Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 03 май 2018 г., брой 4701
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(03.05.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.22152
USD   1.62891
CHF   1.63572
EUR/USD   1.2007*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  

Традиционна майска конференция на Българската асоциация за управление на хора
17-19.05.2018 г.
хотел „Рила“, Боровец
Развитието на бизнеса чрез човешкия капитал, иновации и предприемачество в корпоративната среда и управлението на ресурси.
Стъпки и инструменти за въвеждане на GDPR.
Повишаване капацитета на човешкия ресурс
Регистрация за конференцията
Програма на събитието

 

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Автотрафик АД - Бургас
Българска информационно-консултантска къща АД - София
Виктория филм АД - Плевен
Елитстрой АД - Благоевград
Пр 97 АД - София
Търговия на едро-Сливен АД - Сливен
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Министерството на финансите очаква над 1.3 млрд. лв. излишък по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към април 2018 г. Това е 1.3 % от прогнозирания брутен вътрешен продукт (БВП). За сравнение салдото по КФП към април 2017 г. бе излишък в размер на 1.591 млрд. лв. (1.6 % от БВП). Месец април традиционно се характеризира с превишение на приходите над разходите по КФП поради спецификата на данъчния календар. За подобрението на бюджетното салдо през месеца допринасят и възстановените суми от ЕК в частта на помощите. Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки: Приходите и помощите по КФП към април 2018 г. се очаква да бъдат в размер на 12.942 млрд. лв. (33.9% от годишния разчет), като спрямо април 2017 г. се отбелязва ръст от 924.8 млрд. лв. Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 996.5 млн. лв. (8.6%), докато постъпленията от помощи остават по-ниски от отчетените за същия период на предходната година.

Източник: Банкеръ

Безработицата в България продължава да спада и през март 2018 г. на месечна база, достигайки 5,2%. Това е най-ниското равнище от поне декември 2008 г., като единствено през октомври и ноември същата година то е било под тази стойност – съответно от 5,1% и 5,0%, отчете Евростат. На годишна база се вижда дори по-сериозно понижение, като през март 2017 г. безработицата е била на ниво от 6,4%, или с 1,2 пр.п. по-висока. Безработните у нас през третия месец на годишната са били общо 179 хил. души, или с цели 33 хил. души по-малко в сравнение с април 2017 г. и с 4 хил. по-малко на месечна база. Нивото на младежка безработица в страната също продължава да спада, достигайки 10,4%. За сравнение, това е само с 0,1 пр.п. по-малко от данните за февруари тази година, но с 3,1 пр.п. под стойността за същия период на миналата година. Общо 19 хил. младежи на възраст до 25 са били без работа през третия месеца на годината.

Източник: investor.bgДружества
Производство на други изделия от пластмаси
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Хамбергер България ЕООД - Севлиево   130 150  
  2   Арексим Инженеринг ЕАД - Смолян   52 396  
  3   Профилинк ООД - Пловдив   47 203  
  4   Трейс Ипома АД - София   43 129  
  5   Бунай АД - Панагюрище   16 810  
  6   Мекалит България ЕООД - Куклен   16 701  
  7   Полипласт Мараджиев ООД - Стамболийски   14 601  
  8   Тридекс ООД - Садово   13 933  
  9   Акумалукс БГ АД - Садово   13 402  
  10   Дико - Иван Диколаков ЕТ - Пловдив   11 397  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 02.05.2018
  Обща стойност (BGN): 124 796.22  
Брой търгувани компании: 28
Premium 55 852.91
Standard 32 118.78
АДСИЦ 33 705.39
Структурирани 1 797.71
Облигации 1 321.44
Най-голяма промяна в цените
БТФ Expat Poland WIG20 UCITS ETF ФОНД - София -4.92 %
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София 3.97 %
BaSE - Акции: 1 852.75
BaSE - АДСИЦ: 240.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

