Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 12 януари 2018 г., брой 4626
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(12.01.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.19571
USD   1.62755
CHF   1.66652
EUR/USD   1.2017*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  КМБ България ЕАД - Горна Малина  
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

На 11 януари 2018 г. в Народния театър „Иван Вазов“ се проведе oфициалната церемония по поемане на председателството на Съвета на Европейския съюз. От 1 януари 2018 г. стартира българското председателство на Съвета на Европейския съюз, което ще продължи през следващите 6 месеца. Председателството ще се съсредоточи върху четири основни области: бъдещето на Европа и младите хора, Западните Балкани, сигурността и стабилността и цифровата икономика. Приоритетите на българското председателство са подчинени на неговия девиз: „Съединението прави силата“, който е и девизът върху герба на Република България.

2,2 млрд. евро е излишъкът по текущата сметка на България за третото тримесечие на 2017 г., отчита Евростат. За сравнение, за второто тримесечие на годината страната регистрира излишък от 500 млн. евро, а за третото тримесечие на 2016 г. - излишък от 1,7 млрд. евро, което сочи ускоряване и на годишна база, и на тримесечна база. Европейският съюз като цяло е постигнал излишък по текущата сметка от 69,4 млрд. евро (1,8% от БВП) за третото тримесечие на 2017 г. И на годишна, и на тримесечна база се бележи ръст. През третото тримесечие на 2016 г. излишъкът е бил в размер на 44,8 млрд. евро (1,2% от БВП), а през второто тримесечие на 2017 г. - 47,5 млрд. евро (1,2% от БВП). Що се отнася до отделните страни в ЕС, 20 държави бележат излишък, 6 – дефицит, а две (Белгия и Литва) са постигнали баланс по текущата сметка за третото тримесечие. Германия остава държа­вата от ЕС с най-голям излишък – 62,8 млрд. евро за третото тримесечие, който се увеличава на тримесечна база, но намалява на годишна.

Източник: investor.bgКонцесии

Министерството на туризма е обявило пет процедури за намиране на стопани на черноморски плажове. Три са конкурси за концесионери на ивиците Слънчев бряг-север, Несебър-юг и Росенец-север за период от 15 години. Другите две процедури са търгове за наематели за 5 години на части от плажовете Лахана край Поморие и Фичоза край Варна. Двете най-атрактивни плажни ивици сред предложените са Слънчев бряг-север и Несебър-юг, с чиито досегашни концесионери министерството развали договорите през 2016 г. Според документацията на министерството за Слънчев бряг-север се иска минимална годишна концесионна такса от 1,375 млн. лв. и 962 хил. лв. гаранция за участие в процедурата. При оценката на офертите 40% тежест ще има предложеното концесионно плащане, още 40% най-ниската предложена цена за чадър и шезлонг и 20% тежест ще имат предложените инвестиции. За Несебър-юг минималната годишна концесионна такса е 247 хил. лева. Двата конкурса ще се състоят на 12 февруари за Слънчев бряг и на 13 февруари 2018 г. за Несебър.

Източник: 24 часа

Дружества
Събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, вкл. канализация; санитарни и почистващи дейности
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   КМД ЕООД - Пловдив   14 814  
  2   Нелсен Чистота ЕООД - Стара Загора   10 719  
  3   Еко Био Енерджи ЕООД - София   8 288  
  4   РТК ООД - Елин Пелин   6 836  
  5   Титан БКС ЕООД - Шумен   4 529  
  6   Титан АС ЕООД - София   4 241  
  7   Чистота Бургас ЕООД - Бургас   4 208  
  8   Грийн Партнърс АД - София   3 914  
  9   РПС-Русе-Пъблик Сървисиз ЕООД - Русе   2 804  
  10   Адиан ООД - Варна   2 130  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 11.01.2018
  Обща стойност (BGN): 1 071 120.26  
Брой търгувани компании: 46
Premium 515 396.29
Standard 504 655.14
АДСИЦ 16 980.61
Структурирани 34 088.22
Най-голяма промяна в цените
ЦБА Асет Мениджмънт АД - Дебелец 116.67 %
Топливо АД - София -9.82 %
BaSE - Акции: 8 519.66

