Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 18 октомври 2017 г., брой 4571
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(18.10.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.19391
USD   1.66326
CHF   1.70013
EUR/USD   1.1759*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.10   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Алианц Банк България АД - София
АТМ 98 АД - София
Бултед АД - София
ГМ Строй ООД - Бургас
Еуротерра България АД - София
Застрахователно акционерно дружество Енергия АД - София
Ножарска фабрика Терна-1923 АД - Велико Търново
ПСВ Груп ООД - Боздуганово
Телиш АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Гражданите и институциите в България вече имат пълен и безплатен достъп до актуалните изисквания към знанията, уменията и компетенциите, необходими за практикуването на 2942 професии, характерни за европейския пазар на труда. Иинформацията е важна, както за работодателите, които вече отдават значение не само на квалификациите, но и все повече на компетенциите, така и за заетите и търсещите работа лица, с оглед на тяхното професионално усъвършенстване и кариерно ориентиране. От достъпа до изискванията на европейските работодатели и от възможността за сравняване на националните и европейските стандарти, ще се възползват също образователните институции, студентите и учениците. Професионалните стандарти, разработени и поддържани от Националната информационна система за оценка на компетенциите MyCompetence, вече са интегрирани с Европейската класификация на уменията, компетенциите, квалификациите и професиите ESCO (European classification of Skills, Competences, Qualifications and Occupations). Така България се нареди сред водещите държави в ЕС по отношение на синхронизирането на националните с европейските стандарти за компетентност на пазара на труда. Синхронизацията е от съществено значение за улесняването на диалога между бизнеса и образованието, преодоляването на недостига и засилването на акцента върху тези умения и компетенции, които са търсени и са от съществено значение за развитието на икономиките на страните-членки на ЕС. Чрез използването на класификациите в ESCO и специализираните данни и инструменти в MyCompetence, службите по заетостта в България ще могат да обменят информация със съответните структури в ЕС, което ще ги направи оперативно съвместими в съответствие с Програмата за размяна на данни между администрациите (IDA) и Европейската рамка за оперативна съвместимост (EIF).

Източник: БСК

Безконтактният метод за разплащане е предпочитан от все повече български потребители, отчитат от Mastercard. С 22 процентни пункта се е увеличил броят на потребителите, които разплащат безконтактно, само за последната една година – през 2017 г. 54% от картодържателите се разплащат по този начин, докато година по-рано техният дял е бил 32%. Най-често използват безконтактно плащане потребителите между 18 и 24 години (59%). Общо 67% от картодържателите в България разполагат с безконтактна карта, като най-голям е делът им (71%) във възрастовите група 18–24 и 25–34 години. Най-често българските потребители разплащат безконтактно в хипермаркети и супермаркети (77%), магазини на дребно (68%) и бензиностанции (41%).

Източник: БанкеръПриватизация

Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции обяви конкурс на един етап за продажбата на 67.646% от капитала на "Общинска банка" АД. За продажба се предлагат 3 880 388 акции, собственост на Столичната община. Конкурсът се обявява след решение на Столичния общински съвет от юли. Очакваната цена е 45 млн. лв. На 2 ноември 2017 г. изтича срокът за покупка на конкурсната документация. В конкурса могат да участват стратегически и финансови инвеститори, чийто краен собственик не може да е регистриран в офшорна зона, както и да има просрочени публични вземания към държавата или община. Стратегическите инвеститори трябва да бъдат български банки или такива от Европейското икономическо пространство с унифициран по скалата на S&P рейтинг мининум ВВ-. Минимален капитал от 20 млн.евро е необходим за финансовите инвеститори, които трябва да докажат и опит в управлението на фондове, финансови активи и акционерни участия.

Източник: Дневник

Дружества
Отглеждане на свине
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Тетрахиб АД - Никола Козлево   35 541  
  2   Свинекомплекс Брестак АД - Брестак   34 418  
  3   Аякс 1 ЕООД - Димитровград   25 292  
  4   Хибриден център по свиневъдство АД - Шумен   23 961  
  5   Свинекомплекс Бръшлен АД - Бръшлен   20 709  
  6   Свинекомплекс Зимен АД - Зимен   17 984  
  7   Свинекомплекс-Голямо Враново-Инвест АД - Голямо Враново   17 133  
  8   Аякс-95 ООД - Димитровград   12 224  
  9   Репродуктор по свиневъдство АД - Калчево   6 175  
  10   Свинекомплекс Николово АД - Николово   4 089  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 17.10.2017
  Обща стойност (BGN): 4 441 486.41  
Брой търгувани компании: 32
Premium 118 021.82
Standard 3 692 019.59
АДСИЦ 195 318.79
Облигации 436 126.22
Най-голяма промяна в цените
Северкооп Гъмза Холдинг АД - София 6.56 %
Индустриален холдинг България АД - София -4.55 %
BaSE - Акции: 1 208.92
BaSE - АДСИЦ: 228 018.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Ижорските заводи изпратиха и втория корпус на реактора за АЕЦ "Белене". В съответствие с договора, сключен през 2008 г., заводите са изработили два комплекта реакторно оборудване за българската АЕЦ. Изработени за нашата АЕЦ в това число са и два корпуса за атомни реактори, вътрекорпусни устройства, връхни блокове, компенсатори на налягането, хидроакумулатори на системата за активно охлаждане на активната зона на реактора, хидроакумулатори на системата за пасивно заливане на активната зона на реактора, възли на главния циркулационен тръбопровод и друго оборудване за първи контур. След като е приключило изработването, оборудването за "Белене" се е съхранявало в предприятието.В края на миналата година българската страна проведе инспекция на оборудването. Изпращането на оборудването от цеховете на Ижорския завод към морското пристанище на Санкт Петербург за по-нататъшно транспортиране в България започна през януари 2017 г. Първият корпус на реактора за АЕЦ "Белене" бе изпратен през февруари 2017 г.

