Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 11 юли 2017 г., брой 4502
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(11.07.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21140
USD   1.71760
CHF   1.77690
EUR/USD   1.1387*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Ай Ди Ен Инвест АД - София
Алианц България ЗАД АД - София
Бургаски корабостроителници АД - София
Де Ферари АД - София
Нео Лондон Капитал ЕАД - София
Нефтохим-инвест финанс АД - Бургас
Плевен-филм-99 АД - Плевен
Рекоул АД - София
Софтакси 48 АД - София
Софтакси АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През периода януари - май 2017 г. общо за трети страни и ЕС от България са изнесени стоки за 20 522.5 млн. лв. В сравнение със съответния период на предходната година износът се увеличава с 15.7 на сто, а общата стойност на внесените стоки е 23 558.2 млн. лв. и нараства с 20.1. на сто, съобщава НСИ. През първите четири месеца на годината износът на България за ЕС се увеличава с 8.6 на сто спрямо същия период на 2016 г. и е в размер на 10 418.6 млн. лв., а вносът от ЕС нараства с 11.3 на сто и е на стойност 11 758.5 млн. лева. През април 2017 г. износът за ЕС намалява с 1.3 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2503.4 млн. лв., а вносът нараства с 10.8 на сто и е на стойност 2985.5 млн. лева. През периода януари - май 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 26.0 на сто спрямо същия период на 2016 г. и е в размер на 7244.4 млн. лв., a вносът нараства с 34.8 на сто и е на стойност 8 647.9 млн. лева.

Източник: Банкеръ

През първото тримесечие на 2017 г. производството на минерални горива за ДВГ в България нараства на годишна база с 31.2%, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. Стокообменът с минерални горива в стойностно изражение отбелязва сериозен ръст, като нараства с 82.6% на годишна база. Положителното салдо също се увеличава с 50.7%. Вносът на минерални горива за ДВГ нараства с 30.3% през първото тримесечие на 2017 г. Увеличението при износа в сравнение с първите три месеца на 2016 г. е с 12.9%. Разчетите показват, че предоставените количества минерални горива за продажби на вътрешния пазар също отбелязват ръст на годишна база с 49.6%. За допълнителна информация и поръчки: http://sfb.bia-bg.comДружества
Отглеждане на свине
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Аякс 1 ЕООД - Димитровград   22 137  
  2   Свинекомплекс Брестак АД - Брестак   21 980  
  3   Хибриден център по свиневъдство АД - Шумен   14 593  
  4   Тетрахиб АД - Никола Козлево   12 704  
  5   Свинекомплекс-Голямо Враново-Инвест АД - Голямо Враново   10 545  
  6   Свинекомплекс Бръшлен АД - Бръшлен   8 093  
  7   Свинекомплекс Крумово градище АД - Крумово градище   7 425  
  8   Свинекомплекс Зимен АД - Зимен   6 820  
  9   Репродуктор по свиневъдство АД - Калчево   5 659  
  10   Свиневъдна компания ООД - Радко-Димитриево   4 735  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 10.07.2017
  Обща стойност (BGN): 157 287.39  
Брой търгувани компании: 32
Premium 43 869.86
Standard 98 263.06
АДСИЦ 14 654.60
Структурирани 499.87
Най-голяма промяна в цените
Фонд имоти АДСИЦ - София -9.09 %
Златни пясъци АД - Варна 8.66 %
BaSE - Акции: 2 449.49
BaSE - АДСИЦ: 194.50

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Близо 122 млн. лв. е инвестирала "Асарел - Медет" през 2016 година. Компанията, която оперира медното находище край Панагюрище, работи по седем дългосрочни програми за устойчиво развитие, като основната част от средствата през 2016 г. е била насочена към проекти за технологична модернизация. Това е помогнало на предприятието да понижи себестойността на продукцията и така частично да компенсира поевтиняването на металите. В същото време производителността е нараснала. За тази година дружеството планира да инвестира над 80 млн. лв. Малко над 95 млн. лв. са били използвани за проекти, свързани с проучване и внедряване на технологии и иновации за повишаване на качеството и производителността и понижаване на себестойността на продукцията. За повишаване на енергийната ефективност компанията е отделила 10.7 млн. лв., а 3.5 млн. лв. са били вложени в екологични мерки. Другите инвестиционни програми на дружеството са свързани с развитие на минерално-суровинната база, безопасност на труда, развитие на човешкия капитал и корпоративно развитие, става ясно от отчета на компанията за 2016 г.

