Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 27 април 2017 г., брой 4452
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(27.04.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.30361
USD   1.79549
CHF   1.80510
EUR/USD   1.0893*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.04   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com

  Годишни счетоводни отчети
Български Институт за Външна Търговия - София
 

 WEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Агри Лоджистик АД - Пловдив
Ват и Волт ЕМТ АД - София
Завод за каучукови уплътнители АД - Горно Ботево
Интериор Текстил АД - София
Комплекс Колхида АД - Елхово
Мокреш Солар парк АД - София
Мрамор Гранит АД - София
Проджект Мениджмънт енд Консултинг АД - София
Русе специални превози АД - Русе
Трансстрой-Пловдив АД - Берковица
Яйца и птици АД - Мизия
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Депозитите на домакинствата и нетърговските организации са достигнали 45.546 млрд. лв. (47.8% от БВП) в края на март 2017 г. Увеличението спрямо март миналата година е 6.4%, съобщи БНБ. В края на миналия месец депозитите на неправителствения сектор са 68.573 млрд. лв. (72% от БВП), като годишното им увеличение е 8.4%. Депозитите на нефинансовите предприятия са 19.182 млрд. лв. (20.1% от БВП). В сравнение с март 2016 г. те се увеличават с 10%. Спестяванията на финансовите предприятия нарастват с 28.4% на годишна база през март и достигат 3.845 млрд. лв. (4% от БВП).

Източник: Сега

Търговският стокообмен между България и Германия възлиза на 6,66 млрд. евро за 2016 г., съобщиха от Германо-българската индустриално търговска камара. За миналата година износът на страната ни за Германия е възлизал на 3,18 млрд. евро, като се отчита ръст от 12% спрямо 2015 г. Германският внос у нас за миналата година пък се равнява на 3,48 млрд. евро, или с 1,1 на сто повече от предходната. Според проведената анкета 90% от фирмите членове на камарата биха инвестирали отново в България. Повече от половината търговци дори са на мнение, че износът през следващата година ще се увеличи. Инвеститорите са доволни, че България е член на ЕС, като нито един от участниците не е изразил негативно мнение по време на провежданото проучване. Неефективната публична администрация, правната сигурност и липсата на политическа и социална стабилност, поставят страната ни на едни от последните места в Централна и Източна Европа. По отношение на данъчната тежест и цената на работната ръка България заема челните места сред останалите 15 страни в Европа, където е направена анкетата.

Източник: МониторКонцесии

Правителството одобри издаването четири разрешения за проучване на възможностите за добив на подземни богатства. „Гекон“ ЕООД ще търси и проучва метални полезни изкопаеми в площта „Голеш“, разположена на територията на общините Годеч, Драгоман и Своге. Разрешението се предоставя за три години, като дружеството ще вложи минимум 420 000 евро в геологопроучвателните дейности. За срок от една година проучвания за добив на строителни материали ще осъществяват „Пътища” АД и „Интерпром” ЕООД. Те ще разработват съответно площите „Попова могила“ край с. Поляците, община Дългопол, и „Кладенеца” в землищата на селата Караново и Пирне, община Айтос. В проучвателните дейности дружествата ще вложат минимум 83 000 лв. и 47 150 лв. Също за една година „Хемус-М“ АД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площта „Мариет“, разположена в землищата на с. Горна Кремена и с. Кален, община Мездра. Минималният размер на инвестициите, които ще бъдат направени в проучвателните дейности, е 29 700 лв. Търсенето и проучването ще се осъществява за сметка на четирите дружества, като те имат задължение да изпълнява изискванията, свързани с опазване на околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред.

Източник: Банкеръ

Минимум 23 години планира да разработва златната мина в Трън инвеститорът “Евромакс Сървисиз”. Компанията “Евромакс Сървисиз” е собственост на “Асарел Медет” и разработва проекта в Трън, като плановете са да се отвори закритото находище на злато в района. Проектът в Трън е много далеч от Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)”, заявиха от “Асарел Инвестмънт”. Инвеститорът очаква екооценката да е факт след година и тогава да започне общественото обсъждане. Ако това се случи и бъде дадена концесия, проучването за изграждане на рудника ще отнеме 4 години. Концентратът ще се преработва в България, а не в Набимия, където се обработват концентратите от другите находища.

