Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 16 август 2017 г., брой 4528
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(16.08.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.14584
USD   1.66539
CHF   1.71309
EUR/USD   1.1744*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Дару кар АД - София  
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Средният доход на лице от домакинството достига общо 1355.5 лв. през второто тримесечие на 2017 г., което представлява увеличение от 9.4% спрямо същия период на предходната година. В номинално изражение промяната е 116.6 лв. Това показват последните данни на Националния статистически институт (НСИ). Успоредно с доходите нарастват и разходите на лице от домакинството - с 11.1% на годишна база за периода април - юни (или 119.3 лв.), достигайки 1195.3 лв. Над половината от доходите на населението идват от работната заплата, като делът й нараства през последните 12 месеца - с 1.9 пр.п. до 56.7%. Последните данни на НСИ показват, че средната заплата в страната се е вдигнала с почти 10%, което се пренася и в данните за доходите.

Източник: mediapool.bg

В края на юни 2017 г. парите в обращение достигнаха 14,214 млрд. лева, като за една година нараснаха с 12,3% (1,557 млрд. лева). През предходния едногодишен период нарастването на парите беше по-ниско като абсолютна стойност (1,428 млрд. лева), но по-високо в процентно отношение (12,72%), пише в изданието на централната банка „Преглед на емисионно-касовата дейност на БНБ април-юни“. В управление „Емисионно“ на централната банка изчисляват, че през второто тримесечие на 2017 г. динамиката на парите в обращение се характеризира с високо нарастване след отчетеното намаление за първите три месеца на годината. Най-голямо месечно увеличение на парите в обращение в рамките на разглеждания период има през юни. През периода април – юни парите в обращение се увеличиха с 517,7 млн. лева, или с 3,78% в сравнение с първото тримесечие.

Източник: econ.bgПриватизация

Приватизацията на проекта АЕЦ "Белене" ще започне в началото на 2018 г., заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Държавна гаранция за централата няма да има, тъй като е необходим ресурс от 20 млрд. лв. Тя обясни, че ако се вземе решение проектът да бъде изграден държавата ще участва в него с миноритарен дял, който вероятно ще е за сметка на апортна вноска в проектната компания, която предстои да се създаде. Предвижда се в нея да бъдат отделени активите и пасивите на проекта, които в момента са част от НЕК. Намирането на решение за АЕЦ "Белене" е и един от приоритетите на кабинета. Като други основни приоритети тя изтъкна либерализацията на енергийния и газов пазар, удължаването на живота на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй и гарантирането на енергийната сигурност.

Източник: economic.bg

Дружества
Производство на изделия от пластмаси за строителството
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Ролпласт ЕООД - София   55 402  
  2   Вайс Профил ООД - София   20 227  
  3   Кристиан Нейко 90 ЕООД - София   14 355  
  4   Терра Пласт ООД - Перник   11 391  
  5   Комфорт Партнерс ООД - Варна   9 309  
  6   Деворекс ЕАД - Браниполе   8 309  
  7   Агнесика Пласт ООД - София   7 496  
  8   Чех пласт ООД - Враца   6 309  
  9   Уют стил ООД - Нови Искър   5 481  
  10   Инстал Инженеринг СВ ООД - Пловдив   5 246  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 15.08.2017
  Обща стойност (BGN): 7 007 099.73  
Брой търгувани компании: 48
Premium 257 072.63
Standard 6 597 509.15
АДСИЦ 57 393.62
Структурирани 3 591.00
Облигации 91 533.33
Най-голяма промяна в цените
Застрахователно дружество Евроинс АД - София 33.07 %
Ломско пиво АД - София -6.72 %
BaSE - Акции: 17 266.01
BaSE - АДСИЦ: 4 099 920.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Инвестициите в имоти в България отчитат ръст от 213% през първото полугодие на 2017. За сравение инвестициите в имоти в целия регион на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) са нараснали със 17% през първата половина на 2017, спрямо предходната, достигайки 5.4 млрд. евро. Това сочи последният доклад на Colliers International за инвестиционния пазар в ЦИЕ. Последните данни на Colliers показват ръст на обема от инвестиции в Чехия (114%), Румъния (155%) и България (213%) през периода януари - юни 2017, спрямо същия период на предходната година.