Източник: news.bg

Великотърновският производител на сладки изделия "Престиж-96" навлиза в нишата на т.нар. здравословни или суперхрани. И макар сегментът да е още малък на фона на пазара от 300 млн. лв. на бисквити, вафли и сухи пасти, той е сред най-растящите през тази година. "Престиж-96" е лидер по продажби в стойност и общият им пазарен дял расте до 23% в стойност. „Престиж-96" е създадена през 1996 г. и произвежда бисквити и вафли във Велико Търново. През 2012 г. собствениците продават 90% от акциите си в дружеството на два международни фонда – Citi Venture Capital International (част от Citigroup, сега The Rohatyn Group) и NBGI Private Equity (тогава поделение на National Bank of Greece, сега дружество на Deutsche Bank и Goldman Sachs). Дружеството изнася в над 30 държави своите продукти. В средата на годината компанията придоби активите на производителя на вафли "Кредо" - фирма "ДИК-2000", срещу 4.2 млн. лева. Сделката ще позволи на "Престиж" да увеличи производствения си капацитет. За 2016 г. дружеството има 68.4 млн. лева приходи от продажби (62.4 млн. лв. за 2015) и 11.5 млн. лв. печалба (8.9 млн. лв. за 2015). В компанията работят над 600 души. Очакваме 8-10% ръст на приходите от продажби за 2017 г.

Източник: Капитал

Фалиралият туроператор „Амазон Травел“ ЕООД ще бъде заличен от Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, част от Националния туристически регистър, реши Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти. Процедурата по изключването на компанията вече е започнала. На 13 октомври туроператорът уведоми с писмо Министерство на туризма, че прекратява дейността си, като причина беше посочена „неплатежоспособност на дружеството и невъзможност да продължи да работи“. Проверка на Министерство на туризма установи, че сайтът на „Амазон Травел” е неактивен. В Министерство на туризма са постъпили шест сигнала и жалби на граждани, в които се твърди за проблеми и некоректност от страна на „Амазон Травел”. „Амазон Травел” е регистриран като туроператор и туристически агент от месец март 2016 г. Според регистрацията задължителната застраховка на туроператора покрива отговорността за причинени вреди вследствие на неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност. Туроператорът има валидна застраховка и сертификат в Националния туристически регистър, валиден до 13.04.2018 г.

Източник: economic.bg

Адванс Терафонд АДСИЦ е закупил 596 дка земеделски земи при средна цена 851 лв./дка и е продадал 17 дка. Към края на септември 2017г. Адванс Терафонд АДСИЦ притежава 218 756 дка земеделска земя, като в нея са включени и продадените земи на разсрочено плащане, докато са собственост на дружеството, и 139 дка градска земя. През първите девет месеца на 2017 г. са продадени 9 245 дка и отделно 5 169 дка на разсрочено плащане, или общо 14 414 дка при средна цена 1 450 лв/дка. Очакваните приходи за стопанската година 2016-2017г. са 6 282 666 лв., от които са събрани 55,8%. За стопанската 2015-2016г. са събрани 96,7% от дължимите вземания, a за 2014-2015г. - 95,8%. Акциите на Адванс Терафонд поскъпват със 7,18% от началото на годината, а през последните 12 месеца прибавят 10,45% към цената си. Пазарната капитализация е 190,647 млн. лв.

Източник: investor.bg

След като през 2016 година гръцката верига за детски играчки и стоки за дома Jumbo постигна за първи път оборот от над 50 млн. евро в България и отвори нов обект, сега отчита нов ръст на постъпленията. През изтеклата финансова година, обхващаща периода между юни 2016 и юни 2017 г., компанията е реализирала приходи от продажби в България за 64.6 млн. евро. Увеличение има и при печалбата, става ясно от отчета на дружеството, публикуван в края на миналата седмица. Групата Jumbo има девет магазина в България, като се очаква да отвори още един до лятото на 2019 г. За финансовата година в периода между юни 2016 и юни 2017 г. компанията е реализирала нетни продажби във всички държави за 681 млн. евро при 637.5 млн. евро за предходния период. Ръст има и при печалбата EBIT, която за последната финансова година е 171.8 млн. евро при 160.9 млн. евро година по-рано. Българският бизнес на компанията има принос от над 9% в тези показатели. За периода между юни 2016 и юни 2017 г. нетните продажби в страната са достигнали над 64.6 млн. евро, което е четвърта поредна година на увеличение, отчасти дължащо се и на откриването на нов магазин. През миналата фискална година оборотът на групата в България за първи път премина границата от 50 млн. евро при еднакъв брой магазини спрямо предходната година.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

23 октомври 2017: Фондация “За нашите деца” с осмо издание на Вечер на добродетелите

30 октомври: Среща с министър Лиляна Павлова във връзка с Българското председателство през 2018 г.

