Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 12 юли 2017 г., брой 4503
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(12.07.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21453
USD   1.71489
CHF   1.77159
EUR/USD   1.1405*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Аксес новело АД - София
Алко Комерс АД - Девня
Булфрахт София АД - София
Българска мебелна компания-холдинг АД - Добрич
Джъмп Фрут АД - Лозница
Енергоинвест ремонтна компания АД - София
Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/ АДСИЦ - София
Легия АД - Раковски
Пи Ес Ди Асет Капитал АД - София
Сирена 98 АД - София
Узана тур АД - Габрово
Хосвитал АД - Пловдив
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

От началото на 2017 година Българска агенция за инвестиции (БАИ) е сертифицирала 11 нови големи инвестиционни проекта на обща стойност над 160 милиона лева, които предвиждат да бъдат разкрити над 4000 нови работни места, съобщи изпълнителният директор на агенцията Стамен Янев. На "финалната права" са други 5 проекта, които са за още около 35 милиона лева и планират създаването на нови 500 работни места. Инвестиционните проекти се реализират предимно в сферата на ИТ аутсорсинга, в машиностроенето и автомобилостроенето.

Източник: Дума

Приходите на хотелиерите през май 2017 г. се увеличават на фона на по-малко нощували туристи и нарастваща леглова база, според данните на Националния статистически институт за май 2017 г. спрямо година по-рано. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2017 г. е 21.1%, като намалява с 1.2 процентни пункта в сравнение с май 2016 г. Броят на пренощувалите се понижава с 6.0% спрямо година по-рано до 503.5 хил. Нощувалите българи са с 6.6% по-малко - 273.6 хил. души, а чужденците са 229.9 хил., с 5.3% по-малко. Средният престой на българите е 1.9 нощувки, а на чужденците - 3.5 нощувки. Три четвърти от чужденците предпочитат хотелите с 4 и 5 звезди, докато българите се разпределят приблизително по равно в ниско- и висококатегорийните обекти. Общият брой на нощувките е 1.310 млн., или с 3.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки достигат 61.5 млн. лв., или с 2.8% повече в сравнение с година по-рано. Това се дължи на увеличението от чужди граждани с 4.8%, докато приходите от български туристи намаляват с 1 на сто. През май 2017 г. в страната са функционирали 2240 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи. Броят им е с 0.5% по-голям, отколкото през май 2016 г. Броят на леглата - 228.2 хиляди, с 2.8% повече.

Източник: ДневникДружества
Производство на прясно или замразено месо от домашни птици и от животни , некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Пилко ЕООД - Разград   135 066  
  2   Градус 1 ООД - Стара Загора   66 877  
  3   Брезово АД - Брезово - Пд   46 008  
  4   Мултимес Груп ООД - Лясковец   32 342  
  5   Галус 2004 ЕООД - София   23 514  
  6   СВС-98 ЕООД - Нови Искър   18 930  
  7   Алианс Агрикол АЛАГ ООД - Окоп   18 371  
  8   Макси Чикън ЕООД - Костинброд   18 118  
  9   Сеффора ООД - Луковит   12 357  
  10   Агропласмент 92 В АД - Варна   11 417  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 11.07.2017
  Обща стойност (BGN): 307 805.26  
Брой търгувани компании: 33
Premium 158 597.39
Standard 137 489.01
АДСИЦ 10 647.34
Структурирани 1 071.53
Най-голяма промяна в цените
Златни пясъци АД - Варна 14.29 %
Кораборемонтен завод - Одесос АД - Варна -8.74 %
BaSE - Акции: 5 275.73

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) е изплатил до момента 104.572 млн. лв. лихви по заема, който държавният бюджет му отпусна в края на 2014 г. за покриване на гарантираните депозити на вложителите във фалиралата КТБ. Направено е второ поред частично погасяване на заема в размер на 30 млн. лв. През декември 2016 г. ФГВБ предсрочно изплати 1.145 млрд. лв. Така размерът на погасената главница достига 1.175 млрд. лв. Възстановените средства влизат във фискалния резерв, а не като приход в държавния бюджет. Кризата с КТБ пресуши натрупания в продължение на 15 години резерв на фонда, създаден с цел да изплаща депозити до гарантирания размер от 196 хил. лв. при несъстоятелност на банка в България. Освен това този резерв се оказа недостатъчен да покрие всички защитени депозити в КТБ. Затова през декември 2014 г. държавата осигури финансиране, което по договор бе 2 млрд. лв. От тях фондът е използвал 1.675 млрд. лв. Парите трябва да бъдат върнати до 15 април 2020 г. с лихва 2.95%, като е предвидена възможност за изцяло или частично предсрочно погасяване. Лихвата се плаща всяка година на 15 април. ФГВБ планира да погаси оставащата главница в размер на 500 млн. лева също преди падежа на заема.