Източник: economic.bg

Вземанията на лизинговите дружества в България по финансов и оперативен лизинг в края на второто тримесечие на тази година достигнаха 3,477 млрд. лв. (3,6% от БВП), като нарастват с 6,9% на годишна база (225,3 млн. лева), а спрямо края на март увеличението е с 4,2% (141,6 млн. лева), показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). Като цяло вземанията на компаниите в бранша се движат от финансовия лизинг, които за периода април – юни достигат до 3,319 млрд. лева. На годишна база ръстът е с 5,5% (173,5 млн. лв.), а спрямо края на първото тримесечие на тази година – с 3,4% (109 млн. лева). Делът им обаче в общия размер на вземанията по лизингови договори се понижава от 96,7% в края на юни миналата година до 95,5% към 30 юни тази година. Обемът на сключените през второто тримесечие нови договори за финансов лизинг е 425,5 млн. лева, като расте с 8,5% спрямо година по-рано. Увеличението спрямо първото тримесечие на тази година е 22,3%.

Източник: investor.bg

Имоти на рециклиращата компания "Екометал инженеринг" в столичния квартал "Кремиковци" са обявени отново за продажба от частен съдебен изпълнител, след като предишният търг се оказа неуспешен. Над 300 дка земя, сгради и жп линии сега се предлагат за малко под 20 млн. лв. Активите са разделени на 37 позиции и за всяка от тях може да се подава оферта, крайният срок за което е 18 септември. Най-големият от имотите е 188 дка земеделска земя в местността Капиньовица, която се продава за 12.1 млн. лв. При предишното предлагане общата цена беше 25 млн. лв. Търгът е по искане на Уникредит Булбанк, която има ипотеки върху имотите, с което са обезпечени вземания за общо 26 млн. лв. Длъжникът "Екометал инженеринг" е собственост на Пламен Стоянов.

Източник: Капитал Dаily

Медодобивният завод в Пирдоп "Аурубис България" е повишил значително производството през деветмесечието до края на юни. Общо за периода предприятието е преработило с над една трета повече концентрат, а произведените катоди са се увеличили с 8%. Това става ясно от отчета на германската група Aurubis, която е собственик на българската компания, за деветте месеца на финансовата 2016/2017 г. Общо за бизнес звеното "Първична преработка на мед", в което влизат заводите в Пирдоп и Хамбург, обаче приходите нарастват с над една пета за периода, което се дължи основно на по-високите цени на медта. Резултатите на Aurubis също се повишават, а добрата прогноза за цялата година се запазва. От октомври миналата година до края на юни тази година заводите в Пирдоп и Хамбург са преработили общо 1.8 млн. тона меден концентрат, което е с 15% повече отколкото за същия период на предходната финансова година.

Източник: Капитал

През първата половина на 2017 г. държавната енергетика показва много добри финансови резултати – паричният ресурс в дружествата е в размер на 1.184 млрд. лв. и той се поддържа така вече втора година. Националната електрическа компания отчита 27 млн. лв. печалба от оперативна дейност през полугодието. Загубата преди данъци е сведена до 1 млн. лв., за разлика от 94 млн. лв. през 2014 г. Когато поехме енергетиката през ноември 2014 година наличните парични средства по банковите сметки на дружествата от държавната енергетика бяха 404 млн. лева.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 3 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Ръстът на германската икономика се забавя леко през второто тримесечие в сравнение с предходното, но на годишна база отчита най-голямото повишение от 2014 г. Брутният вътрешен продукт (БВП) се е повишил с 0.6% през второто тримесечие спрямо предходното, показват данните на статистическата служба. Това е под очакванията за ръст от 0.7%, а стойността през първото тримесечие е ревизирана нагоре от 0.6 на 0.7%. След изглаждане на ценовите ефекти БВП се е повишил с 0.8% на годишна база, след като през първото тримесечие темпът е бил 3.2%. От статистическата служба обяснява това с факта, че през второто тримесечие е имало 3 работни дни по-малко спрямо същия период на миналата година, а през първото работните дни пък са били с 3 повече в сравнение с периода януари-март 2016 г. Когато се изгладят и тези календарни изкривявания, БВП в Германия през второто тримесечие е нараснал с 2.1%. Според Financial Times това е най-големият годишен темп на растеж от 2014 г. Германската икономика нараства 12-о поредно тримесечие, а безработицата е на най-ниското ниво от обединението на страната.

