Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 02 май 2019 г., брой 4944
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(02.05.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.26768
USD   1.74347
CHF   1.71009
EUR/USD   1.1218*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Автоинвест АД - Бургас
Амонит АД - Варна
Виктория филм АД - Плевен
Галенит АД - Кърджали
Горубсо Кърджали АД - Кърджали
Грийн Партнърс АД - София
Зауба ЕАД - София
Интерагри България АД - София
Карина АД - Карнобат
Моторели ООД - Бургас
Омикрон АД - София
Пътстрой Силистра АД - Силистра
Триасс АД - София
Туристстрой 96 АД - Царацово
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Министерството на финансите очаква рекорден бюджетен излишък в края на април в размер на 2.67 млрд. лв., или 2.3% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на България. За сравнение през април 2018 г. плюсът бе 1.3 млрд. лв.  От финансовото министерство обясняват огромното превишение на приходите над разходите със спецификата на данъчния календар, както и с възстановени от Еврокомисията суми в частта на помощите. Бюджетът за тази година е разчетен с дефицит от 0.5% от БВП, или с 600 млн. лв. "на червено". Бюджетните приходи в края на април достигат 15.1 млрд. лв., което е 34.5% от планираните за годината. В сравнение с първите четири месеца на 2018 г. увеличението им е с 2.1 млрд. лв., като данъчните постъпления са нараснали с близо 1 млрд. лв., неданъчните с 672 млн., а помощите и даренията (основно грантовете по европрограмите) са с 378 млн. лв. повече. Разходите на държавата обаче изостават спрямо годишния разчет. До края на април са похарчени 12.434 млрд. лв., което е 28% от плана.

Източник: Сега

През февруари спрямо януари 2019 г. намалява производството на: твърди горива - с 24.6 на сто до 2 685 хил. т; безоловен бензин - с 10.1 на сто до 143 хил. т; дизелово гориво - с 15.4 на сто до 241 хил. т; природен газ - с 33.3 на сто до 2 млн. м3; електроенергия - с 9.1 на сто до 4 150 ГВтч., съобщи Националният статистически институт. Производството на пропан-бутанови смеси остава без изменение. През февруари 2019 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на: твърди горива - с 18.8 на сто; безоловен бензин - с 10.9 на сто; дизелово гориво - с 42.6 на сто; електроенергия - с 6.9 на сто. Намалява производството на пропан-бутанови смеси - с 10 на сто. През февруари спрямо януари намаляват доставките на: твърди горива - с 23.8 на сто до 2 792 хил. т; пропан-бутанови смеси - с 2.6 на сто до 37 хил. т; безоловен бензин - с 12.2 на сто до 36 хил. т; дизелово гориво - с 2.6 на сто до 152 хил. т; природен газ - с 20.2 на сто до 324 млн. м3; електроенергия - с 16.8 на сто до 3 150 ГВтч.

Източник: 24 часа

 
Концесии

Поради неизпълнение на основни договорни задължения от концесионерите, едностранно се прекратяват договорът за добив на пясъци и чакъли от от находище „Канарата“, договорът за добив на гнайси от находище „Кобилино“, участък „Нивата“, както и договорът за добив на скалнооблицовъчни материали от находище „Кирчево“, реши Министерският съвет. Находище „Канарата“ се намира на територията на община Баните, област Смолян. Концесионният договор е сключен на 12 април 2005 г. с дружество „Кандурови“ ООД, с. Баните. Концесионерът не е заплатил концесионно възнаграждение, липсват предоставен геоложки отчет, както и банкова гаранция за изпълнението на паричните задължения по концесионния договор. Находище „Кобилино“, участък „Нивата“ се намира на територията на община Ивайловград, област Хасково. През декември 2012 г. за него е сключен 35-годишен концесионен договор с „Риолит“ ЕООД, гр. Крумовград. Мярката за прекратяване на договора се налага поради неизпълнение от страна на концесионера на основни парични и непарични задължения.

