Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 16 май 2019 г., брой 4953
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(16.05.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.25274
USD   1.74893
CHF   1.73451
EUR/USD   1.1183*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  

Съдебен иск срещу Наредба-18
Постъпили средства в подкрепа на иска
11 850 лв.
48%

Включете се!

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 
  Годишни счетоводни отчети
ДЗЗД Зеленченко КПГ - Добрич
Сдружение Стопанска камара - Варна
 

 
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Аркус АД - Лясковец
Бдин АД - Видин
Белла Дрес АД - Петрич
БКС Бъдинстрой АД - Видин
Булмикс Интернешънъл АД - София
Българска външнотърговска компания АД - София
Ви Ди Ем Инвестмънт Капитал ЕАД - Пловдив
Вит Плевен АД - Плевен
Галко АД - Радомир
Емка АД - Севлиево
Зърнени храни-Силистра АД - Силистра
ИМС Напредък АД - Пловдив
КАМТ АД - Карнобат
КЕМП АД - Севлиево
Кораборемонтен завод Одесос АД - Варна
Мак АД - Габрово
Мехатроника АД - Габрово
Микромет АД - Варна
Рилалес АД - Дупница
Санитапласт АД - Драгоево
Свиленград автотранспорт АД - Свиленград
Синергон хотели АД - Пловдив
Стам Трейдинг АД - Караполци
Стара планина Холд АД - София
Ямболен АД - Ямбол
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През април стоките и услугите в България са поскъпнали средно с 0.5% спрямо март 2019 г. Така годишната инфлация спрямо миналия април вече е 3.7%, показват данните на националната статистика. Това е най-високата й стойност за последните пет години. В същото време НСИ представи експресни данни за икономическия растеж през първото тримесечие на годината. Нарастването на брутния вътрешен продукт (БВП) е с 3.4% спрямо същото тримесечие на 2018 г. и с 1.1% спрямо предното тримесечие. Най-съществен принос за растежа на икономиката има крайното потребление, което за година се е увеличило с 3.5%, като немалка заслуга за това има и инфлацията. Инвестициите в основен капитал са нараснали с 2.6% за година. Износът на стоки и услуги се увеличава с 5%, а вносът - с 1.7%. През април най-силно са поскъпнали самолетните билети - с 21.8%.

Източник: Сега

Кредитирането в България запазва тенденцията от последните месеци и продължава да расте и през март 2019 г. При домакинствата традиционно увеличението е по-голямо в сравнение с ръста при фирмите, съобщи БНБ. Заемите на фирмите и домакинствата към края на първото тримесечие на тази година са 3,092 млн. броя. На годишна база те нарастват с 11,1% при 11,6% годишно повишение в края на декември 2018 година. Общият им размер e 55,536 млрд. лева, като той се повишава със 7,5% на годишна основа в сравнение със 7,7% годишно увеличение към края на декември миналата година. Към 31 март 2019 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите нараства с 0,9%, а размерът им – с 1,5%. Кредитите на бизнеса в края на първото тримесечие са 151 хил. броя, като в края на март намаляват на годишна база с 1,1% при годишно намаление от 0,7% в края на предходното тримесечие.

Източник: investor.bg

 
Дружества
Други разнообразни производства, некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Глобъл 3 ЕООД - София   16 196  
  2   Викинг Лайф-Сейвинг Екуипмънт Продъкшън БГ ЕООД - Радиново   13 705  
  3   Миссириан България АД - Шумен   13 327  
  4   Викинг Лайф-Сейвинг Екуипмънт ППЕ БГ ЕООД - Радиново   12 476  
  5   Балкан Плант Сайънсис ООД - Вакарел   12 373  
  6   Даун Криейтърс АД - Радиново   10 794  
  7   Елена груп ЕАД - София   6 178  
  8   Витафоум България ЕООД - Пловдив   5 131  
  9   Делком Национал ООД - Пловдив   4 601  
  10   Арт Колента България ЕООД - София   3 522  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 15.05.2019
  Обща стойност (BGN): 760 000.75  
Брой търгувани компании: 32
Premium 29 568.07
Standard 79 848.64
АДСИЦ 435 030.21
Облигации 215 553.83
Най-голяма промяна в цените
Юрий Гагарин АД - Пловдив 10.00 %
Спиди АД - София -4.44 %
BaSE - Акции: 1 015 678.19
BaSE - АДСИЦ: 24.15

