Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 14 юли 2017 г., брой 4505
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(14.07.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21712
USD   1.71309
CHF   1.77625
EUR/USD   1.1417*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Автоматика АД - Хасково
Балканфарма Дупница АД - Дупница
Балканфарма Троян АД - Троян
Видахим АД - Видин
Възход 1 АД - Пловдив
Зърнени храни АД - Хасково
Изотсервиз АД - София
Йордан Мишев АД - Ямбол
Никотиана БТ Холдинг АД - София
Проучване и добив на нефт и газ АД - София
Свети Константин АД - Варна
Свободна безмитна зона Драгоман АД - Драгоман
Старт АД - София
Техногипс ЕАД - Горно Драглище
Тивамекс и Ко АД - Стара Загора
Тракия КООП АД - Хасково
Фул Спейс АД - София
Хлебозавод АД - Хасково
Цезар 2014 АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Плащанията в брой да са разрешени, когато са до 10 000 лв. до 31 декември 2017 г. и до 5000 лв. от 1 януари 2018 г. Такава поправка записаха в Данъчно-осигурителния и процесуален кодекс на второ четене депутатите от бюджетната комисия. В одобрения на първо четене вариант плащанията в брой бяха фиксирани до 10 000 лв. до 31 юли 2017 г., до 5000 лв. от 1 август 2017 г. до 31 декември 2017 г., до 3000 лв. от 1 януари 2018 г. и не повече от 1000 лв. от 1 януари 2019 г. От 28 страни в ЕС, в 15 има ограничения, като в 8 от тях кешовите плащания са до 3000 лв.

Източник: 24 часа

Над 8,7 млрд. лева е разходът за пенсии на Националния осигурителен институт за 2016 година. Само за една година разходите за пенсионни плащания са се увеличили 3,5 на сто. Към 31.12 2016 има 2 180 000 броя пенсионери. От тях малко над 1,5 млн. души имат право на пенсия заради натрупан стаж и възраст. Новоотпуснатите пенсии само за 2016 година са 107 078. Все повече хора предпочитат да се пенсионират с право да останат на работа.

Източник: БНРДружества
Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Симид София ООД - София   53 883  
  2   Агрокорн ООД - Бургас   32 891  
  3   Савимекс ООД - Варна   31 506  
  4   Хебър ЕАД - Пловдив   23 570  
  5   Добруджански хляб АД - Добрич   19 139  
  6   Хлебна промишленост АД - Харманли   14 113  
  7   Фиеста 13 ООД - София   13 191  
  8   Яна 1 ЕООД - Ресен   10 683  
  9   Хлебозавод Тимс ЕООД - Хасково   10 652  
  10   Пен Д'ор АД - София   10 512  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 13.07.2017
  Обща стойност (BGN): 228 299.60  
Брой търгувани компании: 31
Premium 143 975.49
Standard 70 469.90
АДСИЦ 12 528.11
Структурирани 181.58
Облигации 1 144.52
Най-голяма промяна в цените
Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ - София -73.45 %
София комерс - заложни къщи АД - София 5.93 %
BaSE - Акции: 2 754.70

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Германската компания Behr-Hella Thertmocontrol GmbH /BHTC/ ще инвестира още 107 млн. лв. до 2020 г. в завода си в Индустриална зона "Божурище". С разширението на производството ще се открият още 300 работни места, посочи Мартин Ниланд, генерален директор на BHTC за България. 650 кв. м. нова производствена площ ще бъде изградена към вече съществуващата, като ще бъдат инвестирани нови 12 млн. лв. и още толкова за оборудване и машини. През май 2015 г. компанията откри официално завод на територията на Индустриална зона "Божурище". Стойността на инвестицията до момента възлиза на 42.5 млн. лв. Разкритите работни места от компанията до момента са 327. BHTC е една от водещите световни компании за управление на климатични инсталации и терморегулиране в автомобилната индустрия. Основните продуктови на компанията са контролни панели, централни конзоли и уреди за управление на климатични инсталации за световни автомобилни концерни.

