Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 01 юни 2004 г., брой 1186
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

  


       България
 
 On-line издание
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментариREFA-Германия
организира курс на тема
Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси (21.06-30.07.2004)
За допълнителна
информация и записване:
тел. 981-45-67 или тукПубликация на годишни финансови отчети - 2003 г.
тел. 02/ 980 46 54
bic_office@bia-bg.com


Годишни счетоводни отчети
Инфралинк АД - София
СФБ - Капиталов пазар АД - София


Валутни курсове
(01.06.2004)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.94220
USD/BGN   1.60340
CHF/BGN   1.28033
EUR/USD   1.2198*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 26.05   3.83%  

Отраслови анализи
Развитие на производството,
вноса и износа в България по браншове
  Парфюмерия и козметика 
Течни горива
Трикотажни изделия
Шивашки изделия
Млечни продукти
Дървообработваща промишленост
Мебелна промишленост
Тестени изделия
Текстилни изделия
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци
Вино
Керамични плочки
 
ПОРЪЧАЙ СЕГА

Общи събрания днес
  Хидроелементи и системи (Ямбол)
Меком (София)
Завод за хартия - Белово (Белово)
Авторемонтен завод-Смолян (Смолян)
Инкомс-Инструменти и механика (София)
Нива-Костинброд (Костинброд)
Силома (Силистра)
Индустриален холдинг България (София)
Холдинг Света София (София)
Рудметал-София (София)
Обединена Млечна Компания-Холдинг (София)
Интерфудс (София)
 

Обществени поръчки
  Осигуряване на самолетни билети за превоз - Националната агенция за приходите, София
Превоз на пътници по автобусни линии - Община Никопол
Превоз на работници и служители - "БДЖ" - ЕАД, Поделение за товарни превози - Бургас
 

Софийска стокова борса АД
ОФЕРТИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

(3) ЗОП/ Специал. консумативи,
по спесификация - 21, 21, компл., Б-я (04)

Пълен списък на оферти на чуждестранни фирми

(

0266GR) Фирма от Гърция, се занимава с разпространение на рекламни стоки и подаръци
и търси производители на стъклени чаши.


София, ул. "Алабин" 16-20, стая 216, тел. 9884308, факс: 9872604, E-mail: offers@bia-bg.comАктивни автобиографии на кандидати за работа: 24064
куриерски услуги(405 - 1%)
проектантска дейност, архитектура(540 - 1%)
право(757 - 1%)
Пробно търсене на кандидат в JobTiger


Финансови новини

С близо 44% се е увеличил дефицитът по текущата сметка през март 2004 г. в сравнение със същия месец на миналата година, сочат данните на БНБ за платежния баланс за първото тримесечие. С почти 75% се влошава и търговското салдо за тримесечието на т. г. спрямо същия период на предходната година. За март текущата сметка е с дефицит в размер на 126.2 млн. EUR. Година по-рано той е бил 87.8 млн. EUR.

Източник: Пари

Преките чуждестранни инвестиции в страната са 294,1 млн. евро за първите три месеца на годината, обявиха от БНБ. Те са с 13,1% повече спрямо същия период на 2003 г. От януари до март няма отчетено вложение в резултат на приватизационна сделка. 83,8% от чуждите инвестиции, или 246,3 млн. евро, представляват увеличение на заемите от компании майки към предприятия в България с чуждестранно участие. 

Източник: Стандарт

Приватизация

Търгът с явно наддаване за продажбата Дом на културата-Варна, обособена част от Параходство Български морски флот ЕАД - Варна, бе спечелен от КОХАВ ООД, Варна. Дружеството повиши цената до 1 850 000 лева, съобщиха от пресцентъра на Агенцията за приватизация. Начална тръжна цена бе 1 250 000 лева, а стъпката на наддаване - 50 000 лева. 