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Испанската компания Gestamp North Europe Services възнамерява да инвестира 23,5 милиона лева в придобиването на дялово участие в българския бизнес на белгийския производител на алуминиеви профили Viohalco. Фирмата Gestamp планира да придобие дялово участие в косвено притежаваните от Viohalco предприятия "Етем Аутомотив България" и "Етем Алуминиум Екстружънс" чрез увеличаване на капитала на двете компании, според документи в българския търговски регистър. "Етем Аутомотив България" и "Етем Алуминиум Екстружънс" бяха отделени миналия месец от "Етем България" - изцяло притежавано дъщерно дружество на Viohalco. Те са активни в производството на екструдирани алуминиеви профили и допълнителната обработка на алуминиеви профили за автомобилната индустрия в тях. Капиталът на "Етем Алуминиум Екстружънс" ще бъде увеличен с 18.58 млн. лв. до 37.92 млн. лв., а капиталът на "Етем Аутомотив България" ще бъде увеличен с 4.89 млн. лв. до 9.59 млн. лв. След увеличението на капитала, базираната в Испания Gestamp North Europe Services ще контролира 49% дял в "Етем Алуминиум Екстружънс" и 51% от "Етем Аутомотив България".

Източник: Банкеръ

Немската автомобилна и машиностроителна компания VOSS Automotive започва да произвежда авточасти в Ловеч. Масовото производство на компоненти за автомобилната индустрия ще започне през месец май, както беше обявила компанията по-рано тази година. Първите поръчки са вече получени от три от най-големите производители в сферата на автомобилостроенето. През април производителят е инсталирал първите машини за производство на авточасти в новия си завод, намиращ се в Баховица Индустриален Парк, обл. Ловеч, след което българският екип специалисти е провел първото си производство. Преди това служителите са преминали 3-месечно обучение в Полша. Занапред продукцията ще бъде изработвана от два български екипа, преминали професионалното обучение на VOSS Automotive. Германската група планира да открие 1000 нови работни места за хората в Ловешка и Плевенска област.

Източник: economic.bg

Изграждането на 150 км електропровод от 400 киловолта за 60 млн. лв. стартира Електроенергийният системен оператор (ЕСО). Въздушната линия е част от голямата мрежа и усилва 400-киловолтовия пръстен на България, началото му е от комплекса “Марица-изток” и стига до Бургас. Електропроводът е част от група проекти “България – Гърция”, които са от общ европейски интерес. Проектът е ключов за приоритетния електроенергиен коридор “Север – Юг” и за изграждане на трансевропейската енергийна инфраструктура, съобщават от ЕСО. Представители на ЕК са се запознали с напредъка на друг проект от общ интерес, чието строителство стартира през ноември 2018 г. Това е 400-киловолтов електропровод от Бургас до Варна. С построяването на двете въздушни мрежи - от “Марица-изток” през Бургас до Варна, южната и източната част на 400-киловолтовия пръстен на държавата ще бъдат удвоени.

Източник: 24 часа

За първото тримесечие на 2019 година активите на БАКБ АД достигнаха 1 438 726 хил. лв. В сравнение с предишния отчетен период за 2018 година е постигнала увеличение на активите от 13,87 %. Въпреки значителния спад на лихвените проценти на пазара, банката е отчела над 16 % ръст на нетния приход от лихви при среден ръст на пазара в страната от 6,08 %. Постигнатото увеличение по кредитите за първото тримесечие на 2019 година е с 11,46 % в сравнение с миналогодишния отчетен период и при среден ръст на пазара - 7,41 %. Привлечените средства бележат ръст от 14,35 % и в двата сегмента: корпоративни депозити и депозити на граждани и домакинства. Отчетените резултати са почти два пъти по-добри спрямо тези на банковата система - 8,08 %. Наблюдава се и увеличаване на нетния приход от такси и комисиони с 28,65 %.

Източник: 24 часа

Общо събрание на акционерите на „Корадо-България“ реши да бъде разпределен брутен дивидент в размер на 3,819 млн. лева (72,6 % oт нетната пeчaлбa за 2018 година, която достигна 5,254 млн. лв.). Общият дивидент на акция за миналата година e 0,29 лева, като за първите 6 месеца на годината той е 0,1 лева на акция (общо 1,317 млн. лв, вече разпределени), а за останалите 6 месеца – 0,19 лева на акция (общо 2,502 млн. лв.). Това е повече от дивидента от 0,26 лева на акция за 2016 и за 2017 г. и близо два и половина пъти повече в сравнение с първия дивидент, платен през 2014 г. „Корадо-България“ стана една от първите компании, които през миналата година одобриха изплащането на 6-месечен дивидент. Основните акционери в „Корадо-България" са „Корадо Чехия" с дял от 82,56%, други юридически лица с 15,41% и физически лица с 2,03%.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Включили се в инициативата на БСК за съдебен иск срещу Наредба Н-18

В Бургас се създава общност на знания и иновации за развитие на градската мобилност


Предстоящи събития

16 май: Форум "Business & Finance 4.0"

22 май: Форум „Взаимодействие между бизнеса и образованието в Област Добрич“

30-31 май: „Активиране на ресурсите на пазара на труда“

30-31 май: Международната HR конференция на БАУХ

4 юни: Семинар: Управление на опасни вещества в индустрията – връзка между законодателството по химикали и здраве и безопасност при работа

