Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 10 август 2017 г., брой 4524
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(10.08.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.16501
USD   1.66723
CHF   1.73190
EUR/USD   1.1731*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Алфа Бонд ЕАД - София
Алфа кол България АД - София
Мебел АД - Стара Загора
Монделийз България холдинг АД - София
Септона България АД - Русе
Талисман 13 АД - София
Университетска Многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив АД - Пловдив
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Търговията на България със страните извън Европейския съюз нараства с по-бързи темпове - износът с 25.4% и вносът с 33%. За първите шест месеца от 2017 г. износът на стоки за страни, които не са част от Европейския съюз, е на стойност близо 8.8 млрд. лв. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Русия, Сърбия, Египет и Македония, които формират 51.4% от износа за трети страни. Вносът на България от трети страни през първите шест месеца на 2017 г. се увеличава с 33% и е на стойност 10.4 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Сърбия. Само през юни тази година вносът на България от трети страни нараства с 25.1% спрямо същия месец на предходната година. При вноса от трети страни най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" - 86.4%, и "Минерални горива, масла и подобни продукти" - 46%. Външнотърговското салдо с трети страни също е отрицателно и е в размер на 1.6 млрд. лв.

Източник: БНР

Износът на България за ЕС се увеличава с 10.8 на сто през периода януари-май 2017 г. спрямо същия период на 2016 г. и е на стойност 13 283 млн. лева, показват предварителни данни на НСИ. През май 2017 г. износът за ЕС нараства с 19.5 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2864.4 млн. лева. Вносът на България от ЕС през периода януари-май 2017 г. се увеличава с 13 на сто спрямо същия период на 2016 г. и е на стойност 14 912.7 млн. лв. по цени CIF. През май 2017 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 20 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3154.2 млн. лева. Външнотърговското салдо (износ FOB-внос CIF) на България с ЕС за периода януари-май е отрицателно и е на стойност 1629.7 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 914.2 млн. лева.

Източник: 24 часаКонцесии

Летище Пловдив скоро няма да бъде концесионирано. Това става ясно от съобщение на Комисията за защита на конкуренцията, пред която единият от трите кандидата - ДЗЗД "Силк Роуд Пловдив Еърпорт" - обжалва решението на Министерството на транспорта и информационните технологии. Консорциумът не беше допуснат до отваряне на офертите от комисията на транспортното министерство. Дружеството не иска от КЗК временна мярка за спиране на процедурата. При всички случаи изборът на концесионер за летището за следващите 35 години засега се замразява. Другите два кандидата, чиито оферти бяха отворени, са китайският конгломерат HNA Group и пловдивското обединение "Консорциум Летище Пловдив", съставено от "Тракия икономическа зона" и автотранспортната ПИМК. В консорциума водеща роля със 75% участие има дружество "Принц фон Пройсен кепитъл лимитeд", регистрирано в България. С по 12.5% дялове са българската "Ви Ел Жи консултинг" и регистрираната в Кипър Pictet Capital. Изпълнителен директор и собственик на 96% от капитала на "Принц фон Пройсен кепитъл лимитед" е швейцарецът Урс Майстерханс.

Източник: Капитал

Дружества
Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Капитал
(хил. лв.)
  1   Кабиле-ЛБ-98 АД - Ямбол   50 000  
  2   Обединена млечна компания АД - Пловдив   40 554  
  3   Тирбул ЕАД - Сливен   17 867  
  4   Шрайбер Фуудс България ЕООД - София   16 000  
  5   Сердика България АД - София   10 050  
  6   ЕКО Ф ЕАД - София   9 352  
  7   Кодап ЕООД - София   7 008  
  8   Меггле България ЕООД - Шумен   6 000  
  9   Ем Джей Дериз ЕООД - София   4 072  
  10   Лактима ЕАД - София   3 300  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 09.08.2017
  Обща стойност (BGN): 1 437 263.80  
Брой търгувани компании: 43
Premium 477 080.33
Standard 307 288.68
АДСИЦ 652 234.80
Структурирани 660.00
Най-голяма промяна в цените
Булленд Инвестмънтс АДСИЦ - София 7.40 %
Холдинг Нов век АД - София -6.41 %
BaSE - Акции: 1 221.00
BaSE - АДСИЦ: 4 689.79