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Управителният съвет на БНБ даде предварително одобрение "Новито Опортюнитиис Фонд" (Novito Opportunities Fund AGmvK) да придобие 67.64% от акциите на Общинска банка. Офшорката от Лихтенщайн бе единствен кандидат за дела на Столичната община в банката, която поиска минимална цена от 46 млн. лв. Придобиването на акциите е станало срещу 57.362 млн. лв. Сделката предизвика недоволство сред опозицията в Столичния общински съвет, тъй като не е ясно кой реално стои зад "Новито Опортюнитиис Фонд". Дружеството е регистрирано през юли 2017 г. от друг инвестиционен фонд, също учреден в Лихтенщайн - "КАИАК Фонд Мениджмънт", чиито акционери също са анонимни. Българската компания "Инса ойл", която се занимава с петролен бизнес, притежава инвестиционни дялове без право на глас в "Новито Опортюнитиис фонд". Централната банка посочва, че е консултирала решението си с органа за надзор на финансовите пазари на Лихтенщайн, както и с Държавната агенция "Национална сигурност". С друго свое решение БНБ разреши сливането на СиБанк и Обединена българска банка.

Източник: Сега

Комисията за защита на конкуренцията е отхвърлила двете жалби срещу търга за избор на инженер-консултант по проекта за газова връзка с Гърция. “Некст Инвест” и “Вини България” са допуснали неточности в жалбите. Двете фирми нямат никаква дейност, свързана с газови връзки. “Некст Инвест” се занимава с недвижими имоти. Повод за жалбата бе разяснение, което възложителят е направил във връзка с въпроси на кандидатите в търга. “Вини България” има предмет на дейност вино, търговия с вина и други стоки, както и търговско представителство. Проектната компания Ай Си Джи Би, в която са Българският енергиен холдинг и гръцко-италианското дружество “Ай Джи Ай Посейдон”, обяви поръчката през миналата есен. Стойността е 8,45 млн. лв., а избраният за консултант ще поеме управлението на всички основни дейности по изграждането. В края на миналата година възложителят съобщи, че удължава срока за оферти. Заради искане от участниците първоначално обявеният срок 19 декември бе променен на 15 януари 2018 г.

Източник: 24 часа

На заседание, проведено на 10 януари 2018 г., Управителният съвет на БНБ взе решение за разрешаване на преобразуването на  „Сибанк“ ЕАД чрез вливане по реда на чл. 262 от Търговския закон в „Обединена българска банка“ АД. Разрешението се издава при договорните условия, че „Обединена българска банка“ АД ще придобие цялото имущество на „Сибанк“ ЕАД и ще гарантира спазването на надзорните изисквания, установени в приложимата регулаторна рамка, за защита интересите на вложителите и другите кредитори на участващите в преобразуването банки.

Източник: Банкеръ

Комисията за финансов надзор взе решение да отпише „Енемона“ АД (в несъстоятелност) като публично дружество. Енемона Ютилитис АД беше обявено в несъстоятелност с решение на Софийски градски съд, вписано и в Търговския регистър, още в края на декември 2016 г. Съдът поиска да започне осребряване на имуществото на дружеството, включено в масата на несъстоятелността, и разпределение на осребреното имущество. За дата на неплатежоспособността се води 31 декември 2015 г. Енемона Ютилитис АД е основно дъщерно дружество на Енемона АД, което търгуваше с електрическа енергия и беше един от големите играчи на този пазар. Дружеството задлъжня към кредитори, като сред тях са Уникредит Булбанк, Инвестбанк, Националната електрическа компания (НЕК), ТЕЦ Марица Изток 2, ИНГ Банк Н.В., Електроенергиен системен оператор (ЕСО) ЕАД, Енерджи Съплай, Националната агенция за приходите (НАП) и други.