Източник: Дарик радио

Дружества
Област Враца
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2002 г.
(хил. лв.)
  1   Холсим България (Бели извор)   36 233  
  2   Енемона (Козлодуй)   26 657  
  3   Вратица ООД (Враца)   15 357  
  4   Водоснабдяване и канализация-Враца (Враца)   9 724  
  5   Атоменергостройпрогрес (Козлодуй)   9 072  
  6   Енергомонтаж-АЕК (Козлодуй)   6 115  
  7   Интерприборсервиз (Козлодуй)   4 256  
  8   Гарант-Бяла Слатина (Бяла Слатина)   3 954  
  9   Пионер (Бяла Слатина)   3 111  
  10   Центромет (Враца)   3 055  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 31.05.2004
  Обща стойност (BGN):   697 876.96  
Брой търгувани компании: 54
Официални пазари: 192 857.93
Свободен пазар: 473 081.11
Най-голяма промяна в цените
Лавена (Шумен)  48.76%
Мак-Габрово (Габрово)  -36.13%
Дружества за приватизация на БФБ-София - 2004
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ
СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ISO

Общото събрание на акционерите на Славяна АД - Славяново, борсов код SLAV, което се проведе на 27 май, 2004  взе решение да не се разпределя дивидент за 2003 год. Славяна АД - Славяново отчете печалба в размер на 55 000 лв.

Източник: Капиталов пазар

Общото събрание на акционерите на Балкан-Ловеч АД - Ловеч, борсов код BALKL, което се проведе на 26 май, 2004  взе решение да не разпределя дивидент. Балкан-Ловеч АД - Ловеч отчете печалба в размер на 403 000 лв, която ще бъде заделена във фонд Резерви.

Източник: Капиталов пазар

Общото събрание на акционерите на Вратица АД - Враца, борсов код VRAT, което се проведе на 26 май, 2004 не взе решение за разпределяне на дивидент. Вратица АД - Враца отчете печалба в размер на 2 651 000 лв.

Източник: Капиталов пазар

Общото събрание на акционерите на Елма-Троян АД - Троян, борсов код ELMA, което се проведе на 21 май, 2004  взе решение да разпредели дивидент в брутен размер на 0.035 лв. за акция. Елма-Троян АД - Троян отчете печалба в размер на 102 000 лв, 10% от която ще бъдат заделени във фонд Резерви.

Източник: Капиталов пазар

Общото събрание на акционерите на Петър Караминчев АД - Русе, борсов код PKAR, което се проведе на 28 май, 2004  взе решение да не се разпределя дивидент за 2003 год, съобщи Директорът за връзка с инвеститорите г-жа Златка Батанова. Петър Караминчев АД - Русе отчете загуба в размер на  524 000 лв.

Източник: Капиталов пазар

Топлофикация-Русе отчете 1 милион лева печалба. За 2004 г. се планира увеличаване на абонатите с 35%, съобщиха от компанията. Тя има 15 400 абонати. Инвестиционната програма на дружеството предвижда 4 милиона лева за разширяване на топлопреносната мрежа на територията на дунавския град и включване на около 1600 нови абонати. 

Източник: Сега

Пампорово АД - Смолян, е придобило акции в размер на около 7% от капитала на СИБанк. Броят на ценните книжа е 245 хиляди. След тази транзакция курортното дружество Пампорово вече ще притежава 9.79% от капитала на банката. Сделката е била извършена през Централния депозитар на 13 февруари 2004 г.

Източник: Дневник

Почти двойно скача печалбата на Неохим за първото тримесечие спрямо същия период на миналата година. Публикуваният  консолидиран отчет на дружеството сочи положителен финансов резултат от 4.428 млн. лв., а за първите три месеца на 2003 г. тя беше 2.727 млн.

Източник: Пари

Представляваният от ББГ СИМЕКС – БЪЛГАРИЯ чешки инвеститор NOVA HOLDING потвърди решението си да потърси защита на своите права пред Международния Център за разрешаване на инвестиционни спорове във Вашингтон. 

Източник: Фирмена информация

АЕЦ Козлодуй с ново ядрено хранилище през 2009 година. Съоръжението ще може да съхранява 2800 касети с отработено гориво за срок не по-малко от 50 години. Проектът е финансиран изцяло от Международния фонд Козлодуй, създаден за подпомагане извеждането от експлоатация на реактори на централата. Изграждането на хранилището ще струва 48,7 милиона евро.

Източник: Новинар

Българска и френска компания продължават да спорят за правото над думата "арома" в наименованията на продуктите си, като създават важен казус в България, от който може да зависят бъдещето на българския производител Арома и начинът, по който ще навлизат у нас чуждестранни марки и продукти.