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Българският инвестиционен фонд Rіvеr Stухх Саріtаl ("Ривър Стикс Кепитъл") купува 85% от сръбската "Теленор Банка". Телекомът запазва 15-процентово участие във финансовата институция. Сумата по придобиването не се съобщава официално, а за окончателното приключване на сделката е необходимо одобрението на сръбските власти. "Теленор Банка" е част от групата на Теlеnоr. Смятана за пионер в дигиталните банкови услуги в Сърбия, тя е "единствената интернет базирана и на първо място мобилна банка в Югоизточна Европа". Финансовата институция залага на връзката между телекомуникационните и банковите услуги. Тя е ориентирана към банкирането на дребно, което се извършва изцяло онлайн и предлага редица иновативни услуги. Банката работи от септември 2014 г. и вече има над 300 000 клиенти. Компанията е и най-големият индивидуален инвеститор в Сърбия с вложения от над 2 млрд. евро.

Източник: money.bg

Новите правила за публичност при продажбата на активи на държавните дружества вече са в сила. На 8 август 2017 г., в Държавен вестник бяха обнародвани приетите от Министерския съвет промени в Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Промените са подготвени от Министерството на икономиката и са в изпълнение на провежданата политика за по-широка публичност и прозрачност при осъществяване на сделки с дълготрайни активи от държавните компании, както и за ограничаване на възможностите за допускане на нарушения при продажбата им. Предвижда се едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, както и тези търговски дружества (дъщерни), чиито капитал е собственост на еднолични търговски дружества с държавно участие, при обявяване на търг или конкурс по реда на Правилника да предоставят обявленията за оповестяването им и на електронната страница на Министерството на икономиката.

Източник: Стандарт

Правителството даде съгласие "Български енергиен холдинг" ЕАД да извърши продажба на 100% от акциите на "Българска независима енергийна борса" ЕАД на "Българска фондова борса – София" АД. Продажбата ще се извърши чрез пряко договаряне при начална цена на активите, определена от лицензиран оценител. Това реши кабинетът на днешното си заседание. То идва след дело за злоупотреба с господстващо положение, заведено от Европейската комисия, което бе прекратено след споразумение енергийният холдинг да отдели борсата за ток от структурата си. Европейската комисия бе постановила до шест месеца след създаването на борса да стане и прехвърлянето, а после крайният срок е удължен до края на октомври 2017 г. След направено запитване от страна на БЕХ ЕАД от еврокомисията изпратили становище, според което "Българска фондова борса – София" АД би била по-подходящ вариант за купувач на "Българска независима енергийна борса" ЕАД.

Източник: Дневник

"Холдинг БДЖ” е спестил 2.7 млн. лв. годишни лихви, плащайки дълг от 42 млн. лв. към държавната хазна с отпуснат му нов бюджетен, но безлихвен заем. Точно преди седмица правителството одобри предоставянето на 62 млн. лв. безлихвен заем от държавния бюджет за железницата, с които холдингът да погаси част от дълговете си. Предоставянето на парите стана възможно, след като Еврокомисията одобри държавна помощ за общо 224 млн. лв. за стабилизиране на състоянието на БДЖ. Сега уреденият от железницата борч възникна, след като бюджетът бе принуден по силата на предоставена на БДЖ държавна гаранция да погаси неплащани от железницата вноски по получени заеми от Световната банка по Проект за преструктуриране на железницата в България от 1995 г. С останалите 20 млн. лв. от отпуснатите преди седмица пари се планира погасяване на финансирания от пет банки облигационен заем на БДЖ. "

Източник: mediapool.bg

"КОРАДО-България" проведе в Стражица извънредно Общо събрание на акционерите си. По предложение на Съвета на директорите бе одобрена програма за премийно разпределение на акции под формата на издаване на допълнителни акции към всички настоящи акционери. Така всеки акционер, записан към последната датата за сключване на сделки с акции (ех-dіvіdеnd dау) - 23.8.2017, ще получи за 2 притежавани акции на "КОРАДО-България" още 1 допълнителна. Това ще бъдат обикновени акции с еднакви права на глас и получаване на дивидент. В резултат общият брой на акциите на "КОРАДО-България" ще се увеличи от сегашните 8,779 милиона на 13,168 милиона. Очаква се тази стъпка да има положителен ефект върху ликвидността и цената на акциите. Тя е резултат от отличните финансови резултати на дружеството през последните няколко години и най-вече през 2016 и първото полугодие на 2017 година.

