро, организиран от Дойче Банк и Уест ЛБ и синдикат от 16 други банки. Кредитът, първоначално обявен за 30 млн. евро, беше увеличен в резултат на успех постигнат по време на първоначалната и общата фаза.

Източник: Фирмена информация

Обединена българска банка (ОББ) учреди инвестиционно дружество от отворен тип - ОББ балансиран фонд, което ще влага средствата си в облигации и акции. Това е първото инвестиционно дружество, в което банката е най-големият акционер, като преди три месеца ръководството на институцията обяви, че до края на година ще бъдат създадени общо три такива

Източник: Дневник

55 млн. лв. печалба отчете общото събрание на ЛУКойл Нефтохим Бургас за миналата година. През 2003 дружеството е внесло 1 267 953 000 лв. данъци - ДДС, акциз, ДОД и др. Това е с 201 393 000 лв. повече от 2002 г. През 2003 г. са преработени 5,2 млн. т нефт. 

Източник: Сега

Химическата компания Оргахим АД получи сертификат за система за управление на околната среда по изискванията на стандарта EN ISO 14001:1996.

Източник: Пари

Камено газ ще изпълни проект за газификация на Камено на стойност 2 млн. лева, съобщи кметът на общината Димитър Которов. Той уточни, че финансирането на проекта е осигурено от общината, която е едноличен собственик на капитала на дружеството. 

Източник: Дневник

Варненският радиозавод Черно море ще приключи работата по поръчка на една от най-големите високотехнологични компании за специално производство в света - Нортроп Груман Спери Марин на стойност 1 млн. евро, съобщи изпълнителният директор на дружеството Петьо Милков. 

Източник: Черно мореБългарската асоциация на хранителната и питейна индустрия (БАХПИ)
публикува на своя обновен WEB-сайт: www.bafdi.com

актуална информация за изисквания към фирмите от бранша,
покани и презентации от семинари, законова уредба.
БАХПИ публикува документите, свързани с преговорите с ЕС по глава Земеделие -
преговорна позиция на България, Обща позиция на ЕС, допълнителна информация


       Българска Стопанска Камара
Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци издаде наръчника
"HАCCP - определяне и контрол на корективните действия при отклонение от критичните точки при преработка на плодове и зеленчуци"
тел. 02/ 978 54 56, 978 33 14
Другите за
Българската Стопанска Камара


Източници за безвъзмездно финансиране за бизнеса и общините: САПАРД и СИФ – консултации и разработване на проекти.
Заеми в размер
$ 250 000 до $10 милиона
за срок от 3 до 10 години
kamen@bia-bg.com,
тел. 9879929

Център по интелектуална собственост на БСК извършва:
Регистрация на търговски марки
Регистрация на промишлен дизайн
Патентоване на изобретения. Полезни модели
Консултации
Е-mail: ipc@bia-bg.com,
тел. (02) 9881151
 
Новини от БСК

БСК, Център Външноикономическо сътрудничество, организира семинар на тема “Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките. Сертификация. Надзор на пазара”. Той ще се проведе на 23.06.2004г в сградата на БСК, зала 102, гр. София, ул. Алабин 16-20, от 10:00 до 14:00ч., с лектори – Г-жа Теменужка Грънчарова, ДАМТН и Г-жа Венета Стефанова, ОСП СЕЕ ООД (Акредитиран орган по сертификация на ел. съоръжения, машини, играчки) При желание за участие моля да попълните приложеният формуляр и да го изпратите на факс: 02/987 26 04 или на e-mail: offers@bia-bg.com до 18 юни 2004.

На 23 и 24 юни 2004 г., в КК "Албена", х-л "Добруджа", ще се проведат два семинара за браншовите и регионалните асоциации, членуващи в БСК, по темите "Здравословни и безопасни условия на труд и Вътрешен пазар, регионална политика и структурни фондове". Съорганизатори на двата форума са БСК, Движението на френските предприятия (MEDEF) и Федерацията на гръцката индустрия (SEV), в рамките на проект по Програма ФАР - Програма за подпомагане на бизнеса (2) - BOSMIP.

На 25 юни 2004 БСК, ЦЧИ организира семинар на тема ISO 14001 – Системи за управление по околна среда – предимства, изисквания, изграждане, предназначен за отговорници по околна среда и ръководители от средно ниво. Семинарът ще се проведе в БСК – VІІ етаж, ул. Алабин 16-20, София. Лектори – Димитър Бранков – гл. Директор ЦЧИ, Илияна Павлова – експерт.
Участниците ще получат всички учебни материали, както и допълнителни издания на БСК по темата:
- Практически подходи към управлението по околна среда в промишлените предприятия– ръководство за прилагане (Под общата редакция на ЦЧИ);
- Системи за управление на околната среда в промишлените предприятия - Ръководство за прилагане на ISO 14001.За повече информация и въпроси – тел (02)9803055 или на е-mail: iliana@bia-bg.com, ios@bia-bg.com.

