Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 18 август 2017 г., брой 4530
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(18.08.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.15175
USD   1.67208
CHF   1.72914
EUR/USD   1.1697*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Вихрен-БЛ АД - Благоевград
Тракия Спорт ЕАД - Пловдив
Целулоза и хартия 97 АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Преките инвестиции в България се сринаха почти наполовина за първите шест месеца на годината, сочат данните на Българската народна банка (БНБ). През първото полугодие на миналата година те са възлизали на 760.9 милиона евро или 1.6% от брутния вътрешен продукт, докато през същия период на настоящата година те са едва 405 милиона евро или 0.8% от БВП. Намаляват и дяловият капитал на чуждестранни граждани в български дружества и плащанията по сделки с недвижими имоти, като за полугодието е отрицателен, тоест повече активи са изведени от страната. Така за първото шестмесечие той е -123.9 милиона евро и е по-нисък с 296.9 милиона евро от същия период на миналата година, когато сметката бе положителна с размер от 172.9 милиона евро. Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 3.4 млн. евро, при 48 млн. евро за януари - юни 2016 г.

Източник: money.bg

В края на юни текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 517,8 млн. евро при излишък от 854,3 млн. евро година по-рано, показва статистиката на Българска народна банка (БНБ). За първите шест месеца на годината тя също е на плюс с 825,6 млн. евро (1,7% от БВП) при излишък от 1,656 млрд. евро (3,5% от БВП) за първото полугодие на миналата година. Месец по-рано (през май) международните сделки бяха на положителна територия с 83,5 млн. евро. Към 30 юни салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 480,5 млн. евро, при излишък от 713,6 млн. евро година по-рано. За първото полугодие на тази година текущата сметка е на положителна територия с 634,5 млн. евро, докато година по-рано излишъкът беше 844,8 млн. евро.

Източник: investor.bgКонцесии

Правителството разреши на „Гипс“ АД да прехвърли на „Гипс Кошава” АД правата и задълженията по концесионния договор за добив на строителни материали от находище „Кошава“, разположено в землището на с. Кошава, община Видин. Договорът за добив на гипс е сключен през 2004 г. за срок от 35 г. С днешното решение на МС не се правят никакви други изменения по концесионния договор.

Източник: 3e News

Дружества
Производство на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Капитал
(хил. лв.)
  1   Дунапак Родина АД - Пловдив   12 327  
  2   Ди Ес Смит България АД - Пазарджик   3 235  
  3   Графобал България АД - Своге   2 881  
  4   Унипак АД - Павликени   2 272  
  5   Темподем ЕООД - Труд   2 000  
  6   Винекс Славянци 95 АД - Славянци   905  
  7   Стимекс ООД - София   540  
  8   Пакпейпър ЕООД - София   377  
  9   Велпа 91 АД - Стражица   310  
  10   Чайка АД - Варна   305  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 17.08.2017
  Обща стойност (BGN): 4 221 095.35  
Брой търгувани компании: 40
Premium 312 891.54
Standard 3 684 017.75
АДСИЦ 193 645.91
Структурирани 9 940.18
Облигации 20 599.97
Най-голяма промяна в цените
Хидроизомат АД - София 23.75 %
София комерс - заложни къщи АД - София -2.78 %
BaSE - Акции: 1 298 260.29
BaSE - АДСИЦ: 30 012.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Девет търговски банки са заявили интерес да финансират проекти по новата он-лендинг програма на Българска банка за развитие (ББР) по Плана „Юнкер“. Всяка от тях има възможност да получи целеви ресурс до 50 млн. евро за финансиране по индивидуалните си вътрешните правила за кредитиране. Държавната банка е в готовност да поеме и до 100% от риска по заемите към българските фирми, съобщават от ББР. Намерение да се включат в проектното финансиране заявяват Алианц Банк България, Българо-американска кредитна банка, Банка Пиреос България, Инвестбанк, Общинска банка, Първа инвестиционна банка, Търговска банка Д, Пощенска банка, както и обединените с една заявка за участие ОББ и СИБАНК. На този етап програмата се радва на повишен интерес от страна на финансовите институции, който напълно отговаря на предвидения за нея бюджет от 300 млн. евро. Ресурсът се осигурява съвместно от ББР и Европейската инвестиционна банка в рамките на Инвестиционния план за Европа, напомнят от кредитната институция.

