Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 25 юли 2017 г., брой 4512
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(25.07.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.18895
USD   1.67911
CHF   1.77480
EUR/USD   1.1648*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Агромашинаимпекс АД - София
Арс Мебел АД - Стралджа
Билд рент АД - София
Джи ес Билд АД - София
Еко Ерм ООД - Трън
Криоинвест АД - София
Техноууд ЕАД - Разлог
Цлахим АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Българската народна банка (БНБ) трябва да плати през август 2017 г. 8,637 млн. лева под формата на плащания по държавни ценни книжа (ДЦК), емитирани на вътрешния пазар. На 4 август трябва да се платят 3,669 млн. лева, на 14 август – 4, 219 млн. лева, на 17 август – 496 хил. лева, а на 22 август – 253 хил. лева, информират от централната банка. Предстоящите пенсионни плащания през следващия месец възлизат на 875,469 млн. лева и трябва да се извършат в периода между 7 до 9 август. Към 21 юли по сметките на банките в БНБ са налични 3,816 млрд. евро и 9,748 млрд лева.

Източник: investor.bg

Фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване носят доходност от над 4% за периода от 30 юни 2015 г. до 30 юни 2017 г., съобщи Комисията за финансов надзор (КФН). За последните две години до 30 юни 2017 г. универсалните пенсионни фондове (УПФ), постигат средна претеглена доходност от 4,39% на годишна база. Според разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване КФН определя минимална доходност на годишна база, която универсалните и професионалните пенсионни фондове трябва да покрият при управлението на активите си за предходния 24-месечен период. За универсалните пенсионни фондове КФН определи минимална доходност в размер на 1,39%, а за професионалните – от 1,65%.

Източник: investor.bgДружества
Търговия с части и принадлежности за автомобили
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Турботракс България ООД - София   27 573  
  2   Диана ООД - Благоевград   20 915  
  3   Евро 07 АД - София   8 565  
  4   Омникар ауто ООД - Труд   7 373  
  5   Тех КО ООД - София   6 607  
  6   Медина мед ООД - Стара Загора   6 570  
  7   Косер АД - Варна   4 988  
  8   Ауто Хит ООД - Русе   3 652  
  9   Елит Кар ООД - Варна   2 494  
  10   Киог ЕООД - Благоевград   2 292  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 24.07.2017
  Обща стойност (BGN): 574 275.90  
Брой търгувани компании: 40
Premium 39 780.28
Standard 509 337.78
АДСИЦ 15 678.01
Структурирани 3 549.00
Облигации 3 034.70
Права 2 896.14
Най-голяма промяна в цените
Унипак АД - Павликени -9.63 %
Трейс груп холд АД - София 4.47 %
BaSE - Акции: 1 559.26

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Едоардо Миролио инвестира 43 млн. лв. в текстилния си бизнес. Нова производствена база в Котел, разширение на производствения капацитет на текстилните предприятия, изграждане на нов цех за плетиво и на съвременна инсталация за пречистване на отпадните води от производството в сливенската фабрика. Това са ключовите инвестиции на Миролио, които ще бъдат реализирани до края на 2017 г.  Във "Франко фешън", чийто собственик е синът на Едоардо – Франко се извършва пришиване на отделните елементи на плетива, изработени в сливенската фабрика на Миролио. За изграждането на новия цех инвеститорите реконструират стара общинска сграда, която обновяват изцяло и обзавеждат с нови машини. В началото тук започват работа 30 жени, но до края на годината се очаква броят им да достигне 100. През 2016 г. възлова инвестиция за текстилния му бизнес е окончателното завършване на складовата база в текстилното предприятие в Сливен. Тя се състои от две части - автоматизирана и механизирана, на площ 8 хил. кв.м. Разполага с два робота, управлявани изцяло по компютърен път. Фирмата има и втори склад на територията на ямболското си предприятие.

Източник: Капитал

Холандската компания “Дитсман” става мажоритарен собственик на “Енергоремонт холдинг”. “Дитсман” е лидер в експлоатацията и поддръжката на съоръжения в нефтената и газовата промишленост, комуналните услуги и промишлеността, строителство и реконструкция на електроцентрали, производство и монтаж на енергетично оборудване. За преговорите между акционери на “Енергоремонт холдинг” и холандците стана ясно в началото на май 2017 г., когато за това бе уведомена Българската фондова борса. “Енергоремонт холдинг” и клоновете и у нас се занимават с рехабилитация, модернизация и реконструкция на енергийни съоръжения. В чужбина има представителство в Белград, клон в Косово, смесено дружество в Македония, партньорско дружество в Гърция, смесено дружество в Албания.