Източник: ДневникБългарската асоциация на хранителната и питейна индустрия (БАХПИ)
публикува на своя обновен WEB-сайт: www.bafdi.com

актуална информация за изисквания към фирмите от бранша,
покани и презентации от семинари, законова уредба.


       Българска Стопанска Камара
ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ПРОБЛЕМИ ПРЕД БИЗНЕСА
Тук можете да се запознаете с нормативните документи, касаещи българските
предприятия в контекста на евроинтеграцията; актуални статистики и
проучвания; възможност за мнения и коментари
СЪВЕТ
ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
Дневен ред, протоколи от заседания, внесени за обсъждане документи, позиция на БСК.Другите за
Българската Стопанска Камара


Източници за безвъзмездно финансиране за бизнеса и общините: САПАРД и СИФ – консултации и разработване на проекти.
Заеми в размер
$ 250 000 до $10 милиона
за срок от 3 до 10 години
kamen@bia-bg.com,
тел. 9879929

Център по интелектуална собственост на БСК извършва:
  Регистрация на търговски марки
  Регистрация на промишлен дизайн
  Патентоване на изобретения. Полезни модели
  Консултации
Е-mail: ipc@bia-bg.com,
тел. (02) 9881151
 
Новини от БСК

На 2 юни 2004 г., в Ст. Загора ще се проведе работна среща във връзка с разработването на наръчник за създаване на служби по трудова медицина към браншовите асоциации, организирана от БСК и ИСА-Ст.Загора, в сътрудничество с МОТ-Будапеща.

Център Чиста индустрия към БСК  очаква вашите предложения за промени, отнасящи се до принципни въпроси по предвидените в приетите нормативни актове норми за замърсяване, разрешителни режими, процедури и други в рамките на допустимото от директивите на ЕС. Повече информация.

Министерството на икономиката информира, че на 7 юни 2004 г. в Тирана ще се проведе икономическа конференция на високо равнище на тема "Черноморския ден на бизнеса". За повече информация: www.bstdb.org

На 8 и 9 юни 2004 г. в х-л "Хилтън"-София, ще се проведе Втори международен бизнес форум "Инвестициите в околната среда за по-добро качество на живот".  Организатори са Български икономически форум и Министерството на околната среда и водите.

Работна група, чиято дейност се подпомага от Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ), подготви Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите, който предстои да бъде депозиран в Министерството на икономиката, след което да бъде предложен за приемане от Народното събрание на Р България. Очакваме Вашите въпроси, мнения и предложения по законопроекта!

В периода 26 май - 11 юни 2004 г. ще се проведат работни срещи на тема "Възможности за прилагане на енергоспестяващи мерки в съответствие с изискванията на Закона за енергийната ефективност в хранително-вкусовата, пивоварната и фармацевтичната промишленост".

В периода 14-16 юни 2004 г. в Белград ще се проведе международна конференция “Развитието на газовата промишленост в Югоизточна Европа”. За повече информация: Веселин Илиев, тел. 02 932 0954; e-mail: ierc@bia-bg.com 

В периода 31 май - 17 юни 2004 г. председателят на БСК Божидар Данев ще участва в годишната среща на Международната организация на работодателите и в 92-рата сесия на МОТ.

На 18 и 25 юни 2004 БСК, ЦЧИ организира семинар на тема ISO 14001 – Системи за управление по околна среда – предимства, изисквания, изграждане (програма) предназначен за отговорници по околна среда и ръководители от средно ниво. Семинарът ще се проведе в БСК – VІІ етаж, ул. Алабин 16-20, София. Лектори – Димитър Бранков – гл. Директор ЦЧИ, Илияна Павлова – експерт.
Участниците ще получат всички учебни материали, както и допълнителни издания на БСК по темата:
- Практически подходи към управлението по околна среда в промишлените предприятия– ръководство за прилагане (Под общата редакция на ЦЧИ);
- Системи за управление на околната среда в промишлените предприятия - Ръководство за прилагане на ISO 14001.
За регистрация – попълнете формата. За повече информация и въпроси – тел (02)9803055 или на е-mail: iliana@bia-bg.com, ios@bia-bg.com.