В периода 28 - 30 юни в Белград ще се проведе бизнес форум "Бързооборотни потребителски стоки в ЮИЕ". За повече информация: Веселин Илиев, тел: 02 932 0954; e-mail: ierc@bia-bg.com

35 нови фирми в областта на битовата газификация стартират дейността си по проект, финансиран от Програма ФАР на ЕС.

Агенцията по заетостта, съвместно с Българската стопанска камара, Индустриалната стопанска асоциация - Враца и Областният управител на област Враца, Ви канят на среща-семинар "Преференции за работодателите". Срещата ще се състои на 30 юни 2004 г. от 10.30 до 13.30 ч. в Дома на армията, ресторант "Триумф", град Враца.

В периода 1 - 2 юли в Белград ще се проведе вторият годишен форум "Стратегическо инвестиране в ЮИЕ - газовата промишленост". За повече информация: Веселин Илиев, тел: 02 932 0954; e-mail: ierc@bia-bg.com

БСК, Център Външноикономическо сътрудничество организира семинар на тема “Облекчено деклариране при внос” – По новите правила, в сила от 1 юли 2004 г. съгласно Заповед 85/15.05.2004. Той ще се проведе на 02.07.2004 г. в сградата на БСК, зала 102, гр. София, ул. Алабин 16-20, от 10:00 до 14:00ч., с лектор – г-н Андрей Виденов, Началник отдел “Последващ контрол” при Агенция Митници. За повече информация: e-mail: offers@bia-bg.com до 29 юни 2004. На участниците ще бъдат предоставени материали по темата.

В периода 10 – 13 септември 2004 г. в Ереван, Армения, ще се проведе четвъртият международен търговско-промишлен форум “Armenia EXPO 2004” www.expo.am . За повече информация: Веселин Илиев, тел: 02/ 932 0954; e-mail: ierc@bia-bg.com


  СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БИЗНЕСА по ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ,
внесени за обсъждане в НС, МС и други ведомства
 

Браншови камари и регионални асоциации на БСК

На 24 юни 2004 г., от 15.00 часа, в Почивна база "Енерго 1" - град Варна, КК "Св.Св. Константин и Елена", ще се проведе редовното годишно Общо отчетно-изборно събрание на Българската браншова камара на енергетиците, член на БСК.

На 26 и 27 юни 2004 г., в хотел “Доростор”, курорт “Албена”, ще се проведе Общо събрание на Асоциацията на износителите на облекло и текстил (АНИОТ), член на БСК. За допълнителна информация: Тел.: 02/ 9693161, 9693166, e-mail: association@bgtextiles.org

На 29 юни 2004 г., вторник, от 11.00 часа в БСК (ул. “Алабин” 16-20, ет.1) ще се проведе пресконференция на Браншова камара “Огнеборец”

От 29 юни до 3 юли 2004 г. В Русе ще се проведе Търговска изложба-договаряне за производители и търговци от крайдунавските държави и Русия "ЕВРО 1004". Организатори са Българо-швейцарското дружество "Луи Аиер" и "Супер карт", със съдействието на Русенската стопанска камара (член на БСК) и Русенския университет "Ангел Кънчев". За повече информация: Николай Георгиев, секретар на РСК, тел. 0887 688 046, 082/ 82 50 15, 82 50 14, 82 50 13, e-mail: rsk@rs.bia-bg.com

От 6 до 8 юли 2004 г. в София ще се проведе Семинар на тема "Контрольорът като предприемач и предприемачът като контрольор ", организиран от Асоциацията на износителите на облекло и текстил, член на БСК.

Асоциацията на износителите на облекло и текстил организира за своите членове от 1 до 3 август 2004 г. участие в специализираното изложение за дамска и мъжка мода CPD WOMAN MAN в Дюселдорф, Германия.

Обучение
Регионалната Cisco академия
към Българската Стопанска Камара

Регионалната Cisco академия към Българската Стопанска Камара за обучение на мрежови специалисти е първата академия в България и на Балканския полуостров, която е вече и Академия за обучение на професионалисти – CCNP – Сертифициран от Сиско професионалист за работа с мрежи.

5 семестър CCNP - 05 юни – 18 юли - съботно-неделен
6 семестър CCNP - 28 юни – 13 юли - дневен
1 семестър CCNA – 17 май – 17 юни – вечерен
1 семестър CCNA – 01 юли – 16 юли – дневен
2 семестър CCNA – 05 юни – 11 юли – съботно-неделен
2 семестър CCNA – 07 юни – 22 юни – дневен
3 семестър CCNA - 29 май – 27 юни - съботно-неделен
3 семестър CCNA - 12 юни – 11 юли - съботно-неделен
3 семестър CCNA - 19 юли – 30 юли - дневен
4 семестър CCNA – 25 май – 04 юни – дневен

За повече информация:
http://www.bia-bg.com/educentre/
или на тел. 981 03 26,
Теодора Борисова

