Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 29 юни 2017 г., брой 4494
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(29.06.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.20935
USD   1.71941
CHF   1.79220
EUR/USD   1.1375*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Аврора К АД - Стара Загора
Агроцвет 11 АД - Пловдив
Артанес Майнинг Груп АД - София
Асенова крепост АД - Асеновград
Банкя Хайтс АД - София
Билборд АД - София
Благоевград-БТ АД - Благоевград
Булгартабак холдинг АД - София
В и К АД - Ловеч
Вамо АД - София
Вамос АД - Благоевград
Велур АД - Ловеч
Видахим АД - Видин
Газстрой АД - София
Газстроймонтаж АД - София
Генерал Ганецки АД - Плевен
Гоце Делчев Табак АД - Гоце Делчев
Деаинвест АД - Пловдив
Деспред АД - София
Дружба стъкларски заводи АД - София
Елма М Груп АД - Бургас
Енергопроект АД - София
Заводски строежи-ПС-Пловдив АД - Пловдив
Зърнени храни-София АД - София
Иммо унион АД - Бургас
Инвест Кепитъл АД - София
Индустриален холдинг България АД - София
Инфра холдинг АД - София
ИХБ Електрик АД - София
Каменица АД - Пловдив
Карлсберг България АД - София
Корпорация за технологии и иновации АД - Пловдив
Марина Валпараисо АД - Бургас
Медицински център Здраве АД - Пазарджик
Минстрой Марица Изток АД - Раднево
Минстрой Холдинг АД - София
Мраз АД - София
Мюлер Груп АД - София
Ню Бояна Филм АД - София
Орфей хотел АД - Девин
Пазарджик Български търговски мениджмънт АД - Пазарджик
Парк Мария Луиза АД - София
Перла Д АД - Генерал Тошево
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ - София
Пътстрой 92 АД - София
Пътстрой Габрово АД - Габрово
Ремикс глобъл АД - София
Рока България АД - Каспичан
Светлина 21 Век АД - Твърдица - Дч
СК Билдинг АД - Казанлък
Славянка 98 АД - Тутракан
СЛС Имоти АДСИЦ - София
Слънчев бряг АД - Несебър
София-Булгартабак АД - София
Статус имоти АДСИЦ - София
Такси С Експрес АД - София
Тракия еко АД - Асеновград
Унипак АД - Павликени
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София
Фючърс Кепитал АД - София
Хан Омуртаг АД - София
Хемус Хотелс Холдинг АД - София
Хидрострой 99 АД - Габрово
Централна кооперативна банка АД - София
Чез Електро България АД - София
Чистота - Приват АД - София
Юрий Гагарин АД - Пловдив
Юробанк България АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Брутният външен дълг на България намалява с 973.2 млн. евро на годишна база, съобщи Българската народна банка. В края на април 2017 г. той достига 34 112.3 млн. евро или 70% от БВП. От началото на годината свиването на задълженията възлиза на 530.1 млн. евро. Дългосрочните задължения са 26 092.8 млн. евро и намаляват с 562.4 млн. евро спрямо края на 2016-та. Краткосрочните задължения възлизат на 8019.5 млн. евро и нарастват с 32.3 млн.евро спрямо декември 2016 г. Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на април 2017 г. е 6505.4 млн. евро и на годишна база се свива с 277.1 млн. евро. Външните задължения на сектор Банки са 4160.2 млн. евро. Те се свиват с 2.7 млн. евро спрямо края на 2016-та. Външните задължения на Други сектори са 11 263.9 млн. евро. Те нарастват с 60.6 млн. евро. В края на март 2017 г. вътрешнофирменото кредитиране е 12 182.7 млн. евро, което е с 311 млн. евро по-малко в сравнение с края на 2016 година. През първите четири месеца на годината извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 1391.5 млн. евро (2.9% от БВП) при 1715.5 млн. евро (3.6% от БВП) за същия период на предишната година.