Източник: economic.bg

Част от бившите работници от Русенската корабостроителница са назначени в „Дунарит“. Останалите все още очакват заводът отново да заработи.Текат дела и се очаква да бъде назначен постоянен синдик на дружеството. Всичките 100-на работници от корабостроителницата в Русе напуснаха, след като предприятието заради дългове бе запечатано. Първоначално дори имаше проблеми с прекратяване на трудовите им правоотношения, тъй като се оказа, че документите на служителите са под ключ. След намеса на институциите и омбудсмана, трудовите книжки бяха оформени.

Източник: Дарик радио

"Български енергиен холдинг" ЕАД е започнал процедурата за продажба на пакета акции, който държи в "Българска независима енергийна борса" ЕАД. Това беше поискано от Европейската комисия още в края на 2015 г. и е условие за прекратяване на процедура за злоупотреба с господстващо положение. От 13 юли 2017 г., "Български енергиен холдинг" ЕАД, като едноличен собственик на капитала на "Българска независима енергийна борса" ЕАД, изразява съгласие за стартиране на процедура по възмездно придобиване от БФБ на 100% от капитала на енергийната борса. След извършване на правен и финансово-икономически анализ на продаваното дружество и въз основа на резултатите от тях, БФБ и БЕХ ще договорят евентуалните финансови условия по сделката, както и последващите стъпки за придобиването на акциите в енергийната борса. "Българска независима енергийна борса" ЕАД е регистрирана през януари 2014 г., като 100% дъщерно дружество на "Български енергиен холдинг" ЕАД. Дружеството притежава 10-годишна лицензия, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране за дейността "организиране на борсов пазар на електрическа енергия" в България.

Източник: Банкеръ

Комисията за финансов надзор удължи срока на назначение на квесторите на застрахователна компания "Надежда" и на "Синдикалната взаимозастрахователна кооперация - СиВЗК". Срокът на квестора на застрахователна компания "Надежда" Розалина Градинарова-Стоянова е удължен до 31 август 2017-а. Същият квестор бе назначен и на синдикалния застраховател. Работата му в "СиВЗК" трябва да приключи до 30 септември 2017 година. На 16 юни 2017 г. регулаторът вкара в двете застрахователни предприятия квестори за срок от 1 месец малко след като върна плановете им за преструктуриране.

Източник: Банкеръ

"Захарни заводи" АД планира да издаде емисия конвертируеми облигации на обща номинална стойност до 30 млн. лв. Средствата от облигационния заем ще бъдат използвани за финансиране на дейността и погасяване на задължения на дружеството. Според предложението номиналната и емисионната стойност на една облигация е 100 лв., срокът е до 7 години, а лихвата - до 5% на годишна база. На падежа всеки облигационер ще има право да получи акции вместо изплащане на облигациите, като това ще стане на базата на определено в проспекта конверсионно съотношение. Облигациите ще се издават чрез първично публично предлагане въз основа на потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) проспект. След сключването на облигационния заем емисията ще бъде вписана в Централния депозитар и регистъра на КФН и ще бъде регистрирана за търговия на БФБ. Предстои акционерите да дадат права на управителния съвет на дружеството да определи окончателните параметри на проспекта, да избере консултант, инвестиционен посредник по издаването на книжата и банка – платежен агент по публичното предлагане.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 3 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

ЕС обяви нови мерки срещу Унгария заради действията към неправителствените организации, подкрепяни от чужбина, които според критиците са насочени към американския милиардер Джордж Сорос. "Днес Европейската комисия реши да изпрати официално уведомително писмо до Унгария за новия закон за неправителствените организации, финансирани от чужбина, приет на 13 юни", се казва в съобщение на комисията. Брюксел също така заяви, че е взел като отделен случая с образователния закон на Будапеща, който би могъл да затвори университета, подкрепян от Сорос. Унгария разполага с месец, за да отговори, а решенията рискуват нова сблъсък между Европейския съюз и популисткия премиер Виктор Орбан. Унгарският парламент одобри миналия месец закона, който ще принуди неправителствените организации, получаващи повече от 24 000 евро годишно от чужбина, да се регистрират като "организация с чуждестранно подпомагане". Те ще трябва да използват и етикета "организация с чуждестранно участие" на своите уебсайтове, прессъобщения и други публикации.