 
Центърът за професионално обучение
на БСК организира:
Цикъл от семинари за специализирано и общо обучение по франчайзинг за действащи и стартиращи предприемачи
Обучение по маркетинг с международно признат документ
Обучение по международни счетоводни стандарти (МСС)
Обучение по здравословни и безопасни условия на труд
Обучение по фирмено счетоводство с АСД
Обучение по управление и отчетност на малка фирма
Чуждестранно обучение в Мадрид по международни бизнес контакти и външна търговия
Обучения на специалисти по изграждане и поддържане на битови газови инсталации и управители на инсталаторски фирми по съвместен проект на БСК и "Овергаз холдинг" АД

За допълнителна информация:
Галя Божанова, Елена Ташева
тел. 9320936, 987 97 03, факс 9872604,
e-mail: galia@bia-bg.com или eli@bia-bg.com


       Светът

Европа

Във вторник търговията с акции на Alitalia на борсата в Милано беше преустановена до второ нареждане. Събитието още повече усили съмненията, че италианското правителство може би се готви да одобри заем в размер на 400 млн.евро (730 млн.) щ.д., който би могъл да предотврати банкрута на изпитващия затруднения италиански авиопревозвач. По-рано този месец, Alitalia и нейният одитор Deloitte предупредиха, че са необходими спешни спасителни мерки, за да може компанията да оцелее. Alitalia разпространи публично становището на Deloitte, според което одиторите не са в състояние да одобрят финансовите резултати на авиокомпанията за 2003 г. поради твърде голямата несигурност относно бъдещото й възстановяване.

Източник: FT

САЩ

Във вторник инвестиционната банка Morgan Stanley обяви, че приходите й за изминалото тримесечие са нараснали над два пъти, благодарение на дейността на компанията в областта на инвестиционното банкиране и стабилните постъпления от търговска дейност. Чистите приходи, регистрирани от базираната в Ню Йорк групировка през второто тримесечие на 2004 г. са нараснали до 1.22 млрд.щ.д., или 1.10 щ.д. на акция, в равнение с 599 млн.щ.д., или 0.55 щ.д. на акция през съответния период на миналата година. 

Източник: Ройтерс

Азия

Белгийският производител на бира Interbrew ще придобие 70% от китайската Zhejiang Shiliang за 53.2 млн.щ.д. Сделката, която ще предостави на Interbrew близо 50% пазарен дял в източната китайска провинция Джъдзян, е поредното доказателство за засиления интерес от страна на чуждестранни компании към бързоразрастващия се пазар на бира в Китай. Interbrew, чиито съветник по сделката беше ING, обяви, че закупуването ще й помогне да увеличи общото си производство в Китай до 30 млн. хектолитъра, а пазарният й дял в страната ще достигне 10%. Zhejiang Shiliang произвежда бира от 1984 г. и има производствен капацитет от над 2 млн. хектолитра.

Източник: FT

 
Индекси на фондови борси
22.06.2004
Dow Jones Industrial
10 395.07 (23.60)
Nasdaq Composite
1 994.15 (19.77)
Стокови борси
22.06.2004
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)38.25
Brent crude ($US/bbl.)35.61
Heating oil ($US/gal.)1.0246
Natural gas ($US/mmbtu)6.4870
Unleaded gas ($US/gal.)1.1936
Gold ($US/Troy Oz.)395.50
Silver (cents/Troy Oz.)586.70
Platinum ($US/Troy Oz.)808.90
Hogs (cents/lb.)75.40
Pork bellies (cents/lb.)115.45
Live cattle (cents/lb.)87.12

       Открий България

Вкаменената сватба – Източни Родопи

Вкаменената сватба е природен феномен, разположен на около 3 км източно от Кърджали, до с. Зимзелен.  Представлява скални образувания, наподобяващи събрани на едно място хора, животни и птици, изваяни от природата сред еоценски вулканични туфи. Присъствието на различни метални окиси в скалите им придава разнообразни багри в розово, червено, кафяво. За появата на тази скална формация, обявена за защитен обект през 1974 г., има местна легенда: красив млад момък се влюбил в прекрасна девойка от съседното село. Но тъй като лицето й винаги било покрито (според местните обичаи по онова време), той бил зърнал само очите й. Момъкът се влюбил така силно, че се поболял от болка по нея. За да спаси сина си, баща му отишъл при родителите на девойката и, според тогавашните традиции, я откупил в замяна на много злато. Сватбарите и младата невеста, качена на муле, се отправили към Зимзелен. Изведнъж духнал силен вятър и отвял воала, прикриващ лицето на момичето. Когато видял невижданата й красота, тъстът бил поразен и в съзнанието му нахлули греховни мисли. Природата се възмутила, извила се страхотна буря и се случило най-лошото – невестата се вкаменила и застинала върху мулето, което яздела. След нея, същата участ сполетяла и тъстът, и сватбарите. Момъкът бил съкрушен от мъка, и облян в сълзи, помолил стихията да вкамени и него. Така и станало. Но дори и днес, пред неговата фигура блести малка локвичка, която, според местните хора, събира сълзите му.


Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic_office@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 2004. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999