Източник: Банкеръ

Производителят на оловно-кисели акумулаторни батерии с разнообразно приложение "Монбат" АД е подписал Писмо за намерение с основните акционери на публичното дружество от акумулаторния бизнес в Тунис - ASSAD, за закупуване на мажоритарния дял от капитала на компанията. Окончателното решение за придобиване ще бъде взето след извършване на дю дилиджънс на фирмата от Тунис, който се очаква да приключи в края на ноември тази година. Групата компании "Монбат" е водещ европейски производител на акумулаторни батерии. За последните 10 години тя се утвърди и като производител на олово и оловни сплави чрез своята фирма "МОНБАТ Рисайклинг" ЕАД. Групата "Монбат" се състои от: "Монбат" АД за производство на стартерни оловно-кисели батерии и AGM батерии с различно приложение, "Старт" АД - производител на оловно-кисели стартерни батерии за товарна, тежкотоварна автомобилна и пътно-строителна техника, "Монбат Рисайклинг" ЕАД - специализирано в производството на олово и оловни сплави.

Източник: Банкеръ

Компанията Aladin Foods инвестира 2,7 млн. лева в транжорната си за пилешко месо в Съединение, Пловдивско. Инвестиционният проект предвижда преустройство и модернизация на предприятието, което ще позволи по-ефективното използване на производствените мощности и увеличаване на капацитета, съобщават от Aladin Foods. В момента се обработват близо 15 т суровина дневно, а след модернизацията капацитетът ще се увеличи до 20 т. С инвестицията ще се разкрият и нови 15 работни места. В резултат на инвестицията енергийната ефективност на производствената база ще бъде повишена с над 10%. Срокът за цялостното изпълнение на проекта е три години – до ноември 2019 г. Около 40% от средствата са от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., която е съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Aladin Foods притежава 33 заведения за бързо хранене в цялата страна. Средно на ден компанията продава около 30 хил. порции храна.

Източник: investor.bg

Процесът на разглеждане на офертите за закупуване на активите на ЧЕЗ в България все още продължава. Компанията очаква решението за продажбата да бъде взето до края на годината. Наскоро шефът на “ЧЕЗ груп” Даниел Бюрез заяви, че решение дали ще се продава, ще се вземе през септемри. Предстоящите избори в Чехия наесен също могат да окажат влияние върху сделката, тъй като това е държавна компания. Според неофициална информация, потвърдена от няколко източника, пет кандидата са допуснати до финалния кръг на преговорите. Това са “Приста ойл”, собственост на братята Атанас и Пламен Бобокови в консорциум с турската STFA Yatirim, ТЕЦ “Бобов дол”, който се свързва с бизнесмена Христо Ковачки, чешката “Енерго-Про”, българските “Инерком груп” и “Фючър енерджи”“Интерком груп” се държи от бизесмена Павлин Николов, а основен бизнес на компанията са металите и строителството. “Фючър енерджи” се занимава с търговия с ток и е на предприемача Валентин Христов. Доставя електроенергия в България, Македония, Сърбия и Албания.

Източник: 24 часа

ТЕLUS Іntеrnаtіоnаl придоби Vохрrо, доставчик на клиентско обслужване, техническа поддържка и решения за продажбени офиси в Румъния, Ирландия, САЩ и Филипините. Приблизително 2 700 човека от екипа на Vохрrо, сред които ръководният ѝ екип, ще се присъединят към семейството на ТЕLUS Іntеrnаtіоnаl - водеща световна аутсорсинг компания. Така общият брой на служителите й по целия свят ще нарасне до почти 28 000 души, които обслужват клиенти на повече от 35 езика. В България ТЕLUS Іntеrnаtіоnаl има над 2 600 служители в София и Пловдив, които обслужват клиенти на над 50 компании от различни индустрии, сред които и марки от списъка на Fоrtunе 500. Офисите на компанията в Румъния се намират в Букурещ и Крайова, където работят над 1000 души.