Източник: investor.bg

Веригата „Джъмбо“ води преговори за стъпване във Велико Търново. Вариант за нея е да се разположи в търговския център на изхода за Варна в подножието на Света гора и в близост до жп гарата. Идеята е „Джъмбо“ да работи наред с „Технополис“ в търговския център до гарата, който е на четири етажа и има огромен подземен и надземен паркинг. Доскоро там бе разположен и магазин „Явор“, който се премести в Търговския парк и освободи огромно пространство, на което би могъл да се разположи „Джъмбо“. „Има голям интерес към града от страна на големите вериги. В момента се изграждат два нови обекта – „Практикер“ и „Практис“, коментира кметът на града Даниел Панов. Конкурентите „Практикер“ и „Практис“ са в надпревара кой ще отвори пръв новия си голям обект. И двете вериги са си поставили краен срок за отваряне през пролетта на 2018 г. „Практикер“ нараства почти тройно с повече от 2 хил. кв. метра допълнителна площ. Инвестицията за обновяването е повече от 2,5 млн. лв. Новият строителен супермаркет се съединява с „Техномаркет“ и нараства и в северна посока. Паралелно тече и ремонт на огромния паркинг пред комплекса. Създава се и голям търговски център. 100 работни места и близо 10 млн. лв. инвестиция носи на Велико Търново новият хипермаркет с градински център на „Практис“. Строителният супермаркет се намира точно срещу мола и има разгъната площ от над 6000 кв. метра, както и голям паркинг към него.

Източник: Борба - Велико Търново       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

16-17 януари 2018 г.: Двудневен семинар на тема „Актуални възможности за европейско финансиране на бизнеса“

24 януари: Vision2020 Network: A gateway to Horizon 2020 ICT 2018 – 2020

26 януари: Среща на БАМИ с журналисти

30 януари: Практическо прилагане на ISO 50001 - системи за управление на енергията

31 януари: Конференция "Иновации за конкурентоспособност. Базовите индустрии - двигател за растеж"

6-7 февруари: Семинар „Вътрешен одит на Система за управление на здраве и безопасност при работа (ISO FDIS 45001:2017, ISO DIS 19011:2017)“

22-23 февруари: Европейски форум "Университети - бизнес"

1 март: Ден на BUSINESSEUROPE – 2018

21-22 март: Международна конференция „Бъдещето на труда“

22-23 март: Среща на група 1 "Работодатели" на Европейския икономически и социален комитет

11 април: Конференция "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие"

17-18 май: Съвет на президентите на BusinessEurope

14 юни: Международна среща за Черноморския регион


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 27 януари 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 януари 2018, вечерен
CCNA 3 - 10 февруари 2018, съботно-неделен
CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office:
MS Excel базово ниво - 18, 19, 20 декември 2017, следобеден

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейската комисия обяви плановете си да инвестира съвместно с държавите членки в изграждането на европейска инфраструктура от суперкомпютри от световна класа. Това се казва в съобщение на пресцентъра на Представителството на ЕК в България. Суперкомпютрите са необходими за обработката на все по-големи обеми от данни и носят ползи на обществото в много области — от здравеопазването и производството на енергия от възобновяеми източници до безопасността на автомобилите и киберсигурността. Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, заяви: "Суперкомпютрите вече са в основата на важни постижения и иновации в много области, които пряко засягат всекидневния живот на европейските граждани. Те могат да ни помогнат да развием персонализирана медицина, да пестим енергия и да се борим по-ефективно срещу изменението на климата. Подобряването на европейската инфраструктура от суперкомпютри предлага огромен потенциал за създаване на работни места и е ключов фактор за цифровизацията на промишлеността и за повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика."