Източник: 24 часа

Дружества
Производство на канцеларски и търговски мебели, без столове
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Балкан АД АД - София   23 578  
  2   Салекс ООД - Бургас   22 910  
  3   О.Р.Т. ЕАД - София   6 351  
  4   Евро Дом ЕООД - Русе   3 322  
  5   Кам - Никола Стойков ЕТ - София   3 262  
  6   Мебелор ООД - Пловдив   2 975  
  7   Делфос дизайн ЕООД - София   2 909  
  8   Мебели Камбо ООД - Хасково   2 321  
  9   Модекс ООД - Кърджали   2 320  
  10   Билдинг ООД - Крън   2 302  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 30.04.2019
  Обща стойност (BGN): 272 907.72  
Брой търгувани компании: 42
Premium 35 712.68
Standard 214 724.91
АДСИЦ 22 470.13
Най-голяма промяна в цените
Северкооп Гъмза Холдинг АД - София 10.81 %
Алкомет АД - Шумен -9.40 %
BaSE - Акции: 6 948.92
BaSE - АДСИЦ: 1 497.85

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Производителят на алуминиеви изделия "Алкомет" повишава леко приходите си през първото тримесечие на 2019 година, но увеличените материални запаси понижават печалбата му. С приключването на инвестиционната програма за 40 млн. евро и достигането на пълен капацитет на новото оборудване до края на годината компанията очаква продажбите на пресови продукти да нараснат значително.Нетните приходи от продажби на "Алкомет" нарастват с по-малко от 1% през първото тримесечие на годината. В същото време компанията отчита по-големи оперативни разходи, въпреки намаляването на разходите за материали. Основната причина за това са по-големите запаси от продукция, където ръстът е с около една трета. Леко повишение има и при разходите за заплати и осигуровки заради увеличаването на персонала във връзка с инвестиционния проект, като към края на март в завода работят 1057 души. Печалбата след данъци за периода е с около 800 хил. лв. по-малка, отколкото преди година.

Източник: Капитал

За втори път частен съдебен изпълнител е обявил за продан на 16 май 2019 г. пететажния хотел „Бъндерица“ , ситуиран на терен от 820 кв.м в Банско. Застроената площ на хотела е от 215.73 кв.м., а разгънатата - 916 кв.метра. Цената на имота е значително намалена, спрямо предишното му предлагане през миналата година. Сега хотелът се търгува за 1 107 200 лева. Сградата е собственост на софийското дружество с ограничена отговорност „Ликом-К“. Фирмата е собственост на Людмил Тодоров, Никола Русинов, Марянка Шиварова и Русин Русинов. Върху имотите и са вписани договорни ипотеки в полза Първа инвестиционна банка, наложени са възбрани в полза на община Банско, както и в полза на частното лица Денис Трифонов.

Източник: Банкеръ

Тексаският мултимилионер Eдмънд Бек вече има две сгради на великият майстор Колю Фичето във Велико Търново. След изключително красивия хан „Хаджи Николи”, носителят на наградата „Велико Търново” и неговият партньор Любо Марков са закупили и руините на Стамболовия хан за 230 хил. eвро. Миналата година Великотърновският общински съвет разреши на един от водещите предприемачи в града Хилендар Тодоров да изкупи общинската земя, върху която се намират останките на хана срещу 230 хил. лв. Преди това Тодоров изкупи собствеността на сградата от 20-ината й наследници. Проектирането е възложено на арх. Драгомир Йосифов и неговия екип. Компромис с визията и предназначението на сградата няма да се правят, а както хан „Хаджи Николи”, така и Стамболовият хан трябва да са гордости за града”, коментира партньорът на Едмънд Бек за България Любо Марков. Под хана ще има подземни паркинги, възстановява се вътрешната му градина, както и самата сграда, след като Институтът за недвижимо културно наследство и министерството на културата одобрят проектите на новите собственици.

Източник: Борба - Велико Търново

Акционерите на "Слънчев бряг" АД - к.к. Слънчев бряг остават без дивидент - и за 2018 година, става ясно от поканата за свикване на редовно общо събрание на 7 юни 2019 г. Основната дейност на "Слънчев бряг" АД е поддържането на инфраструктурата на едноименния черноморски курорт, което от ключово значение за функционирането на отделните туристически обекти в него. От началото на 2009 г. дружеството има проблеми със собствениците на тези обекти за плащането на такса за поддръжката на инфраструктурата, което се отразява и върху приходите на туристическото дружество. Те се допълват и от продажбата ел.енергия от фотоволтаичната централа на "Слънчев бряг" АД и продажбата на нефинансови активи - поземлени имоти и обекти. Финансовият резултат от дейността на дружеството е загуба от 116 хил. лева през 2018 г., като мениджърите предлагат да не се разпределя печалба и да не се изплащат дивиденти. Една от основните причини за това е големият размер на разходите за амортизации, които фирмата плаща.