„Минпроект” ще изготви задълбочен анализ на състоянието на „Мини Марица-изток”, за да се потърсят възможности за ръст на инвестициите, както и да се оптимизират дейностите, заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова. По време на визитата в рудниците е обсъден и въпросът за увеличението на цената на въглищата с поне 15% – едно от исканията по време на миньорския протест през април в София. Теменужка Петкова заяви, че във въгледобивното дружество се работи за подобряване на условията на труд, инвестира се в ново оборудване и финансовото състояние е стабилно. „Има багер, който е от 1960 г., но наред с това трябва да се отчете, че има и рехабилитирани, внедрена е нова техника и непрекъснато се работи в тази посока. В момента е в ход на обществена поръчка за рехабилитация на 5 багера за 85 млн. лева. Мините имат положителен финансов резултат. Приходите са се увеличили 2017 г. спрямо 2016 г. с 56 млн. лева” – каза още енергийният министър. Тя добави, че през 2014 г. по сметките на „Мини Марица-изток” е имало само 1,2 млн. лева, а в момента сумата надхвърля 40 млн. лева.

Източник: Труд

В Ловеч бе подписан Меморандум за сътрудничество между „Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ) и Областна администрация – Ловеч. Съгласно меморандума Областна администрация-Ловеч, и Национална компания индустриални зони ЕАД ще работят съвместно за привличане на инвестиции и за обособяване на икономическа зона в града при конкретен интерес от инвеститори. До края на 2018 година по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ ще стартираме процедури за около 400 млн.лв., от които българските компании ще могат да се възползват, заяви министърът на икономиката Емил Караниколов. Като краткосрочни мерки, по които работи правителството са облекчаване на режимите за издаването на работни визи и придобиването на гражданство от страна на висококвалифицирани кадри от чужбина. Стимулирането на дуалната форма на обучение и на преквалификацията на кадри, както и по-широка информационна кампания за ползите от тези обучения ще доведат до създаването на необходимите за бизнеса висококвалифицирани специалисти. „Обмисляме в Индустриалните зони да бъдат изградени центрове за преквалификация и образование, спрямо нуждите на бизнеса“, допълни той.

Източник: Банкеръ

Веригата за търговия с дрогерийни стоки dm отчита оборот от 62,9 милиона лева от бизнеса си в България през първата половина на финансовата година, приключила за компанията през март 2018 година. В сравнение със същото шестмесечие, приключило през март 2017 година, ръстът е от 21,9%. За разглеждания период инвестициите на дружеството у нас надхвърлят 740 хиляди лева. От dm посочват, че вложенията са били насочени най-вече към разширяване на обектите им в страната, обновяване на съществуващи такива, както и в логистичната им база. Ръстът на продажбите в България за шестмесечието е осезаемо по-висок от този за групата, който е в рамките на 5,2% до 5,348 милиарда евро. Общо магазините на dm в Европа са 3512, а служителите - близо 60 000. У нас след откриването на последния такъв в Маll Рlоvdіv магазините на веригата са 72 в 25 града в цялата страна. През есента на миналата година от компанията обявиха, че планират през 2018 година да отворят 10 нови обекта. Според данните на веригата с отварянето на последните нови магазини служителите й у нас са нараснали с 5 на сто до над 670 души. Част от тях са били назначени и в централния офис, както и в логистичния център в Елин Пелин.

Източник: money.bg

Производителят на акумулаторни батерии "Монбат" и собственикът на завода за целулоза в Свищов "Свилоза" планират да разпределят общо 8.5 млн. лв. като дивиденти. Предложенията за това ще бъдат гласувани от общите събрания следващия месец. Общо 7.5 млн. лв. е предвидената от "Монбат" сума за разпределение сред акционерите, основните от които са братята Атанас и Пламен Бобокови. Това включва цялата печалба на дружеството след данъци за 2017 г., която е в размер на 6.352 млн. лв., както и 1.148 млн. лв. от неразпределената от предходни години печалба. Окончателното решение ще бъде взето на общото събрание на 25 юни. За 2016 г. дружеството разпредели 11.032 млн. лв. като дивиденти. "Свилоза" от своя страна, чийто мажоритарен собственик е Красимир Дачев, планира да раздаде 1 млн. лв. от натрупаната неразпределена печалба от предходни години. Причината за това е, че индивидуалният финансов резултат за 2017 г. е отрицателен - 6.034 млн. лв. На 20 юни акционерите трябва да гласуват и дали тази загуба да бъде покрита от предходните печалби. Към края на 2017 г. натрупаната печалба на "Свилоза" е 13.8 млн. лв. (след приспадане на загубата за миналата година). Тя беше резултат главно от обезценки за 5.37 млн. лв., основната част от които по предоставени заеми на несвързани лица.