20 юни: Двустранни бизнес срещи по време на E2tech4Cities, 20 юни 2019г., Брюксел

21.06.2019: Конференция "Бизнесът и регионите"

28 юни: 20 години Българска национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 3 - 11 май 2019, съботно-неделен 
CCNA 1 - 01 юни 2019, съботно-неделен
CCNA 2 - 08 юни 2019, съботно-неделен
ССNА TShoot - 20 април 2019, съботно-неделен

Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Германската икономика нарасна с 0,4% през първото тримесечие спрямо предходното тримесечие. Това съобщи Федералната статистическа служба. През четвъртото тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на страната е в застой, като дори леко спада през третото тримесечие. Според статистическата служба причините за лекото повишение включват инвестиции в строителството и увеличение на частното потребление. Разходите на държавата обаче са намалели. Освен това развитието на външната търговия смесено: износът и вносът се са се увеличили еднакво, обяви Федералната служба. "Ръстът през първото тримесечие на тази година е първият лъч надежда след две тримесечия без растеж, главно благодарение на добрата национална икономика", заяви федералният министър на икономиката Петър Алтмайер. Но това не би било повод за успокоение. Международните търговски конфликти не са се разрешили окончателно.

Източник: Bloomberg

Америка

Продажбите на дребно в САЩ неочаквано се свиха през април за втори път от три месеца насам под натиска на отслабените продажби на автомобили и строителни материали. Това предполага, че потребителските разходи ще останат подтиснати през това тримесечие. Обемът на общите продажби намаля с 0,2% през април след увеличение от 1,7% през предходния месец, което беше и най-големият месечен ръст от 2017 г. За сравнение, консенсусната прогноза на анализаторите за миналия месец беше за ръст от 0,2%. Така днешните данни биха могли да подсилят натиска от страна на Доналд Тръмп и финансовите пазари за намаляване на разходите по заемите на фона на ниската инфлация. От Фед към момента обещават да бъдат търпеливи, смятайки че стабилният пазар на труда и повишаването на заплатите ще подкрепят покупките през следващите месеци.

Източник: Bloomberg

Азия

Най-големият автомобилопроизводител в света Volkswagen обяви във вторник, че строи два завода в Китай, които ще произведат общо 600 000 коли, базирани на специализираната му модулната платформа за електромобили (MEB). Новите заводи в Антиг и Фошан започват работа няколко месеца след завода в германския град Цвикау, който ще сглобява 330 000 автомобила годишно от края на 2019 г. При тези мащаби на производство Volkswagen най-вероятно ще изпревари Tesla, чийто единствен завод за сглобяване на автомобили във Фримонт, щата Калифорния, може да прави около 500 000 коли. В началото на годината лидерът в производството на електромобили направи първа копка на предприятието си в покрайнините на Шанхай, което се очаква да започне работа в края на 2019 г. и като начало да произвежда 250 000 коли годишно.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
15.05.2019
Dow Jones Industrial
25 648.02 (115.97)
Nasdaq Composite
7 822.15 (87.65)
Стокови борси
15.05.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)62.39
Heating oil ($US/gal.)2.1000
Natural gas ($US/mmbtu)2.6000
Unleaded gas ($US/gal.)2.0200
Gold ($US/Troy Oz.)1 296.70
Silver ($US/Troy Oz.)14.78
Platinum ($US/Troy Oz.)847.70
Hogs (cents/lb.)91.92
Live cattle (cents/lb.)106.98

       Опознай България

Иван Мърквичка (1856 - 1938)

Иван Мърквичка е художник, педагог и обществен деец от чешки произход, намерил своята истинска реализация и признание в България. Роден е в село Видим при Дуба, Австрийска империя на 23 април 1856 г. Учи в Пражката академия за изобразителни изкуства и в Мюнхенската художествена академия. По покана на Правителството на Източна Румелия през 1881 година идва в България. Назначен е като учител в Пловдив, в гимназията „Св. св. Кирил и Методий“ (Жълтото училище, известно още като Геровото училище), а по-късно в гимназия „Александър I“. През 1896 г. Мърквичка заедно с Константин Величков и Антон Митов основават Държавното рисувално училище (днес Национална художествена академия) в София, и става негов директор. Мърквичка участва в развитието на почти всички живописни жанрове - битов селски жанр, портретен, исторически, пейзажен, натюрморт. Заедно с Антон Митов участва в стенописната украса на храм-паметник "Ал. Невски" в София. През 1894 г. Мърквичка илюстрира първото издание на романа „Под игото“ от Иван Вазов. Заедно с археолога и нумизмат Вацлав Добруски са автори на тогавашния герб на България. През 1918 година е избран за дописен член на БАН. Умира в Прага на 16 май 1938 г. (Източник: bg.wikipedia.org)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 16.05.2019
Българска версия: 29736, Английска версия: 2912

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999