Източник: Банкеръ

А1 отбелязва сериозен ръст на печалбата си и всички основни финансови показатели през първото тримесечие на 2019 г. спрямо същия период на 2018 г. Печалбата преди данъци, такси, лихви и амортизация (EBITDA) на компанията се повишава със 17,7% до 42,8 млн. евро, а приходите се увеличават с 3,9% до 111,1 млн. евро. По този начин позитивната тенденция от последните три години не само се запазва, но и ускорява темпото си на ръст. Средният приход от абонат (ARPU) нараства със 7% до 5,4 евро заради постоянните усилия на компанията да предложи качествени и релевантни оферти на своите клиенти. Средният приход от фиксирана линия (ARPL) също се повишава с 6,5% до 12,9 евро поради повишеното качество и по-доброто съдържание, което предлага телекомът. Броят на клиентите на фиксирани услуги отбелязва ръст от 2,3% до близо 1,029 милиона, като позитивният тренд при ТВ и интернет услугите компенсира спада от намаляващата популярност на фиксираните гласови услуги. Общият брой клиенти на договор за мобилни услуги намалява с 3,1%.

Източник: 24 часа

Регулирана информация

На 25.04.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран годишен финансов отчет за 2018 год. на Випом АД

На 25.04.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за първо тримесечие на 2019 год. на КММ АД - Шумен /4KP/       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Съюзът на пивоварите с приз от Българската асоциация на ПР агенциите

Със заповед на Министър Вълчев се създава Секторен съвет за електрическа мобилност

Ден на момичетата и информационните технологии – 24 април 2019 г.

В НС се проведе кръгла маса, посветена на 100-годишнината от създаването на Международната организация на труда

Обръщение на Радосвет Радев към членовете на БСК

Остър завой към образование с професия

Експерти в разговор за търсените кадри от пазара на труда

Радосвет Радев пред БНР: Безработица в България практически няма, напротив – има остър дефицит на работници

Отпуските по болест скочиха двойно за 8 години

ПУБЛИЧНА ПОКАНА, Предмет: „Доставка и монтаж на оборудване за платформата SWAN за повторна употреба на отпадъците” Срок: 13 май!


Предстоящи събития

14-17 май: Семинар “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“

15 май: Специализиран тренинг за насърчаване на женското предприемачество

16 май: Форум "Business & Finance 4.0"

22 май: Форум „Взаимодействие между бизнеса и образованието в Област Добрич“

20 юни: Двустранни бизнес срещи по време на E2tech4Cities, 20 юни 2019г., Брюксел

21.06.2019: Конференция "Бизнесът и регионите"

28 юни: 20 години Българска национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 3 - 11 май 2019, съботно-неделен 
CCNA 1 - 01 юни 2019, съботно-неделен
CCNA 2 - 08 юни 2019, съботно-неделен
ССNА TShoot - 20 април 2019, съботно-неделен

Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Полша и Германия са спрели вноса на руски петрол по магистрален тръбопровод "Дружба", поради опасения за лошо качество, предизвиквайки рядка криза във връзка с доставките от втория по големина износител в света, информира Reuters. Спирането на вноса от тръбопровода може да доведе до недостиг на суровина за рафинериите, принадлежащи на полската компанията PKN Orlen, както и на германски предприятия, собственост на енергийните компании Total, Shell, British Petroleum и Rosneft, тъй като голяма част от техния внос на петрол обикновено идва от тръбопровод "Дружба". Спирането на петролните потоци може да предизвика правни претенции на западни купувачи срещу руски доставчици, които също ще търсят компенсация от руския газопровод Monopoly Transneft, казаха трима търговци. В сряда полската тръбопроводна компания "Перн" заяви пред "Транснефт", че е спрялa покупките на петрол. Съседна Полша е спряла да приема доставки на руски суров петрол през построения от Съветския съюз тръбопровод "Дружба" в сряда, съобщиха от беларуската държавна информационна агенция "Белта". "Дружба" може да достави до 1 милион барела на ден, или 1% от глобалното търсене на суров петрол. 