Източник: money.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 3 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Пивоварните компании Anheuser-Busch InBev и Anadolu Efes са се договорили да слеят дейностите си в Русия и Украйна след години на спад на руския бирен пазар заради наложените по-сурови регулации. Ab InBev, най-голямата пивоварна компания в света, собственик на марки като Budweiser и Stella Artois, обяви необвързващата сделка в сряда, без да разкрива финансовите ѝ аспекти. AB InBev притежава 24% от Efes – най-големия турски пивовар – наследявайки дела от придобиването на SABMiller. Руснаците са сред нациите, които пият най-много алкохол, но продажбите на бира, които растяха бързо след 2000 г. на фона на инвестиции от международни играчи, се сринаха от 2008 г. насам, когато правителството предприеме мерки за ограничаване на пиенето. AB InBev затвори пет завода там, а директор на компанията каза по-рано тази година, че останалите пет са работили на капацитет между 40% и 90% през миналата година.

Източник: Reuters

Америка

Новоизбраното Учредително събрание във Венецуела прие декрет, с който обяви, че нито една друга власт в страната не може да оспорва приетите от него решения. Указът забранява на контролираното от опозицията Национално събрание и на други институции да предприемат каквито и да било действия, които биха противоречали на законите, одобрени от проправителственото суперзаконодателно тяло. Декретът е бил приет на заседание, състояло се в сградата на Националното събрание. Предишните две сесии на 545-членното Учредително събрание се състояха в съседна по-малка сграда. Междувременно силите за сигурност блокираха достъпа на депутатите от Националното събрание, в което опозицията има мнозинство, до сградата на парламента, докато там заседаваха новоизбраните привърженици на президента Мадуро и пренаписваха конституцията на страната. Сталин Гонсалес - лидерът на опозиционната коалиция, която има мнозинство след изборите през 2015 г., каза, че войници са отказали да го пуснат в сградата, когато той дошъл на работа вчера.

Източник: Associated Press

Азия

Японската корпорация Nissan ще плати 97,68 млн. долара по договорено извънсъдебно споразумение със собственици на автомобили, засегнати от изтеглянията заради въздушни възглавници на японския производител Takata. Споразумението ще покрие разходите за нова програма, която да гарантира, че въздушните възглавници на Takata са демонтирани от 4,4 милиона коли на Nissan. То също така ще обезщети собствениците за разходите, които ще направят, докато колите им са на ремонт, включително за автомобили под наем. Въздушните възглавници на Takata могат да експлодират, ако се надуят с твърде голяма сила, разпръсквайки метални парчета в купето и наранявайки водача и пътниците. С този проблем се свързват поне 16 смъртни случая и 180 наранявания в света и той предизвика най-голямото изтегляне на автомобили в историята на САЩ. Споразумението с Nissan е подобно на постигнатите през май с Toyota, BMW, Mazda и Subaru. Документът бе внесен вчера в съда в Маями и трябва да бъде одобрен от съдия.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
10.08.2017
Dow Jones Industrial
22 048.70 (-36.64)
Nasdaq Composite
6 352.33 (-18.13)
Стокови борси
10.08.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)49.56
Heating oil ($US/gal.)1.6500
Natural gas ($US/mmbtu)2.8700
Unleaded gas ($US/gal.)1.6200
Gold ($US/Troy Oz.)1 282.60
Silver ($US/Troy Oz.)16.88
Platinum ($US/Troy Oz.)976.60
Hogs (cents/lb.)68.22
Live cattle (cents/lb.)1.08

       Опознай България

10 август 1913 г. – Букурещки мирен договор

Букурещкият договор за мир е подписан на 10 август 1913 г. от Румъния, Сърбия, Гърция и Черна гора от една страна, и България от друга. С него завършва неуспешната за България Междусъюзническа война. Договорът е изключително неблагоприятен за нашата страна и води до големи териториални загуби. Румъния придобива освен Силистра, отстъпена й по силата на Санктпетербургския договор (26 април 1913 г.), и останалата част от Южна Добруджа. Сърбия получава не само спорната зона, но и безспорната зона на Вардарска Македония с изключение на района на река Струмица. Гърция задържа Солун и хинтерланда му и присъединява Егейска Македония със Сяр, Драма и Кавала. От всичките земи, завоювани по време на Балканската война, България запазва само Западна Тракия и Струмица в Македония. Това са единствените български територии под турско владичество, които получават жадуваната с векове национална свобода.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 10.08.2017
Българска версия: 29888, Английска версия: 3013

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999