Източник: Associated Press

Америка

Канада е все по-силно убедена, че президентът Доналд Тръмп скоро ще обяви изтегляне на САЩ от Северноамериканското споразумение за свободна търговия (NAFTA), съобщиха двама правителствени източници. Съобщението хвърли нови съмнения върху перспективите на преговорите за модернизиране на тристранното споразумение, което Тръмп многократно критикува като несправедливо спрямо САЩ. Следващият, шести и предпоследен, преговорен кръг е планиран за 23-28 януари в Монреал. Не е сигурно, че САЩ ще напуснат NAFTA, дори ако президентът отправи нужното шестмесечно предупреждение, тъй като той не е задължен да действа с изтичането на срока му. Предупреждението освен това може да срещне съпротива в Конгреса. Новината обаче разтревожи пазарите. Wall Street приключи сесията със спад, отчасти заради тези опасения. Канадският долар поевтиня до най-ниския си курс тази година спрямо американската валута, мексиканското песо също отслабна, а фондовият пазар отчете загуби.

Източник: Reuters

Азия

Япония удължи крайния срок за постигането на първичен бюджетен излишък с две години до фискалната 2027 година, съобщи бизнес ежедневникът Nikkei, подчертавайки трудностите при възстановяването на фискалната стабилност, докато разходите на островната държава нарастват, предаде Ройтерс. Нови прогнози на кабинета ще бъдат представени в рамките на най-големия съвет за икономическа политика на правителството по-късно този месец, съобщи Nikkei, без да цитира източници. Това ще осигури основа за нов план за фискална реформа, който ще бъде изготвен от правителството това лято. Участниците на пазара обръщат особено внимание на новия краен срок, който правителството ще постави за балансиране на бюджета. Фискалната реформа е неотложен въпрос за японското правителство, натоварено с най-големия дълг в индустриалния свят, който е повече от два пъти по-голям от икономиката му. Според анализатори обаче правителството на министър-председателя Шиндзо Абе е поизоставило фискалната реформа зад гърба си, тъй като икономиката се възстановява, а данъчните приходи растат.

Източник: Nikkei

 
Индекси на фондови борси
11.01.2018
Dow Jones Industrial
25 574.73 (205.60)
Nasdaq Composite
7 211.78 (58.21)
Стокови борси
11.01.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)63.59
Heating oil ($US/gal.)2.0800
Natural gas ($US/mmbtu)3.1300
Unleaded gas ($US/gal.)1.8300
Gold ($US/Troy Oz.)1 328.90
Silver ($US/Troy Oz.)17.12
Platinum ($US/Troy Oz.)994.90
Hogs (cents/lb.)73.82
Live cattle (cents/lb.)118.88

       Опознай България

Света мъченица Татяна

Света мъченица Татяна произлиза от знатно и богато римско семейство, дъщеря на един от най-известните римски префекти. Изцяло проникната от християнската вяра, Татяна била посветена за дяконеса и всецяло се отдала на милосърдие и непрестанна молитва. Тя се отказала от светските радости и се обрекла на целомъдрие и по този начин още повече засияла като достойна за мъченически светец. След смъртта на жестокия император Хелиогабал управлението поел император Александър Север. Императорът не бил убеден последовател на Христовата вяра и в двореца си държал статуи на Христос, Аполон, Авраам и Орфей. Без да гледа на знатното положение на Татяна и на нейния безукорен живот, императорът наредил да бъде заведена в храма на Аполон, за да принесе жертва. Девойката не само отказала да стори това, но по нейната молитва идолът се сгромолясал и се разбил на парчета. След напразните увещания на градоначалника да се отрече от Христа, младата Татяна била многократно подлагана на най-свирепи изтезания, като дори изболи очите й и рязали ивици от нейната снага. След всяко мъчение Бог извършвал чудо със Своята изповедница – тя се явявала на другия ден излекувана. Това привеждало в голямо смущение обърканите мъчители. Уморен от нейната несломимост, безмилостният управител наредил да я предадат на изгладнелите зверове, но пуснатият лъв се заумилквал около светата мъченица и ближел кротко нозете й, без да я нарани по никакъв начин. Следвайки езическите си предания, мъчителите на Татяна й отрязали косата, вярвайки, че там се крие магьосничеството й. Накрая, около 225 г. н.е., Татяна и баща й били обезглавени. На 12 януари Църквата почита паметта на светицата и всички, носещи името Таня и Татяна, празнуват своя имен ден.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 12.01.2018
Българска версия: 29879, Английска версия: 3005

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999