14 ноември: Специализирано обучение: "Инструмент за финансиране на МСП: Работна програма 2018 - 2020, Фаза 1 и Фаза 2"


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - 21 октомври, съботно-неделен
CCNA 1 - 07 октомври, съботно-неделен
CCNA 3 - 30 септември, съботно-неделен
CCNA 1 - 16 октомври, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Инфлацията в еврозоната остава без промяна през септември спрямо август 2017 г. на ниво от 1,5% на годишна база. Това сочат последните данни на Евростат, публикувани във вторник. В сравнение със същия период на 2016 г. обаче се отчита стабилно ускоряване, като инфлацията в региона през септември миналата година е била едва 0,4%. Инфлацията в Европейския съюз (ЕС) през септември леко се забързва спрямо август до равнище от 1,8% на годишна база. През август инфлацията бе 1,7%. В сравнение със септември миналата година обаче и тук се наблюдава по-сериозно ускоряване, като през септември 2016 г. инфлацията е била отново от 0,4%. Най-слаба инфлация е отчетена в Кипър (0,1%), Ирландия (0,2%) и Финландия (0,8%). Най-силно увеличение на потребителските цени пък се регистрира в Литва (4,6%), Естония (3,9%) и Латвия (3,0%).

Америка

САЩ отказаха увеличение на средствата за Световната банка, което вероятно ще се окаже проблем за глобалната мисия за борба с бедността. Министърът на финансите Стивън Мнучин заяви, че огромната институция, базирана във Вашингтон, е неефективна и може да бъде по-ефективна с наличните почти 60 милиарда долара финансиране за развитие, които получава ежегодно. Според него, чрез по-голяма ефективност, банката може да изгради вътрешнокапиталовата си база и да разшири кредитирането, без да са необходими повече вноски от нейните 189 членки, от които САЩ е донор с най-голям принос. Той каза също в изявление пред Комитета за развитие, който определя програмата за действие за банката и Международния валутен фонд, че СБ трябва да намали финансирането за нововъзникващите икономики, които не се нуждаят от значителна външна помощ.

Източник: Associated Press

Азия

През първите три тримесечия на тази година увеличението на финансовите приходи и разходи на Китай спрямо същия период на миналата година е било съответно 9,7% и 11,4%. Икономиката се развива стабилно, което подкрепя увеличението на финансовите приходи. Данните показват, че през първите девет месеца на тази година общите бюджетни постъпления в страната са били 13,4 трилиона юана, което е увеличение от 9,7% спрямо същия период на миналата година, а разходите – 15,2 трилиона юана, т.е. ръст от 11,4%. Ръководителят на държавната хазна към Министерството на финансите Лоу Хун заяви, че наред със стабилното развитие на икономиката, се ускоряват финансовите разходи и се гарантират тези във важни сфери. Той добави, че през първите тримесечия на тази година значително са се увеличили приходите на местните правителства.

Източник: Xinhua

 
Индекси на фондови борси
17.10.2017
Dow Jones Industrial
22 997.44 (40.48)
Nasdaq Composite
6 623.66 (-0.35)
Стокови борси
17.10.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)52.06
Heating oil ($US/gal.)1.8100
Natural gas ($US/mmbtu)2.9300
Unleaded gas ($US/gal.)1.6300
Gold ($US/Troy Oz.)1 288.20
Silver ($US/Troy Oz.)17.07
Platinum ($US/Troy Oz.)935.30
Hogs (cents/lb.)62.18
Live cattle (cents/lb.)115.98

       Опознай България

18 октомври - Св. Лука

Св. Лука е един от 70-те апостоли. Той е написал Евангелието за живота и спасението на Учителя, в което описва живота и делата на Христос. Евангелието на Лука е едно от четирите евангелия в Библията и е третата книга в Новия завет. Лука бил известен също и като великолепен лечител и талантлив художник. Роден е в сирийския град Антиохия, където решава да отдаде живота си в служба на Господ след срещата си със Св. Павел. Преди това, Лука се занимавал с лечителство и славата му на лекар се носела надалеч. Около 50г., обаче, той изоставил тази си дейност и, заедно със Св. Павел, тръгнал да прославя Христос. Умира на 80-годишна възраст в Ахаия. В 360 година мощите му били пренесени в Константинопол. Св. Лука е възхваляван за приноса си за писането на Новия завет. Освен това, той е всеобщо признат за първия християнски иконописец. Древните църковни писатели съобщават, че св. Лука пръв нарисувал с бои образа на Пресвета Богородица, държаща в ръцете Христос. Светецът е смятан за покровител на всички художници, ето защо 18 октомври се чества и като техен празник.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 18.10.2017
Българска версия: 29907, Английска версия: 3009

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999