Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 18 юли 2017 г., брой 4507
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(18.07.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.22874
USD   1.70636
CHF   1.77609
EUR/USD   1.1462*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Еко Ват АД - Варна
Про Лу АД - Мездра
Слънчев бряг АД - Несебър
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Вносът на стоки от България и Румъния за Швейцария се е увеличил 10 пъти, а износът е нараснал три пъти за последните 10 години, съобщи Федералната митническа служба на Швейцария. Общият размер на износа от България за Швейцария през 2016 година възлиза на 261 млн. франка. Износът на Швейцария за България и Румъния за миналата година също бележи рекордния 1 на сто от целия износ на страната. През 2016 година износът на Конфедерацията за България е на стойност 360 млн. франка, което е рекорд изобщо в стойността на изнесените за България стоки. България и Румъния изнасят основно текстил, облекла и обувки. През 2016 година Швейцария е внесла от България текстил, облекла и обувки на стойност над 100 млн. франка или това е 41 на сто от целия внос от България. Румъния е изнесла - текстил, облекла и обувки на стойност 211 млн. франка или това е 36 на сто от общия внос. На второ място са стоки и продукти от групите - машини, метали и електроника, като България изнася основно метали, а Румъния - превозни средства. Основните продукти, които се изнасят от Швейцария за двете балкански страни са химически и фармацевтични продукти, които правят почти половината от целия износ.

Източник: Банкеръ

Отрицателните лихви на БНБ върху депозираните в нея публични средства вече започват да ощетяват държавния бюджет. Пример за това е Сребърният фонд, в който се акумулират дългосрочно средства от приватизация, концесии и бюджетни излишъци с цел подкрепа на държавната пенсионна система, която все повече се задъхва от огромни дефицити. От началото на 2017 година парите на фонда, които се държат на депозит в централната банка, се олихвяват с отрицателна лихва в размер на -0.10%. За да не се ощетява фондът, отрицателните лихви ще са за сметка на централния бюджет. В края на 2015 г. със същия мотив парите във фонда са договорени на едногодишен депозит в БНБ с нулев лихвен процент. От 2014 г. във фонда не е постъпил нито лев от лихви. В края на 2016 г. в т.нар. Държавен фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система има 2.657 млрд. лв. - със 120 млн. лв. повече отпреди година. Постъпленията са основно от концесии - 88 млн. лв. От приватизация са влезли едва 2 млн. лв. и още 1.9 млн. от глоби, имуществени санкции и неустойки, свързани с приватизационния процес. Още 32.1 млн. лв. са постъпили при промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд към държавния фонд "Пенсии". През 2016 г. средства от бюджетен излишък не са отчислени, защото бюджетът е бил на дефицит.

Източник: СегаДружества
Производство на горно облекло, без работно
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Куш Мода ООД - Бургас   72 044  
  2   Пирин Текс ЕООД - Гоце Делчев   69 211  
  3   БТБ България АД - Русе   62 989  
  4   Пирин Текс Продакшън ЕООД - Гоце Делчев   39 758  
  5   Джи Ем Ти ООД - София   38 764  
  6   Дуветика България ЕАД - Димитровград   25 528  
  7   Брилянт инвест АД - София   23 767  
  8   Булгарконф АД - Пловдив   22 913  
  9   Аполон-95 ЕООД - Горна Оряховица   22 160  
  10   Каро-06 ЕООД - Жълтуша   16 749  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 17.07.2017
  Обща стойност (BGN): 599 450.73  
Брой търгувани компании: 37
Premium 191 950.66
Standard 294 948.25
АДСИЦ 101 505.44
Структурирани 805.38
Облигации 10 241.00
Най-голяма промяна в цените
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ - София -14.55 %
Булгартабак холдинг АД - София 4.43 %
BaSE - Акции: 7 251.01
BaSE - АДСИЦ: 504.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Медодобивното предприятие "Аурубис България" ще разпредели 196.5 млн. лв. от печалбата си за 2016 г. като дивидент, което прави по 9.45 лв. на акция. Това е почти цялата сума от отчетената нетна печалба за годината в размер на 196.7 млн. лв. и е един от най-големите дивиденти, разпределян извън финансовия сектор в България. Най-голям дял от печалбата ще получи основният собственик - германската група Aurubis, която чрез австрийското дружество Cumerio Austria държи 99.86% от капитала. Акции в компанията освен нея имат над 2000 физически и юридически лица. За миналата година 160 млн. лв. дивидент ще разпредели и друг голямо индустриално предприятие - "Солвей Соди". Резултатите на "Аурубис" през миналата година се понижават в сравнение с 2015 г., което се дължи основно на временното спиране на работа през пролетта за капиталов ремонт, който продължи повече от 50 дни. Така приходите от продажби са намалели с 23% до 3.2 млрд. лв., а печалбата е спаднала с около 10%, показва отчетът на компанията.