Източник: Капитал

Високотехнологичната компания "Рrоgrеss" (преди "Телерик"), основана от българи, подписа най-голямата наемна сделка на офис пазара в София за 2017 г., съобщиха от консултантската компания за бизнес имоти Fоrtоn, стратегически партньор на Сushmаn&Wакеfіеld за България и Македония, които са били посредник на сделката. Дружеството, което е част от американската Рrоgrеss Grоuр, е наело 10 800 кв. м. в Grаfіх Вusіnеss Сеntеr на бул. "Цариградско шосе". Сделката е за площ в строеж, като сградата се очаква да бъде завършена през второто тримесечие на 2018 г. Инвеститор в Grаfіх Вusіnеss Сеntеr е компанията "Бернард Инвестмънтс", която притежава и управлява над 60 000 кв. м офисни и търговски площи в София. Преместването ще позволи на "Рrоgrеss" да обедини на едно място всички свои звена в София. Подобни стъпки през последните години предприеха редица компании в областта на високите технологии, споделените услуги, финансовия и фармацевтичния сектор, казват от Fоrtоn.

Източник: money.bg

Общините Варна и Бургас и "Мини Марица-изток" са най-големите възложители на обществени поръчки от началото на годината досега. Те са сключили общо 543 договора, като само морската ни столица се е подписала под 226 приключили търга. В първата десетка влизат и няколко енергийни дружества като държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" (145), "Електроенергийният системен оператор" (132) и ЧЕЗ (100). Фирми от сферата на енергетиката бяха на първите три места на възложителите и през 2016 г. Тогава лидерството бе запазено за ЧЕЗЕСО и ТЕЦ "Марица-изток 2". На каква стойност обаче са договорите, не става ясно от регистъра на АОП. На дъното - с най-малко поръчки от началото на тази година, са АЕЦ "Козлодуй" (64), ВиК-Бургас (66) и ИСУЛ (63). Само за юни 2017 г. са сключени 1486 договора. В сравнение със същия месец на м.г. това е значително по-малко. Тогава подписаните контракти са били над 1900. Традиционно най-много обществени поръчки се сключват в рамките на последните няколко месеца на годината, когато министерства, агенции, комисии и др. държавни органи са натрупали резерви и те трябва да бъдат усвоени в рамките на календарната година. Общата стойност на сключените контракти за 2017 г. досега надхвърля 3.1 млрд. лв., като отделно - с по-малки суми, са подписани и договори в евро, швейцарски франкове или британски лири.

Източник: Сега

Великотърновският хлебозавод спря работа, а всички работници са освободени. Дружеството още не е обявило фактически фалит, но не може да си обслужва дълговете и вече не работи. Община Велико Търново има да взима 430 хил. лв. от приватизационната му сделка, но никога няма да си ги прибере, а фирмата е като подарък за придобилите я. Собствениците са успели да продадат договори за доставка на хляб и пазарната си ниша на конкурентите от павликенската компания „МИО“. Практически хлебозаводът вече е собственост на банка, след като е послужил за залог на крупен дълг от близо милион лева. През последните няколко месеца фирмата е разследвана и от Инспекцията по труда след множество оплаквания от работници. Местният хлебозавод си остава най-лошата приватизационна сделка на общината и печален пример за безстопанственост и кражба. През 2001 г. Община Велико Търново сключва приватизационна сделка за общинската тогава фирма „Хлебопроизводство и сладкарство“, като малко над 500 хил. долара са платени тогава за 56 на сто от хлебозавода, а останалите 430 хил. разсрочено. Новият съсобственик е габровската фирма „Атил комерс“. Без съгласието на общината следва апортиране на всички активи на фирмата, включително и терени в града, които станаха жилищни комплекси. Така „Хлебопроизводство и сладкарство“, което бе с общински миноритален дял, се преля в изцяло частната „Хлебозавод Велико Търново“. Новата изцяло частна фирма е прехвърлена на офшорката „Милгет инвестмънтс“, а по последна информация нейни съсобственици са габровската „Холидей фан“ и ЕТ „Джордан Йордан Иванов“.