Източник: Сега

Производителят на алуминиеви компоненти за автомобилната промишленост "Монтюпе" е понижил леко производството и продажбите си през 2016 година. В същото време печалбата се е свила с повече от една пета. Това става ясно от отчета на компанията за 2016 г. Затварянето на едно от халетата в русенския завод от екоинспекцията видимо се е отразило на обема на продукцията през последните два месеца, макар че заради силното производство преди това спадът за годината като цяло е малък. Прогнозите на дружеството обаче бяха за ръст на приходите и печалбата. Един от проектите на компанията ще бъде пренасочен към друг завод на френския собственик Montupet. Производството до октомври е било средно по 1582 тона на месец, но през ноември и декември се е понижило до 990 тона. Така общият обем е бил малко под отчетения през 2015 г. Леко понижение има и в производствените обеми като брой части - общо 1 680 890 през миналата година. Компанията прави отливки и компоненти от алуминий за двигатели и ходова част на различни марки автомобили – Audi, BMW, Ford, Volvo и Renault. Намалените обеми са и причината за спада в приходите на дружеството с 5.4%. Очакванията на "Монтюпе" бяха през 2016 г. продажбите да нараснат с 8% и да достигнат около 240 млн. лв. Доста по-голям (близо 21%) е спадът в нетната печалба на компанията въпреки прогнозата за 2% ръст през 2016 г. Освен понижените приходи върху крайния резултат по-значително влияние са оказали увеличените разходи за персонал (близо 3 млн. лв. повече), както и ръстът по перото "Други разходи за дейността", което включва и начислени глоби по административни актове.

Източник: Капитал

Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) обяви още една голяма обществена поръчка - за отсечката Костенец-Септември. Тя се финансира със средства от Механизма за свързване на Европа. Механизмът отпусна 178,2 млн. евро за ремонта на участъка. Договорът с Брюксел беше подписан в края на 2016 г. Отсечката е част от линията София-Пловдив - основен транспортен коридор, който свързва Турция и България с Централна и Западна Европа. Модернизирането на трасето е приоритет. По-голямата част от него беше ремонтирана също с европейски средства по линия на оперативната програма "Транспорт" 2007-2013 г. Предвижда се железният път да се строи с проектна скорост 160 км/ч за пътнически влакове и 120 км/ч за товарни влакове. Прогнозната стойност на търга е 361,482 млн. лева без ДДС. НКЖИ ще приема оферти до 9 октомври. Отварянето им е предвидено за 10 октомври. Освен Костенец-Септември от жп линията София-Пловдив със средства от Механизма за свързване на Европа се финансира и рехабилитацията на отсечката София-Елин Пелин. Проектът е на стойност 120 млн. лв. без ДДС.

Източник: Дума

БДЖ успя да изплати оставащите задължения на стойност 13,650 млн. лв. към „Еврофима” (Европейското дружество за финансиране закупуването на подвижен жп състав). След като няколко дни преди това бяха погасени 5,497 млн. лв., дългът към финансовата институция вече е напълно изплатен. Заемът от „Еврофима” е на обща стойност от 40 млн. лв. и е използван за закупуване на рециклиран подвижен състав в края на 2008 г. Изплащането на общо 19,147 млн. лв. в рамките само на една седмица е резултат от изпълнението на извършените реформи за оздравяване и развитие на дружеството през последните години, с което задълженията към „Еврофима” са изцяло погасени. Задължения на дружеството към настоящия момент възлизат на 393 млн. лв.. като изцяло изплатени са два отделни заема към „Еврофима”, Първият облигационен заем и два отделни заема към KFW IPEX BANK.

Източник: Монитор

"Лизинг финанс" е приключил покупката на "Ти Би Ай рент" и новото име на дружеството е "М Рент". Точната цена на сделката не е ясна, но от протокол от решение на управителния съвет на досегашния собственик на дружеството Ти Би Ай банк от 6 март 2017 г. става ясно, че продажната цена е не по-ниска от 2.2 млн. евро. От досегашния съвет на директорите на "Ти Би Ай рент", вече "М Рент", са освободени Валентин Гълъбов и Росен Байчев. Назначен е нов състав на борда. Продаденото "Ти Би Ай рент" е малко дружество - приходи от 8 млн. лв., специализирано в областта на оперативния лизинг на леки и лекотоварни автомобили, краткосрочно отдаване на автомобили под наем, както и управление на автомобилни паркове на корпоративни клиенти на компанията. Досегашният собственик - Ти Би Ай Банк, е фокусиран върху развитие на банкиране на дребно. Самата банка също смени собствеността си през август 2016 г. Новият й собственик явно предприема стратегия по освобождаване от дейности, които са сателитен бизнес за банката.

