Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 04 октомври 2017 г., брой 4561
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(04.10.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.20268
USD   1.66411
CHF   1.70830
EUR/USD   1.1753*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.10   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Винарна Лясковец 1934 АД - Лясковец
ГБС Пловдив АД - Пловдив
Дебора АД - Стара Загора
Микро Кредит АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Ръстът на българската икономика през 2016 година е 3,9%, показаха ревизираните данни на Националния статистически институт (НСИ). Предварителните изчисления на статистиците показаха ръст на брутния вътрешен продукт с 3,4 на сто. В номинално изражение произведените стоки и услуги в България през миналата година са на стойност 94,1 млрд. лева. Износът и потреблението остават в основата на икономическия растеж през миналата година и в тези сектори е направена и ревизия. Ръстът на износа вече е 8,1%, спрямо предварително изчислените 5,7 на сто. Крайното потребление през миналата година отчита увеличение от 3,3 на сто. Притеснителна обаче е преоценката по отношение на инвестициите. От данните е видно, че разходите за придобиване на дълготрайни нефинансови активите са с 6,6% по-малко спрямо 2015 година. Предишните изчисления също показваха спад, но в рамките на 4 на сто. Данните на статистиката от началото на 2017 година показват продължаващ ръст на БВП. За второто тримесечие той е в рамките на 3,6 на сто. Услугите продължават да заемат основен дял в българската икономика.

Източник: investor.bg

Износът на ток за първите девет месеца на 2017 г. е в размер на 4,2 млн. мегаватчаса, съобщи Електроенергийният системен оператор (ЕСО). Наблюдава се продължаващ спад на износа на електроенергийните компании в България. За цялата 2016 година износът беше 6,4 млн. мегаватчаса, което е спад от близо 40 на сто. Намалението за първите девет месеца е над 14%. Производството и потреблението на електроенергия расте. През първите девет месеца на годината в страната са произведени 33,7 млн. мегаватчаса електроенергия, което е увеличение от 2,66% спрямо същия период на миналата година. Така се покрива увеличеното с почти 5,7% потребление - до 29,4 млн. мегаватчаса. Основната част от електроенергията в страната е произведена от базовите централи - общо 28,6 млн. мегаватчаса. Производството от тези мощности расте с 6,44 на сто спрямо 2016 г. Същевременно водните централи намаляват своето производство - с 28,5% до 2,6 млн. мегаватчаса.

Източник: ДумаПриватизация

Столична община продава частта си (67.64%) от капитала на Общинска банка. Минималната конкурсна цена за участие в търга е 45.650 млн. лева. А срокът за участие изтича 60 дни след обявлението й в "Държавен вестник". Столичният общински съвет прие на заседанието си, проведено на 20 юли, доклада за продажбата на дела на столичната община в Общинска банка. След решението на СОС Общинска банка беше включена в списъка на Столичната агенция за приватизация и ще започне процедура за нейната продажба. Още през 2008-а банката бе обявена за продан. Тогава дори бе избран и неин оценител - консорциумът "Аржил, Камбуров, Транзакта, Мур Стивънс Булмар". Той направи пълна проверка на правното и финансовото състояние на кредитната институция, но информацията бе засекретена. Според неофициални данни тогава делът на столицата и на нейните дружества, които държаха 74.5% от капитала на банката, бе оценен на 75 млн. евро. Разбира се, до преговори с потенциални купувачи въобще не се стигна. В момента Общинска банка е една от стабилните средни по размер на активите си кредитни институции в България, която притежава голяма ликвидност и висока капиталова адекватност. Институцията има огромен опит в обслужването на общински бюджети и на общински предприятия, в това число и в пласирането на общински облигационни заеми. Опитът от предишните подобни начинания възражда и съмненията ще стигне ли до успешен край сегашната процедура.

Източник: Банкеръ

Дружества
Строителство на електрически инсталации
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Мега Ел ЕООД - Казичене   16 094  
  2   Тошел 92 ЕООД - София   11 991  
  3   Ита Инженеринг ООД - София   8 300  
  4   Електролукс Табаков и Синове ООД - Пловдив   5 032  
  5   Енерджи Ка ЕООД - Пловдив   4 853  
  6   Булелектрикс ООД - Бургас   3 513  
  7   Импулс Ко ООД - София   3 017  
  8   Ел Контрол ЕООД - Стара Загора   2 192  
  9   Екип ЕООД - Варна   2 044  
  10   Брайт инженеринг ООД - София   1 855  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 03.10.2017
  Обща стойност (BGN): 249 935.72  
Брой търгувани компании: 32
Premium 107 144.00
Standard 130 025.01
АДСИЦ 11 057.39
Структурирани 1 709.31
Най-голяма промяна в цените
Слънчев бряг АД - Несебър 22.22 %
Топливо АД - София -8.88 %
BaSE - Акции: 9 408.15