Източник: Труд

Регулирана информация

На 26.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Делектра Хидро АД - Лесичево

На 26.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Бяла ЕООД - Севлиево

На 26.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансово състояние за първо тримесечие на 2017 год.на Випом АД-Видин /4VI/

На 26.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Многопрофилна болница за активно лечение - Чирпан ЕООД - Чирпан

Дружества
Търговия с части и принадлежности за автомобили
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Диана ООД - Благоевград   102 062  
  2   Евро 07 АД - София   98 028  
  3   Турботракс България ООД - София   88 821  
  4   МВБ Трак енд бъс България АД - София   87 436  
  5   Омникар ауто ООД - Труд   75 987  
  6   Тех КО ООД - София   65 024  
  7   Интер Карс България ЕООД - София   56 375  
  8   Медина мед ООД - Стара Загора   52 444  
  9   Елит Кар ООД - Варна   43 069  
  10   Ауто плюс България АД - Лозен - СГ   38 866  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 26.04.2017
  Обща стойност (BGN): 384 885.89  
Брой търгувани компании: 45
Premium 61 874.76
Standard 283 884.40
АДСИЦ 30 907.16
Структурирани 5 219.57
Облигации 3 000.00
Най-голяма промяна в цените
Тодоров АД - София -12.50 %
Северкооп Гъмза Холдинг АД - София 12.14 %
BaSE - Акции: 11 201.04
BaSE - АДСИЦ: 321 340.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Започна изграждането на производствена база на текстилна фабрика за дантели на територията на община Димитровград с РЗП от 5000 кв. м. Инвестицията в размер на близо 7 млн. лв. е на фирма "Армада" ООД. Очаква се да бъдат открити 80 нови работни места до края на октомври 2017 г. Строежът на новия обект е в района, където вече са ситуирани и изграждат производствените си мощности още три големи компании - "Язаки""Щрабаг" и "Са-ба". Още една международна компания, насочена към производството на автомобилната индустрия, е заявила интерес за закупуването на голям терен от 50 дка. в община Димитровград. Очаква се представители на компанията да пристигнат за среща с ръководството на общината в края на месец май.

Източник: Стандарт

Американската технологична компания Tesla ще направи първата си суперзарядна станция в България. Тя ще бъде изградена в град Пловдив. На 25 април Tesla обнови своята карта със зарядни станции и в сайта на компанията се появи страната ни. Станцията в България е част от коридора, който технологичната компания изгражда за връзка между Западна Европа с Турция. Supercharger коридорът започва от Загреб и ще минава през Славонски брод, Белград, Ниш, Пловдив и ще стига до Одрин. Кампанията на Tesla за изграждане на глобална мрежа от зарядни станции стартира през 2012 г. Корпорацията вече е инвестирала в 5 400 суперзарядни станции и 9 000 ведомствени модула за монтаж в хотели. Според плановете на компанията броят на станциите ще продължава да расте. До края на 2018 г. планът предвижда да инсталира 10 хил. съоръжения по цял свят, едно от тях в България.

Източник: economic.bg

Комисията за финансов надзор (КФН) е одобрила договора за преобразуване чрез вливане на "Медика" АД в "Софарма" АД, както и на допълнителното споразумение към него. В резултат на това цялото имущество на „Медика” АД ще премине към „Софарма", която ще стане негов правоприемник. "Медика" ще се прекрати съществуването си без ликвидация. КФН одобри също и докладите на управителните органи на двете дружества и доклада на назначените проверители на участниците в преобразуването. В резултат на вливането всички акционери на "Медика", с изключение на приемащото дружество „Софарма“ АД, което също е акционер в преобразуващото се дружество, ще придобият акции от капитала на „Софарма” АД и ще станат акционери в него. Срещу всяка своя акция от „Медика” АД всеки акционер на дружеството ще придобие 0,8831 от обратно изкупените акции от капитала на „Софарма” АД. Предстои гласуване на преобразуването на общо събрание на акционерите на двете дружества.