Източник: Associated Press

Америка

Американската икономика е достатъчно здрава, за да може Федералният резерв да продължи с вдигането на лихвите и да започне да продава огромното си портфолио от облигации. Това заяви президентът на Фед Джанет Йелън пред Конгреса. Речта на Йелън, която може да се окаже, че беше една от последните й пред Конгреса, беше оптимистична. Според президента на централната банка икономиката расте с бавни темпове, но се отварят много нови работни места и домакинското потребление се вдига заедно с бизнес инвестициите. Фед продължава да очаква, че еволюцията на икономиката ще доведе до градивно вдигане на основната лихва по федералните фондове, каза още Йелън в изявлението си. Според нея редуцирането на портфолиото на Фед, възлизащо на над 4 трлн. долара, най-вероятно ще започне още тази година. Йелън обърна внимание и на скорошните прогнози, според които лихвите не трябва да се вдигат още много, докато стигнат естественото си ниво, което нито окуражава, нито обезкуражава икономическата активност.

Източник: Reuters

Азия

Вносът на Китай от Северна Корея спада с 13.2% през периода януари-юни до 880 милиона долара, показват данни от китайските митници. На този фон износът за Северна Корея е нараснал с 29.1% до 1.67 милиарда долара от началото на годината, показват още данните. Търговията между Китай и Северна Корея се е увеличила с 10.5% до 2.55 милиарда долара за шестте месеца. До голяма степен нивото на износа се дължи на текстилните продукти и други традиционни стоки, които не са включени в списъка на ембарго на ООН, коментира още говорителят на митниците Хуан Сонпинг. Митническите власти уточниха, че вносът на въглища и желязна руда от Северна Корея за периода е в съответствие с резолюциите на Съвета за сигурност на ООН. Миналата седмица американският президент Доналд Тръмп разкритикува втората по големина икономика за връзките й с правителството на Северна Корея. Държавният глава заяви, че икономическите интереси на Китай подкопават способността да се оспорва тоталитарния режим на Ким Чен Ун.

Източник: CNBC

 
Индекси на фондови борси
13.07.2017
Dow Jones Industrial
21 553.09 (20.95)
Nasdaq Composite
6 274.44 (13.27)
Стокови борси
13.07.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)45.98
Heating oil ($US/gal.)1.4900
Natural gas ($US/mmbtu)2.9600
Unleaded gas ($US/gal.)1.5300
Gold ($US/Troy Oz.)1 215.60
Silver ($US/Troy Oz.)15.61
Platinum ($US/Troy Oz.)908.10
Hogs (cents/lb.)69.35
Live cattle (cents/lb.)1.18

       Опознай България

Чудните скали

Скалният феномен Чудните скали се намира на 4 км от село Аспарухово, община Дългопол, област Варна. Обявен е за природна забележителност и обхваща площ от 12,5 ха брега на язовир „Цонево”. В непосредствена близост до скалите минава главният път, свързващ Провадия и Айтос, оттук минава и жп линията Варна - Пловдив. Чудните скали представляват масив от около десетина красиви скални игли с височина 40-50 м, наподобяващи кули на замък. Образувани са от въздействието на водата и вятъра върху варовика. Скалите изникват непосредствено от бреговете на язовир „Цонево”, където са най-стръмни и отвесни. Феноменът се състои от три масива, по цялата им дължина са прокопани три тунела, през които минава автомобилен път, направен от натрошени камъни. Тъй като се виждат от главния път, скалите често привличат пътуващите, които отбиват, за да се насладят на гледката. Непосредствено срещу Чудните скали се намира и едноимената хижа, която предлага настаняване. В района има доста интересни пещери, скални масиви и дупки, някои обитавани от едри грабливи птици. Интерес представляват и скалите, оборудвани с маршрути за скално катерене. Те се намират на 10 минути пеш от природния феномен Чудните скали, нагоре по стръмна пътечка, на мястото на изоставена кариера за камъни. Скалите са с формата на дъга, с характерен таван в горната си част. (Източник: www.bulgariatravel.org)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 14.07.2017
Българска версия: 29272, Английска версия: 3013

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999