Източник: 24 часа

Договорите, сключени за ремонт на сградата на НДК във връзка с подготовката за предстоящото българско председателство на ЕС, са за 23 942 673 лв., съобщи изпълнителният директор на държавното дружество Атанас Митев. Досега са били разплатени 7 694 475 лв. За "други дейности" са отишли 3 569 439 лв. Най-скъп е договорът за проектиране, преустройство и адаптация на основната сграда на НДК за нуждите на председателството - 19 859 997 лв. Платени са 20% аванс в размер на 3 971 999 лв. Следва договорът за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на конгресна техника, за който отиват 3 727 955 лв. Той е почти изцяло изплатен - остават 263 580 лв. Има два договора за упражняване на строителен надзор за общо 275 хил. лв., както и договор за предпроектни проучвания и идеен проект на стойност 78 900 лв. В момента дружеството разполага с около 6.7 млн. лв. в наличност.

Източник: Сега

Комисията за финансов надзор (КФН) потвърди приемането на заявленията от Групама” СА, Франция (Grupama SA) и от „Групама Холдинг Филиал е Партисипасион”, Франция, във връзка с планирано вътрешногрупово придобиване на 100% от капитала на „Групама Животозастраховане” ЕАД и за вътрешно преструктуриране, което засяга 100% от капитала на „Групама Застраховане” ЕАД. От 27 април 2009 година Групама СА притежава 100% от дружествата „Групама Животозастраховане” ЕАД и „Групама Застраховане” ЕАД. С отделно решение КФН удължи до 28 август 2017 година срока за предоставяне на документи по образувано административно производство за издаване на лиценз за извършване на инвестиционни услуги на “Плюс 500БГ” ЕАД (дружеството е в процес на учредяване) във връзка с изпратеното писмо с искане на допълнителна информация и документи.

Източник: investor.bg

Фирма “Фериботен комплекс” АД, която превозва пътници, коли, тирове и камиони от Оряхово до Бекет и обратно, успя да спести общо 1,9 млн. лв. данъци и лихви към държавната хазна. Това стана възможно, след като две съдебни инстанции - административният съд в София и Върховният административен съд (ВАС), решиха, че тировете са багаж на шофьорите им. НАП е осъдена да плати и 9 хил. лв. адвокатски хонорар на юристите на фирмата, защото е загубила делото. Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване. Делото е образувано по жалба на “Фериботен комплекс”АД, което оспорва ревизионен акт от 10 август 2016 г., потвърден на 10 септември 2016 г. от ръководителя на дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителни практики” при Централно управление на НАП-София. В ревизионния акт са установени задължения по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) в размер на 1 242 772,52 лв. за периода от 1 декември 2010-а до 31 декември 2011 г. и лихви в размер на 643 902,53лв. “Фериботен комплекс” АД се контролира от бизнесмена Мелик Пашаев.

Източник: 24 часа

Четири са кандидатите да купят банка "Виктория", която е дъщерно дружество на фалиралата КТБ. Това съобщиха синдиците на КТБ, които правят втори опит за продажба на ТБ "Виктория". Писма са подадени от две наши банки, един чуждестранен консорциум и новосъздадена фирма без никаква история. Сред желаещите отново е Българо-американската кредитна банка, чиято оферта стигна до финала при първия опит за продажба на един от най-големите активи на фалиралата КТБ. За втори път писма за интерес са подали също Инвестбанк и групата инвеститори Kerbler Holding GmbH, Imfarr Beteiligungs GmbH и Green Finance GmbH. Новият кандидат е "Вабо Интернал" АД. Уставът на компанията, учредена с 50 000 лева капитал, е приет на 13 юли т.г. В борда на директорите е хазартният бос Васил Божков. Предстоят анализ и оценка на кандидатите и консултация с БНБ. Следващият етап е подаване на необвързващи оферти, провеждане на дю дилиджънс и подаване на окончателни оферти. При предишния конкурс се явиха 8 кандидати. Сред тях бяха "Еврофинанс" АД, "Транзакт Юръп Холдингс" ООДТърговска банка Д и дори БТК - телеком, който няма нищо общо с банковия бизнес.