Източник: Банкеръ

Oбщо 653,3 хил. българи, или с 15,7% повече, са били регистрираните пътувания в чужбина през май 2017 г. в сравнение със същия месец на предходната година, съобщи НСИ. Най-голямо е увеличението на пътуванията на българи към Испания - с 39,6%. За Великобритания ръстът е с 34,4%, за Германия - с 25,9%, за Италия - с 21,5%, а за Сърбия - с 18,4%. Същевременно статистиката отчита най-голям отлив при пътуванията за Израел. С 21,8% по-малко българи са решили да посетят страната спрямо май миналата година. Очаквано с най-голям дял са пътуванията за гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия - 38,2%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 36%, и пътуванията със служебна цел - 25,8%. Най-голям е ръстът при пътуванията за почивка - 30,3%. През май 2017 г. за гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия са били 70% от пътуванията към Турция. Пътуванията със служебна цел към Русия са 53,5%, а тези към Франция и Гърция с цел почивка и екскурзия са съответно 58,3 и 49,5% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни. През миналия месец посещенията на чужденци в България са малко над 866 хил., или със 7,2% повече в сравнение със същия период през 2016 г.

Източник: ДумаДружества
Механично обработване на метали
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Ангел Стоилов 96 АД - Пловдив   73 473  
  2   Пневматика Серта АД - Кърджали   61 712  
  3   Буллтек ООД - Пловдив   40 545  
  4   Радомир Метал Индъстрийз АД - Радомир   37 381  
  5   Самел 90 АД - Самоков   18 290  
  6   О.М.С. Салери Истърн Юръп ЕООД - Враца   15 655  
  7   Импулс АД - Габрово   14 439  
  8   Енергоремонт - Гълъбово АД - Гълъбово   12 584  
  9   Инхом 98 ООД - Аксаково   11 862  
  10   Стратус ООД - Пловдив   11 562  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 28.06.2017
  Обща стойност (BGN): 2 116 889.33  
Брой търгувани компании: 50
Premium 668 998.39
Standard 991 531.25
АДСИЦ 252 737.49
Структурирани 3 161.69
Облигации 200 460.52
Най-голяма промяна в цените
Соларпро Холдинг АД - София 38.93 %
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София -20.00 %
BaSE - Акции: 72 050.37
BaSE - АДСИЦ: 18 550.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи имуществена глоба на фирмата "Фармнет" АД от близо половин милион лева или точно 494 839 лева за нарушаване на Закона за защита на конкуренцията. Срещу фирмата беше започнато разследване през пролетта след подаден сигнал от прокуратурата във Варна. Според него Марешки, заедно със съдружниците си и настоящи депутати Пламен Христов и Кръстина Таскова, чийто имунитет също беше поискан от главния прокурор, е принуждавал аптеки да купуват лекарства от "Фармнет". В противен случай тримата са заплашвали, че срещу тях ще открият конкурентни аптеки. Наложената санкция е в размер на 10% от оборота на дружеството за предходната финансова година.

Източник: money.bg

Производителят на сладка и конфитюри "Цима-99" изгражда ново предприятие в село Стряма край Пловдив. Фабриката ще бъде около три пъти по-голяма от съществуващата, която ще продължи да работи, и ще позволи на дружеството да увеличи капацитета си, както и да добави нови продукти. Компанията залага на увеличаване на износа, като към момента над половината от продукцията отива зад граница. По предварителни оценки инвестицията ще бъде между 7 и 9 млн. лв. Очаква се новата производствена база да заработи до края на следващата година. Това ще доведе и до поетапно увеличаване на персонала с 10 до 20%. В момента в предприятието работят около 50 души. Предприятието ще бъде разположено на парцел от 22 дка в индустриалната зона на Стряма, а застроената площ ще бъде около 6 хил. кв.м.