Източник: Капитал

Никoлaй Кoлeв e нoвият yпpaвитeл нa вoeнния зaвoд “Tepeм-Ивaйлo” във Велико Търново. Toй зaмeня нa пocтa икoнoмиcтa Мapгapитa Хpиcтoвa, кoятo пoe yпpaвлeниeтo в cpeдaтa нa мapт 2015 гoдинa. Дo ceгa Кoлeв e бил зaм.-диpeктop пo пpoизвoдcтвoтo. Нoвият диpeктop Никoлaй Кoлeв зaпoчвa paбoтa във вoeнния зaвoд “Tepeм-Ивaйлo” пpeз 2014 г. Слeд тoвa e бил pъкoвoдитeл нa eднo oт пpoизвoдcтвeнитe звeнa. Пpeдстои вписване на промяната в Търговския регистър.

Източник: Янтра - Велико Търново

Летище София отчита 37 процента ръст на пътниците през юни. Месец Юни е пореден месец за летище София, в който се наблюдава увеличен пътникопоток. Обслужени са над 570 хил. пътници, което е ръст от 37,2 процента спрямо същия период на миналата година. През Терминал 2 е преминал 65 процента от пътникопотока, а през Терминал 1 останалите 35 процента. С 36 процента е нараснал броят на пътуващите по редовни международни линии, а тези по вътрешните са се увеличили с 85 процента. Чартърите бележат ръст с 25 процента, което се дължи на големия брой летуващи по турските, гръцките и хърватски курорти. Общо 5101 самолета са били обслужени на аерогарата през юни 2017 г., което е с 13 процента повече от предходната година. Увеличението при броя на вътрешните полети е с 32 процента, а при международните - с 16 процента. През юни 2017 г. на летище София са обработени общо 1870 т товарни и пощенски пратки, което е със 7 процента повече от изминалата година.

Източник: 24 часа

Българска фондова борса-София" АД получи одобрение от Комисия за финансов надзор на Правилата за регистрация и търговия на държавни ценни книжа. Очаква се до 30 септември да има изградена функционираща връзка между "БФБ-София" и БНБ, и търговията с ДЦК да започне да се извършва и на регулиран пазар. Като фискален агент на правителството, централната банка е приключила техническото осъществяване на директна връзка на Депозитаря на ДЦК със системата E-BOND към платформата Bloomberg Professional. С реализацията на проекта, търговията с ДЦК ще може да се извършва и на регулиран пазар. По този начин ще се постигне допълнително развитие на пазара на ДЦК и насърчаване на по-нататъшната му интеграция към единния финансов пазар в Европейския съюз. "Българска фондова борса-София" АД е лицензирана да извършва дейност като фондова борса през октомври 1997 година. Предметът на дейност на дружеството включва организиране на търговия с ценни книжа и други финансови инструменти, както и организиране и поддържане на информационна система за търговия с ценни книжа.

Източник: Банкеръ

Гръцката Пиреос банк иска да продаде клоновете си в Румъния, България и Сърбия, тъй като институцията трябва да се отърве до края на годината от лоши кредити на стойност 4 млрд. евро. Банка Пиреос е получила 2,72 милиарда евро държавно финансиране от ноември 2015 г., а гръцкият спасителен фонд притежава над една четвърт от банката. Банката е на път да намали лошите заеми до 19,1 милиарда евро в края на годината от 23 милиарда евро в края на март. Пиреос вече продаде лоши заеми на стойност половин милиард евро в Румъния, България и Сърбия през последните 18 месеца. Кредитната институция също така получи 3 милиона евро от продажбата на 29 имота на онлайн търг. Банката иска да се освободи от клоновете си на Балканите и акциите си в компанията за морски транспорт Хеленик Сийуейз и две гръцки рибни стопанства.

Източник: Монитор

Регулирана информация

На 17.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2017 г. на Многопрофилна болница за активно лечение-Самоков ЕООД - Самоков       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 3 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Инфлацията в еврозоната се е забавила на годишна база през юни – до 1,3% спрямо 1,4% през май, сочат последните данни на Евростат от броени дни преди заседанието на Европейската централна банка (ЕЦБ) в четвъртък. В сравнение с миналата година обаче се отчита сериозно ускоряване, като инфлацията в региона тогава е била на ниво от 0,1%. Инфлацията в Европейския съюз (ЕС) през юни също се е забавила до 1,4% на годишна база спрямо 1,6% през предишния месец. Спрямо същия период на миналата година обаче и тук се наблюдава ускоряване, като през юни 2016 г. инфлацията е била на същото ниво като в зоната с единна валута – 0,1%. Най-бавен ръст през юни отчита инфлацията в Ирландия (-0,6%), Дания (0,4%) и Румъния (0,7%). Най-бързо ускорение пък се наблюдава в Литва (3,5%), Естония и Латвия (по 3,1%). В България инфлацията през юни е била близо до средното ниво за ЕС – 1,1%. Спрямо май 2017 г. годишната инфлация се е забавила в 18 страни членки, останала е без промяна в три и се е ускорила в шест. 