Източник: Сега

Регулирана информация

На 24.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06 2017 г. на "Бяла" ЕООД - Севлиево       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 3 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейските банки усилено се опитват да намерят начини да се преборят с непогасяването на големите дългове в корабната индустрия - проблем, който афектира всички замесени страни и възпира възстановяването на сектора. В резултат на невъзможността на компаниите да погасяват заемите си банките са изправени пред големи загуби, като по предварителни изчисления те надхвърлят 100 млрд. долара. Според агенцията за кредитен рейтинг Moody's сумата ще продължи да нараства, което ще се отразява негативно на банките. Транспортните компании използват различни подходи за справяне със ситуацията - едни пренасочват дейността си в други отрасли, а втори продължават да се борят. Основните страни, които взимат участие и са пряко повлияни от развитието на въпроса, са три. Освен банките и компаниите тук влизат и регулаторите. И докато първите две имат за цел индустрията да се изправи на крака и да нормализира нормалния си ход, третите искат само да предпазят банките от несъстоятелност.

Източник: Reuters

Америка

Според последният доклад на InsideEVs за продажбите на електромобили и хибридни автомобили в САЩ, те са нараснали с 45% за последните 12 месеца спрямо предходната година. Скокът е отбелязан за периода от юли 2016 г. до юли 2017 г. За въпросното увеличение допринася и фактът, че все повече производители включиха в портфолиото си такива еко автомобили. За същия период например Tesla е реализирала повече от 28 000 продажби на Model S, пише Futurism. Chevy пък е продала 25 800 от своя хибрид Volts. На трето място в класацията е Model X отново на Tesla с 21 000 бройки. Любопитно е, че появилият се в края на миналата година Prius Prime на Toyota има реалния шанс да отбележи силна първа година и да стане третият най-продаван електрически хибрид за периода от януари 2017 г. насам. 45-процентният ръст на продажбите е не малък скок на фона на представянето на електромобилите през изминалите години.

Източник: Associated Press

Азия

Япония би собствения си рекорд със слънчева електроцентрала, дълга 10,5 км - най-дългата в страната досега. Инсталацията е дело на местната компания Sparx Green Energy & Technology, които до момента са вложили 1,2 милиарда долара за електростанции в страната, 92% от инвестициите пък са именно за соларни панели. В този случай те са общо 47 454 и са дело на Toshiba. Пълният им капацитет е 12,8 мегавата, или около 1/30-та от мощността на един блок на АЕЦ "Козлодуй". По-рано на мястото на строежа се планираше път за високоскоростен влак-стрела още от далечната 1974 г, който трябваше да свързва Токио с летището Narita International. Проектът обаче бе изоставен и Sparx се възползваха от възможността да заемат терена до старата железопътна линия, който вече бе разчистен и удобен за строеж. По нейно протежение има още три слънчеви централи.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
24.07.2017
Dow Jones Industrial
21 513.17 (-66.90)
Nasdaq Composite
6 410.81 (23.05)
Стокови борси
24.07.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)46.60
Heating oil ($US/gal.)1.5300
Natural gas ($US/mmbtu)2.9100
Unleaded gas ($US/gal.)1.5400
Gold ($US/Troy Oz.)1 256.10
Silver ($US/Troy Oz.)16.46
Platinum ($US/Troy Oz.)936.30
Hogs (cents/lb.)66.70
Live cattle (cents/lb.)1.15

       Опознай България

Успение на св. Анна

На 25 юли православната църква чества успението - блажената смърт на Св. Анна. Това е вторият ден през годината, посветен на  тази светица (на 9 декември православните християни отбелязват Зачатието на Св. Анна). Тя е майката на Света Дева Мария и се чества като покровителка на бременността, раждането и майчинството. На нейния ден не се работи, защото се смята, че ако работят, жените ще родят трудно или ще пометнат. Стопанките месят пресни пити и ги раздават за здравето на децата си. Св. Анна се смята за закрилница на майчинството, но едновременно с това празникът й се свързва с древноезическите представи за Великата богиня-майка. Според историята Света Анна и мъжът Йоаким дълго не можели да имат деца. Света Анна се молела на Бог да ги дари с дете. Минало много време и ги посетил ангел, който им съобщил, че молитвите им са чути и те ще бъдат благословенни с дете. Ана обещала да посвети детето си в служба на Бога. Света Ана заченала в деветия ден на месец декември и дъщеря й Дева Мария се родила на осми септември. Когато детето навършило три години, родителите й я въвели тържествено в храма и я посветили на Бога, както се били зарекли пред ангела.
На този ден имен ден празнуват хората, носещи името Анна, Ана, Яна, Янко, Янчо, Енко.
 


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 25.07.2017
Българска версия: 29818, Английска версия: 3014

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999