БСК съобщава, че на 22 юни 2004 г. в София ще се проведе българо-немска кооперационна борса за партньорство по програмите на Германското дружество на индустриалните развойни организации (AiF). AiF е фондация, която подпомага развойната и научно-изследователска дейност на малки и средни предприятия.

Федерацията на гръцката индустрия, партньор на БСК, кани българските бизнесмени да участват в организираните бизнес срещи по време на Олимпийските игри през лятото на тази година. Повече информация можете да намерите на адрес www.athensbusinessclub.gr


  СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БИЗНЕСА по ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ,
внесени за обсъждане в НС, МС и други ведомства
 

Браншови камари и регионални асоциации на БСК

На 4 юни 2004 г., в гр. Сливен тържествено ще бъдат отбелязани 170 години лека промишленост в България под мотото "Предизвикателства към текстилната, шивашката и кожаро-обувната промишленост в процеса на присъединяване към ЕС". Честването е организирано от Българска асоциация текстил и конфекция (БАТЕК) и Браншови съюз на кожарската, кожухарската, обувната и галантерийна промишленост и е част от съвместен проект между БСК и ЕУРАТЕКС по Програма ФАР на ЕС "Програма за подпомагане на бизнеса".

На 23 и 24 юни 2004 г., в КК "Албена", х-л "Добруджа", ще се проведат два семинара за браншовите и регионалните асоциации, членуващи в БСК, по темите "Здравословни и безопасни условия на труд"  и "Вътрешен пазар, регионална политика и структурни фондове".  Съорганизатори на двата форума са БСК, Движението на френските предприятия (MEDEF) и Федерацията на гръцката индустрия (SEV), в рамките на проект по Програма ФАР - Програма за подпомагане на бизнеса (2) - BOSMIP.

Обучение
Регионалната Cisco академия
към Българската Стопанска Камара

Регионалната Cisco академия към Българската Стопанска Камара за обучение на мрежови специалисти е първата академия в България и на Балканския полуостров, която е вече и Академия за обучение на професионалисти – CCNP – Сертифициран от Сиско професионалист за работа с мрежи.

5 семестър CCNP - 05 юни – 18 юли - съботно-неделен
6 семестър CCNP - 28 юни – 13 юли - дневен
1 семестър CCNA – 17 май – 17 юни – вечерен
1 семестър CCNA – 01 юли – 16 юли – дневен
2 семестър CCNA – 05 юни – 11 юли – съботно-неделен
2 семестър CCNA – 07 юни – 22 юни – дневен
3 семестър CCNA - 29 май – 27 юни - съботно-неделен
3 семестър CCNA - 12 юни – 11 юли - съботно-неделен
3 семестър CCNA - 19 юли – 30 юли - дневен
4 семестър CCNA – 25 май – 04 юни – дневен

За повече информация:
http://www.bia-bg.com/educentre/
или на тел. 981 03 26,
Теодора Борисова

 
Центърът за професионално обучение
на БСК организира:
Цикъл от семинари за специализирано и общо обучение по франчайзинг за действащи и стартиращи предприемачи
Обучение по маркетинг с международно признат документ
Обучение по международни счетоводни стандарти (МСС)
Обучение по здравословни и безопасни условия на труд
Обучение по фирмено счетоводство с АСД
Обучение по управление и отчетност на малка фирма
Чуждестранно обучение в Мадрид по международни бизнес контакти и външна търговия
Обучения на специалисти по изграждане и поддържане на битови газови инсталации и управители на инсталаторски фирми по съвместен проект на БСК и "Овергаз холдинг" АД

За допълнителна информация:
Галя Божанова, Елена Ташева
тел. 9320936, 987 97 03, факс 9872604,
e-mail: galia@bia-bg.com или eli@bia-bg.com


       Светът

Европа

През последните седмици Nokia се радва на съживяване на пазарите си в Европа, след като компанията намали цените и пусна някои нови модели на пазара. През април, водещият производител на мобилни телефони в света намали цените на някои от предлаганите продукти с почти 25%, след като загуби позициите си на глобалните пазари за сметка на свои конкуренти като Samsung, Sony Ericsson и Siemens. Nokia търпеше загуби, тъй като някои нейни конкуренти, като Siemens например, предлагат по-евтини телефони, насочени към средностатистически потребител, както и по-голямо разнообразие на телефони с цветен дисплей и камера.