Източник: investor.bg

Турската верига за дрехи и аксесоари LC Waikiki отчете 30 млн. евро годишен оборот за 2016 г. в България. Марката присъства в страната от седем години и има 15 магазина. През 2016 г. компанията отвори нови четири търговски обекта в България. В средата на март т.г. отвори магазин в столичния Bulgariа Mall, и на 26 април - в Mega Mall, с което обектите й в София станаха шест. Останалите са във Варна, Бургас, Пловдив, Русе, Плевен и Стара Загора. Плановете за 2017 включват отваряне на още един магазин в страната и разкриване на нови 50 работни места. В момента в българския клон на веригата работят над 300 служители. LC Waikiki е третият най-голям работодател в Турция с 16% пазарен дял в търговията с облекла на дребно. В глобален мащаб продажбите на компанията за 2016 г. достигат 2.9 млрд. долара.

Източник: Капитал

Монбат АД отчита 9,6% ръст на консолидираната печалба преди данъци на годишна база до 9,56 млн. лв. за първото тримесечие на 2017 г., показва информация на дружеството. Само за март 2017 г. консолидираната печалба на базирания в Монтана производител на акумулаторни батерии възлиза на 4,07 млн. лв. при ръст от 19,6% на годишна база. Печалбата преди лихви, данъци, амортизации и обезценки (EBITDA) за януари-март 2017 г. е 13,9 млн. лв., което е нарастване с 12,4 % в сравнение със същия период на 2016 г. Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през март 2017 г. EBITDA в размер на 5,57 млн. лв., което представлява повишение от 17,30 % в сравнение с постигнатото през март 2016 г. Консолидираните продажби за януари-март 2017 г. са 77,2 млн. лв. при повишение с 22,4% на годишна база, а за март са 26,5 млн. лв. или ръст с 19,8%.

Източник: profit.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Конференция "Reach 2018 And Beyond" - 27 и 28 април 2017 г.

Изискванията на регламентите REACH и CLP за МСП

Конференция "Европейски технологии и практики в озеленяването на урбанизирани територии“

Tour d' Europe - Stockholm 2017 - B2B срещи между шведски купувачи и европейски производители в сектора на храни и напитки


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA 1 - 11 февруари, съботно-неделен
CCNA 3 - 11 февруари 2017, съботно-неделен
CCNA 2 - 06 февруари 2017, вечерен
CCNA TSHOOT - м. февруари 2017, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейската комисия съобщи, че предприема първата стъпка по откриването на наказателна процедура срещу Унгария. Процедурата е свързана с приетите промени в унгарския закон за висшето образование. Тези промени се очаква да засегнат или прекратят дейността на Централноевропейския университет в Будапеща. На прицела на ЕК са още няколко приети неотдавна закона. Един от тях разрешава системното задържане на мигранти. Сред другите критикувани инициативи на унгарските власти е проект, който ще задължи неправителствените организации да декларират финансирането си от чужбина, ако то надхвърля 23 000 евро годишно, както и въпросникът "Да спрем Брюксел", изпратен в началото на този месец до всички домакинства в страната. Комисията съобщи, че засега по въпроса с миграцията ще остане в диалог с унгарските власти - т.е. няма да предприеме наказания, въпреки че Унгария отказва да изпълни квотите за разселването на мигранти.