Източник: Reuters

Америка

Потребителските цени в САЩ без промяна през юни – доказателство, че инфлацията остава слаба, заради по-ниските разходи за газ, самолетни билети, нови и втора ръка автомобили и планове за мобилни телефони. Индексът на потребителските цени остава без промяна, след като през май данните показаха спад от 0,1%, съобщава министерството на труда в САЩ. Инфлацията обаче все пак сеускорява с 1,6% на годишна база. Това е доста по-слаб резултат в сравнение с февруари, когато цените се повишиха с 2,7% на годишна база. Без волатилните категории на храните и енергията цените се повишават с 0,1% през юни и с 1,7% на годишна база. Както показва инфлацията, плановете на Федералния резерв да увеличи лихвените проценти още веднъж тази година и три пъти през следващата ще бъдат подложени на по-задълбочен преглед. Фед обикновено повишава лихвените проценти, за да спре ускоряваща се инфлация, но ръстът на цените тази година се забавя. Централните банкери повишиха основния лихвен процент четири пъти през последните 18 месеца.

Източник: New York Times

Азия

Китайската икономика е постигнала стабилен растеж през второто тримесечие от 6,9 на сто. Този темп на увеличение на брутния вътрешен продукт (БВП) на втората икономика в света обаче може да се забави заради волята на властите да се борят срещу огромното задлъжняване на азиатския гигант. Добрият резултат за БВП е съпътстван от окуражителни данни и за промишленото производство, продажбите на дребно и инвестиции, отразявайки в същото време стабилността и на вътрешното, и на външното търсене. Някои експерти обаче се съмняват, че този значителен растеж ще бъде и траен. Неотдавнашното затягане на кранчето на евтините заеми доведе до забавяне на нарастването на кредитирането, а това ще се отрази на икономиката през втората половина на годината, коментират анализатори. Частният и държавният дълг са достигнали 250 на сто от БВП на страната и това е повод за тревоги и сред рейтинговите агенции. Пекин бе отворил силно кранчето на кредитите през последните години, за да подкрепи икономиката, но създаде спекулативен бум и то най-вече на пазара за недвижими имоти.

Източник: BBC

 
Индекси на фондови борси
17.07.2017
Dow Jones Industrial
21 629.72 (-8.02)
Nasdaq Composite
6 314.43 (1.97)
Стокови борси
17.07.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)46.08
Heating oil ($US/gal.)1.5000
Natural gas ($US/mmbtu)3.0400
Unleaded gas ($US/gal.)1.5600
Gold ($US/Troy Oz.)1 236.50
Silver ($US/Troy Oz.)16.15
Platinum ($US/Troy Oz.)927.00
Hogs (cents/lb.)68.02
Live cattle (cents/lb.)1.19

       Опознай България

180 години от рождението на Васил Левски

Васил Левски е идеолог и организатор на българската национална революция през ХIX век. Роден е на 18 юли 1837 г. в Карлово. През 1845 г. започва образованието си в килийното училище в родния си град, а година по-късно вече учи в местното взаимно училище. В периода 1852-1854 г. той живее в местния светогорски метох и учи църковно пеене. Левски завършва II клас на старозагорското класно училище. През 1856-1857 г. учи в свещеническото училище на даскал Атанас Иванов в Стара Загора, а през следващата година приема монашески сан дякон с име Игнатий. През 1858 г. е ръкоположен за йеродякон и става църковен певец в църквата „Света Богородица“ в Карлово. През 1862 г. Левски напуска родния си град и се отправя към Сърбия, за да се присъедини към Първата Българска легия, организирана от Раковски. Според легендата по време на военни упражнения той прави „левски скок“ и така получава своя прякор. След разтурянето на легията той се присъединява към четата на дядо Ильо войвода. От 1864 г. до началото на 1867 г. в различни български селища (Войнягово, Еникьой и Конгас) Левски се занимава с учителска дейност. През пролетта на 1867 година заминава за Румъния, където по препоръка на Раковски е избран за байрактар в четата на Панайот Хитов. През август 1868 г. отива в Букурещ и се свързва с „Българско общество“, което осигурява и паричните средства за първата обиколка на Апостола из България. Завръща се в България и започва работа по създаването на революционна мрежа на цялата територия на България. Основава множество революционни комитети и започва да подготвя народа за всеобщо въстание. В края на 1869 г., заедно с Любен Каравелов, участва в основаването на Българския революционен централен комитет (БРЦК). През 1870 г. Левски се завръща в България, заема се с доизграждането на комитетската мрежа и създаването на ВРО (Вътрешна революционна организация). За столица на организацията е избран Ловеч. През 1870-1872 година в българските революционни среди съществуват два централни комитета – Каравеловият в Букурещ и този на Левски, който действа в България. След това те се обединяват единен БРЦК. Той е заловен от турците в края на декември 1872 г. в Къкринското ханче и след като е изправен пред съд, е осъден на смърт и обесен на 18 (19) февруари 1873 г. По повод 180 от годишнината на Васил Левски Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" изложи оригиналното тефтерче на Апостола. То се съхранява в трезор на БНБ и се вади изключително рядко. (Снимка: Портрет от Георги Данчов - bg.wikipedia.org)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 18.07.2017
Българска версия: 29271, Английска версия: 3013

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999