Източник: money.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 3 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Продажбите на произведения във Франция коняк са нараснали с 15.2% за периода август 2016-а до края на юли тази година. За първи път в историята техния стойностен обем е достигнал сумата 3 милиард евро, показват данните на Националното браншово бюро на производителите на коняк (Bnic). Във количествено изражение продажбите на известната френска напитка са се увеличили с 10,2% - до 190 милиона бутилки. Основни потребители на френски коняк в света остават САЩ със 78,7 милиона бутилки, Сингапур - 23,6 млн. бутилки, Китай - 22,6 млн. бутилки и Великобритания - 10,3 млн. бутилки. Доставките на френски коняк в Русия са година са нараснали със 73,2% в количествено изражение след няколко година на стагнация, се отбелязва в съобщението на Bnic, цитирано от RNS.

Източник: Reuters

Америка

Търговските запаси от петрол в САЩ (с изключение на стратегическите) спадат с 8,9 млн. барела, или 1,9% - до 466,5 млн. барела за седмицата, завършваща на 11 август, се казва в седмичния обзор на управлението за информация към Министерство на енергетиката на САЩ (EIA). Добивът на петрол в САЩ за посочената седмица се е увеличил с 0,84 %, или със 79 хил. барела на ден до 9,502 млн. барела на ден. При запасите от петрол в най-големият в страната терминал в Cushing се отчита увеличение д 0,6 млн. барела, съставлявайки 57 млн. барела. Запасите от бензин в САЩ остават непроменени – 231,1 млн. барела. Запасите от дестилати се увеличават с 0,7 млн. барела, или с 0,5% - до 148,4 млн. барела. Според данните на ведомството, стратегическият резерв в страната остава непроменен – 678,9 млн. барела.

Източник: Reuters

Азия

Китай предлага на Русия да построи нова атомна електроцентрала (АЕЦ) в провинция Цзянсу, на 20 километра от построената с участието на Русия Тянванска АЕЦ, според вицепрезидента по проектите за Южна Азия и управляващ компанията АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" (влиза в състава на „Росатом“) Андрей Лебедев. „Обсъжда се втора площадка с шест блока, в разговори сме, тук има добра перспектива... На територията на тази провинция (в Китай), на 20 километра оттук“, е казал Лебедев. Русия и Китай си сътрудничат от много година в областта на мирния атом. Тянванската АЕЦ е най-големият действащ обект, изграден в резултат на руско-китайското сътрудничество. В Китай с участието на Русия са построени 1 и 2 блок на тази централа с реактори тип ВВЕР-1000, всеки с мощност от 1000 МВт. Те са пуснати в експлоатация пре 2007 г. Освен това се обсъжда възможността за съвместно строителство на блокове № 7 и 8 в Тянванската АЕЦ.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
18.08.2017
Dow Jones Industrial
21 750.73 (-274.14)
Nasdaq Composite
6 221.91 (-123.20)
Стокови борси
18.08.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)47.06
Heating oil ($US/gal.)1.5800
Natural gas ($US/mmbtu)2.9200
Unleaded gas ($US/gal.)1.6000
Gold ($US/Troy Oz.)1 293.20
Silver ($US/Troy Oz.)16.97
Platinum ($US/Troy Oz.)982.30
Hogs (cents/lb.)66.98
Live cattle (cents/lb.)1.06

       Опознай България

Успение на Св. Иван Рилски

Св.Иван Рилски се родил около 876 г. в Скрино. Бил съвременник на княз Борис (852-889) и на неговия син Владимир, на цар Симеон Велики и на Симеоновия син цар Петър. До 25-годишната си възраст бил пастир. Желанието на юношата било да се посвети напълно в служба на Бога и в някоя света обител да се отдаде на монашески живот. Отначало Иван постъпил в близкия манастир "Св. Димитрий" под самия връх Руен. Приел монашеството, но не останал задълго в обителта, а се отдал на живот в пълна самота, молитви, пост и лишения. Преподобни Иван Рилски се подвизавал на много места, докато най-после се установил в рилската обител, където останал до края на живота си. Там той основал Рилският манастир, който съществува и до днес. Извършил много чудеса през живота си и след смъртта си. Преди смъртта си преподобни Иван отишъл на пълно уединение, там съставил своето "завещание" и починал самичък на около 70 годишна възраст, на 18 август 946 година. Погребан бил в притвора на малката църква в Рилския манастир в каменна гробница, която се е запазила до нас. Св. Иван Рилски е една от най-изявените личности и най-почитаният български светец.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 18.08.2017
Българска версия: 29882, Английска версия: 3012

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999