Източник: Капитал

Комисията за финансов надзор назначи квестор на "Интерактив кампъни" (предишно наименование „Глобал Маркетс“ ООД). С решение на регулатора от 28 юни 2017 г. дружеството се назначава Наталия Кумпикова за квестор за срок от три месеца, считано от датата на получаване на решението на КФН за прилагане на принудителната административна мярка. Регулаторът възлага на квестора да предприеме действия по пълното уреждане на отношенията на "Интерактив кампъни" ЕООД с неговите клиенти и към всички държавни и местни органи, налични към датата на отнемане на лиценза му (14.07.2014 г.) През октомври 2015-а Централната банка на Унгария (ЦБУ) информира Европейския орган за ценни книжа и пазари, че "Интерактив Кампъни” ЕООД няма издаден лиценз за извършване на дейностите, които подлежат на регулация от Унгарския надзорен орган.

Източник: Банкеръ

"Доверие обединен холдинг" подписа окончателен договор за придобиване на 100% от капитала на троянската фабрика "Веко", като сделката подлежи на вписване в Търговския регистър. Стойността на сделката засега не се обявява. По-рано този месец Комисията за защита на конкуренцията даде разрешение за сделката с мотива, че пазарите на двете компании не се припокриват и затова сделката няма вероятност да увреди конкуренцията. "Beĸo" имa две производствени бази - една за прахове за пране в Троян (сред по-известните марки е "Изи") и една за миещи и почистващи препарати в село Дебнево, Троянско. Годишният оборот на компанията е около 7 млн. лв. "Доверие обединен холдинг" управлява 20 дружества в различни градове на страната, както и в Македония.

Източник: Капитал

Окръжен съд – Благоевград откри производство по несъстоятелност на фирма „Симпролит-БГ“ АД и назначи за неин синдик бившия секретар на областната управа в Благоевград Диана Атанасова. Постановена е и обща възбрана и запор върху имуществото на фирмата, като определи за начална дата на неплатежоспособността й 16 юли 2013 г. Фалитът на фирмата е заради банкови кредити от над 3 млн. евро. Първият заем от 2 340 000 евро „Симпролит-БГ“ тегли от КТБ на 8 април 2008 г., като ипотекира срещу тази сума производствен терен в село Крупник с площ 4957 дка и поземлен имот „Завод за производство на бетонови изделия и КПП“. Тъй като Анзов не уредил нужните обезпечения и спрял да плаща лихвите си по заема, банката прави кредита предсрочно изискуем. Вместо още тогава да поиска обявяване в несъстоятелност на фирмата, на 10.02.2009 г. Фалиралата впоследствие КТБ сключва с дружеството друг договор за кредит на обща стойност 617 000 евро, като поради неизпълнение от страна на длъжника този кредит също е обявен за предсрочно изискуем. Последните плащания на фирмата към банката по двата кредита са съответно на 29.03.2012 г. и на 27.10.2014 г. След като „Симпролит“ спира да плаща задълженията си към банката, е стартирана процедура по продажба на търг на заложения имот. „Б&В Лийгълконсулт“ ООД, която също се вписва като кредитор на „Симпролит“ и получава право да участва в търга за имота. През юли 2016 последното дружество става собственик на терена, без да плаща нито стотинка за него, тъй като се приспада задължението, което „Симпролит“ има към нея.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 3 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Съветът на ЕС удължи действието на икономическите санкции срещу Русия до 31 януари догодина. Това решение е свързано с доклада на президента на Франция Еманюел Макрон и на канцлера на Германия Ангела Меркел за изпълнението на споразуменията от Минск, се отбелязва в съобщението. Санкциите бяха първоначално въведени на 31 юли 2014 г. за една година, в отговор на действията на Русия, дестабилизиращи Украйна. Мерките бяха усилени през септември 2014 г. и са насочени към областта на финансите, енергетиката и отбраната и изделията с двойна употреба. На 19 март 2015 г. Европейският съвет постигна съгласие да обвърже продължителността на санкциите с пълното изпълнение на споразуменията от Минск, което по план трябваше да приключи до 31 декември 2015 година. В допълнение към тези санкции са въведени и други мерки на ЕС в отговор на кризата в Украйна.