Източник: Reuters

Америка

Предложението на Доналд Тръмп за намаляване на корпоративния данък на 15% може да струва над 2 млрд. долара за период от 10 години на американския бюджет. Администрацията на Тръмп се подготвя да представи пакет, включващ голяма данъчна реформа и намаления на налозите. Според изтекла информация относно корпоративния данък предложението ще бъде ставката да се намали от 35% до 15%. Бизнесът и политиците често осъждат размера на корпоративния данък, но всъщност често реалната стойност на данъчното задължение на корпорациите е по-малко поради данъчни приспадания и кредити. Тръмп е заявил пред служителите си, че приоритетът му е да намали данъците и за него няма особено значение дали това ще увеличи допълнително бюджетния дефицит. Реформата обаче ще доведе до по-ниски приходи в хазната, според анализ на водещата неправителствена организация за данъчна политика Tax Foundation.

Източник: Market Watch

Азия

McDonald's съобщи, че преустановява плановете си за продажбата на дял в японското си подразделение, което се възстановява, откакто компанията обяви, че търси купувач преди повече от година. След преразглеждане на резултатите най-голямата верига ресторанти в света „е взела решението да не продължава с трансакцията за момента“, казва главният финансов директор Кевин Озан по време на конферентен разговор с анализатори. Решението да запази McDonald’s Holdings Co. Japan няма да повлияе върху дългосрочните финансови цели или върху решението за постигане на целта 95% от ресторантите да бъдат отдадени чрез франчайз в дългосрочен план, казва той. „Убедени сме, че разполагаме с подходящите възможности и планове, фокусирани върху клиентите, за да разширим бизнеса си в Япония и вярваме, че пазарът е готов да запази силната си инерция“, казва Озан. Когато McDonald's обяви, че проучва перспективата за продажба през януари 2016 г., японското подразделение бе отчитало загуби за тримесечието от средата на 2014 г. след серия от скандали.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
26.04.2017
Dow Jones Industrial
20 975.09 (-21.03)
Nasdaq Composite
6 025.23 (-0.27)
Стокови борси
26.04.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)49.36
Heating oil ($US/gal.)1.5400
Natural gas ($US/mmbtu)3.2600
Unleaded gas ($US/gal.)1.5800
Gold ($US/Troy Oz.)1 268.20
Silver ($US/Troy Oz.)17.44
Platinum ($US/Troy Oz.)951.70
Hogs (cents/lb.)70.90
Live cattle (cents/lb.)1.19

       Опознай България

Пенчо Славейков

Пенчо Славейков е роден на 27.04.1866 г. в Трявна. Той е най-малкият син на П. Р. Славейков. Учи в Трявна и Стара Загора, където през 1876 г. баща му е назначен за учител. Преживяното в Стара Загора по време на Руско-турската война остава завинаги в съзнанието на бъдещия поет, като спомените му после се материализират в "Кървава песен". След края на войната се премества в Сливен, през 1897 г. – отново в Търново. В края на 1879 г.семейството се установява в София, където Славейков учи до 1881 г. Продължава образованието си в Пловдив. През януари 1884 г., след нещастен случай, заболява тежко. Въпреки продължителното лечение в Пловдив, София, Лайпциг, Берлин, Париж за цял живот остават поражения – затруднен вървеж (движи се с бастун), пише с усилия и говори трудно. След тримесечна борба със смъртта Славейков се отдава на мрачни мисли, страда от пристъпи на меланхолия. В началото на 90-те г. се очертава друга тенденция на Славейковата поетическа мисъл – вглъбяване в света на исторически личности, велики творци, герои на духа. През 1892 г. в сп. "Мисъл" се появяват първите редакции на поемите "Cis moll", "Сърце на сърцата", "Успокоения", "Фрина". Живее в различни селища в чужбина. Силният душевен гнет влошава здравето му. Славейков прави героични усилия да работи. В края на ноември пристига в Италия. Най-дълго се задържа в Рим – 3 месеца. В края на май 1912 г. пристига в курортното селище Брунате над езерото Комо, където на 28 май умира. Поради преждевременната му смърт, предложението на шведския проф. Ал. Йенсен, преводач на "Кървава песен" и на други негови творби, да бъде удостоен с Нобелова награда, не е разгледано от Нобеловия комитет. Погребан е в селското гробище; костите му са пренесени в България през 1921 г.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 27.04.2017
Българска версия: 29271, Английска версия: 3015

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999