Източник: Капитал

Неработещата от началото на 2015 г. поради несъответствие с екостандартите ТЕЦ "Варна" отчете нетна печалба от 60 млн. лева за 2017 г. Новият й собственик Данаил Папазов, получава 30 млн. лв. дивидент, с което на практика си връща част от вложените средства в сделката с чешката ЧЕЗ за въглищната централа. Това сочи годишният финансов отчет на дружеството, което се кани да се върне на енергийния пазар от 1 юли. Плановете на Папазов са да участва в търговете за студен резерв, провеждани от "Електроенергийния системен оператор", който също от средата на годината ще бъде повишен от сегашните 500 МВ на 650 МВ. Той искаше да продава електроенергията от ТЕЦ "Варна" и на регулирания пазар на бита, но внесена поправка в последния момент преди окончателното гласуване на Закона за енергетиката отряза от сигурния пазар електроцентралите с цени, надвишаващи с повече от 10 процента прогнозната пазарна цена за съответната година, която ще се определя от енергийния регулатор. Пазаров бе обявил, че подготвяните за работа и преминаващи на природен газ три блока ще играят и на свободния пазар. Постигнатият след смяната на собствеността положителен финансов резултат се дължи основно на преоценка на дълготрайните активи, които поскъпват от 10 млн. лв. през 2016 г. на 275 млн. лв.

Източник: mediapool.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

10 май: Обучение за МСП „Иновации чрез дизайн-специализирано обучение за МСП“

15 май: Специализирано обучение за ИНТРАСТАТ оператори. Коментари и практика по прилагането на система ИНТРАСТАТ

17 май: Общо събрание на БАМИ

17-18 май: Съвет на президентите на BusinessEurope

18 май: Общо събрание на Съюза на производителите на комбинирани фуражи в България

18 май: Европейски минен бизнес форум 2018 г.

22 май: Семинар "Системи за управление безопасността на движението по пътищата - Изисквания с указания за прилагане /ISO 39001:2014/"

7 юни: E² Tech4Cities Brokerage event & Pitching session 2018

13 юни: Конференция „Готови ли сте за GDPR?“

14 юни: Международна среща за Черноморския регион

5-10 ноември: China International Import Expo (CIIE)


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:

Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 10 март 2018, съботно-неделен
CCNA 4 - 14 април 2018, съботно-неделен
CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен

Нов курс  Internet of Things Fundamentals

Обучение за MS Office:
Предстоят

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейската комисия (ЕК) представи предложението си за следващата Многогодишна финансова рамка на общността за периода 2021 - 2027 година. В предложението е включено намаление на средствата за Кохезионната политика със 7%, за селскостопанската политика - с 5% и по директните плащания - с 4%. Плановете бяха анонсирани от комисаря по въпросите на бюджета Гюнтер Йотингер пред Европейския парламент. Изказването му беше излъчено във видеосистемата на европейските институции. Йотингер посочи, че при изготвянето на плановете ЕК е била изправена пред два проблема - намаляването на средствата във връзка с Brexit и новите предизвикателства пред ЕС - миграция, граничен контрол и отбрана. За председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер новият бюджет на общността е новаторски, по-гъвкав и модерен бюджет. Той обясни пред депутатите, че Комисията е извършила задълбочен анализ на всички европейски политики и в резултат предлага размер на Многогодишната финансова рамка от 1,11% от брутния национален доход, или 1,27 трилиона евро. Без преразглеждането на политиките предложението трябваше да бъде в размер на 2% от брутния национален доход и това би било отхвърлено от повечето държави в общността.