Източник: Капитал

Акциите на “Фармахолд” са свалени от основния пазар на борсата. “Фармахолд” е на зам.-председателя на парламента и лидер на “Воля” Веселин Марешки. Книжата на компанията бяха пуснати на борсата през април тази година. Поради неизпълнение на изискванията за оборот и брой сделки обаче акциите са свалени от основния пазар и са допуснати за търговия на алтернативния. Решението е взето, след като през те бяха поставени под наблюдение за срок от 3 месеца. От “Фармахолд” посочват, че в първите 2 г., след като компанията стане публично дружество, ще проучва възможността за закупуване на производител на лекарствени продукти. През този период “Фармахолд” няма да осъществява основна дейност, която да носи приходи, а ще продължи да отпуска заеми, от които дружеството ще получава финансови приходи. Наскоро Комисията за защита на конкуренцията глоби с близо 500 000 лв. фирмата на Марешки “Фармнет” за нелоялна конкуренция заради изнудване на аптекари.

Източник: 24 часа       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 3 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Чехия ще увеличи своя натиск над Европейския съюз да контролира стандартите на храните, след като нови тестове разкриха съществени разлики в качеството на съставките, използвани от международни компании в хранителни продукти в Чехия и в западните ѝ съседки. Министърът на земеделието Мариан Юречка обяви, че тестове, направени от министерството и от Университета по химия и технология сочат, че хранителните продукти в чешките супермаркети често пъти съдържат по-малки количества от основните съставки, отколкото продаваната в Германия тяхна версия, например замразените рибни пръчици, които имат по-малко риба. Като цяло“двойните стандарти“ в храните станаха чувствителна тема за източните членки на Европейския съюз. Чехия, Словакия, Унгария и Полша ги приемат като знак, че те са със статут на „втора класа“ спрямо западните членки на съюза. Въпросните държави настояват Европейската комисия да забрани на компаниите да използват съставки с по-ниско качество в хранителни продукти, които продават на тяхна територия.

Източник: Reuters

Америка

Тримесечната забрана за качване на големи електронни устройства в пътническите салони на самолетите от Египет за САЩ ще бъде вдигната днес. Забраната бе наложена от САЩ на 25 март заради опасения, че терористи могат да качат експлозиви с помощта на електронните устройства в пътническите салони, припомня агенцията. Президентът на египетската авиокомпания каза, че сходна забрана за полети до Лондон остава в сила засега. В последните дни авиокомпании в Турция, ОАЕ, Йордания, Саудитска Арабия, Кувейт, Катар и Мароко също обявиха, че забраната за големи електронни устройства в пътническите салони на самолетите за САЩ се отменя. Забраната касаеше първоначално полети от 10 летища в Египет, Мароко, Йордания, Саудитска Арабия, ОАЕ, Кувейт, Катар и Турция.

Източник: Reuters

Азия

Четирите арабски страни, които бойкотират Катар, заявиха, че санкциите им срещу Доха се запазват, докато тя не изпълни исканията им. В общо изявление, разпространено от държавните им медии, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Египет и Бахрейн посочват, че оценяват усилията на САЩ в борбата с тероризма, но смятат за недостатъчна стъпка подписването на споразумението между Вашингтон и Доха и ще следят внимателно доколко сериозни са катарските власти в борбата си с всички форми на финансиране и подкрепа за тероризма, отбеляза Франс прес. Вчера САЩ и Катар подписаха споразумение за борба с финансирането на тероризма. Това стана при посещение на американския държавен секретар Рекс Тилърсън в Доха в опит да се сложи край на продължаващата вече месец конфронтация между съюзническите на Запада арабски страни. Четирите държави наложиха санкции на Катар, обвинявайки го, че финансира екстремистки организации и че се съюзява с заклетия враг на арабските страни в Персийския залив - Иран. Доха отхвърля обвиненията.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
11.07.2017
Dow Jones Industrial
21 409.07 (0.55)
Nasdaq Composite
6 193.31 (16.91)
Стокови борси
11.07.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)45.78
Heating oil ($US/gal.)1.4900
Natural gas ($US/mmbtu)3.0400
Unleaded gas ($US/gal.)1.5300
Gold ($US/Troy Oz.)1 219.40
Silver ($US/Troy Oz.)15.90
Platinum ($US/Troy Oz.)907.10
Hogs (cents/lb.)82.35
Live cattle (cents/lb.)1.15

       Опознай България

Национална гвардейска част на Република България

Националната гвардейска част е създадена на 12 юли 1879 г. като лична гвардия на княз Александър I Батенберг, когато е осъществен и първият официален екскорт на български княз. През годините гвардейската структура се променя от конвой на княза в ескадрон, полк, а след 1942 г. - дивизион. С постановление на Министерски съвет на Република България от 14 май 2001 г. Националната гвардейска част е утвърдена като представително военно формирование на Българската армия и е един от символите на държавната власт заедно с националното знаме, герб и химн. В нея са включени войскови единици за отдаване на военни почести, представителен гвардейски духов оркестър и смесен артилерийски дивизион "Салют". Войсковото формирование има свое знаме, печат, отличителен знак и униформа.Гвардейската униформа е създадена през 1883 г. и включва елементи от националната символика. През годините остават неизменни два символа в униформата: орловото перо на гвардейския калпак и Александровската звезда.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 12.07.2017
Българска версия: 29275, Английска версия: 3013

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999