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Българска банка за развитие (ББР) одобри 10 търговски банки за партньори в рамките на новата он-лендинг програма на ББР по плана „Юнкер“. Това са Алианц Банк България, Българо-aмериканска кредитна банка, Банка ДСК, Банка Пиреос България, Инвестбанк, обединените ОББ и СИБанк, Общинска банка, Първа инвестиционна банкаТърговска банка Д и Юробанк България. Предстои партньорите по схемата да бъдат одобрени и от Европейската инвестиционна банка. Средствата по програмата за индиректно финансиране на българския бизнес са осигурени от Българска банка за развитие и ЕИБ в рамките на Инвестиционния план за Европа. Програмата е насочена към малките, средни и междинни компании с персонал до 3000 души, които са клиенти на банките-партньори по схемата. Кредитните институции ще отпускат ново инвестиционно, проектно и свързаното с тях оборотно финансиране от 3 до 24 млн. лв., а Българска банка за развитие има готовност да поеме до 100% от риска по заемите. Българските компании ще се ползват от възможността за дългосрочен достъп до финансирането, при максимален краен срок за погасяване до 2032 г, а приложимият лихвен процент ще се формира от база 6M EURIBOR + надбавка от 2 до 4%. Така максималният лихвен процент по предоставен днес заем не би надхвърлял 3,7% годишно.

Източник: economic.bg

Елана Агрокредит АД е финансирало сделки за покупка на земеделска земя за 1 млн. лв. през август 2017 г., което е много по-малко от 7,7 млн. лв. за август 2016 г. и 2,15 млн. лв. през август 2015 г., но повече от 718 хил. лв. през същия месец на 2014 г. Финансирането, осигурено от Елана Агрокредит, е 80% от посочените по-горе суми. Финансираните сделки от началото на 2017 г. до края на август са за 6,23 млн. лв. спрямо 13,84 млн. лв. за същия период на 2016 г., което представлява спад от 55%. Към 30 юни 2017 г. ресурс за отпускане е парични средства в размер на 1,77 млн. лв., а за юли и август финансираните сделки са за 1,74 млн. лв., като участието на дружеството е 80% или 1,39 млн. лв. През юли Елана Агрокредит АД издаде облигации за 5,26 млн. евро (около 10 млн. лв.). Дружеството изплати 1,5 млн. лв. дивидент на 22 август 2017 г. До 15 октомври 2017 г. дружеството има да получава лизингови вноски за около 7 млн. лв. поради по-големия с 50% портфейл (до 42 млн. лв. спрямо 27 млн. лв. година по-рано), с което паричните му средства ще се увеличат до почти 15,5 млн. лв. Те също могат да бъдат използвани за финансиране на сделки по покупка на недвижими имоти и оборотно финансиране на лизингополучатели.

Източник: investor.bg

Бизнесът на шведската верига за облекла Hennes & Mauritz (H&M) в България продължава да се увеличава. За периода 1 юни – 31 август продажбите й в страната запазват постигнатия през второто тримесечие темп на растеж от 10%, като достигат 199 млн. шведски крони, или 40.5 млн. лв. Преизчислено в левове, увеличението е със 7%. За деветте месеца от началото на финансовата година приходите на H&M в България вече надхвърлят 100 млн. лв. – продажбите в страната за периода 1 декември 2016 – 31 август 2017 г. са 506 млн. шведски крони, или 103.4 млн. лв., като нарастват също с 10%, изразено в крони, или със 7%, изразено в левове. За подобряването на резултатите на българския пазар допринася продължаващата експанзия на веригата в страната. В края на 2016 г., който попада в първото фискално тримесечие на 2017 г. за H&M, компанията отвори 20-ия си магазин на местния пазар – в габровския Terra Mall. С това присъствието й се разшири до 11 града в страната – обекти има и в София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Плевен, Сливен, Благоевград, Велико Търново, а от миналата година и Русе. Отделно от това България е един от пазарите, на които веригата предлага на клиентите си възможност и за онлайн покупки.

Източник: Капитал

Норвежката компания LINK Mobility Group е приключила сделката за българската “Войском”. Цената е 3,82 млн. евро. “Войском” развива бизнес с SMS и гласови услуги, като има договори с трите мобилни оператора в България. Собствеността на фирмата е свързана с Мартин Батков, брат на адвокат Тодор Батков. LINK е една от водещите компании в мобилния сектор в Скандинавия.

Източник: 24 часа

Столичната община разтрогва договорите за три обекта заради некачествени ремонти и лоша поддръжка на улици, обяви кметът Йорданка Фандъкова. Две са засегнатите фирми – едната е "Пътища и съоръжения" за реконструкцията на бул. "Шипченски проход" и за поддръжка на една от зоните за текущ ремонт, а другата е "Пътностроителна техника" с договор също за текущи ремонти. Общинското дружество "София инвест" поема поддръжката на улици до избирането на нови фирми. За ремонта на булевард "Шипченски проход" от "Искърско шосе" до "Христофор Колумб" ще бъде обявена нова процедура и ще бъде избрана нова фирма. Независимо от прекратяването на договора, всички санкции остават, каза Йорданка Фандъкова.