Източник: Reuters

Америка

Президентът Доналд Тръмп е все по-разочарован от Китай заради бездействието му спрямо Северна Корея и заради проблемите в двустранната търговия и обмисля евентуални търговски санкции срещу Пекин, заявиха пред Ройтерс източници от администрацията. Според тях Тръмп губи търпение по отношение на Китай и обмисля различни варианти за мерки, включително мита върху вноса на китайска стомана. Дали Тръмп наистина ще предприеме някакви стъпки срещу Китай остава неясно. Според представителите на администрацията още няма решение как да се действа занапред. Те не казаха какви други санкции се обмислят. Китайската стомана вече е подложена на десетки антидъмпингови и антисубсидийни мерки и в резултат има само малък дял от американския пазар. Относно Северна Корея Тръмп чувства, че е дал на Китай шанс да промени нещата, но не е видял достатъчно резултати, заяви служителят. САЩ настояваха Китай да упражни по-голям икономически и дипломатически натиск над Северна Корея, за да се откаже от ядрената и ракетната си програма.

Източник: Reuters

Азия

Китайската компания за онлайн търговия Alibaba Group инвестира още 1 млрд. долара в онлайн търговеца на дребно в Югоизточна Азия Lazada Group. Така онлайн гигантът повиши дела си с почти една трета до 83% и засилва фокуса си върху региона, съобщава Ройтерс. Съобщението за инвестицията на Alibaba излезе в момент, в който конкуренти като китайската компания за онлайн търговия JD.com разширява дейността си в Югоизточна Азия. В същото време медиите твърдят, че Amazon планира навлизане в региона с население от 600 млн. души, където само част от общите продажби на дребно в момента се извършват онлайн. Ходът удвоява инвестицията на Alibaba в Lazada след миналогодишната сделка за закупуването на контролен дял за около 1 млрд. долара и е част от усилията на компанията да увеличи глобалните си продажби. Alibaba имаше опцията да купи останалата част от дяловете от инвеститорите в Lazada 12-18 месеца след приключване на сделката.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
28.06.2017
Dow Jones Industrial
21 454.61 (143.95)
Nasdaq Composite
6 234.41 (87.79)
Стокови борси
28.06.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)44.93
Heating oil ($US/gal.)1.4500
Natural gas ($US/mmbtu)3.0800
Unleaded gas ($US/gal.)1.4800
Gold ($US/Troy Oz.)1 251.90
Silver ($US/Troy Oz.)16.83
Platinum ($US/Troy Oz.)923.70
Hogs (cents/lb.)79.60
Live cattle (cents/lb.)1.16

       Опознай България

Петровден

На 29 юни православната църква чества първовърховният апостол Петър. Еврейското име на апостола било Симон, а името Петър, което означава "камък", му било дадено от Исус Христос. Петър е любим ученик на Христос, който го определя като пастир над своите "агнета". Когато повели Исус на съд, само Петър и един от учениците вървели след него. В двора на първосвещеника обаче, обхванат от малодушие той три пъти се отрекъл от Христа. Когато пропял петелът, той си спомнил предсказанието на Спасителя: "Казвам ти Петре, не ще пропее днес петел, преди ти три пъти да се отречеш, че Ме познаваш”, и горко се разкаял. След възкресението Христос се явил най-напред пред Петър, за да възстанови неговото апостолство. Петър продължил да проповядва и вършил много чудеса и изцерения в Палестина, Мала Азия, Гърция и други страни. Отишъл в Рим при гонението на Нерон и бил осъден на разпъване. Петър обаче помолил да го разпънат с главата надолу, като не считал себе си достоен за еднаква смърт със Спасителя. По-късно над гробницата му бил построен великолепен храм - един от най-големите храмове на християнския свят. На този ден празнуват всички с имена: Петър, Камен, Пенчо, Пейо, Петрана.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 29.06.2017
Българска версия: 29275, Английска версия: 3015

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999