Америка

Американската инвестиционна банка Gоldmаn Sасhs Grоuр Іnс. ще заплати глоба от порядъка на $110 милиона за да урегулира обвиненията на регулаторните органи. Те са свързани с допуснати нарушения от банката на валутния пазар. Gоldmаn Sасhs ще изплати по $54,75 милиона на Федералния резерв и Департамента а финансови услуги на щата Ню Йорк, съобщава деловия сайт Dоw Јоnеs. Регулаторните органи твърдят, че през периода 2008-2013 г. валутни трейдъри на банката са използвали електронен чатрум, за да обменят с информации с други участници на валутния пазар с цел получаване на по-големи печалби в ущърб н а клиентите на банката. Трейдърите са имали възможност да коригират цените на определени ценни книжа и да помагат на колеги от други банки, предоставяйки им конфиденциална информация за направените от клиентите заявки. 

Източник: CNN

Азия

Китайската НNА Grоuр продава свое подразделение с дейност в недвижимото имущество за 2,9 милиарда юана (335,4 милиона паунда), съобщиха от компанията в сряда в съобщение до инвеститорите. Ходът е част от продължаващото вече с месеци масово разпродаване на активи, за да може концернът да посрещне плащанията по огромния си дълг. НNА Іnvеstmеnt Grоuр Со. ще продаде дъщерното си дружество на предприемаческата Fushеng Grоuр с печалба от около 400 милиона юана. Китайската група продава активи за милиарди долари, след като в продължение на две години изкупуваше масово, като похарчи около 50 милиарда долара. Компанията се изправи пред проблеми с регулаторите в няколко държави, притеснени от мъгливата ѝ структура на собственост. По-рано тази седмица НNА се отказа от желанието си да купи SкуВrіdgе Саріtаl - инвестиционна компания, основана от бившия помощник на президента Доналд Тръмп - Антъни Скарамучи, след като сделката не получи одобрение от регулаторите повече от година. От началото на 2018 година китайската компания продаде недвижимо имущество от над 10 милиарда долара в Австралия, Ню Йорк и Хонконг, както и дялове в Dеutsсhе Ваnк АG и Ніltоn Wоrldwіrе Ноldіngs Іnс.

Източник: Фирмена информация

 
Индекси на фондови борси
02.05.2018
Dow Jones Industrial
23 924.98 (-174.07)
Nasdaq Composite
7 100.90 (-29.81)
Стокови борси
02.05.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)67.87
Heating oil ($US/gal.)2.1200
Natural gas ($US/mmbtu)2.7600
Unleaded gas ($US/gal.)2.0700
Gold ($US/Troy Oz.)1 310.00
Silver ($US/Troy Oz.)16.45
Platinum ($US/Troy Oz.)897.90
Hogs (cents/lb.)73.50
Live cattle (cents/lb.)104.85

       Опознай България

Девически манастир Въведение Богородично – с. Батошево

Село Батошево се намира в североизточните склонове на масива Разлатица от Средния Предбалкан. Отстои на 15 километра от гр. Севлиево, на 25 километра от Габрово и на около 170 километра от София.
Девическият манастир "Въведение Богородично" се намира в самия център на селото. Не е известно точно кога е основан. Опожарен е през 1674 г. и възобновен два века по-късно - в 1872 година от Миню Попкоев като “семеен” манастир, в който първа монахиня е една от дъщерите му - Мария. Съществува от 40-те години на ХІХ век като метох, а от началото на ХХ век е манастир. Представлява комплекс от църква, построена през 1905 г., жилищни и стопански сгради. В църквата има икони на Станислав Доспевски. Манастирът е свързан е с подготовката на Априлското въстание през 1876 година. Понастоящем манастирът е постоянно действащ. Обявен е за паметник на културата.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 03.05.2018
Българска версия: 30057, Английска версия: 3002

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999