Източник: БНР       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

4-5 октомври: Бизнес делегация, придружаваща президента г-н Румен Радев, ще се проведе в във Варшава, Полша. Срок за регистрация – 29 септември!

5-6 октомври, Рим (Италия): IFIB 2017 – Италиански форум за индустриална биотехнология и биоикономика

10 октомври: Семинар "Психология на цените"

16 октомври: Квалификационен курс по професия „Оперативен счетоводител“

30 октомври: Среща с министър Лиляна Павлова във връзка с Българското председателство през 2018 г.


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - 21 октомври, съботно-неделен
CCNA 1 - 07 октомври, съботно-неделен
CCNA 3 - 30 септември, съботно-неделен
CCNA 1 - 16 октомври, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Върховният съд на Ирландия отсъди Съдът на Европейския съюз да вземе решение за трансфера на данни от европейски потребители на Facebook към САЩ. Съдия Каролин Костело заяви, че само решение на Съда на ЕС може да предотврати евентуално непоследователно прилагане на механизмите, използвани от интернет гиганта за пренасяне на лични данни към САЩ. „По тази причина реших да помоля Съда за предварително решение“, заключи тя. Решението идва след оплакване от австрийския адвокат Макс Шремс до ирландската Комисия за защита на данните във връзка с използваните от Facebook т. нар. стандартни договорни клаузи за трансфер на лични данни от Европа към САЩ чрез европейската централа на компанията в Дъблин. Тези договорни клаузи са широко използвани от износителите на данни и целта им е да позволят законовото пренасяне на информация.

Източник: AFP

Америка

Американският автомобилен гигант General Motors влиза в надпреварата за електрически автомобили. Компанията обяви, че до 2023 г. ще е пуснала в продажба 20 изцяло електрически модела. “GM вярва, че бъдещето е изцяло електрическо”, коментира вицепрезидентът на GM North America Марк Ройс. Той не коментира обаче кога ще настъпи този момент, в който мнозинството от автомобилите по света ще се задвижват чрез електричество. Наскоро GM пусна първия си електрически автомобил на пазара - Chevrolet Bolt EV. Хечбекът има среден пробег от 238 мили с едно зареждане и струва около 36 хил. долара в САЩ. Инженерите и дизайнерите ще надграждат електрическата линия на GM, коментираха от компанията. Компанията също така представи своя SURUS (Silent Utility Rover Universal Superstructure) електрически тежкотоварен камион с горивна клетка с четириколесно управление.

Източник: CNN

Азия

Nissan ще изтегли от пазара всички нови автомобили, продадени в Япония през последните 3 години. Nissan Motor ще изтегли общо 1,2 млн. нови леки пътнически автомобила, които е продала в Япония през последните три години, след като беше установено, че окончателните инспекции на превозните средства не са извършвани от оторизирани техници. Изтеглянето на колите е вторият сериозен инцидент, свързан с японски производител на автомобили в последно време, след като Mitsubishi Motors призна, че през април 2016 г. е фалшифицирала данните за разхода на гориво за някои модели, предназначени за продажба на вътрешния пазар. Nissan - вторият по големина производител на автомобили в Япония, заяви, че ще изтегли автомобили, произведени за вътрешния пазар между октомври 2014 г. и септември 2017 г., включително най-продаваните минивани Serena и компактния хечбек.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
03.10.2017
Dow Jones Industrial
22 641.67 (84.07)
Nasdaq Composite
6 531.71 (15.00)
Стокови борси
03.10.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)50.06
Heating oil ($US/gal.)1.7500
Natural gas ($US/mmbtu)2.9100
Unleaded gas ($US/gal.)1.5500
Gold ($US/Troy Oz.)1 278.00
Silver ($US/Troy Oz.)16.76
Platinum ($US/Troy Oz.)919.40
Hogs (cents/lb.)62.30
Live cattle (cents/lb.)114.92

       Опознай България

4 октомври 1918 г. - Борис III става цар на българите

Цар Борис III е роден на 30.01.1894 г. Качва се на престола на 4.10.1918 г., след като баща му цар Фердинанд I абдикира при поражението на България в Първата световна война. Страната ни е принудена, по силата на Ньойския мирен договор, да отстъпи част от територията си на съседните страни, както и да плати огромни репарации, което заплашва нейната политическа и икономическа стабилност. В страната се зараждат две движения – БЗНС и комунистическата партия, които отправят призиви за сваляне на монархията. В такава обстановка Борис заема българския престол. Управлението му се характеризира с постепенно укрепване и засилване на монархическата власт, въпреки популярността на земеделското движение сред народните маси. През втората световна война присъединява България към Тристранния пакт. Прави всичко възможно, за да не бъдат изпратени български войски на Източния фронт. Има най-големи заслуги за спасяването на българските евреи по време на Втората световна война.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 04.10.2017
Българска версия: 29864, Английска версия: 3010

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999