Източник: CNBC

Америка

Президентът на Мексико Андрес Мануел Лопес Обрадор обяви, че строителството на новото летище в Мексико ще започне отново, след изоставянето на проекта за изграждане на мегалетище, от което вече е построено почти една трета. "В понеделник ще започне строителството на новото летище в Мексико сити", заяви държавният глава вчера при откриването на авиошоу на военната база "Санта Лусия", близо до столицата, където ще бъде изграден терминалът. Бившият проект за аерогара, който се очакваше да струва около 13 милиарда долара - и беше един от водещите проекти на президента Енрике Пеня Нието (2012-2018 г.) - беше окачествен от Лопес Обрадор като "фараонски" и заобиколен от "корупция". Отмяната, обявена след предизвикало полемики допитване до народа на изграждането на това летище, проектирано от известния британски архитект Норман Фостър, предизвика силна критика в Мексико, особено от страна на предприемачи. Това също така доведе до задължението на мексиканската държава да изплати на инвеститорите обезщетение на стойност 1,8 млрд долара след трудни преговори.

Източник: AFP

Азия

Технологичният гигант LG Electronics разкри, че ще спре да произвежда смартфони в Южна Корея и ще прехвърли производството си във Виетнам, с което се присъединява към световните си конкуренти, които реорганизират производството си, в опит да се справят със спада в глобалното търсене. Преструктурирането на губещия бизнес се случва в момент, в който LG, която някога беше един от трите топ производители на смартфони в света, се сблъсква със свиване на пазарния дял до под 3% в рамките на десетилетие, в което смартфоните започнаха да доминират на мобилния пазар. "Намирам решението за положително“, коментира анализаторът Джон Парк от Daishin Securities. LG се нарежда на трето място на американския пазар на смартфони със своите 17% дял към третото тримесечие на 2018 г., сочат данни на Counterpoint. Преди нея са Apple и Samsung Electronics. LG, чийто бизнес със смартфони е на загуба през последните няколко години, посочва, че прехвърлянето на производството ще насърчи годишния капацитет на завода ѝ за смартфони във Виетнам с 83% до 11 млн. смартфона от втората половина на 2019 г. LG произвежда смартфони и в Китай, Бразилия и Индия.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
01.05.2019
Dow Jones Industrial
26 430.14 (-162.77)
Nasdaq Composite
8 049.64 (-45.75)
Стокови борси
01.05.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)63.46
Heating oil ($US/gal.)2.0900
Natural gas ($US/mmbtu)2.6100
Unleaded gas ($US/gal.)2.0600
Gold ($US/Troy Oz.)1 275.30
Silver ($US/Troy Oz.)14.69
Platinum ($US/Troy Oz.)868.60
Hogs (cents/lb.)91.22
Live cattle (cents/lb.)113.88

       Опознай България

Св. Борис-Михаил – Княз Български

Св. Борис-Михаил е български владетел от IX век, покръстител на българския народ, забележителен държавник. По време на своето продължително царуване /852-889 г./ княз Борис извършил значителни промени в политическия и духовния живот на страната с трайни културно-исторически последствия. В 864 г. той се покръстил и въвел християнството като официална религия в Българската държава. Построил много храмове и манастири и радеел за изграждането на независима Българска църква. Плод на неговата културна политика е въвеждането на старобългарския език и писменост в богослужението и в държавния живот и създаването на първите български книжовни и просветни средища. Той посрещнал радушно в Плиска Кирило-Методиевите ученици Климент, Наум и Ангеларий и им създал благоприятни условия за книжовен труд на старобългарски език и за подготовка на кадри за нуждите на църквата. В 889 г. доброволно напуснал престола и станал монах в манастира край Голямата базилика в Плиска. На два пъти князът временно напускал обителта – веднъж за да усмири разбунтувалите се привърженици на езичеството, предвождани от сина му Владимир, и втори път, за да поведе войските срещу нахлулите в българските земи маджари. Починал на 2 май 907 г. Днес имен ден празнуват Борис, Борислав и Боряна.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 02.05.2019
Българска версия: 29563, Английска версия: 2897

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    

Август 2019
 ПВСЧПСН
31   1234
32567891011
3312131415161718
3419202122232425
35262728293031 

Септември 2019
 ПВСЧПСН
35      1
362345678
379101112131415
3816171819202122
3923242526272829
4030      

Октомври 2019
 ПВСЧПСН
40 123456
4178910111213
4214151617181920
4321222324252627
4428293031   


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999