Източник: Борба - Велико Търново

Най-големият холдинг в страната като приходи и персонал - държавният "Български енергиен холдинг" (БЕХ) има консолидирана загуба от 77.5 млн. лв. за 2016 г. Приходите от продажби на холдинга се свиват с 9.29% и общо са 6.072 млрд. лв. Това е резултат от тенденцията за намаление на средните продажни цени на електрическата енергия, както и по-малкото реализирани количества през 2016 г. Вътрешното потребление е почти без промяна, но износът се е свил с 39%. Наблюдава се и "драстичен спад на цените на природния газ", което свива оборота и в този сегмент. В парично отражение стойността на закупения природен газ и електроенергия намалява с 611.3 млн. лв. спрямо 2015 г., достигайки 3.4 млрд. лв., което е понижение от 15.21%. В същото време разходите за оперативна дейност в рамките на холдинга се увеличават с 7.35%, достигайки 2.6 млрд. лв. Това води до увеличение на общите разходи с 6.61% до 6.064 млрд. лв. Значителен скок има и при финансовите разходи, които се вдигат с 120% и вече са 111.7 млн. лв. Общите активи на холдинга през 2016 г. са 17.2 млрд. лв., което е намаление с 222.7 млн. лв., което се дължи на намалението на търговските и други вземания и вземанията от свързани лица. Големият минус идва от проекта "Белене". Той носи допълнителен разход от 159 млн. лв., които миналата година възникнаха във връзка с арбитражното решение за АЕЦ "Белене", вследствие на което Националната електрическа компания трябваше да плати 600 млн. евро за произведеното оборудване за централата.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 3 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Британските компании все повече се противопоставят на оттеглянето на Великобритания от разговорите за излизане от Европейския съюз без сделка, сочи проучване на Британската търговска камара. Над една трета от компаниите искат Великобритания да остане част от единния пазар в ЕС и митническия съюз, сочи проучване сред 2400 компании. Почти 30% казват, че най-добрият вариант би бил ново всеобхватно споразумение, а само 2% твърдят, че никаква сделка или връщане към правилата на Световната търговска организация е приемлива цел. „Има почти универсален консенсус, че е нужно всеобхватно споразумение“, казва генералният директор на камарата Адам Маршал. „Никаква сделка не се смята за жизнеспособна опция“. Главният преговарящ за ЕС Мишел Барние заяви през миналата седмица, че Великобритания трябва да положи повече усилия, за да изгради доверие, ако иска наличие на сделка преди изтичането на двегодишния период. Проучването на камарата показа още, че повечето компании искат преходно споразумение преди официалния развод да влезе в сила.

Източник: Bloomberg

Америка

Международният търговски дефицит на САЩ се сви през май, тъй като износът се повиши до най-високо ниво от повече от две години насам, показват данни на Търговския департамент. Дефицитът при търговията със стоки и услуги на водещата световна икономика се понижи през май с 2,3% до 46,51 млрд. долара от 47,6 млрд. долара месец по-рано, докато средните прогнози на финансовите пазари бяха за дефицит в размер на 46,2 млрд. долара. Износът нарасна с 0,4% спрямо април, достигайки 192,03 млрд. долара, като това е най-солидният обем на американски продажби зад граница от април 2015-а година насам. В същото време вносът се понижи през май с 0,1% до 238,54 млрд. долара. Вносът и износът се увеличават през настоящата година, отразявайки по-силното представяне на глобална икономика. През първите пет месеца стойността на американския внос нарасна със 7,3%, докато износът се увеличи с 6,0% спрямо същия период на предходната година.

Източник: Associated Press

Азия

Китайският превозвач на контейнери COSCO е предложил 6.3 млрд. долара за сливане с друга местна компания в сектора - OOIL. Акциите на COSCO се повишиха с 6% след новината. Ако сделката стане факт, COSCO ще се превърне в третия най-голям превозвач в света. Офертата към OOIL идва в момент, в който китайското правителство търси начин да засили глобалното влияние на страната в сектора. Китай иска да има по-голяма роля в дистрибуцията от Азия към Европа и вече обяви няколко нови инициативи в тази посока, вкл. и т.нар. Нов път на коприната. Миналата година от Пекин организираха сливането на два превозвача, които се превърнаха именно в COSCO. В момента компанията е четвърта по големина в сектора с морски доставки, а ако новото сливане става реалност, единствените две по-големи фирми ще бъдат датската Maersk Line и швейцарската Mediterranean Shipping.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
10.07.2017
Dow Jones Industrial
21 408.52 (-5.82)
Nasdaq Composite
6 176.39 (23.31)
Стокови борси
10.07.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)44.55
Heating oil ($US/gal.)1.4600
Natural gas ($US/mmbtu)2.9300
Unleaded gas ($US/gal.)1.5000
Gold ($US/Troy Oz.)1 211.00
Silver ($US/Troy Oz.)15.54
Platinum ($US/Troy Oz.)900.60
Hogs (cents/lb.)82.08
Live cattle (cents/lb.)1.14

       Опознай България

Хилендарски Метох – Стара Загора

През 1979 г. в двора на църквата «Свети Димитър» е направена възстановка на Хилендарския метох, в който се създава първото местно килийно училище. По исторически сведения той съществува от втората половина на ХVІІІ в. и е разрушен при опожаряването на Стара Загора през месец юли 1877 г. В продължение на три години (1855-58 г.), по време на престоя си в Стара Загора, в метоха живее младият Васил Иванов Кунчев в заедно с вуйчо си хаджи Василий (монах-таксидиот на Хилендарския манастир). Той се обучава в Светиниколското класно училище и посещава организирания от даскал Атанас Иванов курс за свещеници. Експозицията включва две възстановки: на метохска килия и класна стая от втората половина на ХІХ в., направена по графична рисунка на Васил Иванов.Фотодокументалната изложба «Левски в Старозагорско» проследява основните моменти от живота на Апостола на свободата, връзката му с Ески Загра (дн. Стара Загора), където той получава «първата душевна луча за правда и свобода...» и неговата роля за изграждането на местната революционна организация. (Източник: http://www.museum.starazagora.net)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 11.07.2017
Българска версия: 29275, Английска версия: 3013

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999