Източник: Reuters

Америка

През юли продажбите на дребно в САЩ нараснаха с най-солидно темпо за настоящата година, което е знак за финансова стабилност и за увеличаване на доверието сред американските домакинства. Това от своя страна предполага, че водещата световна икономика набира скорост в началото на третото тримесечие. По данни на Министерството на търговията, продажбите на дребно се повишиха през юли с 0,6% на месечна база, отбелязвайки най-здрав ръст от декември 2016-а година, докато осреднената прогноза на финансовите пазари беше за малко по-скромен техен растеж с 0,4 на сто. В същото време данните за юни претърпяха добра възходяща ревизия до увеличаване на продажбите с 0,3% спрямо предишна оценка за тяхно свиване с 0,2 на сто. Спрямо година по-рано продажбите на дребно нараснаха през юли с 4,2%, доближавайки осредненото им ниво през последните пет години. Изненадващо рязкото повишаване на търговията на дребно се дължи до голяма степен на нарастване с 1,2% при продажбите на автомобили и на части за тях, но и на растеж с 1% при продажбите във веригите магазини, както и с 1,2% при продажбите в магазините за строителни материали и за градинско оборудване.

Източник: Market Watch

Азия

Саудитска Арабия и Ирак планират да отворят границата си за търговия край саудитския град Арар за пръв път от 1990 г., когато тя бе затворена, след като страните прекъснаха отношения заради инвазията на Садам Хюсейн в Кувейт. Саудитски и иракски представители са обиколили мястото в понеделник и са разговаряли с иракски религиозни поклонници, които през последните 27 години са получавали достъп веднъж годишно по време на сезона за поклонение в Мека, съобщава вестник Mecca. Гуверньорът на югозападната иракска провинция Анбар заяви, че правителството на Ирак е разположило военни, които да защитават маршрута през пустинята, водещ до Арар, и нарече отварянето на границата „важна стъпка“ за подобряване на отношенията. „Това е страхотно начало за ново бъдещо сътрудничество между Ирак и Саудитска Арабия“, казва Сухейб ал-Рауи. Обявлението е в резултат на решение на саудитския кабинет от понеделник за установяването на съвместна търговска комисия с Ирак. Саудитска Арабия и ОАЕ ухажват северната си съседка, като част от усилията си да спрат нарастващото регионално влияние на кръвния им враг Иран.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
16.08.2017
Dow Jones Industrial
21 998.99 (5.28)
Nasdaq Composite
6 333.01 (-7.22)
Стокови борси
16.08.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)47.77
Heating oil ($US/gal.)1.6100
Natural gas ($US/mmbtu)2.9200
Unleaded gas ($US/gal.)1.5900
Gold ($US/Troy Oz.)1 278.70
Silver ($US/Troy Oz.)16.68
Platinum ($US/Troy Oz.)968.60
Hogs (cents/lb.)70.22
Live cattle (cents/lb.)1.09

       Опознай България

Варна - морската столица на България

Най-ранните сведения за морската столица на България – град Варна, датират от VI век пр. Хр., като градът се споменава със старото си име Одесос (селище, разположено на вода). Варна се намира в североизточна България и е третият по големина български град. Самото име Одесос не е гръцко, което дава основания да се предположи, че навярно селището е съществувало и на по-ранен етап. След завладяването на българските територии от Византия тук възниква град с името Варна. През 1201 г. цар Калоян връща града към България и започва значителния подем в икономическото развитие на Варна, благоприятствано от географското положение на града. След 1878 г. градът бързо се разраства. Днес освен важен индустриален, търговски и културен център, Варна е и един от най-красивите български градове. През 1888 г. започва изграждането на гордостта на града – морската градина, напълно оформена през 1912 г. Стотици хиляди туристи посещават ежегодно Варна, привлечени от плажовете, планетариума и делфинариума, от уникалната атмосферата на града и оживлението на нощта.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 16.08.2017
Българска версия: 29882, Английска версия: 3013

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999