Източник: FT

САЩ

Щатската енергийна компания El Paso обяви, че очаква обема на производството на газ през второто тримесечие да намалее с около 8.7% в сравнение с първото тримесечие. Акциите на компанията приключиха търговията на Нюйоркската фондова борса в петък при нива от 7.21 щ.д. на акция, или с 6.7% по-ниски от предишния ден. Въпреки това, El Paso, която е обект на разследване от страна на американската Комисия по ценните книжа и борсите за деклариране на по-големи доказани резерви, увери инвеститорите, че планът й за продажба на активи върви по-добре от очакваното. Компанията планира да продаде между 3.3 млрд. и 3.9 млрд. от активите си до края на 2005 г, като паричния поток през първото тримесечие е по-висок от очаквания, което ускори намаляването на дълговете й. 

Източник: FT

Азия

Третата по големина авиокомпания в Китай China Eastern Airlines Corp. планира да купи 10 самолета Airbus SAS A 330 на стойност 1.3 млрд.щ.д., като обмисля офертата на Boeing Co. за модела 7Е7. “Предварителните ни планове са да закупим 10 самолета Airbus, но изчакваме одобрението на правителството,” заяви Ли Фънхуа, президент на базираната в Шанхай China Eastern в интервю по телефона. Boeing и Airbus се насочват към различни пазари за новите си модели, като базираната в Чикаго Boeing предлага модела 7Е7 с 200-300 места, а европейския й съперник на пазара търси купувачи за модела А380 с 550 места, който ще бъде пуснат в експлоатация през 2006 г.

Източник: Блумберг

 
Индекси на фондови борси
28.05.2004
Dow Jones Industrial
10 188.45 (-16.75)
Nasdaq Composite
1 986.74 (2.24)
Стокови борси
28.05.2004
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)41.25
Brent crude ($US/bbl.)36.58
Heating oil ($US/gal.)1.0029
Natural gas ($US/mmbtu)6.4420
Unleaded gas ($US/gal.)1.2875
Gold ($US/Troy Oz.)394.90
Silver (cents/Troy Oz.)611.00
Platinum ($US/Troy Oz.)829.20
Hogs (cents/lb.)75.28
Pork bellies (cents/lb.)113.70
Live cattle (cents/lb.)88.62

       Открий България

1 юни – празник на гр. Враца

Денят на Враца е обявен с решение на общината през 1997 г. Отбелязва се в рамките на Ботевите дни (24 май - 2 юни). Градът възниква през ранното Средновековието и носи името на живописният пролом “Вратцата” на река Лева. За произхода на населението по тези земи през бронзовата и желязната епоха има няколко становища. Най-приемливо е твърдението, че източната част на Балканския полуостров е била населена от траките, един от най-многобройните индоевропейски народи в древността. Няколко десетилетия преди османското нашествие на Балканския полуостров българската държава била разделена на три “царства”, които станали лесна плячка на османлиите. Известно е, че през годините след разделянето на българската държава, град Вратица бил през цялото време към Търновското царство и на границата му с Видинското. Оскъдните сведения за борбата, водена от град Вратица срещу османските поробители имат предимно легендарен характер. Поради това не е известна и точната година, в която османлиите са сринали Вратица със земята и подложили жителите на града на близо петвековно робство. Пристигането на редовна турска войска във Враца съвпаднало с пристигането на съобщението за подготовка на чета в Румъния, която ще се насочи към града. Малко след това било получено писмото на врачаните Д. Тодоров и М. Цветков, в което те съобщавали на съзаклятниците, че на чело на четата е застанал Христо Ботев и че в деня на преминаването й Враца трябва да въстане. На 20 май (1 юни нов стил) 1876 г. четата достигнала Врачанския балкан и влязла в сражение с многочисления противник. Привечер Щабът се събрал на заседание под височината Камарата. В момент, когато Христо Ботев се изправя да говори, отекнал изстрел – паднал смъртно ранен войводата, гениалния поет и революционер. Дните след 20 май били дни на тържество на победителите. По улиците на града те разнасяли забити на кол, глави на въстаници и Ботеви четници.


Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic_office@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 2004. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999